Lapselle säästämisen aloittaminen

Lapselle säästäminen kannattaa. Kun säästämisen aloittaa aikaisin, niin varallisuus karttuu huomaamatta. Jo 100 eurolla kuukaudessa voit säästää lapselle 18 vuodessa yli 50 000 euron omaisuuden! Sijoittaja.fi vertaili vaihtoehdot lapselle säästämiseen. Kysyimme myös Nordnetilta, Nordealta ja OP:lta ohjeet arvo-osuustilin aukaisemiseen. Artikkelin lopussa on laskuri.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Lapselle säästäminen kannattaa. Kun säästämisen aloittaa aikaisin, niin varallisuus karttuu huomaamatta. Jo 100 eurolla kuukaudessa voit säästää lapselle 18 vuodessa yli 50 000 euron omaisuuden! Sijoittaja.fi vertaili vaihtoehdot lapselle säästämiseen. Kysyimme myös Nordnetilta, Nordealta ja OP:lta ohjeet arvo-osuustilin aukaisemiseen. Artikkelin lopussa on laskuri.

Sijoitustoiminnan lopputulos riippuu kahdesta tekijästä: tuotosta ja sijoitusajasta.
Tuottoon voi vaikuttaa valitsemalla sijoituskohteen, jossa on korkea pitkän aikavälin tuotto-odotus ja minimoimalla sijoitustoiminnan kulut. Kulut nimittäin vähentävät suoraan sijoittajan tuottoa.

Parhaan tuoton saa, kun aloittaa lapselle säästämisen  ja unohtaa sijoituksen vuosikausiksi. Antaa markkinoiden hoitaa loput. Tätä kutsutaan korkoa korolle -ilmiöksi.

Sijoittaja.fi:n valinnat lapselle säästämiseen

 • Säästä rahastoon
 • Säästä osakkeisiin
 • Säästä ETF:iin

Laskimme esimerkin, jossa kuusivuotiaalle lapselle säästetään 100 euroa kuussa rahastoon. Summa kannattaa laittaa siirtymään automaattisesti palkkapäivänä tililtä.

Säästettävä summa syntyy esimerkiksi vähentämällä autoilua, jättämällä muutaman noutokahvin juomatta tai suunnittelemalla esimerkiksi viikon ruoat etukäteen. Edellä mainitut voivat myös edistää hyvinvointia.

Toinen esimerkki on kertasijoitus lapselle sekä ”kuukausisäästäminen” osakkeisiin. Teimme listan osakkeista, joista voit valita osakkeita lapsen salkkuun. Osakesalkkua voi myöhemmin toki täydentää sopivilla osakeostoilla, mutta periaatteena on ”osta ja unohda” -ratkaisu, joka hyötyy korkoa korolle -ilmiöstä.

Kolmantena ratkaisuna on ETF-rahastot. Valitsimme neljä ETF-rahastoa hyödyntäen ETF-työkalua. ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund eli pörssinoteerattu rahasto.

Lapselle säästäminen: rahastot

 • Helppous, on kaikkien saatavilla ja kuukausisäästäminen yksinkertaista
 • Kulut syövät helposti rahaston tuottoa.
 • Markkinariski ja salkunhoitajan tekemät väärät valinnat -riski. Rahastosijoituksen riski on yleensä yksittäistä osakesijoitusta matalampi, koska rahastosijoituksella saa hajautukseen useaan arvopaperiin.

Rahasto koostuu arvopapereista, kuten osakkeista tai korkoinstrumenteista. Salkunhoitajat sijoittavat rahastoon sijoitetut varat rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Lähes kaikilla pankeilla on omat rahastonsa. Katso pankkien käytännön ohjeet säästämisen aloittamiseen.

Tuotto riippuu siitä, mihin rahasto varat sijoittaa. Osakerahastojen tuotto on pitkässä juoksussa korko- ja yhdistelmärahastoja korkeampi, mutta arvonvaihtelu eli riski suurempi.

Osakerahastoissa, osake-ETF:issä ja hajautetussa osakesalkussa säästäjän pitää varautua +/- 30 %:n arvonvaihteluun. Markkinakriiseissä osakkeiden arvo voi laskea jopa yli 50 %. Historiallisesti osakemarkkinat ovat kuitenkin palautuneet kriiseistä.

 • Korkorahastoissa tuotto-odotus 0-4 % (yli 10 vuoden sijoitusperiodi)
 • Osakerahastoissa 6-8 % (yli 10 vuoden sijoitusperiodi)
 • Yhdistelmärahastoissa näiden väliltä

Rahaston valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota rahaston kuluihin, onko menestys ollut pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen? Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi? Sijoittaja.fi:n puolueettomasta rahastovertailusta löydät yli 30 osakerahastoa ja suosituimmat yhdistelmärahastot.

Sijoittaja.fi:n rahastovalinnat

Sijoitettava summa: 100 eur kerran kuukaudessa
Aikajänne: 12-15 vuotta

Valitse matalakuluinen osakkeisiin sijoittava indeksirahasto. Näissä pitkäntähtäimen tuotto-odotus on korkein. Varaudu matalariskisempää korkorahastoa suurempaan arvonvaihteluun. Jos säästät kuukausittain, arvonvaihtelusta ei tarvitse välittää, koska kuukausittainen sijoittaminen tasaa heiluntaa.

 • Osakerahasto pohjoismaihin: kuluton Nordnet Superrahastot
 • Indeksirahastot: Eurooppa ja muu maailma OP, Seligson ja Nordea

Lue lisää aiheesta:

Lapselle säästäminen: osakkeet

 • Tuotto-odotus: yli 7 %
 • Vaatii hieman perehtymistä osakkeiden valintaan.
 • Riskit: Yksittäisen osakkeen arvo voi laskea nollaan. Mitä laajemmin hajautettu salkku, sitä pienempi riski. Riski kuitenkin aina vähintään osakerahaston veroinen.

Osakkeissa tuotto syntyy osingosta ja osakkeiden arvonnoususta. Osinko on näistä kahdesta tasaisempi ja Suomessa keskimäärin 4 %. Arvonkehitys riippuu markkinatilanteesta ja muista osakkeen hintakehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Noin seitsemän prosentin tuottoa voidaan pitää realistisena. Se on sama kuin viimeisen yli 200 vuoden keskimääräinen osakkeista saatu reaalituotto (tuotto vähennettynä inflaatiolla).

Olemme valinneet suuria tunnettuja kotimaisia yhtiöitä, joita löytyy indeksirahastoista ja ammattisalkunhoitajien rahastoista. Salkun voi kerätä ajan kanssa ja antaa sijoitusten olla. Ideamme salkkuun on, että se sisältää osakkeita, jotka ovat olemassa vielä vuosikymmenien päästä.

Suunnittele kokonaissumma, jonka haluat lapselle säästää. Tee esimerkiksi tasasijoitus jokaiseen osakkeeseen. Poimi osakkeet listalta tai tee omat valintasi Osaketyökalulla. Valitse vähintään viisi osaketta eri toimialoilta. Voit myös valita osakkeita, jotka sopivat sijoitustyyliisi.

Osakkeen nimi Toimiala Sijoitustyyli
Stora Enso Materiaali Arvo, Laatu, Tuloskone, Eettinen
UPM-Kymmene Materiaali Arvo, Laatu, Eettinen
Nokian Renkaat Harkinnanvarainen kulutus Arvo, Laatu, Tuloskone, Matalariskinen, Eettinen
Nordea Rahoitussektori Arvo, Osinko, Eettinen
Sampo Rahoitussektori Arvo, Laatu, Osinko, Eettinen
Neste Energia Laatu, Eettinen
Kesko Päivittäiskulutus Laatu, Osinko, Matalariskinen, Eettinen
Fortum Yhdyskuntapalvelut Eettinen
Orion Terveydenhuolto Arvo, Laatu, Tuloskone
Amer Sports Harkinnanvarainen kulutus Eettinen
Elisa Telekommunikaatio Osinko, Tuloskone, Matalariskinen, Eettinen
Huhtamäki Materiaali Tuloskone, Eettinen
Wärtsilä Teollisuus Laatu, Eettinen
KONE Teollisuus Laatu, Matalariskinen, Eettinen
Nokia Informaatioteknologia Eettinen
Citycon Kiinteistösektori

Osakkeesta on suora linkki osaketyökaluun (vain jäsenille), josta näet pisteytyksen, sijoittajan näkökulman sekä viimeisen tuloskatsauksen. Osakkeiden perässä on mainittu osakkeen toimiala ja sijoitustyyli.

Lapselle säästäminen: Sijoittaja.fi:n ETF-valinnat

Yksinkertaisesti ETF on rahasto, jonka voi ostaa ja myydä pörssissä samalla tavalla kuin osakkeen. ETF:t ovat nousseet suosituksi sijoitusmuodoksi niiden alhaisten kulujen ja monipuolisen valikoiman vuoksi.

 • Korko-ETF:issä tuotto-odotus 0-4 % (yli 10 vuoden sijoitusperiodi)
 • Osake-ETF:issä tuotto-odotus 6-8 % (yli 10 vuoden sijoitusperiodi)
 • Kulut matalat. Monimutkaisesta maineesta huolimatta, ETF-rahastoihin sijoittaminen on helppoa.
 • Riskit: Markkinariski

Valitsimme ETF:ksi sellaisia, joihin on mahdollista kuukausisäästää Nordnetissä. Kaupankäyntikoodi on se, jolla ETF:n löytää helposti välittäjän sivuilta. Lue analyysimme kuukausisäästämisestä tästä.

ETF:t löydät helposti ETF-työkalusta esimerkiksi kirjoittamalla hakukenttään kaupankäyntitunnuksen.

Sijoituskohde ETF:n nimi Kaupankäyntitunnus
Suomalaiset osakkeet Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF SLGOMXH25
Maailman osakkeet iShares Core MSCI World UCITS ETF EUNL
Eurooppalaiset osakkeet Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF XESC
Kehittyvien markkinoiden osakkeet iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG

Katso pankkien ohjeet lapselle säästämisen aloittamiseen

Lapselle säästäminen: verotus

Verottajan papereissa lapselle säästämistä pidetään lahjan antamisena. Vuonna 2017 voimaan tulleen lahjaverotaulukon mukaan alle 5000 euron lahjoitukset kolmen vuoden aikana ovat verovapaita. Lahjoitukset ovat myös henkilökohtaisia, eli esimerkiksi lapsen molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen 4999 euroa kolmen vuoden aikana. Lapselle säästämisen verovapaa kuukausimäärä on siis noin 138 euroa per kuukausi per henkilö. Näin lahjoitettava summa pysyy alle 5000 euron kolmen vuoden tarkasteluajalta.

Jos säästää lapselle suurimmalla verovapaalla summalla täytyy kuitenkin muistaa, että ei epähuomiossa tee muita rahalahjoituksia, sillä 5000 euron rajan ylittäminen altistaa koko lahjan arvon lahjaverolle. Eli 4999 eurosta ei peritä veroa, mutta 5000 euron summasta peritään lahjaverotaulukon mukaan vakio-osa 100 €. Eli 5000 euron säästö pienenee 4900 euroon lahjaveron vaikutuksesta.

Hyödyllisiä linkkejä lapselle säästämisen aloittamiseen

Laske laskurilla, miten lapsesi säästöt kehittyvät

Katso pankkien ohjeet lapselle säästämisen aloittamiseen

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Tuloskausi käynnistyy – katso tulosennusteet Osaketyökalusta
Milloin myydä rahasto? Kerromme kolme käytännön vinkkiä
Sijoittajan valinnat