Analyysissa Seligsonin indeksirahastot

Seligson tunnetaan Suomen ensimmäisistä indeksirahastoista ja edullisista passiivisista rahastoista. Pankkien hintasota käy kuitenkin kovana. Vieläkö Seligson pärjää vertailussa muita rahastoja vastaan? Mikä rahastoista vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

ETF indeksisijoittaminen rahastot Seligson sijoitusideat

Seligson rahastot – Yhteenveto

 • Seligson indeksirahastot ovat Suomessa kategorioidensa edullisimpien rahastojen joukossa
 • Seligson indeksirahastot sijoittavat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • Rahastoilla saa rakennettua hyvin hajautetun ja kohtuullisen edullisen osakesijoitussalkun
 • Artikkelin lopussa esitämme esimerkkisalkun, ja vertaamme Seligsonin indeksirahastoja ETF:iin

Yleistä Seligsonin rahastoista

Seligsonin passiivisia indeksirahastoja mainostetaan edullisena vaihtoehtona perinteisten pankkien kalliille rahastoille. Seligson oli ensimmäinen rahastoyhtiö, joka toi indeksirahastot Suomeen. Sittemmin myös perinteiset pankit ovat tuoneet kalliiden aktiivisten rahastojensa rinnalle indeksirahastoja, ja ETF-rahastojen valikoima on kasvanut huikeasti.

Seligson toi ensimmäisenä Suomeen myös kestävän kehityksen indeksirahastot, jotka seuraavat perinteisten markkina-arvopainotteisten indeksien sijaan kestävän kehityksen indeksejä.

Nykyisin kaikki Seligsonin indeksirahastot (Suomi, Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia) seuraavat kestävän kehityksen indeksejä.

Kaikista Seligsonin rahastoista (OMX Helsinki 25 ETF-rahastoa lukuunottamatta) on tarjolla kasvuosuuksia ja tuotto-osuuksia. Tuotto-osuudet jakavat vuotuisia tuotto-osuuksia rahaston saamista osingoista. Kasvuosuudet ovat sijoittajalle verotehokkaampi vaihtoehto. Ne eivät jaa tuotto-osuuksia, joten tuotot jäävät kasvamaan rahaston sisään korkoa korolle.

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto

Suomi Indeksirahasto seuraa OMX GES Finland Sustainability -osakeindeksiä, eli 40 korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 80 Helsingin pörssin eniten vaihdetun osakkeen joukosta.

Suomi Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,46 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa neljänneksi edullisin vaihtoehto kuluttoman Nordnet Superrahasto Suomen, OMX Helsinki 25 ETF:n ja OP-Suomi Indeksin (juoksevat kulut 0,39 %) jälkeen.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 40 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 72,6 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto

Eurooppa Indeksirahasto seuraa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksiä, eli 20 % korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 600 suurimman eurooppalaisen osakkeen joukosta.

Eurooppa Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,46 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa viidenneksi edullisin vaihtoehto. Edullisemmat: Handelsbanken Eurooppa Indeksi (juoksevat kulut 0,21 %), LähiTapiola Eurooppa Markkina (0,31 %), OP-Eurooppa Indeksi (juoksevat kulut 0,39 %), SEB European Index -rahasto (juoksevat kulut 0,42 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat Euroopan 120 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 33,3 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto

Pohjois-Amerikka Indeksirahasto seuraa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksiä, eli 20 % korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 600 suurimman pohjois-amerikkalaisen osakkeen joukosta.

Pohjois-Amerikka Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,43 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa kuudenneksi edullisin vaihtoehto. Edullisemmat: Handelsbanken USA Indeksi (0,20 %), LähiTapiola USA Markkina (0,30 %),  eQ USA Indeksi 1 K (0,38 %), OP-Amerikka Indeksi (0,39 %) ja SEB North America Index B (0,41 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat Pohjois-Amerikan 120 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 32,0 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson & Co Aasia Indeksirahasto

Aasia Indeksirahasto seuraa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksiä, eli 20 % korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 600 suurimman Aasian ja Tyynenmeren alueen kehittyneiden markkinoiden osakkeeen joukosta.

Aasia Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,46 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa toiseksi edullisin vaihtoehto. Edullisempi: OP-Aasia Indeksi (juoksevat kulut 0,41 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat Aasian ja Tyynenmeren alueen 120 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 34,2 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson & Co Kehittyvät Markkinat -rahasto

Kehittyvät Markkinat -rahasto on passiivinen rahasto, mutta se ei seuraa mitään indeksiä. Se on ns. rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa kehittyville markkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen osuuksiin. Kohderahastot sijoittavat muun muassa Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä-Euroopan ja Afrikan markkinoille.

Kehittyvät Markkinat -rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,75 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa kolmanneksi edullisin vaihtoehto. Edullisempi: eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K (0,65 %), Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (0,66 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat hajautetusti Aasian, Etelä-Amerikan, Afrikan ja Itä-Euroopan kehittyville markkinoille. Kehittyvät Markkinat -rahaston omistamat kymmenen suurinta rahastoa ovat:

Seligson & Co Global Top 25 Brands

Global Top 25 Brands sijoittaa 25:een maailman arvokkaimmat tuotemerkit omistaviin yhtiöihin. Rahasto sijoittaa 1/3:n salkun arvosta tasaosuuksin viiteen arvokkaimmat tuotemerkit omistaviin yhtiöihin ja 2/3:n salkun arvosta seuraaviin kahteenkymmeneen yhtiöön.

Global Top 25 Brands -rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,60 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa (kulutushyödykkeet ja päivittäistavarat) edullisin vaihtoehto.

Ostaessasi rahastoa sijoitat 25:een maailman arvokkaimmat brändit omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden tuotemerkkien arvon ja ostohetken jälkeen tapahtuneen kurssikehityksen perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 51,5 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

Global Top 25 Pharmaseuticals sijoittaa 25:een johtavan lääketeollisuus- ja terveydenhuoltoyrityksen osakkeisiin perustuen yritysten markkina-arvoon, tutkimus- ja tuotekehityspanokseen, markkinaosuuteen ja markkinan laajuuteen. Rahasto sijoittaa 1/3:n salkun arvosta tasaosuuksin viiteen johtavan yhtiön osakkeisiin ja 2/3:n salkun arvosta seuraaviin kahteenkymmeneen yhtiöön.

Global Top 25 Pharmaseuticals -rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,61 %.  Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa (terveydenhoito) edullisin vaihtoehto.

Ostaessasi rahastoa sijoitat 25:een johtavan lääketeollisuus- ja terveydenhuoltoyrityksen osakkeisiin. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä yritysten markkina-arvon ja ostohetken jälkeen tapahtuneen kurssikehityksen perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 52,2 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF

Pörssinoteerattu OMX Helsinki 25 ETF seuraa OMX Helsinki 25 -osakeindeksiä, eli 25 Helsingin pörssin vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

OMX Helsinki 25 ETF-rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2017) olivat 0,16 %. Se on pörssinoteerattu rahasto, jota voi ostaa pörssistä osakevälittäjän kautta. Ainoa edullisempi vastine tälle on Nordnetin Superrahasto Suomi. Lue analyysimme Nordnetin Superrahastoista.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Helsingin pörssissä suurten yritysten suhteellinen paino on laskenut viimeisen vuoden aikana. Viiden suurimman yrityksen paino rahastossa on 48,3 % ja kymmenen suurimman yrityksen paino 72,6 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Rahastojen sektoripainot ja kuvaukset

 • Suomi: teollisuuspainotteinen, teollisuuden ja perusmateriaalien (konepajat, metsä, metalli, kemia yms.) paino 61 %.
 • OMX Helsinki 25: teollisuuspainotteinen, teollisuuden ja perusmateriaalien (konepajat, metsä, metalli, kemia yms.) paino 60 %.
 • Eurooppa: tasapainoinen, kulutustavarojen paino 27 % ja teollisuuden 24 %.
 • Pohjois-Amerikka: tasapainoinen, teknologian paino 28 % ja teollisuuden paino 21 %.
 • Aasia: rahoitus- ja kulutustavarapainotteinen, rahoitussektorin paino 29 % ja kulutustavarojen paino 21 %.
 • Kehittyvät markkinat: teollisuus- ja rahoituspainotteinen, teollisuuden paino 29 % ja rahoitussektorin paino 26 %.
 • Global Top 25 Brands: kulutustavarapainotteinen, kulutustavarojen paino 84 %.
 • Global Top 25 Pharmaseuticals: terveydenhuoltopainotteinen, terveydenhuollon paino 100 %.

Rahastojen tuottokehitys

Alla olevissa kuvaajissa ovat rahastojen tuotot ja kurssiheilunta (13.7.2012 lähtien) sekä korrelaatiot suomalaisiin osakkeisiin.

Vuoden alusta Seligsonin rahastot ovat tuottaneet euroissa seuraavasti:

 • Suomi: 10,0 %
 • OMX Helsinki 25: 9,8 %
 • Global Top 25 Brands: 4,0 %
 • Pohjois-Amerikka: 3,2 %
 • Global Top 25 Pharmaseuticals: 1,2 %
 • Eurooppa: -1,6 %
 • Aasia: -2,5 %
 • Kehittyvät markkinat: -3,9 %

Pidemmällä aikavälillä suomalaiset ja Yhdysvaltoihin keskittyneet rahastot ovat pärjänneet parhaiten. Aasia ja Kehittyvät Markkinat ovat pärjänneet kaikista heikoiten. OMX Helsinki 25 on voittanut Suomi Indeksirahaston pidemmällä aikävälillä pääosin alhaisempien kulujensa vuoksi.

Seligsonin rahastojen riski ja korrelaatio suomalaisiin osakkeisiin

Suomalaisia osakkeita tai Suomeen sijoittavia rahastoja omistavan sijoittajan on hyödyllistä täydentää salkkuaan hajautusta tarjoavilla sijoituskohteilla, joilla on matala korrelaatio suomalaisiin osakkeisiin. Volatiliteetti mittaa tuottojen heiluntaa.

Tutkimme Seligsonin rahastojen korrelaatiot suhteessa OMX Helsinki 25 -ETF-rahastoon. Suurinta hajautushyötyä ovat tarjonneet Pohjois-Amerikka ja Kehittyvät Markkinat rahastot. Volatiliteetilla mitattuna Suomi Indeksirahasto on kaikkein riskisin ja Global Top 25 Brands puolestaan matalariskisin rahasto.

Sijoittajan näkökulmasta (luettavissa vain jäsenille)

jasensisalto_kirjauduSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


23.8.2019 09:40 | Timo Heikkilä
Laatuosakesalkun katsaus ja osakemuutokset

suomi, osakkeet 23.8.2019 07:50 | Sijoittaja.fi
Täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy