northcrypto

Analyysi: Elisan osake on vakaa suorittaja, mutta vuoden 2023 ohjaus lievä pettymys markkinoille

Elisa osake analyysissä

Elisa on yksi Helsingin pörssin tasaisimmista tuloksentekijöistä. Vuonna 2022 yhtiö löi ennusteet jokaisella neljänneksellä. Tästä huolimatta Elisan ohjaus vuodelle 2023 oli todella vaisu.

Julkaistu: 27.01.2023 Kirjoittaja:

analyysi Elisa osakkeet tulokset

Elisa

Elisa Oyj on suomalainen tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden yhtiö. Suomessa yhtiö on johtava mobiiliverkko-operaattori ja kiinteän verkon operaattori. Yhtiöllä on Suomessa vahva asema 5G-verkon tarjoajana, kattavuuden ollessa yli 86 prosenttia suomalaisista yli 250 paikkakunnalla. Yhtiö on myös pyrkinyt tukemaan kansainvälisten digitaalisten palveluiden strategiaansa yritysostoin.

Elisa on Helsingin Pörssin tasaisimpia tuloksentekijöitä. Liikevaihdon orgaaninen kasvu on maltillista, koska yhtiö on kotimarkkinayritys ja kysyntä vakaata. Yrityskaupoilla, toimintoja tehostamalla ja uusilla palveluilla Elisa on pystynyt parantamaan kannattavuutta ja tulosta.

Elisan Q4 tulos ylitti jälleen ennusteet – ohjaus vuodelle 2023 kuitenkin todella varovainen

Elisan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 563,0 M€ (analyytikoiden ennuste 560,4 M€) ja vertailukelpoinen liikevoitto 119,0 M€ (ennuste 115,7 M€). Elisan vakaa kehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. Vertailukelpoinen käyttökate parani 4 prosenttia 185 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 7 prosenttia. Myös yhtiön osakekohtainen tulos parani 9 prosenttia 0,60 euroon. Kaikki Elisan liiketoiminnat tekivät erinomaisen tuloksen geopoliittisista haasteista ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Tuloksen vakauden ovat varmistaneet yhtiön pitkän aikavälin strategia ja toimintakyky. Energiakustannusten nousu vaikuttaa myös Elisaan, mutta kattavan suojauksen ansiosta energiahintojen nousun negatiivinen vaikutus oli maltillinen. Elisan vahva johtajuus 5G-kehityksessä jatkui vuonna 2022. Suomessa 5G-verkko kattoi yli 86 prosenttia väestöstä 277 paikkakunnalla.

Elisa ohjaa sen koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Myös vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi ja käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. Elisan hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 osinkona maksetaan 2,15 euroa osakkeelta.

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteiden mukaan yhtiö pyrkii toimialaa parempaan liikevaihdon kasvuun ja käyttökatemarginaalin olevan yli 37 prosenttia. Käyttöomaisuusinvestointeja suhteessa liikevaihtoon yhtiö tavoittelee maksimissaan 12 prosenttiin. Nettovelan suhteessa käyttökatteeseen tavoitellaan olevan välillä 1,5 – 2x, ja yhtiö tavoittelee omavaraisuusasteen olevan yli 35 prosenttia.

Elisa osake
Lähde: Elisa

Elisan osinko

Elisa on erinomainen osinkoyhtiö. Yhtiön voitonjakopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii jakamaan 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta osinkona, ja lisäksi yhtiö voi jakaa osakkeenomistajille lisävoitonjakoa. Historiassa yhtiö on pystynyt kasvattamaan osinkoaan tasaisesti vuodesta toiseen.

  • Elisan hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 osinkona maksetaan 2,15 euroa osakkeelta.
  • Yhtiö maksoi vuonna 2022 osinkoa 2,05 euroa osakkeelta. Osinko irtosi 7.4.2022.
  • Yhtiön vuonna 2021 maksama osinko oli 1,95 euroa osakkeelta.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä Elisa ilmoitti sen hallitukden päättäneen myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

Elisan osake – Sijoittajan näkökulma

Elisan osake on kehittynyt vuosien aikana tasaista tahtia vakaan tuloskehityksen ansiosta. Osakkeen kurssivaihtelu on Helsingin pörssissä keskimääräistä pienempää. Osake on esimerkiksi pärjäsi vuoden 2022 alussa keskimääräistä paremmin samalla kun monet muut osakkeet ovat kärsivät markkinapudotuksesta. Vaikka Q3-tulosjulkistuksessa Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila sanoi inflaation ja energian hintojen sekä palkkojen nousun vaikuttaneen Elisaan vain maltillisesti, antoivat nousseet korot ja yleinen markkinoiden epävarmuus kyytiä Elisan osakkeelle vuoden toisella puoliskolla. Q3-tuloksen jälkeen yhtiön kurssi palasi kasvavaan trendiin, mutta televiestintämarkkinoiden kilpailun pysyessä kireänä nousu ei riittänyt palauttamaan Elisan osakkeen hintaa alkuvuoden tasolle. Hyvä osinkotuotto kuitenkin tuo sijoittajalle turvaa myös vuosina, jolloin osakekurssilla ei ole vahvaa nostetta.

Vuonna 2022 Elisa onnistui lyömään analyytikoiden ennusteet jokaisella vuosineljänneksellä. Tästä huolimatta yhtiön vuodelle 2023 antama ohjaus oli todella varovainen. Markkinat selvästi pettyivät ohjaukseen, sillä muutoin ennusteet ylittänyt positiivinen Q4-tulos palkittiin pörssin avautuessa yli neljän prosentin laskulla. Sijoittajia huolettanee se, millaisia epävarmuuksia Elisan johto kokee alkaneen vuoden tuovan, jos vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin viime vuoden voimakkaan karhumarkkinan aikaan.

Elisa osake: Elisan osakekurssi viimeisen vuoden ajalta
Elisan osakekurssi viimeisen vuoden ajalta. Lähde: TradingView

Tutki Elisan osaketta osaketyökalussa

Osaketyökalussa Elisa Oyj:n osake saa keskimääräiset kokonaispisteet (60). Yhtiön kokonaisriskipisteet saavat osaketyökalussa täyden kympin, mikä kuvastaa yhtiön liiketoimintaan ja osakekurssiin liittyviä riskejä, parempien pisteiden kertoessa pienemmästä kokonaisriskistä. Yhtiö saa kiitettävän arvosanan myös laadusta ja osingosta.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!


northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy