kansainvälinen sijoittaminen

Kansainvälisiin osakkeisiin sijoittaminen tarjoaa monipuolisia ja tuottavia mahdollisuuksia hajauttaa sijoitussalkkua. Helsingin pörssin osuus maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta on vain noin 0,3 %. Toisin sanoen sijoittamalla vain Suomeen menettää 99,7 % muista sijoitusmahdollisuuksista. Lisäksi Helsingin pörssi on toimialahajautukseltaan erittäin keskittynyt, sillä lähes 40 % osakkeista kuuluu materiaali- ja teollisuussektoreille. Tämä rajoittaa osakepoimijan valinnanvaraa, ja nostaa riskiä. Lisäksi uusia osakkeita listautuu Helsingin pörssiin vain harvoin. Nämä ovat muutamia syitä, miksi moni sijoittaja katsoo kotimaan pörssin ulkopuolelle etsiessään sijoitusmahdollisuuksia.