Tunnetuimmat sijoitustyylit, joita sijoittajat käyttävät

Sijoitus strategia

Sijoitustyylejä on lähes yhtä monta kuin on sijoittajia. Tässä tunnetuimpia ja tutkituimpia sijoitustyylejä.

ETF laatuyhtiöt matalariskiset osake-ETF:t monifaktori osinkoyhtiöt paranna tuottoa

Mikä on sijoitustyyli?

Sijoitustyylillä tarkoitetaan sitä, millä perusteilla yksittäisiä arvopapereita, kuten osakkeita, valitaan sijoitussalkkuun. Sijoitustutkimuksessa eri tyylejä on vertailtu vuosikymmeniä. Myös lukuisia rahastoja on rakennettu hyödyntäen tiettyä tai useampia sijoitustyylejä. Tunnetuin sijoitustyyli on valita osakkeita salkkuun niiden osinkotuoton perusteella.

Nykyisin sijoitustyylit ovat erittäin suosittuja ETF-rahastoissa. Syystä, että eri sijoitustyyleillä on saavutettu parempaa tuottoa tai matalampaa riskiä kuin perinteisellä markkina-arvopainotteiselle indeksillä.

Markkina-arvopainotteinen indeksi voittaa valtaosan perinteisistä rahastoista. Eri sijoitustyylit vastaavasti pärjäävät pitkässä juoksussa markkina-arvopainotteista indeksiä paremmin. Tämä on loogista. Osakkeiden valitseminen salkkuun ja niiden painottaminen markkina-arvon mukaan ei ole erityisen älykäs sijoitustyyli.

Sijoitustyyli = Valitaan osakkeita salkkuun (tai rahastoon) jonkin muun mitattavissa olevan suureen avulla kuin markkina-arvon perusteella

Tutuimmista sijoitustyyleistä ainoastaan arvo-osakkeisiin sijoittava strategia on hävinnyt markkinaindeksille viimeisen kymmenen vuoden aikana. Markkinakatsaus: mistätuottoa? Löydät myös viimeisen 12 kk:n tuottokuvaajat ja miten tyylit pärjäävät TOP5-sijoituskohteet maailmasta -vertailussa.

20160602-markkinakatsaus-msci-1v

Tunnetuimmat sijoitustyylit

Alla olevassa taulukossa on hyödynnetty Morningstarin tekemää jaottelua eri sijoitustyyleistä. Sijoitustyylit voidaan karkeasti jakaa:

 • Tuottohakuisiin (tavoitellaan markkinaindeksiä parempaa tuottoa)
 • Riskipainotteisiin (tavoitellaan markkinaindeksiä matalampaa riskiä)

Sijoitustyylit

Sijoitustyylien selitykset

Alla oleva esimerkki kuvaa logiikkaa sijoitustyylien taustalla. Kuvitteellisilla osakemarkkinoilla on kolme osaketta. Taulukossa on kolmen osakkeen markkina-arvot ja yhtiön edellisen tilikauden tulos. Markkina-arvopainotteisessa indeksissä osakkeen paino määrittyy markkina-arvon mukaan. Näin ollen osakkeen A paino on 71,4 %. Vastaavasti indeksissä, jossa paino määritellään yhtiön tekemän tuloksen mukaan, osakkeen A paino on 41,5 %.

Sijoitustyylit painot

Tuottohakuiset

 • Fundamentit = tyypillisesti liikevaihto, kassavirta, tulos ja osinko
 • Kasvu = liikevaihdon ja/tai tuloksen kasvu
 • Koko = lajitellaan osakkeet niiden markkina-arvon mukaan, pienet, keskisuuret, suuryhtiöt
 • Laatu = korkea kannattavuus, kannattavuuden vakaus, alhainen velkaantuneisuus
 • Liikevaihtopainotteinen = liikevaihto
 • Momentti = painotetaan osakkeita, joiden kurssikehitys on keskimääräistä parempi, esimerkiksi viimeisen 1/3/12 kk:n kurssikehitys
 • Multifaktori = yhdistellään tyylejä, kuten laatu, arvo ja momentti
 • Odotettu tuotto = painotetaan osakkeita, joissa korkein odotettu tuotto
 • Omien osakkeiden osto = painotetaan osakkeita, jotka ostavat keskimääräistä enemmän omia osakkeita
 • Osakkeen omistajan tuotto = painotetaan osakkeita, joiden voitonjako-% on suurin (osingot, pääoman palautukset, omien osakkeiden ostot)
 • Osingon kasvu = osinkoa vuodesta toiseen kasvattavat yritykset
 • Osinkotuotto = keskimääräistä korkeampi osinkotuotto-%
 • Tulospainotteinen = tilikauden tulos tai oikaistu tulos

Riskipainotteiset

 • Matala-/korkea beta = painotetaan alhaisen tai korkean betan osakkeita
 • Minimivolatiliteetti = joko alhaisen volatiliteetin yhtiöt tai minimoidaan salkun volatiliteetti optimoimalla
 • Riskipainotettu = painotetaan alhaisemman riskin yhtiöitä
 • Tasapaino = osakkeiden painot ovat samansuuruiset, esim. 25 osakkeen salkussa jokaisen osakkeen paino on 4 %

Miten hyödynnät sijoitustyylit?

 • Voit tavoitella markkina-arvoapainotteista indeksiä parempaa tuottoa tai matalampaa riskiä

Löydät eri sijoitustyylin Suomi-osakkeita Suomalaisten osakkeiden valintatyökalusta. Eri sijoitustyylillä sijoittavia ETF:iä löydät ETF-valintatyökalusta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy