Analyysi: Elisa jatkoi vakaata tuloskehitystä ja tarkensi vuoden 2023 ohjausta ylöspäin

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Elisan liikevaihto ja tulos kehittyivät ennusteiden mukaisesti, ja yhtiö tarkensi vuoden 2023 ohjaustaan.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Elisan liikevaihto ja tulos kehittyivät ennusteiden mukaisesti, ja yhtiö tarkensi vuoden 2023 ohjaustaan.

Elisa Q3/2023 – liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos lähes ennusteiden mukaiset

Elisan liikevaihto oli 545 M€ (analyytikoiden ennuste 550,2 M€) ja vertailukelpoinen liikevoitto 131 M€ (ennuste 133,1 M€). Elisan hyvä tuloskunto jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 2 % vertailukaudesta, ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 2,7 %. Mobiilipalveluiden liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia 242 milj. euroon. Yhtiön tulos parani edelleen palkkakustannusten noususta, inflaatiosta ja geopoliittisista haasteista huolimatta. Yhtiön mukaan kolmannella neljänneksellä 5G-verkon käyttöönotto eteni suunnitellusti ja kattavuus Suomessa nousi yli 90 prosenttiin väestöstä. 3G-verkon alasajo vapauttaa yhtiön mukaan taajuutta modernien verkkojen maantieteellisen kattavuuden vahvistamiseen.

Elisa aloitti yhteistyön mediayhtiö Sanoman Ruutu+ -palvelun kanssa ja sen myötä yhteistyö Viaplayn kanssa päättyi. Yhtiö vauhditti kestävää kasvua 300 miljoonan euron vihreällä joukkovelkakirjalainalla, jonka se laski liikkeeseen syyskuussa Elisan 1,5 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa. Yhtiön mukaan kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä. Elisa nosti vuoden 2023 ohjeistusta liikevaihdon ja käyttökatteen osalta tasolle ”hieman korkeampi” (aiemmin ”samalla tasolla tai hieman korkeampi”).

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä seuraavasti:

  • Liikevaihdon kasvu 2022-2025: Keskimääräinen vuosikasvu >2 %.
  • Käyttökatteen kasvu 2022-2025: Keskimääräinen vuosikasvu >3 %.
  • Käyttöomaisuusinvestoinnit/liikevaihto: Korkeintaan 12 prosenttia.
  • Nettovelka/käyttökate: 1,5 – 2x.
  • Omavaraisuusaste: Yli 35 prosenttia.

Elisan osinko 2023

Elisa on erinomainen osinkoyhtiö. Yhtiön voitonjakopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii jakamaan 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta osinkona, ja lisäksi yhtiö voi jakaa osakkeenomistajille lisävoitonjakoa. Historiassa yhtiö on pystynyt kasvattamaan osinkoaan tasaisesti vuodesta toiseen.

Elisa maksoi tilikaudelta 2022 osinkoa 2,15 euroa per osake. Osinko irtosi 6.4.2023.

  • Yhtiö maksoi vuonna 2022 osinkoa 2,05 euroa osakkeelta.
  • Yhtiön vuonna 2021 maksama osinko oli 1,95 euroa osakkeelta.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä Elisa ilmoitti sen hallitukden päättäneen myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

Elisan osake – Sijoittajan näkökulma

Elisan osake on kehittynyt vuosien aikana melko tasaisesti vakaan tuloskehityksen ansiosta, eikä vuoden 2023 kolmannen neljänneksen tulos ollut tämän suhteen poikkeus. Osakkeen kurssivaihtelu on Helsingin pörssissä keskimääräistä pienempää ja sillä on tapana pärjätä markkinalaskuissa muuta markkinaa maltillisemmin.

Elisan osake pärjäsi vuoden 2023 alkupuolella vahvasti, mutta on toukokuun alusta saakka ollut laskussa Helsingin pörssin yleisindeksin kanssa. Osake on laskenut reilu 20 % kevään huippulukemista, tosin se on jo hieman palautunut lokakuun alun pohjista. Sijoittajia on kenties huolestuttanut, minkälaisia vaikutuksia epävarmalla markkinatilanteella on Elisan toimintaan.

Myös ohjausta vuodelle 2023 on pidetty todella varovaisena, vaikka Elisan vakaiden neljännestulokset perusteella se on ollut hyvissä asemissa saavuttaa vuodelle 2023 asetetut ohjaukset liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen osalta. Näiden osalta yhtiö nosti kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä vuoden 2023 ohjausta tasolle ”hieman korkeampi” edellisvuoteen verrattuna, edellisen ohjauksen ollessa ”samalla tasolla tai hieman korkeampi”. Nähtäväksi jää kuinka paljon tämä lopulta innostaa sijoittajia.

Yhtiö on joka tapauksessa toistaiseksi osoittanut kykenevänsä ylläpitämään vakaata tuloskuntoa haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Osakkeen merkittävälle lisälaskulle tuskin on jatkossa suurempia syitä, ellei osake jatka valumista markkinaindeksien mukana.

Lähde: TradingView

Tutki Elisan osaketta osaketyökalussa

Osaketyökalussa Elisa Oyj:n osake saa keskimääräistä paremmat kokonaispisteet (67). Yhtiön saa korkeat kokonaisriskipisteet, mikä kuvastaa yhtiön liiketoimintaan ja osakekurssiin liittyviä riskejä, parempien pisteiden kertoessa pienemmästä kokonaisriskistä. Elisa saa myös hyvät laatu- ja osinkopisteet. Momenttipisteiltään osake suoriutuu viimeaikaisen kurssilaskun vuoksi keskinkertaisesti.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat