sijoitussuunnitelma

Sijoitussuunnitelma on olennainen työkalu taloudellisen menestyksen saavuttamiseksi. Suunnitelma määrittää selkeät taloudelliset tavoitteet, sijoitushorisontin ja riskinsietokyvyn. Valittu sijoitustyyli, kuten pitkäaikainen sijoittaminen, arvo- tai kasvusijoittaminen, ohjaa päätöksiä sijoituskohteista. Hajaannus eri omaisuusluokkiin vähentää riskiä. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti elämäntilanteen ja taloustilanteen muuttuessa varmistaen, että se pysyy linjassa tavoitteiden kanssa.