Paranna tuottoa

Sijoitussalkun tuottoa voi parantaa seuraavilla keinoilla:

 1. Minimoi kulut, vältä suurimmat tappiot ja yleisimmät virheet
 2. Laadi sijoitussuunnitelma
 3. Sijoitussalkun uudelleenpainotus
 4. Noudata sijoitusstrategiaa
 5. Hyödynnä informaatioetua
 6. Hyödynnä yksittäisiä markkinamahdollisuuksia
 7. Hajauta vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin

Helpoin tapa parantaa sijoitussalkun tuottoa on minimoida sijoitussalkun kulut. Näin voi parantaa salkun tuottoa keskimäärin 1-2 % vuodessa. Kuluja voi laskea valitsemalla edullisemman ratkaisun (rahasto vs. ETF) tai itselleen sopivimman edullisen välittäjän. Välittäjien vertailu onnistuu välittäjävertailutyökalulla. Välttämällä suuret tappiot sijoittaja voi parantaa salkkunsa tuottoa merkittävästi. Hallitsemalla riskit tappiot on mahdollista välttää. Sijoittaja sortuu usein myös virheisiin. Tiedostamalla yleisimmät virheet nämä voidaan välttää. Ennen sijoitustoiminnan aloittamista on hyvä laatia edes yksinkertainen sijoitussuunnitelma. Ilman suunnitelmaa sijoittaja sortuu hötkyilyyn ja salkun tuotto on heikompi.

Sijoitussalkun uudelleenpainotus

Sijoitussalkun uudelleenpainotuksella eli rebalansoinnilla tarkoitetaan sitä, että tietyin väliajoin sijoituskohteiden painot palautetaan takaisin lähtöpainoihin. Jos salkussa on esimerkiksi 5 rahastoa tasapainoin (20 % per rahasto), niin ajan kuluessa painot muuttuvat, koska osa rahastoista nousee ja osa laskee. Salkun uudelleenpainotus tarkoittaa sitä, että sijoittaja myy nousseita rahastoja ja ostaa lisää laskeneita siten, että painot ovat jälleen 20 % per rahasto.

Uudelleenpainotus ei toimi muutamaan osakkeen sijoitussalkussa. Tällöin sijoittaja myy voittajaosakkeita ja ostaa lisää tappio-osakkeita. Tämä on yksi tyypillisimmistä sijoittajan virheistä.

Uudelleenpainotus toimii, kun sijoittajalla on laajasti eri omaisuusluokkiin hajautettu ETF– tai rahastosalkku tai laajasti hajautettu osakesalkku. Osakkeita tulee olla useita kymmeniä ja eri maantieteellisiltä alueilta ja kokoluokista sekä ehdottomasti eri toimialoilta.

Uudelleenpainotus kannattaa toteuttaa esimerkiksi kerran vuodessa. Kerran kuukaudessa tehtävässä uudelleenpainotuksessa hyöty katoaa kaupankäyntikuluihin. Rahastoilla tehtävässä uudelleenpainotuksessa hyöty katoaa helposti lunastus- ja merkintäpalkkioihin, vaikka uudelleenpainotuksen tekisi harvemmin. ETF-rahastoilla uudelleenpainotuksen tekeminen on helppoa, sillä sijoittaja maksaa kaupankäyntipalkkion, joka oikealla välittäjävalinnalla on edullinen.

Noudata sijoitusstrategiaa

Sijoitusstrategialla tarkoitamme sitä, millä perustein yksittäiset sijoituskohteet valitaan sijoitussalkkuun. Sijoittajalla tulisi käytännössä aina olla strategia. Ilman strategiaa sijoituskohteet tulee valituksi tunnepohjaisesti tai tarttumalla mikrotason tietoihin. Näillä valintakriteereillä harvoin tulee onnistumisia, ja sijoittaja pääsee yhtä hyvään lopputulokseen heittämällä tikkaa.

Asuntosijoittaja valitsee kohteita esimerkiksi vuokratuoton perusteella, korkosijoittaja korkotuoton ja luottoluokituksen perusteella. Osakesijoittajalle strategioita on tarjolla lukuisia. Vanhakantainen näkemys on, että osakesijoittaja ei voi päästä markkinatuottoa parempaan tuottoon millään strategialla ellei hyväksy korkeampaa riskiä. Uudemmassa sijoitustutkimuksessa tätä oletusta on ammuttu alas. Markkinatuotto tarkoittaa sijoittamista markkina-arvoiltaan suurimpiin yrityksiin. On loogista, että sijoituskohteiden valinta niiden markkina-arvon perusteella ei ole paras tapa valita kohteita. Tällöin salkkuun tulee valittua osakkeita, joiden tuottopotentiaali on rajattu tai joiden suhteen markkinat ovat ylioptimistisia.

Tunnetuimpia osakestrategioita

 • Markkina-arvo: sijoitetaan yhtiöihin, joiden markkina-arvo on suurin (lähes kaikki tunnetuimmat indeksit perustuvat tähän)
 • Osinko: sijoitetaan yhtiöihin, joilla on hyvä (kasvava) osinkohistoria ja keskimääräistä parempi osinkotuotto
 • Laatu: sijoitetaan yhtiöihin, joilla on korkea kannattavuus, vakaa tulos ja alhainen velkaantuneisuus
 • Momentti: sijoitetaan voittajaosakkeisiin (lyhyellä aikavälillä eniten nousseisiin osakkeisiin)
 • Arvo: sijoitetaan yhtiöihin, joiden arvostusluvut ovat keskimääräistä alemmat (P/B, P/E, EV/EBIT)
 • Kasvu: sijoitetaan kasvuyhtiöihin (korkea historiallinen ja odotettu liikevaihdon ja/tai tuloksen kasvu)
 • Minimivolatiliteetti: sijoitetaan osakesalkkuun, joka on rakennettu siten, että salkun volatiliteetti (kurssiheilunta) on minimoitu

Kuvaajasta voidaan havaita, että yli 30 vuoden aikavälillä markkina-arvoiltaan suurimpiin osakkeisiin sijoittaminen on ollut heikoin sijoitusstrategia. Tasapainotetulla (osakkeiden uudelleenpainotus) osakesalkulla on päästy yli prosenttiyksikön parempaan tuottoon. Riskipainotetusti ja laatuyhtiöihin sijoittavat strategiat ovat olleet ylivoimaisia ja tarjonneet vuositasolla 2-3,5 %-yksikköä parempaa tuottoa matalammalla riskillä.

Lue strategioiden toimivuudesta syklin eri vaiheissa tästä!

Kehittämiemme työkalujen avulla eri strategioilla sijoittaminen on helppoa.

Voit kokeilla Sijoittaja.fi:n työkaluja 14 päivän ajan ilmaiseksi. Kokeile riskittä – tilauksen voit perua milloin vain haluat.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Hyödynnä informaatioetua

Monet salkunhoitajat kertovat valitsevansa osakkeet rahastoonsa käyttäen omaa näkemystä. Usein taustalla on tunnuslukupohjainen strategia, jonka avulla seulotaan alustava lista osakkeista. Listalta valitaan salkunhoitajan perehtymisen ja näkemyksen perusteella osakkeet, joihin rahasto sijoittaa.

Jos sijoitusstrategiana on pelkästään sijoittajan oma näkemys, perustuu sijoitussalkun menestys informaatioetuun. Markkinoilla on jo tieto, joka määrittelee osakkeen hinnan. Näkemyksen ja perehtymisen avulla sijoittajalla on kuitenkin parempaa tietoa kuin markkinoilla. Tämän informaatioedun turvin sijoittaja osaa valita osakkeita, jotka menestyvät paremmin kuin markkina on odottanut.

On äärimmäisen harvinaista, että sijoittaja pystyy markkinaa parempaan tuottoon informaatioedun turvin. Käytännössä tämä on mahdotonta, kun kyseessä on iso rahasto, joka sijoittaaa suuriin ja tarkasti seurattuihin osakkeisiin. Normaalisti rahaston markkinaa parempi menestys tulee jostain muusta tekijästä, esimerkiksi tunnuslukupohjaisesta taustaseulonnasta tai sijoittamisesta pienyhtiöihin, jotka pitkällä aikavälillä tarjoavat parempaa tuottoa – tosin markkinaa korkeammalla riskillä.

Piensijoittaja voi hyödyntää informaatioetua sijoittamalla vähän seurattuihin pienyhtiöihin. Omatoimisella perehtymisellä ja seuraamisella näistä voi löytää todellisia helmiä. Rahastoilla on harvoin mahdollista sijoittaa pienimpiin yhtiöihin alhaisen markkina-arvon ja vähäisen osakevaihdon vuoksi. Koska suurimmat rahastot eivät voi pienyhtiöihin sijoittaa, eivät näitä seuraa myöskään analyytikot. Helsingin pörssistäkin löytyy useita unohdettuja osakkeita. Näihin sijoittamalla voi saada erinomaisia tuottoja, kun on riittävän aikaisin liikkeellä. Esimerkkejä voimakkaasti nousseista yhtiöistä viimeiseltä viideltä vuodelta ovat mm. Revenio Group, SSH ja Bittium.

Riskinä vähän seurattuihin pienyhtiöihin sijoittamisessa on se, että tietoa ei ole riittävästi tarjolla, markkinoilla voi kestää kauan huomata unohdettu helmi ja osakkeita vaihdetaan pörssissä vähän. Tällöin vähänkään isomman erän ostaminen vie aikaa, ja myyminen etenkin laskumarkkinassa on lähes mahdotonta.

Hajauta vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin

Etenkin alhaisen korkotason ympäristössä sijoittajan kannattaa hakea tuottoa myös vaihtoehtoisista sijoituskohteista, kuten pk-yritysten luotoista ja vertaislainoista. Vaihtoehtoisia, sijoittajaystävällisiä sijoituskohteita löytyy Sijoittajan Torilta.
AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT
Kokeile jäsenyyttä 14 päivää ilmaiseksi

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy