northcrypto

Analyysissa Nordnetin kuluttomat Indeksirahastot

Nordnetin kuluttomien Indeksirahastojen merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut ovat pyöreät nolla euroa – paitsi Indeksirahasto Tanskalla. Indeksirahastot seuraavat pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Mikä näistä vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

Julkaistu: 25.10.2020 Kirjoittaja:

analyysi Nordnet Nordnet Indeksirahastot rahastot sijoitusideat

Millaiselle sijoittajalle Nordnet Indeksirahastot sopivat?

Nordnet Indeksirahastot Suomi, Ruotsi ja Norja ovat kuluttomia rahastoja, joten ne ovat suurimmalle osasta sijoittajista erinomainen vaihtoehto. Nordnet Indeksirahasto Tanskan juoksevat kulut nousevat 0,20 %:iin alkaen 1.10.2020. Sijoittamalla edulliseen tai kuluttomaan indeksirahastoon sijoittaja voittaa valtaosan muista rahastosijoittajista. Entisten Nordnet Superrahastojen nimi on vaihtunut Nordnet Indeksirahastoiksi.

Nordnet Indeksirahastot soveltuvat aloittavalle säästäjälle osaksi sijoitussalkkua tai esimerkiksi kuukausisäästämisvaihtoehdoksi. Indeksirahastojen lisäksi kannattaa hajauttaa Pohjoismaiden ulkopuolelle. Sen voi tehdä helpoiten ETF:ien avulla. Olemme tehneet kuukausisäästämisestä oman artikkelin, jossa mukana on kaksi yksinkertaista ETF-mallisalkkua.

Huom! Nordnet muutti hinnoittelua – Tanskan rahastoon hallinnointipalkkio.

Yleistä Nordnet Indeksirahastoista

Nordnetin Indeksirahastot sijoittavat osakkeista saadut osingot uudelleen, joten rahastot eivät jaa osinkoa sijoittajille. Suomalaiselle sijoittajalle kuluja syntyy ainoastaan valuutanvaihdosta. Sijoittaessa Ruotsin, Norjan tai Tanskan Indeksirahastoon Nordnet perii valuutanvaihdosta 0,25 %. Sijoittaessa tuhat euroa kulu on siten 2,5 euroa. Myytäessä rahastoa valuutanvaihtokulu on sama 0,25 %.

Usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia Nordnetin asiakaspalvelusta.

Nordnet Indeksirahasto Suomi

Indeksirahasto Suomi (ent. Superrahasto Suomi) seuraa OMXH25-indeksiä, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Indeksirahasto Suomen juoksevat kulut ovat 0,00 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen markkina-arvon mukaisilla painoilla. Helsingin pörssissä Neste on noussut kärkeen huiman kurssinousun myötä ja Nordea kärkiviisikkoon yhtiön siirrettyä kotipaikkansa Suomeen. Suomi on teollisuus- ja rahoituspainotteinen, teollisuuden paino on 19 % ja rahoitusalan paino 21 %. Rahaston suurin ongelma on Nordean ja Sammon yhteispaino, joka on 19,3 %. Sampo omistaa merkittävän osuuden Nordeasta, joten yhtiöt ovat kytköksissä toisiinsa ja osakekurssit liikkuvat usein samaan tahtiin.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahasto Suomi. Rahaston sisältö: suurimmat omistukset ja sektoripainot
Tutustu ETF-työkaluun!

Nordnet Indexfond Sverige

Indexfond Sverige (ent. Superfonden Sverige) seuraa OMXSBGI-indeksiä, eli Tukholman pörssin 70 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Indexfond Sverige -indeksirahaston juoksevat kulut ovat 0,00 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Tukholman pörssin 70 suurimpaan osakkeeseen markkina-arvon mukaisilla painoilla. Ruotsi on teollisuus- ja rahoituspainotteinen, teollisuuden paino on 28 % ja rahoitusalan paino 25 %. Tukholman pörssi on neljästä pörssistä hajautunein. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 39,1 %.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahasto Ruotsi/Indexfond Sverige. Rahaston sisältö: suurimmat omistukset ja sektoripainot

Huom! Indexfond Sverige ja Indeksirahasto Suomi sisältävät Nordeaa ja Teliaa. Nämä osakkeet ovat salkussasi kahteen kertaan, mikäli omistat molempia rahastoja.

Nordnet Indeksfond Norge

Indeksfond Norge (ent. Superfondet Norge) seuraa OBX-indeksiä, eli Oslon pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Indeksfond Norge -indeksirahaston juoksevat kulut ovat 0,00 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Oslon pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen markkina-arvon mukaisilla painoilla. Oslon pörssi on neljästä pörssistä keskittynein. Kolmen suurimman yrityksen paino rahastossa on 38,1 %. Rahaston kehitykseen vaikuttaa siten huomattavasti kolmen suurimman yrityksen kurssikehitykset. Norja on energiaintensiivinen, energiasektorin paino on 26 %, teollisuuden osuus on joukon alhaisin 5 %.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahasto Norja/Indeksfond Norge. Rahaston sisältö: suurimmat omistukset ja sektoripainot

Nordnet Indeksfond Danmark

Indeksfond Danmark (ent. Superfonden Danmark) seuraa OMXC20CAP-indeksiä, eli Kööpenhaminan pörssin 20 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Indeksfond Danmark -indeksirahaston juoksevat kulut ovat 0,20 % p.a.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Kööpenhaminan pörssin 20 suurimpaan osakkeeseen markkina-arvon mukaisilla painoilla. Kööpenhaminan pörssin erikoisuutena on korkea terveydenhuoltosektorin paino: 38 %. TOP 10 -osakkeiden paino on samaa luokkaa kuin Helsingin pörssissä.

Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ja sektoripainot ovat:

Nordnet Indeksirahasto Tanska/Indeksfond Danmark. Rahaston sisältö: suurimmat omistukset ja sektoripainot

Indeksirahastojen tuottokehitys ja riski

Alla olevissa kuvaajissa on Nordnet Indeksirahastojen tuotot ja kurssiheilunta (volatiliteetti) 26.6.2014 lähtien sekä muiden pohjoismaisten Indeksirahastojen korrelaatiot Indeksirahasto Suomeen. Rahastoista Indexfond Sverige (ent. Superfonden Sverige) on ollut markkinoilla vuodesta 2009 lähtien. Muut rahastot on perustettu kesällä 2014.

  • Parhaiten on tuottanut Tanska ja seuraavaksi parhaiten Suomi.
  • Norjan tuotto oli vuoden 2016 öljykriisistä toivuttaessa seuraavan 12 kuukauden aikana selvästi paras.
  • Vuoden 2018 osake- ja öljyhuippujen jälkeen Norja on syöksynyt, ja defensiivinen Tanska on pärjännyt parhaiten.

Indeksirahastojen tuotot

Nordnet Indeksirahastojen tuotot vuodesta 2014

Indeksirahastojen kurssiheilunta ja korrelaatio Indeksirahasto Suomeen

Indeksirahastojen kurssiheilunta eli volatiliteetti kasvoi koronakriisin myötä jälleen voimakkaasti. Etenkin Indeksirahasto Norjan kurssiheilunta on ollut voimakasta viime vuosien markkinakriiseissä öljyn hinnan rajujen heilahdusten vuoksi, myös Ruotsin riski on ollut korkea. Historiallisesti Suomi ja Tanska ovat olleet matalariskisimmät.

Indeksirahastoista Norja ja Tanska tarjoavat hajautushyötyä Suomeen nähden. Ruotsin hajautushyöty on vähäinen.

Nordnet Indeksirahastojen volatiliteetti ja korrelaatio Nordnet Suomi Indeksirahastoon

Nordnet Indeksirahastot sijoittajan näkökulmasta – mikä on houkuttelevin?

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan pörssi-indeksit eroavat sisällöltään toisistaan. Suomi ja Ruotsi ovat teollisuus- ja rahoituspainotteisimpia, Tanska terveydenhuoltopainotteisin ja Norja energiapainotteisin. Mikä on houkuttelevin nykytilanteessa?

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

26.10.2020: Lisätty maininta, että Nordnet Indeksfond Danmark -indeksirahaston juoksevat kulut nousevat 0,20 %:iin alkaen 1.10.2020.northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy