Osallistu osakeantiin!

Näin valitset salkunhoitajan – 5 vinkkiä rahastosijoittajalle

Vain yksi viidestä aktiivisesta sijoitusrahastosta voittaa vertailuindeksinsä. Lue 5 vinkkiä, miten erotat jyvät akanoista ja löydät tulevaisuuden menestyjärahastot.

Julkaistu: 19.06.2021 Kirjoittaja:

paranna tuottoa rahastot säästäminen

5 vinkkiä aktiivisen rahaston valintaan

Kirjoitimme taannoin, miten neljä viidestä aktiivisesta rahastosta häviää vertailuindeksilleen. Suurimman osan sijoittajista kannattaa sijoittaa valtaosa rahoistaan passiivisiin ETF:iin ja indeksirahastoihin tai strategia-ETF:iin, koska keskimäärin aktiiviset rahastot häviävät passiiviselle rahastolle suurempien kulujensa verran. Hyvällä taustatyöllä sijoittajan on kuitenkin mahdollista parantaa todennäköisyyksiään löytää laadukkaat aktiiviset rahastot surkeiden rahastojen heinäsuovasta.

Finanssisektori on taitava luomaan houkuttelevia tarinoita ja sijoitustuotteita omien ansioidensa kasvattamiseksi. Esimerkiksi osa aktiivisista rahastoista on todellisuudessa piiloindeksoivia, eli ne ovat passiivisesti hoidettuja indeksirahastoja, jotka esiintyvät markkinoinnissaan aktiivisina ja veloittavat aktiivisen rahaston kulut. Välttämällä näihin sijoittamista ollaan jo paremmilla vesillä. Tässä 5 vinkkiä, joilla vältät suurimmat pettymykset ja onnistut rahastovalinnoissasi.

Tutustu ETF-työkaluun!

1. Aktiivisella rahastolla on hyvin perusteltu sijoitusstrategia

On uskomatonta, kuinka harva aktiivinen rahasto hyödyntää sijoitustoiminnassaan sijoitustutkimuksen löydöksiä tai perustelee selkeästi käyttämänsä sijoitusstrategian. Tarkoin mietitty sijoitusstrategia on menestyksekkään aktiivisen sijoittamisen kulmakivi, jota ilman markkinoiden voittaminen on pitkässä juoksussa tuhoon tuomittu yritys. Jos aktiivisen rahaston salkunhoitaja ei kykene uskottavasti perustelemaan käyttämäänsä sijoitusstrategiaa, älä sijoita rahastoon.

Aktiivinen rahasto ja aktiivinen salkunhoitaja hyödyntävät hyvin perusteltua sijoitusstrategiaa. Yli 30 vuoden aikana moni strategia on voittanut markkinaindeksin.
Markkinatuotto on mahdollista voittaa monella strategialla, kunhan valitsemaansa strategiaa tai strategiayhdistelmää seuraa tiukasti, eikä hötkyile markkinan heiluessa.

2. Salkunhoitajalla omat rahat pelissä

Syökö kokkisi omia kokkauksiaan? Entä sijoittaako rahastosi salkunhoitaja hoitamaansa rahastoon? Morningstarin tutkimuksen mukaan ne rahastot, joiden salkunhoitajat sijoittavat omia rahojaan hoitamaansa rahastoon, menestyvät paremmin kuin ne, jotka eivät sijoita. Tutkimuksen havaintojen mukaan salkunhoitajan omat omistukset selittävät rahaston menestystä eniten kansainvälisesti sijoittavissa osakerahastoissa ja yhdistelmärahastoissa, joissa aktiivisella salkunhoitajalla on parhaat mahdollisuudet hyödyntää omaa sijoitusnäkemystään. Korkorahastoissa erot salkunhoitajien välillä olivat pienemmät.

85 %

yhdistelmärahastoista voittaa vertailuryhmänsä, jos salkunhoitajalla on yli 1.000.000 $ sijoitettuna hoitamaansa rahastoon. Vain 32 % voittaa vertailuryhmänsä, jos salkunhoitajalla ei ole sijoituksia rahastossaan.  Morningstar

3. Aito aktiivisuus & Aktiiviosuus

Indeksiä seuraava rahasto ei määritelmällisesti pysty voittamaan indeksiä. Indeksin voittaakseen rahaston on pakko poiketa indeksistä, eli rahaston täytyy ottaa aktiivista näkemystä. Aktiivinen näkemys voi tuottaa tappioita tai voittoja, mutta se antaa mahdollisuuden indeksin voittamiseksi. Aktiivisuus ei tarkoita välttämättä aktiivista kaupankäyntiä, usein juuri päinvastoin. Moni taitava aktiivinen salkunhoitaja käyttää osta-ja-pidä-strategiaa, ja käy omistuksillaan kauppaa vain harvakseltaan. Rahaston kiertonopeus ei siis ole aktiivisuuden mittari.

Cremersin ja Petäjistön (2009) kehittämä Active Share -tunnusluku eli aktiiviosuus kuvastaa sitä, kuinka suuri osuus rahaston omistuksista poikkeaa rahaston vertailuindeksistä. Rahastotutkimuksissa yleistyneiden käytäntöjen mukaan rahasto voidaan katsoa aidosti aktiiviseksi, kun sen aktiiviosuus on yli 60 %. Erittäin aktiivisilla rahastoilla aktiiviosuus on yli 80 %. Kaikkein aktiivisimmat rahastot pärjäävät keskimäärin paremmin kuin passiiviset rahastot. Esimerkiksi OP-rahastot ilmoittavat Active Share -tunnusluvun rahastojen kuukausikatsauksessa.

”Jos haluaa voittaa indeksin, täytyy sijoittaa toisin kuin indeksi.”

4. Aktiivisen rahaston aiempi menestys

”Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä”, muistavat monet rahastoesitteet muistuttaa. Lyhyellä aikavälillä tuotot ovat hyvin satunnaisia, ja itse asiassa sijoitustutkimusten mukaan edellisen 3-5 vuoden parhaat rahastot pärjäävät seuraavien vuosien aikana jopa keskimääräistä rahastoa heikommin (mean reversal -ilmiö, lue lisää tästä). Pitkällä 5-10 vuoden aikavälillä jyvät alkavat karsiutua akanoista, ja yli 10 vuotta markkinat päihittänyt aktiivinen salkunhoitaja on suurella todennäköisyydellä aidosti keskimääräistä taitavampi salkunhoitaja. Sijoittajan kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota mahdolliseen salkunhoitajan vaihtumiseen. Uusi salkunhoitaja ei välttämättä kykene samanlaiseen tulokseen kuin edellinen.

”Pitkällä yli 10 vuoden aikavälillä jyvät karsiutuvat akanoista.”

5. Aktiivisen salkunhoitajan henkilökohtaiset ominaisuudet

Aktiivisen salkunhoitajan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat usein vaikeammin havaittavia ja rahastotutkimuksessa vähemmän tutkittuja tekijöitä. Näiden ominaisuuksien roolia rahaston menestyksessä ei kuitenkaan tulisi väheksyä. HCP Focus -erikoissijoitusrahaston entinen salkunhoitaja Ernst Grönblom luettelee artikkelissaan 10 salkunhoitajan henkilökohtaista ominaisuutta, jotka sijoitustutkimuksen ja -kirjallisuuden perusteella mahdollisesti ennustavat salkunhoitajan menestystä. Tällaisia ominaisuuksia ovat 1) relevantti koulutus, 2) liike-elämän kokemus, 3) ikä ja salkunhoitokokemus, 4) älykkyys, 5) rationaalista ajattelua korostava luonne, 6) itsevarmuus ja itsenäinen ajattelu, 7) kärsivällisyys, 8) kilpailuhenkisyys ja intohimo sijoittamiseen, 9) vahvat hermot ja 10) luovuus.

Näistä ominaisuuksista korkean koulutuksen ja älykkyyden on osoitettu eri tutkimuksissa ennustavan niin yksityisen sijoittajan kuin salkunhoitajan sijoitusmenestystä. Joidenkin tutkimusten mukaan nuoret salkunhoitajat menestyvät paremmin kuin vanhemmat salkunhoitajat. Koulutus, ikä ja aiempi kokemus on helppo nähdä vaikkapa salkunhoitajan LinkedIn-profiilista. Korkea koulutus taasen on jo itsessään yhteydessä älykkyyteen, joten salkunhoitajalle ei liene tarpeen tehdä älykkyystestejä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Muita ominaisuuksia, vaikkakin tärkeitä, on vaikea havaita yhtä suorasti muuten kuin historiaan nojaten (miten salkunhoitaja käyttäytyi esimerkiksi markkinakriisissä?) tai salkunhoitajan viestintätyylistä. Salkunhoitajat, jotka kykenevät jäsentelemään ajatuksiaan selkeäksi tekstiksi, ovat usein muita rationaalisempia ja itsenäisempiä ajattelijoita sekä mahdollisesti intohimoisempia sijoittajia.

Lue lisää aiheesta: Aktiivinen salkunhoito ja aktiiviset rahastot

Löydä tehokkaimmat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta!

ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 2500 ETF:ää. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja.

Tutustu ETF-työkaluun!

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 24.5.2017.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy