Mikä on Sijoittaja.fi?

Sijoittaja.fi on sijoittajan tietopalvelu. Sijoittaja.fi tarjoaa puolueetonta tietoa sijoittamisesta, kuten uutisia, artikkeleita ja analyysejä sekä yksityis- ja ammattikäyttöön soveltuvat sijoittajan työkalut.

Sijoittaja.fi:n tuottamasta toimituksellisesta sisällöstä vastaa perustaja Timo Heikkilä, joka toimii Sijoittaja.fi:n vastaavana toimittajana.

Toimipisteemme sijaitsee Oulussa jokivarressa. Sijoittaja.fi on osa SIJOITTAJA-ryhmää, johon kuuluvat myös yritysrahoitusta tarjoava SijoittajaPRO Corporate Finance, instituutioille sekä ammatti- ja yksityissijoittajille palvelua tarjoava SFR Advisors sekä sijoitustutkimusta toteuttava SFR Research.

Sijoittaja.fi:n tarina

Halusimme luoda sivuston sijoittajilta sijoittajille

Sijoittaja.fi sai alkunsa Timon blogista, joka on ollut olemassa vuodesta 2009 lähtien. Sijoittaja.fi tarjoaa puolueetonta tietoa taloudesta ja sijoittamisesta, artikkeleita, analyysejä ja ammattilaisten työkalut. Aina sijoittajan näkökulmasta. Suurin osa sivustolla olevasta sisällöstä on avointa kaikille ja osa, kuten työkalut, ovat maksumuurin takana.

Tänään Sijoittaja-ryhmä työllistää kymmenisen ammattilaista ja toimipaikkamme on Oulussa.

Me emme anna osta- ja myy-suosituksia, emmekä aseta tavoitehintoja

Me kannustamme oman ajattelun kehittämiseen ja siihen, että jokainen voi olla oma salkunhoitaja. Moderni sijoittaja ei tarvitse kallista varainhoitajaa, eikä analyytikkoa kertomaan, pitääkö jotain osaketta ostaa tai omassa salkussa olevia osakkeita myydä.

Sijoittaja.fi:n jäsenillä on käytössä valmiiksi pureskeltu data sekä ainutlaatuiset sijoittajan työkalut, joiden avulla oman sijoitustyylin mukaisen salkun rakentaminen on helppoa. Pisteytys auttaa oman sijoitustyylin löytämisessä sekä osakkeiden ja sijoituskohteiden vertailussa. Dataan perustuva pisteytys ei myöskään sisällä meidän omia mielipiteitä.

Sijoittaja.fi:n perustajat

Timo Heikkilä

hallituksen puheenjohtaja, perustaja (KTM, TMC, HHJ)

Sijoitus- ja rahoitusalan ammattilainen. Osake- ja markkina-analyysit, ETF:t, sijoitusstrategiat. Kansainvälisten sijoitussalkkuen pääsalkunhoitaja, AIFM-rahaston pääsalkunhoitaja, sijoitusyhtiön osakesalkunhoitaja. Aiemmin toiminut managerina Veraventuressa ja rahoituspäällikkönä Finnverassa.

Puh. 0400 763 509, timo.heikkila@sijoittaja.fi, #minunsijoitustarinani, LinkedIn

Hannu Huuskonen

toimitusjohtaja, perustaja (KTM, CEFA)

Sijoittaja, ETF-pioneeri ja varainhoitoalan ammattilainen. Osake- ja markkinastrategi, ETF:t, korot ja sijoitusstrategiat. Kahden ammattimaisille sijoittajille suunnatun AIFM-rahaston salkunhoitaja ja sijoitusyhtiön pääsalkunhoitaja. Aiemmin Taaleritehtaan omaisuudenhoidon yksi perustajista ja salkunhoitaja. Analyytikkona Mandatumissa.

Puh. 050 422 6331, hannu.huuskonen@sijoittaja.fi, #minunsijoitustarinani, LinkedIn