Osallistu osakeantiin!

Tunnetuimmat sijoitustyylit, joita sijoittajat käyttävät

Sijoitustyylillä tarkoitetaan sitä, miten osakkeet tai muut arvopaperit valitaan salkkuun. Tässä artikkelissa esittelemme tunnetuimmat ja tutkituimmat sijoitustyylit.

Julkaistu: 04.10.2023 Kirjoittaja:

osakestrategiat paranna tuottoa sijoittaminen sijoitusideat sijoitustyylit

Mikä on sijoitustyyli?

Sijoitustyyli kertoo, miten osakkeet tai muut arvopaperit valitaan sijoitussalkkuun. Se on ensisijaisesti tunnuslukuperusteinen. Sijoitustutkimuksessa eri tyylejä on vertailtu vuosikymmeniä. Myös lukuisia rahastoja on rakennettu hyödyntäen tiettyä tai useampia sijoitustyylejä. Tunnetuin sijoitustyyli on valita osakkeita salkkuun niiden osinkotuoton perusteella.

Nykyisin sijoitustyylit ovat erittäin suosittuja ETF-rahastoissa. Syynä on se, että eri sijoitustyyleillä on saavutettu parempaa tuottoa tai matalampaa riskiä kuin perinteisellä markkina-arvopainotteisella indeksillä.

Markkina-arvopainotteinen indeksi voittaa valtaosan perinteisistä rahastoista. Vastaavasti lukuisat eri sijoitustyylit pärjäävät markkina-arvopainotteista indeksiä paremmin pitkässä juoksussa. Tämä on loogista. Osakkeiden valitseminen salkkuun ja niiden painottaminen markkina-arvon mukaan ei ole erityisen älykäs sijoitustyyli.

Vuosien 1988 ja 2022 välillä markkinaindeksi on tuottanut noin 7 % vuodessa. Tunnetuilla sijoitustyyleillä on päässyt markkinaindeksiä parempaan tuottoon ja osalla matalampaan riskiin.

Tunnetuimmat sijoitustyylit

Alla olevassa taulukossa on hyödynnetty Morningstarin tekemää jaottelua eri sijoitustyyleistä. Sijoitustyylit voidaan karkeasti jakaa:

 • Tuottohakuisiin (tavoitellaan markkinaindeksiä parempaa tuottoa)
 • Riskipainotteisiin (tavoitellaan markkinaindeksiä matalampaa riskiä)
Tuottohakuiset Riskipainotteiset ja muut
Arvo Matala-/korkea beeta
Fundamentit Minimivolatiliteetti
Kasvu Riskipainotettu
Koko Tasapaino
Laatu
Liikevaihtopainotteinen
Momentti
Multifaktori
Odotettu tuotto
Omien osakkeiden osto
Osakkeen omistajan tuotto
Osingon kasvu
Osinkotuotto
Tulospainotteinen

Sijoitustyylien selitykset

Alla on yksinkertaistettu esimerkki indeksin muodostamisesta sijoitustyylien perusteella. Taulukossa on kolme tunnettua kotimaista osaketta, osakkeiden markkina-arvot, edellisen tilikauden tulokset ja osinkotuotot.

 • Markkina-arvopainotteinen indeksi: KONE on markkina-arvoltaan suurin, ja sen paino markkina-arvopainotteisessa indeksissä olisi 44,0 %.
 • Fundamenttiperusteinen indeksi: Fundamentti-indeksissä voidaan painottaa yrityksiä useilla fundamenttikriteereillä. Nokia on tulokseltaan suurin. Tulosperusteisessa indeksissä sen paino olisi 60,7 %.
 • Osinkotuottoperusteinen indeksi: Osinko-indeksissä, jossa osakkeet valitaan osinkotuoton perusteella, Elisan paino olisi suurin, ja Nokian paino pienin.

Tuottohakuiset sijoitustyylit

 • Arvo = painotetaan osakkeita, joiden arvostusluvut ovat edulliset (esim. P/E, P/B, P/S, P/CF, EV/EBIT)
 • Fundamentit = tyypillisesti liikevaihto, kassavirta, tulos ja osinko
 • Kasvu = liikevaihdon ja/tai tuloksen kasvu
 • Koko = lajitellaan osakkeet niiden markkina-arvon mukaan, pienet, keskisuuret, suuryhtiöt
 • Laatu = korkea kannattavuus, kannattavuuden vakaus, alhainen velkaantuneisuus
 • Liikevaihtopainotteinen = liikevaihto
 • Momentti = painotetaan osakkeita, joiden kurssikehitys on keskimääräistä parempi, esimerkiksi viimeisen 1/3/12 kk:n kurssikehitys
 • Multifaktori = yhdistellään tyylejä, kuten laatu, arvo ja momentti
 • Odotettu tuotto = painotetaan osakkeita, joissa korkein odotettu tuotto
 • Omien osakkeiden osto = painotetaan osakkeita, jotka ostavat keskimääräistä enemmän omia osakkeita
 • Osakkeen omistajan tuotto = painotetaan osakkeita, joiden voitonjako-% on suurin (osingot, pääoman palautukset, omien osakkeiden ostot)
 • Osingon kasvu = osinkoa vuodesta toiseen kasvattavat yritykset
 • Osinkotuotto = keskimääräistä korkeampi osinkotuotto-%
 • Tulospainotteinen = tilikauden tulos tai oikaistu tulos

Riskipainotteiset sijoitustyylit

 • Matala-/korkea beta = painotetaan alhaisen tai korkean betan osakkeita
 • Minimivolatiliteetti = joko alhaisen volatiliteetin yhtiöt tai minimoidaan salkun volatiliteetti optimoimalla
 • Riskipainotettu = painotetaan alhaisemman riskin yhtiöitä
 • Tasapaino = osakkeiden painot ovat samansuuruiset, esim. 25 osakkeen salkussa jokaisen osakkeen paino on 4 %

Miten hyödynnät sijoitustyylit?

Aloita laatimalla sijoitussuunnitelma. Se on ensimmäinen asia, joka jokaisen sijoittajan tulisi tehdä – sijoitussummasta riippumatta. Sijoitussalkun sijoitustyyli(t) valitaan oman sijoitussuunnitelman, tavoitteiden, arvojen ja uskomusten pohjalta. Kun löydät itsellesi sopivan sijoitustyylin, voit olla oma salkunhoitajasi!

Sijoitustyyleillä voit tavoitella markkina-arvopainotteista indeksiä parempaa tuottoa tai matalampaa riskiä. Löydät eri sijoitustyylin osakkeita ja ETF-rahastoja helposti Osaketyökalun ja ETF-työkalun avulla.

Löydä sijoitustyyliisi sopivat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana on yli 3 000 ETF:ää. ETF-työkalu pisteyttää ETF:t ja lajittelee ne tehokkuuden perusteella. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja.

Tutustu Osaketyökaluun

Osaketyökalut Sijoittaja.fi:n jäsenille

Osaketyökalu on monipuolinen työkalu osakkeiden etsimiseen ja vertailuun. Työkalusta löydät helposti sijoitustyylisi houkuttelevimmat osakkeet Suomesta ja maailmalta.

Työkalussa on osakkeiden tärkeimmät tunnusluvut sekä valmiita TOP-listoja ja mallisalkkuja. Löydät Osaketyökalusta ajantasaiset listat mm. parhaista laatu-, arvo-kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Tutustu Osaketyökaluun

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 8.12.2020.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy