Mikä on laatuyhtiö?

Laatuyhtiöt ovat tuottaneet historiassa markkinaindeksiä paremmin matalammalla riskillä. Mikä on laatuyhtiö ja miten laatuyhtiöt löytää?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Laatuyhtiöt ovat tuottaneet historiassa markkinaindeksiä paremmin matalammalla riskillä. Mikä on laatuyhtiö ja miten laatuyhtiöt löytää?

Mikä on laatuyhtiö?

Moni tunnettu sijoittaja, Warren Buffett etunenässä, vannoo laatuyhtiöiden nimeen. Laatuyhtiölle on tunnusomaista korkea kannattavuus ja ennen kaikkea vakaa tulos läpi suhdannesyklin. Laatuyhtiöillä on myös vahva tase, joka mahdollistaa investoinnit ja antaa turvaa matalasuhdanteissa.

Laatuyhtiöitä voi etsiä kvalitatiivisten tai kvantitatiivisten menetelmien avulla. Kvalitatiivisessa analyysissa sijoittajan pitää tutustua huolellisesti yhtiön menestyksen salaisuuteen ja nykyiseen strategiaan. Sijoittajan pitää tuntea myös toimialan markkinanäkymät ja yhtiön strateginen kilpailuetu. Pelkkä yhtiön tuottaman sijoittajamateriaalin analysointi ei riitä. Tällöin sijoittajalta jää huomamaatta kilpailuympäristön muutokset.

Mikä on laatuyhtiö? Laatuyhtiöllä on usein seuraavat ominaisuudet:

 • Toimii kasvumarkkinalla
 • Kestävä kilpailuetu
 • Kyky muuttua markkinaympäristön tai kilpailuympäristön muuttuessa
 • Nopea reagointikyky kysyntätilanteen muutoksiin
 • Panostaa tuotekehitykseen ja investoi kasvuun.

Tärkein laatuyhtiön kvalitatiivinen ominaisuus on muuntautumiskyky. Sijoittajan tuleekin analyysissa ja laatuyhtiötä seurattaessa huomioida, että vain aniharva yritys tähän kykenee. Eilispäivän laatuyhtiö voi olla huomispäivän kriisiyhtiö. Esimerkkeinä vielä kymmenisen vuotta sitten laatuyhtiöinä pidetyt kotimaiset Stockmann ja Outotec.

Hyödynnä tunnuslukuanalyysia

Laatuyhtiöitä etsiessä kannattaa turvautua kvantitatiiviseen eli tunnuslukuperusteiseen analyysiin. Näin löytää helposti laatuyhtiöjoukon, joihin voi sitten perehtyä kvalitatiivisin menetelmin.

Kvantitatiivisen analyysin etu on myös se, ettei laatuyhtiöihin rakastu. Yhtiöt, jotka eivät täytä numeerisesti laatuyhtiöiden määritelmää, tippuvat joukosta pois ja uusia nousee tilalle. Sijoitussalkku on tällöin aina laadukas.

Laatuyhtiön ominaisuudet

Laatuyhtiöt kestävät keskimääräistä yhtiötä paremmin suhdannevaihtelut. Laatuyhtiöille on myös tyypillistä kasvava osinko, joka pitkässä juoksussa tuo valtaosan tuottoerosta markkinaindeksiin verrattuna. Laatuyhtiöt ovatkin reilun 30 vuoden tarkasteluperiodilla tuottaneet selvästi markkinaindeksiä ja muita sijoitustyylejä paremmin matalammalla riskillä.

Laatuyhtiöt sijoitustutkimuksessa

Sijoitustutkimuksessa laatuyhtiöillä tarkoitaan yhtiöitä, jotka ovat kannattavia, tase on vahva ja tulos vakaa yli ajan. Olemme keränneet taulukkoon tunnetuimmat sijoitustutkimuksessa validoidut laadun mittarit.

Miten laatuyhtiöt löytää?

Laatuyhtiöt löytää kvantitatiivisella analyysilla yllä mainittujen tunnuslukujen avulla.  Laatuyhtiöt voi etsiä esimerkiksi seuraavasti:

 1. Valitse sopivat yhtiön laatua mittaavat tunnusluvut (esim. ROE-%, kannattavuuden vaihtelu ja Gearing)
 2. Lajittele osakkeet paremmasta heikoimpaan viimeisimmän 12 kk:n liukuvan ROE-%:n avulla
 3. Lajittele osakkeet paremmasta heikoimpaan viimeisimmän Gearing-luvun avulla
 4. Laske kannattavuuden (tai tuloksen) vaihtelukerroin esimerkiksi viimeisen viiden vuoden ajalta ja lajittele osakkeet paremmuusjärjestykseen vaihtelukertoimen perusteella
 5. Laske yhteispisteet
 6. Laatuyhtiöitä ovat pisteiden perusteella parhaimpaan desiiliin tai kvartiiliin kuuluvat yhtiöt.

Sijoittajan työkalut avuksi

Osaketyökalussa ovat lähes kaikki suomalaiset pörssiosakkeet sekä S&P 500, Nasdaq 100, ja STOXX 600 -indeksien ulkomaiset osakkeet.

Olemme rakentaneet Osaketyökalun siten, että käyttäjä löytää eri sijoitustyylien osakkeet, kuten laatuyhtiöt helposti. Työkalusta löytyvät myös sijoittajan tärkeimmät arvostusluvut, joten sijoittaja voi arvioida, paljonko laadusta kannattaa maksaa ja verrata laatuyhtiöiden arvostuslukuja toisiinsa.

 1. Valitse suomalaisten osakkeiden Osaketyökalu tai kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalu
 2. Klikkaa Sijoitusideoita ja Laatuyhtiöt. Saat valmiin listan TOP 10 laatuyhtiöistä
 3. Tai klikkaa Selaa / Näytä enemmän hakuvaihtoehtoja, ja valitse sijoitustyyliksi ”Laatu”
 4. Voit myös järjestää osakkeet laatupisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen

Kolme laatuyhtiötä

Alla on kolme suomalaista laatuyhtiötä KONE, Elisa ja Orion. Taulukossa on Q1/2020 osavuosikatsauksen perusteella laskettu Gearing (nettovelka suhteessa omaan päomaan), liukuva 12 kk:n ROE-% sekä viiden vuoden EBIT-%:it. Nokian Renkaat ja KONE ovat nettovelattomia. Kassavarat ylittävät korolliset velat. KONEen oman pääoman tuottoprosenti on joukon selvästi suurin. Kaikki ovat pystyneet vakaaseen kannattavuuteen viimeisen viiden vuoden aikana. Nokian Renkaat siitäkin huolimatta, että yhtiötä on koetellut Venäjän talouskriisi.

Miten me määritämme laatuyhtiön?

Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella siten, että 10 = paras ja 1 = heikoin. Kokonaispisteet lasketaan painotettuna keskiarvona kuudesta faktorista siten, että skaala on 1 – 100 pistettä. Yksi pisteytettävä ominaisuus on laatu, joka lasketaan operatiivisen tuloksen vakaudesta, ROE:sta, taseen vakavaraisuudesta sekä tulostrendistä. Osakkeet pisteytetään laadun perusteella asteikolla 1-10. Laatuyhtiöitä ovat pisteet 9-10 saaneet yhtiöt. Kaikki esimerkin kolme laatuyhtiötä saavat Osaketyökalussamme Laatuyhtiö-statuksen. Lue lisää pisteytyksestä tästä.

Pari lisävinkkiä

 • Laatuyhtiöiden houkuttelevuutta voi helpoiten vertailla kokonaispisteiden perustella, mitä korkeammat pisteet, sitä houkuttelevampi osake on.
 • Työkalussa sijoittaja voi helposti lajitella osakkeita myös arvostuspisteiden ja -tunnuslukujen perusteella. Näin voi löytää edullisesti hinnoiteltuja laatuyhtiöitä.

Piditkö tästä artikkelista? Silloin pidät varmasti myös näistä

Katso myös, mitkä ovat Täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta ja TOP 10 laatuosakkeet maailmalta.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat