Osakevalinta: kolme suosituinta tapaa valinnan tekemiseen

Osakkeiden valintatapoja lienee yhtä monta kuin on sijoittajia. Valintamenetelmät voidaan kuitenkin jakaa muutamaan kategoriaan. Mikä osakkeiden valintamenetelmä on paras?

Julkaistu: 11.09.2023 Kirjoittaja:

osakkeet paranna tuottoa sijoittaminen

Osakevalinta

Kun jätetään osakeanomaliat ja tekniset analyysit tarkastelun ulkopuolelle, niin osakkeiden valinta voidaan karkeasti jakaa kolmeen menetelmään:

  1. Markkinatuntemus (Top-Down-analyysi)
  2. Yhtiötuntemus (Bottom-Up-analyysi)
  3. Tunnuslukuperusteinen (kvantitatiiviset sijoitusstrategiat)

Markkinatuntemus

Markkina-analyysilla tarkoitetaan laajakantoista talouden ja riskien analysointia ja näiden vaikutusta eri omaisuusluokkiin ja yksittäisiin osakkeisiin. Osakevalinnassa markkina-analyysia perustellaan sillä, että oikeanlaisen markkinanäkemyksen avulla sijoittaja osaa valita kuhunkin markkinatilanteeseen parhaiten tuottavat osakkeet.

Valitettavasti tässä lähestymistavassa on pari muuttujaa. Tai oikeammin sanottuna pari tuhatta muuttujaa. Markkina-analyytikot ja ekonomistit ovat olleet viimeiset vuodet lähes yksiselitteisesti väärässä talouskasvukehityksen ja korkotason suhteen, etenkin yli vuoden mittaisissa ennusteissa. Ongelma ei ole se, että ennustajat tekisivät työnsä huonosti, vaan se, että pitävien ennusteiden laatiminen on täysin mahdotonta.

Esimerkkinä COVID-19-kriisi, pandemiasta palautuminen, Ukrainan sota ja voimakas inflaatio. Ekonomisteillä on oletettavasti ollut mahdoton tehtävä ennakoida näitä tapahtumia, mutta myös niiden vaikutuksia talouskasvuun.

Sijoittaja voi hyödyntää hyvintehtyä markkina-analyysia esimerkiksi siten, että ostaa syklisiä osakkeita, kun taloussuhdanne osoittaa piristymisen merkkejä. Vastavaasti sijoittaja ostaa salkkuunsa defensiivisiä (turvallisia) osakkeita, kun markkina-analyysi kertoo, että taloushuippu on saavutettu ja aletaan siirtyä kohti taantumaa.

Yhtiötuntemus

Yhtiötuntemus on suosituin tapa valita osakkeita. Siinä sijoittaja perehtyy läpikotaisin yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toimialan kasvunäkymiin ja kilpailutilanteeseen, yhtiön johtoon sekä yhtiön tilinpäätöksiin ja ennusteisiin. Syvällisen analyysin jälkeen lopputuloksena on ostopäätöksen tekeminen tai omistamien osakkeiden myyminen.

Yhtiöanalyyseja varten on oma ammattikuntansa, analyytikot. Sijoittajat vihaavat ja rakastavat analyytikkoja. Heidän niskaansa on helppo kaataa syy epäonnistuneesta sijoituksesta. Vastaavasti ilman analyytikoiden ennusteita ja analyyseja sijoituspäätösten teko olisi vaikeampaa.

Yhtiötuntemuksessa on kuitenkin sudenkuoppansa: osakkeeseen rakastuminen. Tähän voivat syyllistyä niin ammattisijoittajat, analyytikot kuin piensijoittajatkin. Käsi pystyyn, jos omasta menneisyydestä ei löydy osaketta, jota on tullut kohdeltua silkkihansikkain. Osakkeeseen rakastunut katsoo läpi sormien heikkoa tuottomenestystä ja lukee osavuosikatsauksista vain positiiviset uutiset. Nurkan takana vaanivaa konkurssia ei haluta nähdä, vaan osaketta kauhotaan salkkuun lisää aina seuraavassa dipissä.

Syvällisen analyysin toinen huono puoli on ajankäyttö. Yksikään sijoittaja ei kykene lukemaan saati tekemään syväanalyysia edes kaikista kotimaisista pörssiyrityksistä. Tällöin huomaamatta voi jäädä helmi ja analyysin kohteena on turska.

Positiivisena puolena on se, että hyvällä analyysilla voi saavuttaa erinomaisia tuottoja. Tämä on mahdollista etenkin pienten vähemmän seurattujen yhtiöiden osalta.

Tunnuslukuperusteinen

Tunnuslukuperusteinen eli kvantitatiivinen sijoittaminen tarkoittaa osakkeiden valitsemista salkkuun tunnuslukuihin luottaen. Sijoittaja hyväksyy sen, ettei hän välttämättä tunne yhtiötä lainkaan, mutta tunnuslukukriteerien täyttyessä osaketta ostetaan salkkuun.

Kvantitatiiviset sijoittajat käyttävät usein useamman tunnusluvun yhdistelmää. Käytetyimmät ovat:

  • Kannattavuus ROE-% (korkea kannattavuus)
  • Nettovelkaantuneisuusaste  (alhainen velkaantuneisuus)
  • Arvostusluvut: P/E, P/B tai EV/EBITDA (alle tietyn raja-arvon tai alempi kuin muilla pörssiyrityksillä)

Kvantitatiivinen sijoittaminen on oma taiteenlajinsa. Sijoittajan pitää tuntea tunnusluvut ja osata käyttää niitä oikein. Esimerkiksi pelkästään P/E-luvun (hinta per tulos) valinta voi aiheuttaa jo harmaita hiuksia. Käytetäänkö E:nä (tulos) edellisen tilikauden tulosta, viimeisen 12 kk:n tulosta, ennustettua seuraavan 12 kk:n tulosta, kuluvan tilikauden tulosta, seuraavan tilikauden tulosta vai näiden yhdistelmää. Tässä artikkelissa on perehdytty muun muasssa P/E-lukuun tarkemmin.

Sijoittajan onneksi maailmalta löytyy indeksejä, joihin osakkeet on valittu tunnuslukupohjaisesti. Sijoittaja voi hyödyntää indeksit valitsemalla salkkuun samoja osakkeita tai ostamalla ETF-rahastoa, joka sijoittaa indeksin mukaisesti.

Kvantitatiivinen sijoittaminen on tuottoisaa. Alla olevassa kuvaajassa on tunnetuimpien tunnuslukuperusteisten sijoitustyylien vertailua viimeiseltä 10 vuodelta suhteessa markkinaindeksiin. Arvo- ja osinko-osakkeet ovat hävinneet indeksille. Laatu- ja kasvuosakkeet ovat olleet parhaat sijoitustyylit.

Yhteenveto

Tyypillisesti salkunhoitajat kertovat valitsevansa osakkeet markkinatuntemukseen ja yhtiötuntemukseen perustuen. Vankasta osaamisesta on varmasti sijoittamisessa hyötyä. Valitettavasti salkunhoitajien menestys on ollut heikkoa. Viiden vuoden tarkasteluperiodilla yli 80 % eurooppalaisista salkunhoitajista menestyy markkinaa heikommin.

Vastaavasti tunnuslukuperusteisella sijoittamisella on päässyt markkinaa parempaan tuottoon. Tähän epäsuhtaan on ainakin kaksi syytä:

Kehittämämme Osaketyökalu hyödyntää kvantitatiivisia menetelmiä ja pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Työkalusta löytyy myös tiivistelmä viimeisimmästä osavuosikatsauksesta ja tuloskommentit neljästä edellisestä kvartaalista.

Markkinatuntemusta hyödyntävälle sijoittajalle olemme keränneet olennaisimmat indikaattorit kokonaiskuvan saamiseksi. Erityisesti riski-indikaattorin avulla sijoittaja voi välttää suuret tappiot. Kaikki indikaattorit kommentteineen löytyvät Markkinaympäristöstä.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy