Analyysissa Seligsonin indeksirahastot

Seligson tunnetaan Suomen ensimmäisistä indeksirahastoista ja edullisista passiivisista rahastoista. Pankkien hintasota käy kuitenkin kovana. Vieläkö Seligson pärjää vertailussa muita rahastoja vastaan? Mikä rahastoista vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

ETF indeksisijoittaminen rahastot Seligson sijoitusideat

Seligson rahastot – Yhteenveto

 • Seligson indeksirahastot ovat Suomessa kategorioidensa edullisimpien rahastojen joukossa
 • Seligson indeksirahastot sijoittavat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • Rahastoilla saa rakennettua hyvin hajautetun ja kohtuullisen edullisen osakesijoitussalkun
 • Artikkelin lopussa esitämme esimerkkisalkun, ja vertaamme Seligsonin indeksirahastoja ETF:iin

Yleistä Seligsonin rahastoista

Seligsonin passiivisia indeksirahastoja mainostetaan edullisena vaihtoehtona perinteisten pankkien kalliille rahastoille. Seligson oli ensimmäinen rahastoyhtiö, joka toi indeksirahastot Suomeen. Sittemmin myös perinteiset pankit ovat tuoneet kalliiden aktiivisten rahastojensa rinnalle indeksirahastoja, ja ETF-rahastojen valikoima on kasvanut huikeasti.

Seligson toi ensimmäisenä Suomeen myös kestävän kehityksen indeksirahastot, jotka seuraavat perinteisten markkina-arvopainotteisten indeksien sijaan kestävän kehityksen indeksejä.

Nykyisin kaikki Seligsonin indeksirahastot (Suomi, Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia) seuraavat kestävän kehityksen indeksejä.

Kaikki Seligson rahastot (OMX Helsinki 25 ETF-rahastoa lukuunottamatta) ovat tarjolla kasvuosuuksina ja tuotto-osuuksina. Tuotto-osuudet jakavat vuotuisia tuotto-osuuksia rahaston saamista osingoista. Kasvuosuudet ovat sijoittajalle verotehokkaampi vaihtoehto. Ne eivät jaa tuotto-osuuksia, joten tuotot jäävät kasvamaan rahaston sisään korkoa korolle.

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto

Suomi Indeksirahasto seuraa OMX GES Finland Sustainability -osakeindeksiä, eli 40 korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 80 Helsingin pörssin eniten vaihdetun osakkeen joukosta.

Suomi Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,46 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa neljänneksi edullisin vaihtoehto kuluttoman Nordnet Superrahasto Suomen, OMX Helsinki 25 ETF:n ja OP-Suomi Indeksin (juoksevat kulut 0,39 %) jälkeen.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 40 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 74,6 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson Suomi Indeksirahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto

Eurooppa Indeksirahasto seuraa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksiä, eli 20 % korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 600 suurimman eurooppalaisen osakkeen joukosta.

Eurooppa Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,46 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa viidenneksi edullisin vaihtoehto. Edullisemmat: Handelsbanken Eurooppa Indeksi (juoksevat kulut 0,20 %), LähiTapiola Eurooppa Markkina (0,32 %), OP-Eurooppa Indeksi (juoksevat kulut 0,39 %), SEB European Index -rahasto (juoksevat kulut 0,42 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat Euroopan 120 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 38,1 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson Eurooppa Indeksirahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto

Pohjois-Amerikka Indeksirahasto seuraa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksiä, eli 20 % korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 600 suurimman pohjois-amerikkalaisen osakkeen joukosta.

Pohjois-Amerikka Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,43 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa kuudenneksi edullisin vaihtoehto. Edullisemmat: Handelsbanken USA Indeksi (0,20 %), LähiTapiola USA Markkina (0,31 %),  eQ USA Indeksi 1 K (0,38 %), OP-Amerikka Indeksi (0,39 %) ja SEB North America Index B (0,41 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat Pohjois-Amerikan 120 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 35,0 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson Pohjois-Amerikka Indeksirahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson & Co Aasia Indeksirahasto

Aasia Indeksirahasto seuraa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksiä, eli 20 % korkeimman kestävän kehityksen pisteet saavaa osaketta 600 suurimman Aasian ja Tyynenmeren alueen kehittyneiden markkinoiden osakkeen joukosta.

Aasia Indeksirahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,47 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa toiseksi edullisin vaihtoehto. Edullisempi: OP-Aasia Indeksi (juoksevat kulut 0,41 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat Aasian ja Tyynenmeren alueen 120 suurimpaan kestävän kehityksen kriteerit täyttävään osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 28,1 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson Aasia Indeksirahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson & Co Kehittyvät Markkinat -rahasto

Kehittyvät Markkinat -rahasto on passiivinen rahasto, mutta se ei seuraa mitään indeksiä. Se on ns. rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa kehittyville markkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen osuuksiin. Kohderahastot sijoittavat muun muassa Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä-Euroopan ja Afrikan markkinoille.

Kehittyvät Markkinat -rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,72 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa kolmanneksi edullisin vaihtoehto. Edullisempi: eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K (0,65 %), Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (0,60 %).

Ostaessasi rahastoa sijoitat hajautetusti Aasian, Etelä-Amerikan, Afrikan ja Itä-Euroopan kehittyville markkinoille. Kehittyvät Markkinat -rahaston suurimmat rahasto-omistukset ovat:

Seligson Kehittyvät Markkinat -rahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson & Co Global Top 25 Brands -rahasto

Global Top 25 Brands sijoittaa 25:een maailman arvokkaimmat tuotemerkit omistaviin yhtiöihin. Rahasto sijoittaa 1/3:n salkun arvosta tasaosuuksin viiteen arvokkaimmat tuotemerkit omistaviin yhtiöihin ja 2/3:n salkun arvosta seuraaviin kahteenkymmeneen yhtiöön.

Global Top 25 Brands -rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,60 %. Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa (kulutushyödykkeet ja päivittäistavarat) edullisin vaihtoehto.

Ostaessasi rahastoa sijoitat 25:een maailman arvokkaimmat brändit omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden tuotemerkkien arvon ja ostohetken jälkeen tapahtuneen kurssikehityksen perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 52,5 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson Global Top 25 Brands -rahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals -rahasto

Global Top 25 Pharmaceuticals sijoittaa 25:een johtavan lääketeollisuus- ja terveydenhuoltoyrityksen osakkeisiin perustuen yritysten markkina-arvoon, tutkimus- ja tuotekehityspanokseen, markkinaosuuteen ja markkinan laajuuteen. Rahasto sijoittaa 1/3:n salkun arvosta tasaosuuksin viiteen johtavan yhtiön osakkeisiin ja 2/3:n salkun arvosta seuraaviin kahteenkymmeneen yhtiöön.

Global Top 25 Pharmaceuticals -rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,61 %.  Se on piensijoittajille suunnatuista rahastoista kategoriansa (terveydenhoito) edullisin vaihtoehto.

Ostaessasi rahastoa sijoitat 25:een johtavan lääketeollisuus- ja terveydenhuoltoyrityksen osakkeisiin. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä yritysten markkina-arvon ja ostohetken jälkeen tapahtuneen kurssikehityksen perusteella. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 52,2 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson Global Top 25 Pharmaceuticals -rahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF

Pörssinoteerattu OMX Helsinki 25 ETF seuraa OMX Helsinki 25 -osakeindeksiä, eli 25 Helsingin pörssin vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

OMX Helsinki 25 ETF-rahaston juoksevat kulut edellisen vuoden aikana (vuonna 2018) olivat 0,16 %. Se on pörssinoteerattu rahasto, jota voi ostaa pörssistä osakevälittäjän kautta. Ainoa edullisempi vastine tälle on Nordnetin Superrahasto Suomi. Lue analyysimme Nordnetin Superrahastoista.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Helsingin pörssissä suurten yritysten suhteellinen paino on laskenut viimeisen vuoden aikana. Viiden suurimman yrityksen paino rahastossa on 49,6 % ja kymmenen suurimman yrityksen paino 77,8 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Seligson OMX Helsinki 25 ETF-rahasto, TOP10 sijoitukset

Seligson rahastot: sektoripainot ja kuvaukset

 • Suomi: teollisuuspainotteinen, teollisuuden ja perusmateriaalien (konepajat, metsä, metalli, kemia yms.) paino 55 %.
 • OMX Helsinki 25: teollisuuspainotteinen, teollisuuden ja perusmateriaalien (konepajat, metsä, metalli, kemia yms.) paino 56 %.
 • Eurooppa: tasapainoinen, kulutustavarojen paino 29 % ja teollisuuden 23 %.
 • Pohjois-Amerikka: tasapainoinen, teknologian paino 32 % ja teollisuuden paino 19 %.
 • Aasia: rahoitus- ja teollisuuspainotteinen, rahoitussektorin paino 35 % ja teollisuuden paino 25 %.
 • Kehittyvät markkinat: teollisuus- ja rahoituspainotteinen, teollisuuden paino 31 % ja rahoitussektorin paino 28 %.
 • Global Top 25 Brands: kulutustavarapainotteinen, kulutustavarojen paino 82 %.
 • Global Top 25 Pharmaceuticals: terveydenhuoltopainotteinen, terveydenhuollon paino 100 %.

Seligson rahastot, sektoripainot

Klikkaa suuremmaksi.

Seligson rahastojen tuottokehitys

Alla olevissa kuvaajissa ovat Seligson rahastojen tuotot ja kurssiheilunta (13.7.2012 lähtien) sekä korrelaatiot suomalaisiin osakkeisiin.

Vuoden alusta Seligsonin rahastot ovat tuottaneet euroissa seuraavasti:

 • Global Top 25 Brands: 24,6 %
 • Pohjois-Amerikka: 21,5 %
 • Eurooppa: 17,2 %
 • OMX Helsinki 25: 7,2 %
 • Suomi: 9,0 %
 • Aasia: 8,1 %
 • Global Top 25 Pharmaceuticals: 7,0 %
 • Kehittyvät markkinat: 4,2 %

Pidemmällä aikavälillä suomalaiset ja Yhdysvaltoihin keskittyneet rahastot ovat pärjänneet parhaiten. Aasia ja Kehittyvät Markkinat ovat pärjänneet kaikista heikoiten. OMX Helsinki 25 on voittanut Suomi Indeksirahaston pidemmällä aikävälillä pääosin alhaisempien kulujensa vuoksi.

Seligson rahastot, tuottohistoria

Seligsonin rahastojen riski ja korrelaatio suomalaisiin osakkeisiin

Suomalaisia osakkeita tai Suomeen sijoittavia rahastoja omistavan sijoittajan on hyödyllistä täydentää salkkuaan hajautusta tarjoavilla sijoituskohteilla, joilla on matala korrelaatio suomalaisiin osakkeisiin. Volatiliteetti mittaa tuottojen heiluntaa.

Tutkimme Seligsonin rahastojen korrelaatiot suhteessa OMX Helsinki 25 -ETF-rahastoon. Suurinta hajautushyötyä ovat tarjonneet Pohjois-Amerikka ja Kehittyvät Markkinat rahastot. Volatiliteetilla mitattuna Suomi Indeksirahasto on kaikkein riskisin ja Global Top 25 Brands puolestaan matalariskisin rahasto.

Seligson rahastot, volatiliteetti ja korrelaatio suomalaisiin osakkeisiin

Seligson rahastot sijoittajan näkökulmasta (luettavissa vain jäsenille)

 

 


Haluatko lukea koko artikkelin?


Tämä sisältö on avoinna vain Sijoittaja.fi -jäsenille.
Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi sijoittajan kaikki työkalut ja lukuoikeuden sisältöön.
Tämä osio ei kuulu Osakesäästötilipalveluun.


Aloita kuukauden kokeilu eurolla!

Oletko jo Sijoittaja.fi -jäsen? Kirjaudu:
SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy