Laatuyhtiöt tuottavat parhaiten – näin löydät laatuyhtiöt!

Monet tunnetut sijoittajat kertovat sijoitustyylikseen laatuyhtiöihin sijoittamisen. Mutta miten laatuyhtiö määritellään ja miten sijoittaja löytää laatuyhtiöt?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Monet tunnetut sijoittajat kertovat sijoitustyylikseen laatuyhtiöihin sijoittamisen. Mutta miten laatuyhtiö määritellään ja miten sijoittaja löytää laatuyhtiöt?

Laatu-, arvo- ja osinko ovat lähes kaikkien tuntemat sijoitustyylit. Katso tästä lista käytetyistä sijoitustyyleistä. Sijoitustyylit voidaan karkeasti jakaa:

 • Tuottohakuisiin (tavoitellaan markkinaindeksiä parempaa tuottoa)
 • Riskipainotteisiin (tavoitellaan markkinaindeksiä matalampaa riskiä)

Parempaa tuottoa matalammalla riskillä

Laatuyhtiöihin sijoittaminen on siitä mielenkiintoinen sijoitusstrategia, että se on pitkässä juoksussa tarjonnut markkinaindeksiä parempaa tuottoa matalammalla riskillä. Tähän on ainakin kaksi selitystä:

 1. Laatuyhtiöt pystyvät vakaaseen kannattavuuteen ja siten vakaaseen ja usein kasvavaan osinkoon pitkässä juoksussa. Kasvava osinko on pitkällä aikavälillä merkittävin osakkeen kokonaistuottoa selittävä tekijä.
 2. Laatuyhtiöt pystyvät tuloksentekoon kaikissa suhdannetilanteissa ja velkaantuneisuus on keskimääräistä matalampi. Laatuyhtiöistä ei siten löydy kriisiyhtiöitä, jotka indeksitasolla aiheuttavat suurimmat tappiot.

20160114-strategiaindeksipallukat

Miten määritellään laatu?

Kotimaisista pörssiyrityksistä useimmat osannee nimetä laatuyhtiöt KONEen, Orionin ja Sampon. Omaan tai markkinoiden näkemykseen luottamisessa on kuitenkin riskinsä.

Yhtiö saa laatustatuksen sijoittajien ja markkinoiden näkemyksissä, kun yhtiö kasvattaa tulosta ja ylittää analyytikkojen odotukset. Tase on kunnossa ja osinko vakaa, mieluiten kasvava. Näkemykseen perustuvassa laatustatuksessa on valitettavasti laatuharha. Sijoittajan on vaikea vaihtaa status laadusta kriisin, kun yrityksellä alkaa mennä heikommin. Näin on käynyt esimerkiksi Outotecin ja Stockmannin tapauksessa. Vastaavasti sijoittajilla otti aikaa älytä, että Amer Sports ja Huhtamäki ovatkin laatuyhtiöitä, eivätkä ikuisia pettymyksiä.

Luota tunnuslukuihin

Luvuissa ei ole tunnelatausta. Kun kriteerit ovat tarkoin määritelty, niin yhtiö joko täyttää laatukriteerit tai ei. Tyypillisesti laadun määrittelyssä käytetään seuraavia kriteerejä:

 • Korkea ROE-% tai EBIT-%
 • Vähäinen ROE-%:n tai EBIT-%:n vaihtelu historiassa
 • Matala velkaantuneisuus

Miten sijoittaja löytää laatuyhtiöt?

Laatuyhtiöiden etsimiseen sijoittaja tarvitsee tunnuslukutietokannan. Mitä laajempi osakejoukko, sitä työläämpää laatuyhtiöiden seulominen on. Esimerkiksi käyttämässämme Bloomberg Terminal -tietokannassa on yli 57 000 osaketta. Sijoittaja voi asettaa esimerkiksi seuraavat raja-arvot ja etsiä siten kriteerit täyttäviä laatuyhtiöitä:

 • 10 vuoden nettotulos-% joka vuosi >0 % (tällöin rajataan pois yhtiöt, jotka ovat tehneet viimeisen 10 vuoden aikana jonakin vuotena tappiota)
 • Viiden vuoden keskiarvo-ROE-% > 10 %
 • Yhtiön ROE-%:n vaihtelu on vähäistä
 • Nettovelkaantuneisuusaste-% < 100 %

Jokaisen raja-arvon kohdalla osa yrityksistä tippuu pois. Mitä korkeammaksi sijoittaja asettaa raja-arvot sitä vähemmän yrityksiä seulan läpäisee. Laatuyhtiöpäivitys on tehtävä vähintään kerran vuodessa, mielellään kaksi kertaa vuodessa, jotta joukko pysyy laadukkaana.

Maailman tunnetuimman indeksitarjoajan, MSCI:n, metodologiaan voi tutustua tästä.

Helpot tavat löytää laatuyhtiöt

Tällä hetkellä Helsingin pörssistä löytyy 21 pörssiyritystä, joiden laatupisteet ovat kiitettävät 9-10 (asteikko 1-10) Suomalaisen osakkeiden valintatyökalussa. Sijoittaja.fi:n jäsenet voivat hakea työkalusta pörssiyrityksiä eri kriteerein, joista yksi on laatu.

suomi-tyokalut

Toinen tapa on hyödyntää laatuyhtiöihin sijoittavia ETF-rahastoja. Sijoittaja voi katsoa, mitä laatuyhtiöitä kyseiset ETF:t sisältävät ja ostaa samoja yhtiöitä omaan salkkuun. Tästä artikkelista löydät 10 globaalia laatuyhtiötä.

Kolmas tapa on sijoittaa suoraan laatuyhtiöihin sijoittavaan ETF-rahastoon. ETF-valintatyökalumme etusivulta löydät listan laatuyhtiöihin sijoittavista ETF-rahastoista. Myös Strategiamestari-mallisalkustamme löytyy yksi parhaista laatuyhtiöihin sijoittavista ETF:istä.

Laatu ei ole pysyvä ominaisuus

Sijoittajan kannattaa muistaa, että markkinaympäristöt ja yhtiöt muuttuvat. Yhtiö voi menettää kilpailuetunsa, jolloin laatustatus katoaa. Näin on esimerkiksi käynyt Outotecille. Tästä syystä laatuyhtiöiden listaa on päivitettävä vähintään kerran vuodessa.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat