Mikä on arvo-osake?

Arvo-osakkeisiin sijoittaminen on yksi tunnetuimmista sijoitustyyleistä. Mikä on arvo-osake ja miten arvo-osakkeet löytää?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Arvo-osakkeisiin sijoittaminen on yksi tunnetuimmista sijoitustyyleistä. Mikä on arvo-osake ja miten arvo-osakkeet löytää?

Mikä on arvo-osake?

Arvo-osake tulee englannin kielen sanaparista ”value stock”. Tällä tarkoitetaan halpaa eli arvokkaan vastakohtaa. Tämä aiheuttaakin sijoittajissa usein hämmennystä. Ymmärrystä helpottaa, kun ajattelee, että arvo-osakkeissa on piilevää arvoa. Markkina on hinnoitellut ne alle todellisen arvon.

Arvo-osakkeen määritelmä esiteltiin ensimmäisen kerran 90-luvulla Fama & Frenchin kolmifaktorimallissa. Tutkimuksessa löydettiin, että osakkeet, joiden P/B-luku oli keskimääräistä matalampi, tuottivat markkinaindeksiä paremmin. P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan suhdetta oman pääoman tasearvoon. Jos P/B-luku on alle yksi, osakemarkkinat ovat hinnoitelleet osakkeen matalammalle kuin osakkeenomistajille kuuluva taseen nettovarallisuus.

Arvo-osakkeen arvostusluvut ovat keskimääräistä matalammat

Nykyään arvo-osakkeen määritelmässä käytetään P/B-luvun lisäksi myös muita tunnuslukuja. Näitä ovat mm.:

 • P/E = hinta per tulos
 • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset nettovelat) per liiketulos
 • P/CF = hinta per kassavirta
 • Osinkotuotto-%.

Arvo-osakkeen ominaisuudet

Harva yhtiö on aina arvo-osake, sillä arvostusluvut muuttuvat ajassa. Jos osakkeen arvostusluvut ovat kroonisesti matalat, on siihen aina syynsä. Yhtiö voi toimia toimialalla, jonka markkina laskee. Yhtiön tulos voi laskea rakenteellisista syistä tai yhtiöön voi kohdistua riskejä, joihin markkinat ovat varautuneet.

Tyypillisesti arvo-osakkeet ovat syklisiä. Syklisten osakkeiden tulos heittelee voimakkaasti taloussuhdanteiden mukaan. Rationaalinen sijoittaja ottaa tämän huomioon hinnoitelleessaan osaketta.

Arvo-osakkeet ovat usein myös käänneyhtiöitä. Esimerkiksi yhtiön tulos on laskenut usean vuoden ajan, minkä seurauksena osakekurssi on vajonnut matalalle. Markkinat ovat menettäneet uskonsa yhtiöön ja myös arvostuskertoimet ovat laskeneet alhaiselle tasolle. Mikäli yhtiö saa tuloksensa käännettyä takaisin kasvu-uralle, on edessä usein merkittävä kurssinousu.

Arvo-yhtiöt voivatkin siten tarjota korkeaa tuottoa. Arvo-osakkeisiin sijoittaessa tulee huomioida, ettei jää kiinni yhteen sijoittajan yleisimmistä virheistä, arvoansaan. Pitkässä juoksussa arvo-osakkeisiin sijoittamalla onkin saanut hieman markkinaindeksiä parempaa tuottoa.

Syklisyydestä, käänneyhtiöstatuksesta ja muista edellä mainituista syistä johtuen arvo-osakkeet ovat keskimääräistä riskisempiä.

Miten arvo-osakkeet löytää?

Arvoyhtiöiden löytämiseen tarvitaan arvostuslukuja. Sijoittajan kannattaa muodostaa tunnusluvuista yhdistelmä ja lajitella osakkeet yhdistelmäluvun perusteella edullisimmista kalleimpiin. Tunnuslukujen laskennassa kannattaa huomioida, että käyttää historiallisten lukujen lisäksi ennustettuja lukuja. Arvo-osakkeet voi etsiä esimerkiksi seuraavasti:

 1. Valitse sopivat arvostusluvut (esim. P/E, EV/EBIT, P/B, osinkotuotto-%)
 2. Päätä, käytätkö historiallisia lukuja, ennusteita vai molempien yhdistelmiä (suosittelemme yhdistelmälukujen käyttöä)
  • Esimerkiksi P/E-luvussa E:nä eli tuloksena kannattaa käyttää 12 kk:n liukuvaa tulosta ja 12 kk:n ennustettua tulosta. Tällöin yhdistelmä-PE-luku muodostuu P/E (historiallinen tulos 12 kk) ja P/E (ennustettu tulos 12 kk) keskiarvosta.
 3. Muodosta arvostusluvuista yhdistelmäluku ja lajittele osakkeet paremmuusjärjestykseen tai lajittele osakkeet jokaisen arvostusluvun perusteella erikseen paremmuusjärjestykseen
 4. Arvo-osakkeita ovat esimerkiksi parhaimpaan 25 %:iin kuuluvat yhtiöt.

LÖYDÄT ARVO-OSAKKEET OSAKETYÖKALUSTA

Osaketyökalussa ovat lähes kaikki suomalaiset pörssiosakkeet sekä S&P 500, Nasdaq 100, ja STOXX 600 -indeksien ulkomaiset osakkeet.

Olemme rakentaneet Osaketyökalun siten, että käyttäjä löytää eri sijoitustyylien osakkeet, kuten arvoyhtiöt helposti. Työkalusta löytyvät myös sijoittajan tärkeimmät arvostusluvut, joten sijoittaja voi helposti verrata osakkeiden arvostuslukuja toisiinsa.

 • Klikkaa Sijoitusideoita ja Arvoyhtiöt. Saat valmiin listan TOP 10 arvo-osakkeista
 • Tai klikkaa ”Näytä enemmän hakuvaihtoehtoja”, ja valitse sijoitustyyliksi ”Arvo”
 • Voit myös järjestää osakkeet arvopisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen (10 = paras, 1 = heikoin)

Osaketyökalusta löytyvät myös arvostusluvut

Alla on neljä osaketta, jotka ovat tällä hetkellä (heinäkuussa 2020) arvoyhtiöitä. Arvostusluvut-välilehdeltä löydät sijoittajan tärkeimmät arvostusluvut. Sievin, UPM-Kymmenen, Aktian ja Atrian arvostusluvut ovat selvästi pörssin keskiarvoa matalammat.

Miten me määritämme arvoyhtiön?

Osaketyökalumme pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Arvo on yksi faktoreista ja se lasketaan numeerisella analyysilla. Arvostuspisteet lasketaan tulosarvostuksesta, tasearvostuksesta ja osinkoarvostuksesta. Tulosarvostus on laskettu käyttäen E/P- ja EV/EBIT-lukuja. Tasearvostus on laskettu P/B- ja Hinta per nettokassa -tunnusluvuista. Osinkoarvostuksessa on käytetty osinkotuottoa ja kuuden vuoden osinkohistoriaa. Arvoyhtiöitä ovat yhtiöt, joiden arvostuspisteet ovat välillä 9-10 (asteikko 1-10).

Pari lisävinkkiä

 • Työkalussa käyttäjä voi lajitella osakkeet myös pelkästään yhden ominaisuuden perusteella ja löytää näin esimerkiksi tulosarvostuksen perusteella edullisimmat yhtiöt.
 • Mikäli käyttäjä haluaa välttää riskisempiä osakkeita, kannattaa valita arvo-osakkeita, joiden Kokonaisriskipisteet ovat erinomaiset (asteikko 1 = korkea riski, 10 = matala riski).

Piditkö tästä artikkelista? Silloin pidät varmasti myös näistä:

Katso myös, mitkä ovat Helsingin pörssin TOP 10 arvo-osakkeet ja TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat