Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit – riskejä ja mahdollisuuksia

Mikä on Sijoittaja.fi:n Markkinaympäristö, ja miten se auttaa sinua sijoittamaan paremmin? Esittelemme artikkelissa Markkinaympäristön uudistukset, ja opastamme riski-indikaattorien käyttöön.

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Mikä on Sijoittaja.fi:n Markkinaympäristö, ja miten se auttaa sinua sijoittamaan paremmin? Esittelemme artikkelissa Markkinaympäristön uudistukset, ja opastamme riski-indikaattorien käyttöön.

Markkinaympäristö kertoo riskeistä ja mahdollisuuksista

Markkinaympäristö helpottaa markkinatilanteen seurantaa. Markkinaympäristöön on koottu sijoittajan kannalta keskeisimmät talouden tilaa ja markkinan riskejä kuvaavat indikaattorit. Seuraamalla säännöllisesti Markkinaympäristöä voit välttää pahimmat tappiot osakemarkkinoilla ja parantaa pitkän aikavälin tuottojasi.

Olemme kehittäneet yli vuosikymmenen ajan systemaattisesti työkaluja makrotason markkinariskien ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen hyödyntäen sijoitusalan johtavien tutkimustalojen ja sijoittajien osaamista. Alkuvuoden aikana Markkinaympäristö on kehitetty eteenpäin, ja sinne on tuotu lukuisia käyttämiämme mittareita analyytikkojen kommentoimana.

Markkinaympäristön riski-indikaattoreita päivitetään viikoittain pääsääntöisesti keskiviikkona, ja talouden isosta kuvasta kertovia talousindikaattoreita ja tuotto-odotuksia päivitetään kuukausittain. Tarkistamalla markkinaympäristön tilanteen säännöllisesti, saat aina ajantasaisen kuvan markkinatilanteesta.

Markkinaympäristö sisältää:

 • Riski-indikaattorit, jotka kertovat osakemarkkinan laskun riskistä
 • Talousindikaattorit kertovat kaiken olennaisen taloustilanteesta sijoittajan näkökulmasta
 • Pitkän aikavälin tuotto-odotukset (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt) ja tuotot
 • Arvostusmittarit eri osakemarkkinoille
 • Suursijoittajien rahavirrat ja ETF-suosikit
 • Sijoittaja.fi:n allokaationäkemys
 • Nostot ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja houkuttelevista sijoitusmahdollisuuksista
 • Maailman johtavien toimijoiden markkinanäkemykset
Aloita sijoittaja.fi jäsenyys - saat Markkinaympäristön käyttöösi

Markkinaympäristö uudistui

Markkinaympäristö uudistui entistä selkeämmäksi, ja lisäsimme lukuisia käyttämiämme mittareita analyytikkojen kommentoimana. Yhdistimme Markkinaympäristöön riski-indikaattorien ja talousindikaattorien lisäksi eripuolilta sivustoamme löytyneet kuvaajat ja taulukot kuten mm. tuotto-odotukset ja ajankohtaiset sijoitusideat sekä aiemmin vain artikkeleista löytyneet kuvaajat (mm. ETF-rahavirrat, omaisuusluokkien ja sijoitustyylien historialliset tuotot).

Lisäksi Markkinaympäristö sai alkuvuoden uudistuksen yhteydessä useita täysin uusia kuvaajia:

 • markkinan arvostustason mittarit (P/E, P/S, CAPE, Buffet-indikaattori),
 • ennakoivat suhdanneindikaattorit,
 • riskilainojen korkoero suhteessa valtionlainoihin,
 • pitkien ja lyhyiden valtionlainojen korkoero,
 • talouskasvuennusteet,
 • kuluttajaluottamus.

Näin tulkitset kuvaajia

Monet Markkinaympäristön mittareista ja indikaattoreista ovat hyvin edistyneitä ja sellaisia, joihin harvoin törmää sijoitusmediaa seuraamalla. Tämän vuoksi lähes kaikkien kuvaajien oheen on kirjoitettu lyhyt selitys käyttämiemme mittarien taustoista, ja ohje niiden tulkitsemiseksi. Lisäksi kuvaajien yläpuolelta löytyy Sijoittaja.fi:n analyytikkojen kommentit kuvaajien viestimästä nykytilanteesta.

Jokaisen yksittäisen kuvaajan kommenttien lisäksi kirjoitamme Markkinaympäristön päivityksen yhteydessä yhteenvedon kuvaajista tekemistämme keskeisistä huomioista. Laajempaa sanallista selostusta markkinatilanteesta voi lukea kuukausittaisesta Markkinakatsaus: Mistä tuottoa? -analyysista, Sijoittaja.fi:n ”markkinaympäristö”-avainsanalla varustetuista artikkeleista sekä Markkinaympäristön ”Maailman johtavien toimijoiden näkemykset” -osiosta löytyvistä linkeistä.

Keskeisimmät riski-indikaattorit

Sijoittaja.fi:n riski-indikaattoreiden tarkoituksena on auttaa välttämään suurimmat markkinalaskut. Indikaattorien hyvä puoli on siinä, että ne ovat kurinalaisia ja systemaattisia. Sijoitustutkimuksessa on havaittu sijoittajien reagoivan myös allokaatiokysymyksiin tunteilla ja siksi sijoittajat keskimäärin tekevät tuhoa allokaatiopäätöksillään.

Yksinkertaisesti riski-indikaattorit kertovat sijoittajalle, milloin kannattaa sijoittaa osakkeisiin ja milloin välttää niitä.

Riski-indikaattorit eivät kuirenkaan huomioi monia muita allokaatioon vaikuttavia komponentteja, kuten vaikkapa markkinoiden arvostustasoa, joka on hyvä pitkän aikajänteen osaketuottojen ennustaja. Esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella osakemarkkinoiden lasku johtui pitkälti arvostuskuplan puhkeamisesta ja arvostustasojen palautumisesta realistisimmille tasoille. Toki tällöinkin riski-indikaattorit näyttivät suuren osan ajasta merkkejä selvästi kohonneesta riskitasosta.

Kokonaisriski-indikaattori

Kokonaisriski-indikaattori kerää yhteen lukuisan määrän erilaisia markkinariskeistä ja niiden kehittymisestä kertovia mittareita. Näitä ovat esimerkiksi markkinoiden odotettu heilunta, korkokäyrän muoto, luottoriskien hinta, pankkien välisen rahoituksen riskilisien taso ja monet muut vastaavat riski- ja talousindikaattorit. Olemme kehittäneet indikaattoria yli kymmenen vuotta hyödyntäen muun muassa johtavien kansainvälisten investointipankkien ja riippumattomien makrotalojen huippututkimusta.

Kokonaisriski-indikaattorin osto- ja myyntisignaaleja seuraamalla olisi aikavälillä 1.1.2000-14.8.2018 saavutettu noin 230 %:n kokonaistuotto, kun osta- ja pidä -strategia maailman osakkeissa on tuottanut samalla aikavälillä noin 120 %:a (tuottovertailu löytyy Markkinaympäristöstä).

Kokonaisriski-indikaattori ja maailman osakkeiden historiallinen kehitys (14.8.2018)

Näin tulkitset kuvaajaa. Kokonaisriski-indikaattorin (musta käyrä) nousu nollarajan yläpuolelle, punaiselle alueelle, on usein tarkoittanut osakemarkkinoiden laskua. Vastaavasti paras ostopaikka osakemarkkinoilla on usein ollut jo silloin, kun riski-indikaattori on kääntynyt laskuun. Punainen ohut signaaliviiva kuvaa indikaattorin tämänhetkistä suuntaa.

Punavihreä viiva näyttää maailman osakkeiden (MSCI World) kehityksen. Käyrä on punainen (vihreä), kun riski-indikaattori on nollarajan yläpuolella (alapuolella).

Finanssiriski-indikaattori

Finanssiriski-indikaattori kuvaa finanssisektorin sisäisten riskien kehitystä. Finanssisektori (mm. pankit ja vakuutusyhtiöt) on iso toimija sijoitusmarkkinoilla, joten riskien nousu sektorilla johtaa usein taseriskien pienentämiseen luoden massiivista myyntipainetta markkinoille.

Finanssiriski-indikaattori mittaa esimerkiksi pankkien välisen lainanannon marginaaleja, finanssisektorin yritysten luottosuojauksen hintaa sekä lukuisia muita mikroindikaattoreita. Finanssiriski-indikaattorin kohoaminen yli riskirajan kuvaa vakavia potentiaalisia markkinariskejä ja indikoi mahdollisia voimakkaita korjausliikkeitä osakemarkkinoille.  Indikaattorista nähdään, että esimerkiksi globaalin finanssikriisin aikaan se nousi jo selvästi ennen kuin merkittävämpi korjausliike osakemarkkinoilla alkoi.

Finanssiriski-indikaattori ja maailman osakkeiden historiallinen kehitys (14.8.2018)

Näin tulkitset kuvaajaa. Finanssiriski-indikaattorin (musta käyrä) tulkinta on samankaltainen kuin kokonaisriski-indikaattorin. Finanssiriski-indikaattorin nousu nollarajan yläpuolelle, punaiselle alueelle, on usein tarkoittanut osakemarkkinoiden laskua. 

Finanssiriski-indikaattori toimii myös näkemyksen ottamiseen finanssisektorin osakkeissa. Esimerkiksi ETF:istä löytyy nykyään runsaasti osake-ETF:iä, joissa finanssisektori ei ole mukana. Sijoittaja voi preferoida näitä silloin, kun finanssiriski-indikaattorin kohotessa. 

Ennakoivat suhdanneindikaattorit

Ennakoivat suhdanneindikaattorit ja niistä muodostetut yhdistelmämittarit kuten OECD:n CLI-indikaattori ja Conference Boardin LEI-indikaattori kuvastavat sijoittajien, yritysten ja kuluttajien talousluottamusta ja -odotuksia, ja pyrkivät ennakoimaan tulevaa talouskehitystä. CLI- ja LEI-indikaattorit ovat ennakoivia suhdanneindikaattoreita, ja ne yhdistävät samaan kuvaajaan useita kymmeniä erilaisia mittareita ja auttavat hahmottamaan talouskehityksen kokonaiskuvaa yksittäisiä mittareita paremmin.

Sijoittajan kannattaa keskittyä seuraamaan ennakoivia suhdanneindikaattoreja pintaa syvemmältä: kuukausittaisen heilunnan ja absoluuttisen tason sijaan huomio kannattaa siirtää indikaattoreissa tapahtuviin muutostrendeihin. Näin käytettynä ennakoivat suhdanneindikaattorit antavat varoitusmerkkejä ja ennakoivia signaaleja taloussuhdanteen mahdollisesta kääntymisestä. Historiassa suhdanneindikaattorien lyhyen (3-6 kk) trendin kääntyminen negatiiviseksi on yleensä ennakoinut taloussuhdanteen kääntymistä laskuun.

Ennakoivat suhdanneindikaattorit Euroalueella ja Pohjois-Amerikassa (14.8.2018)

Näin tulkitset kuvaajaa. Ennakoivien suhdanneriski-indikaattorien trendikäyrien (musta, punainen ja sininen) tippuminen nollatason alapuolelle usein on ennakoinut talouden laskusuhdannetta ja osakemarkkinan laskua. Paras ostopaikka paikallisilla (Euroalueen tai Pohjois-Amerikan) osakemarkkinoilla on usein ollut silloin, kun suhdanneindikaattorien trendit ovat nousseet takaisin nollatason yläpuolelle.

Ennakoivien suhdanneindikaattorien trendi toimii myös maantieteellisen allokaationäkemyksen ottamiseen. Esimerkiksi sijoittaja voi suosia amerikkalaisia osakkeita ja vähentää eurooppalaisia osakkeita, kun suhdannetilanne paranee USA:ssa ja heikkenee Euroopassa. Huom! Ennakoivat suhdanneindikaattorit, kuten muutkin riski-indikaattorit, antavat luonnollisesti toisinaan myös virhesignaaleja. Parempaan tarkkuuteen päästään tekemällä päätökset useiden indikaattoreiden perusteella.

Miten hyödynnän Markkinaympäristöä sijoitustoiminnassani?

Erilaisia sijoitustrategioita on yhtä paljon kuin sijoittajiakin. Siten myös Markkinaympäristöä voi hyödyntää monella tavalla.

Yleisellä tasolla Markkinaympäristö auttaa sijoittajaa arvioimaan eri markkina-alueiden tuotto-odotuksia ja riskejä. Tällainen systemaattinen seuranta auttaa niin pitkäaikaisten sijoituspäätösten teossa, sijoitussalkun riskien hallinnassa kuin lyhytaikaisten sijoitusideoiden rakentamisessa. Ottamalla kaiken hyödyn irti Markkinaympäristöstä voit mm. tunnistaa suuret trendit ja markkinakäännökset ajoissa, välttää pahimmat tappiot osakemarkkinoilla, parantaa salkkusi tuottoa ja oppia lisää makroanalyysista.

Aloita sijoittaja.fi jäsenyys - saat Markkinaympäristön käyttöösi
Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat