New call-to-action

Vältä negatrendiosakkeet ja salkkusi tuotto paranee selvästi

Sijoittajan kannattaa välttää negatiivisen trendin osakkeet. Näin salkun tuotto paranee selvästi. Miten negatrendiosakkeet tunnistaa?

Julkaistu: 19.02.2019 Kirjoittaja:

osaketyökalu osakkeet paranna tuottoa sijoittaminen

Negatrendiosake

Negatrendiosake on megatrendiosakkeen vastakohta. Megatrendiosakkeella sijoittaja tekee parhaat tuotot, kuten KONE 2005-2016 ja Neste 2011-2019. Negatrendiosakkeella vastaavasti tehdään suurimmat tappiot, kuten Nokia 2007-2012, Outotec 2013- ja Pöyry 2011-2016. Negatrendiosake kärsii negatiivisesta trendistä, joka voi johtua:

  • toimialan rakenteellisesta muutoksesta
  • kilpailutilanteen merkittävästä muutoksesta
  • palvelujen ja tuotteiden kysynnän laskusta
  • yhtiön pitkäkestoisista sisäistä ongelmista.

Sijoitustutkimuksissa on havaittu, että sijoittajien on vaikea luopua tappiollisista osakkeista. Salkun heikkoa tuottoa selittää se, että negatiivisen trendin osakkeista pidetään kiinni, vaikka juuri niistä pitäisi luopua. Pahimmassa tapauksessa sijoittaja ostaa tappiollista osaketta lisää ja nostaa heikon yhtiön painoa salkussa. Jos negatiivinen trendi jatkuu, kuten yleensä on tapana, tappiot kasvavat.

Sijoittajan harmiksi yksikään osake ei ole turvassa negatiiviselta trendiltä. Se kuuluu olennaisena osana liiketoiminnan ja sijoittamisen riskeihin. Onneksi osa yrityksistä selviää kriiseistä ja nousee takaisin entistä vahvempina. Osa vastaavasti ei nouse, jolloin edessä on konkurssi ja sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman. Näin kävi esimerkiksi Talvivaarassa.

Miten tunnistaa negatrendiosakkeet?

Sijoittajan onneksi negatrendiosakkeet on helppo tunnistaa. Kerromme viisi nyrkkisääntöä, joiden ja kehittämämme Osaketyökalun avulla sijoittaja välttää negatrendiosakkeet ja siten suuret tappiot.

1 Heikot kokonaispisteet

Kehittämämme Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella ja laskee jokaiselle osakkeelle kokonaispisteet. Pisteytys perustuu johtavaan akateemiseen ja investointipankkien sijoitustutkimukseen sekä Sijoittaja.fi:n vankkaan käytännön sijoituskokemukseen.

Pisteytyksessä huomioidaan mm. yhtiön tuloksentekokyky, tuloskasvu, taseen vakavaraisuus, osakkeen riski ja liikevaihdon kasvu. Pisteytyksessä ei ole mukana inhimilliselle virheelle altista subjektiivista näkemystä, vaan pisteet lasketaan toteutuneiden lukujen, kurssikehityksen, arvostuslukujen ja analyytikoiden ennusteiden perusteella.

Korkeat pisteet kertovat siitä, että kyseessä on hyvä yhtiö ja houkutteleva osake. Heikot pisteet vastaavasti kertovat usein ongelmista liiketoiminnassa ja todennäköisesti negatiivisesta trendistä.

Tällä hetkellä esimerkiksi Innofactor, Stockmann ja HKScan saavat heikot kokonaispisteet. Näitä osakkeita seuraavat tietävät, että yhtiöt ovat olleet ongelmissa jo pitkään. Osakkeiden lähes jokainen osa-alue on punaisella. Kriisiyhtiöihin sijoittava ottaa tietoisen riskin siitä, että sijoittaa riskiyhtiöön. Tuottopotentiaali perustuu siihen, että yhtiö selviää kriisistä. Selviäminen voi kestää vuosia ja päättyä huonosti. Siksi turvallisempi on seurata yhtiöiden selviytymistä ja ostaa osakkeita, kun käänne alkaa realisoitua. Positiivinen käänne näkyy nopeasti myös Osaketyökalun kokonaispisteissä.

2 Heikot laatupisteet

Historiassa laatuosakkeet ovat olleet selvästi tuottavin sijoitustyyli. Laatu onkin yksi pisteytettävä ominaisuus Osaketyökalussa ja se lasketaan kolmen ominaisuuden avulla:

  1. Kannattavuuden ja tuloksen vakaus
  2. Taseen vakavaraisuus
  3. Tulostrendi.

Heikot laatupisteet saavat mm. SRV Group, Consti ja Tulikivi. Yhtiöiden kannattavuus vaihtelee, tase on heiko ja tulostrendi negatiivinen. Usein heikot laatupisteet ovat merkki siitä, että kyseessä on negatrendiosake.

3 Heikko tulostrendi

Laskeva tuloskehitys ja heikentyvä kannattavuus ovat huonoja merkkejä. Ne kertovat, että kustannukset kasvavat liikevaihtoa nopeammin. Nouseva tuloskehitys on tärkein osakkeen kurssikehitykseen vaikuttava tekijä. Siksi sijoittajan kannattaa välttää kuin ruttoa yhtiöitä, joiden tulos ja kannattavuus ovat laskutrendissä. Odota rauhassa pysyvää käännettä ennen kuin sijoitat tällaiseen yhtiöön. Nyt laskevan tuloskehityksen kanssa painii myös Nordea, joka saa tulostrendistä 2/10 ja tuloskasvusta 3/10 pistettä.

Joskus negatiivinen tulostrendi on perusteltua. Yhtiö voi esimerkiksi hetkellisesti hakea voimakasta liikevaihdon kasvua kannattavuuden kustannuksella. Tällöin tästä pitää viestiä selvästi yhtiön strategiassa ja strategian toteutuminen pitää näkyä liikevaihdon kasvuna. Esimerkiksi F-Secure ja Qt saavat heikot pisteet tulostrendistä ja tuloskasvusta. Molemmat kuitenkin saavat hyvät kasvupisteet. Yhtiöt ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoa kannattavuuden kustannuksella.

4 Kasvun puute

Kutistuminen on myös myrkkyä osakemarkkinoilla. Sijoittajat etsivät ensisijaisesti yhtiöitä, joiden liikevaihto ja tulos kasvavat. Tästä syystä entinen teknologiajätti IBM on pitkään ollut markkinoiden inhokkiosake. Yhtiön liikevaihto on trendinomaisesti laskenut ja osakekurssi ei ole 2010-luvulla liikkunut käytännössä mihinkään.

Kasvupisteet lasketaan Osaketyökalussa kolmen vuoden toteutuneesta liikevaihdon kasvusta sekä ennustetusta kasvusta. Heikoimpien kasvupisteiden yhtiöiden toteutunut ja ennustettu kasvu on pörssiyhtiöiden huonoimpia. Tällaiset yhtiöt voivat kasvattaa tulosta vain kustannuksia leikkaamalla. Tällöin on mahdollista ajautua negatiiviseen kierteeseen, jossa kustannusten leikkaus nostaa hetkellisesti tulosta, mutta laskee liikevaihtoa, mikä johtaa taas uusiin kustannusten leikkauksiin. Telia, Caverion ja Raisio ovat liikevaihdon toteutuneen ja ennustetun kasvun perusteella Helsingin pörssin heikoimpia.

5 Negatiivinen kurssimomentti

Viimeinen nyrkkisääntö negatrendiosakkeiden välttelyyn on kurssimomentti. Osakekurssi pitää etenkin isommissa ja seuratuimmissa yhtiöissä kaiken saatavilla olevan tiedon. Osakekurssi reagoi usein ennen kuin negatiivisia uutisia on julkistettu.

Esimerkiksi Applen osakkeen kurssimomentti muuttui negatiiviseksi syksyn aikana. Markkinoille alkoi ensin tippua hiljaista tietoa iPhonejen kysynnän laskusta ja kauppasodan vaikutuksista kysyntään Kiinassa. Seuraavaksi Applen sirutoimittajat antoivat tulosvaroitukset. Lopulta myös Apple antoi tulosvaroituksen. Tällöin osakekurssi oli laskenut jo yli 40 % 12 kuukauden huipputasoista. Kurssimomenttia seuraava olisi välttänyt Applen liiketoiminnan negatiivisen trendin. Kurssimomentin positiivinen käänne taas kertoo, milloin negatiivinen trendi on jäämässä taakse.

Vaikka Applen osakekurssi on noussut pohjilta, ei momentti suhteessa muihin osakkeisiin ole vielä kääntynyt positiiviseksi. Negatrendin välttävä odottaa siten käännettä momenttipisteissä. Yli viiden pisteet kertovat keskimääräistä paremmasta kurssimomentista.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy