Analyysissa Helsingin pörssin osinko-osakkeet, joista saa tasaista osinkovirtaa läpi vuoden

Keräsimme yhteen osinkoa useasti vuodessa jakavat osakkeet. Laajassa vertailussa mukana 33 osinko-osaketta Helsingin pörssistä.

Juho Toratti
Juho Toratti

Keräsimme yhteen osinkoa useasti vuodessa jakavat osakkeet. Laajassa vertailussa mukana 33 osinko-osaketta Helsingin pörssistä.

Osingonjako useammassa erässä on yleistynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana

Perinteisesti Suomessa yhtiöt ovat maksaneet vuosittaiset osinkonsa könttäsummana yhtiökokouksen jälkeen, ja termi osinkokevät onkin hyvin tuttu suomalaiselle sijoittajalle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana myös suomalaisten yhtiöiden keskuudessa on yleistynyt tapa jakaa osinkoja useammin kuin kerran vuodessa. Voittovarojen jakaminen useasti vuodessa on saapunut Suomeen ulkomailta, missä se on ollut toimitapana vakio. Tyypillistä on jakaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa tai neljännesvuosittain. Jotkin kansainväliset yhtiöt maksavat osinkoja jopa kuukausittain.

Miksi osinkoja pilkotaan?

Osinkojen pilkkominen on pitkälti kiinni yhtiöiden ja niiden omistajien mieltymyksistä. Mitään selvää hyötyä voitonjaon tiheämmällä jaksottamisella ei ole, minkä takia osingon pilkkominen jakaa mielipiteitä. Osa sijoittajista pitää useammin jaetun osingon aiheuttamasta tasaisesta osinkotuotosta. Toisaalta osingon pilkkominen pienentää yksittäisen osinkoerän suuruutta ja hidastaa osinkojen saamista.

Suomalaisten yhtiöiden keskuudessa on myös yleistynyt ajatus siitä, että osinkoa pilkkomalla voidaan suojautua epävarmassa markkinaympäristössä. Käytännössä yhtiökokouksissa ei vahvisteta perinteiseen tapaan hallituksen osinkoehdotusta, vaan yhtiön hallitus valtuutetaan jakamaan osa osingosta myöhemmin vuoden aikana, mikäli taloudellinen tilanne sen sallii. Tämä käytäntö lisääntyi koronapandemian aikaan.

Useassa erässä osinkoa jakavat Helsingin pörssin osakkeet

Laajassa vertailussa yli 30 useasti vuodessa osinkoa jakavaa osaketta. Näiden osakkeiden avulla on mahdollista rakentaa osinkosalkku, josta saa tasaista osinkovirtaa läpi koko vuoden.

Vuonna 2023 suomalaisista pörssiyhtiöistä 36 jakaa osinkonsa useammassa osassa, ja kahdeksan on valtuuttanut hallituksensa jakamaan ylimääräisen toisen osingon vuoden aikana. Valtaosa yhtiöistä maksaa osinkoja, osa tekee pääomanpalautuksia kun taas pieni osa yhtiöistä jakaa sekä osinkoja että pääomanpalautuksia. Sekä osingot että pääomanpalautukset ovat yhtiön tapoja palauttaa varoja osakkeenomistajille.

Useimmiten pääomanpalautus tehdään yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, mutta sitä voidaan jakaa myös yhtiön sidotusta omasta pääomasta. Vuodesta 2014 lähtien osinkoja ja pääomanpalautuksia on kohdeltu verotuksessa pääosin samalla tavalla, joten suomalaiselle sijoittajalle ne eivät yleisesti eroa. Pääomanpalautusten verotuksesta voi lukea lisää Verottajan sivuilta tästä.

Suurin osa useassa erässä osinkoa maksavista yhtiöistä jakaa varoja puolivuosittain (alla). Listan yhtiöistä Musti Group ja Enersense jakavat vain pääomanpalautuksia, kun taas kaikki loput jakavat osinkoa. Nesteen vuoden 2023 yhtiökokous hyväksyi ylimääräisen osingon, joka jaettiin ensimmäisen erän yhteydessä. Yhtiökokous myös valtuutti Nesteen hallituksen päättämään myöhemmin vuoden aikana toisesta lisäosingosta, joka niin ikään jaettaisi toisen osinkoerän yhteydessä.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Elisa aloitti vuoden vakaalla suorituksella
Tekoälyuutiset: robottijalkapalloa ja tekoäly-influenssereita
Laaja markkinakatsaus: sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat