Mikä on kasvuyhtiö?

Kasvuyhtiö on arvoyhtiön vastakohta. Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on tunnettu sijoitustyyli. Miten kasvuyhtiö määritetään ja miten ne löytää?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Kasvuyhtiö on arvoyhtiön vastakohta. Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on tunnettu sijoitustyyli. Miten kasvuyhtiö määritetään ja miten ne löytää?

Mikä on kasvuyhtiö?

Kasvuyhtiö on arvoyhtiön vastakohta. Kasvuyhtiön osakkeesta käytetään nimitystä ”growth stock”. Kasvuosakkeen määritelmä on perua Fama & Frenchin kolmifaktorimallista, jonka mukaan kasvuosakkeita ovat osakkeet, joiden P/B-luku on korkea. P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan suhdetta oman pääoman tasearvoon. Perusteluna tälle on, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan osakkeesta sen tasearvoa korkeampaa hintaa, mikäli tuloksen odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa.

Kasvuyhtiöt on helpoin etsiä numeerisen analyysin perusteella. P/B-luvun sijaan nykyään käytetään yleisimmin liikevaihdon ja tuloksen kasvulukuja. Tyypillisesti kasvuyhtiö määritetään seuraavien tunnuslukujen arvulla.

 • Historiallinen liikevaihdon ja tuloksen kasvu
 • Historiallinen osakekohtaisen liikevaihdon ja tuloksen kasvu
 • Ennustettu liikevaihdon ja tuloksen kasvu
 • Ennustettu osakekohtaisen liikevaihdon ja tuloksen kasvu
 • (Keskimääräistä korkeampi P/B-luku)

KASVUYHTIÖN OMINAISUUDET

Kasvuyhtiöillä (vihreä viiva) on viimeisen 10 vuoden jaksolla saanut selvästi markkinaindeksiä parempaa tuottoa. Kasvuyhtiöt tuottavat parhaiten nousumarkkinassa. Tunnetuin kasvuyhtiöiden ajanjakso oli 90-luvun loppu, joka päättyi 2000-luvun alun IT-kuplan puhkeamiseen. Tämä oli monelle sijoittajalle traumaattinen kokemus ja jätti jälkeensä uskomuksen, että kasvuyhtiöt ovat selvästi muita sijoitustyylejä riskisempi. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan selitys on monisyisempi.

Kasvuyhtiöiden arvo perustuu tulevaisuuden odotuksiin

Osakkeen tuotto perustuu tuloksen kasvuun, arvostukseen ja osinkotuottoon. Mikäli arvostus (esim. PE-luku) pysyy vuodesta toiseen samalla tasolla ja yhtiö ei jaa osinkoa, syntyy osakkeen tuotto tuloksen kasvusta. Esimerkiksi jos osakkeen PE-luku on 20 ja yhtiö tekee 1,00 euron osakekohtaista tulosta, osakkeen hinta on 20 euroa. Mikäli osakekohtainen tulos kasvaa viidessa vuodessa 2,00 euroon ja PE-luku pysyy ennallaan, on osakekurssi 40 euroa ja sijoittajan tuotto viideltä vuodelta 100 %.

Tästä syystä sijoittajat ovat valmiita maksamaan kasvuyhtiöstä korkeaa hintaa. He odottavat tuloskasvun olevan voimakasta ja siten osakkeen odotettu tuotto on korkea. Tässä piilee myös kasvuyhtiöiden suurin riski. Kun tuloskasvu pysähtyy, osakekurssi tulee rojahtaen alas. Toinen riski on, että kasvuyhtiön osakekurssi nousee liian korkealle, jolloin odotettu tuotto laskee ja hyväkään tulosparannus ei enää riitä.

Kasvuyhtiöt ovat usein teknologiayrityksiä. Teknologiayritysten liiketoiminta on skaalautuvaa, mikä tarkoittaa, että kasvupotentiaali on lähes rajaton, eikä liikevaihdon moninkertaistaminen edellytä mittavia investointeja tai valtavaa henkilöstömäärän lisäystä. Hyvä esimerkki on peliyhtiö, kuten Supercell, jonka liikevaihto per työntekijä on noin 5 miljoonaa euroa. Kasvuyhtiön ei kuitenkaan tarvitse olla teknologiayhtiö. Franchising-periaatteella toimivat pikaruokaketjut ovat esimerkkejä päivittäiskulutuksen kasvuyhtiöistä.

Kasvuun on myös aina syynsä. Kasvuyhtiöllä on yksi tai useampi merkittävä kilpailuetu. Patentoitu teknologia, poikkeuksellinen muotoilu, tunnettu brändi, erityinen jakelu- ja myyntiverkosto jne. Riski vastaavasti perustuu kilpailuedun pysyvyyteen. Tuleeko markkinoille uusi parempi teknologia tai kuluttajia houkuttelevampi brändi? Uusien applejen, facebookien, netflixien ym. etsijöiden kannattaakin tutkia yhtiön kilpailuetua, toimialan kehitystä ja kilpailutilannetta.

Miten kasvuyhtiöt löytää?

Kasvuyhtiöiden etsiminen kannattaa aloittaa kvantitatiivisella analyysilla:

 1. Valitse sopivat kasvun mittarit (esim. liikevaihdon, liiketuloksen, osakekohtaisen liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen kasvu-%)
 2. Lajittele osakkeet paremmasta heikoimpaan viimeisen 5 vuoden kasvulukujen perusteella
 3. Lajittele osakkeet paremmasta heikoimpaan ennustetun 3-5 vuoden kasvulukujen perusteella
 4. Laske yhteispisteet sijoituksista
 5. Kasvuyhtiöitä ovat pisteiden perusteella parhaimpaan desiiliin tai kvartiiliin kuuluvat yhtiöt.

Tämän jälkeen sijoittaja voi tutkia yhtiöitä tarkemmin. Tarkasta tärkeimmät tunnusluvut, kuten EBIT-%, ROE-% ja velkaantuneisuus. Katso myös taseen varojen puolelta aineettoman omaisuuden määrä ja liikearvo. Perustuuko voimakas kasvu operatiiviseen erinomaisuuteen vai velkarahalla tehtyihin yrityskauppoihin. Jälkimmäinen on luonnollisesti sijoittajan kannalta huonompi vaihtoehto. Katso myös strategia ja se minkälaista kasvua yhtiö tulevaisuudessa tavoittelee.

SIJOITTAJAN TYÖKALUT AVUKSI

Osaketyökalussa ovat lähes kaikki suomalaiset pörssiosakkeet sekä S&P 500, Nasdaq 100 ja STOXX 600 -indeksien ulkomaiset osakkeet.

Olemme rakentaneet Osaketyökalun siten, että käyttäjä löytää eri sijoitustyylien osakkeet, kuten kasvuyhtiöt helposti. Työkalusta löytyvät myös sijoittajan tärkeimmät arvostusluvut, joten sijoittaja voi arvioida, paljonko kasvusta kannattaa maksaa ja verrata kasvuyhtiöiden arvostuslukuja toisiinsa.

Osaketyökaluillamme kasvuyhtiöitä voi etsiä seuraavasti:

 • Valitse Osaketyökalu – Suomalaiset tai Osaketyökalu – Kansainväliset 
 • TOP 10 kasvuyhtiölistan saa, kun klikkaa Sijoitusideoita ja Kasvuyhtiöt-laatikkoa.
 • Lajittele osakkeet kasvupisteiden perusteella
 • Kaikki kasvuyhtiöt löytää, kun klikkaa “Näytä enemmän hakuvaihtoehtoja” ja valitse sijoitustyyliksi ”Kasvu”

Miten me määritämme kasvuyhtiön?

Osaketyökalussa kasvuyhtiöitä ovat yhtiöt, jotka ovat osoittaneet kasvua 1) kolmen vuoden historiallisen ja ennustetun liikevaihdon kasvun, 2) toteutuneen tuloskasvun ja 3) EPS:n kasvuennusteiden perusteella. Näistä kovimmat kasvajat historian ja ennusteiden perusteella saavat kasvuyhtiömääritelmän.

Edelleenkehitimme kesäkuussa 2020 työkalujen kasvupisteytystä. Uusi pisteytys painottaa nyt enemmän orgaanista kasvua. Lisäsimme samalla uusia teknologia-alan kasvuosakkeita Osaketyökaluun. Näistä osa nousi heti kasvuosakelistallemme.

Pari lisävinkkiä

 • Katso työkalusta kokonaispisteet, jotka kertovat osakkeen houkuttelevuudesta myös muiden ominaisuuksien perusteella
 • Sijoittajan kannattaa aina tarkastaa arvostusluvut, jottei kasvusta maksa liikaa.
 • Sijoittaja voi myös vertailla kasvuyhtiöiden riskiä ja välttää kaikkein riskisimmät kasvuyhtiöt

Piditkö tästä artikkelista? Silloin pidät varmasti myös näistä

Katso myös, mitkä ovat Parhaimmat kasvuyhtiöt Suomesta ja maailmalta.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat