Indeksisijoittaminen

Indeksiin ei voi suoraan sijoittaa, koska indeksi on vain luku. Sijoittajan onneksi rahoitusmarkkinat ovat kehittäneet ETF:n (pörssinoteerattu rahasto) ja indeksirahaston. Näiden sijoitustuotteiden tärkein tehtävä on seurata indeksiä. Usein ETF sisältää tismalleen samat osakkeet, samassa suhteessa kuin alkuperäisessä indeksissä. Sijoittaja saa tällöin indeksinmukaisen tuoton.
Pitkävetoa osakesijoittamisella – Ymmärrä osakepoiminnan riskit
Moni sijoittaja tietää, että historiassa osakemarkkinalta on keskimäärin saanut n. 8-10 % vuosituottoa. Tämä tuotto pohjautuu maailman osakemarkkinan yleisindeksin kehitykseen, jossa osingot on uudelleensijoitettu, ja jossa ei myöskään ole huomioitu osakkeiden myynneistä aiheutuneita veroja. Suoriin osakkeisiin sijoitettaessa lähdetäänkin takamatkalta liikkeelle verrattaessa tuottoa indeksisijoittajan tavoittelemaan tuottoon.