Passiivinen Kulupihtari -ETF-mallisalkku esittelyssä

Passiivinen Kulupihtari on osake- ja korko-ETF:iin 50/50 painoilla sijoittava mallisalkku. Sijoitusstrategia on sijoittaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja haastaa suositut yhdistelmärahastot. Pitkässä juoksussa Passiivinen Kulupihtari on voittanut perinteiset yhdistelmärahastot.

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Passiivinen Kulupihtari on osake- ja korko-ETF:iin 50/50 painoilla sijoittava mallisalkku. Sijoitusstrategia on sijoittaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja haastaa suositut yhdistelmärahastot. Pitkässä juoksussa Passiivinen Kulupihtari on voittanut perinteiset yhdistelmärahastot.

Mikä on Passiivinen Kulupihtari -ETF-mallisalkku?

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku – 50 % osakkeet, 50 % korot

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku on mahdollisimman kustannustehokkailla ETF-rahastoilla rakennettu ETF-mallisalkku, joka sijoittaa 50 % sijoituksistaan osakkeisiin ja 50 % korkoihin. Mallisalkku soveltuu hyvin valistuneen ja kustannustietoisen sijoittajan ydinsalkuksi. Salkun riski vastaa perinteisten 50/50 yhdistelmärahastojen riskiä.

Mallisalkun tavoitteena on voittaa Suomen tunnetuimmista 50/50 yhdistelmärahastoista muodostettu vertailuindeksi sijoittamalla markkinoiden tehokkaimpiin ja edullisimpiin markkinaindeksejä seuraaviin ETF-rahastoihin. Salkun ETF-valinnat tekee Sijoittaja.fi:n analyytikkotiimi.

Mallisalkku vs. yhdistelmärahastot

Pitkällä aikavälillä perinteiset aktiiviset yhdistelmärahastot eivät yleensä kykene tuomaan sijoittajalle merkittävää lisäarvoa, ja ne häviävät edullisille passiivisille indeksi- ja ETF-rahastoille vähintään kulujensa verran. Tämä on helposti nähtävissä mallisalkun ja keskimääräisten kotimaisten yhdistelmärahastojen tuottokehityksessä.

Pitkässä juoksussa mallisalkkumme on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkumme hyväksi reilussa kymmenessä vuodessa lähes 30 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,2 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku on tuottanut vertailun alusta noin 30 % keskimääräistä vertailurahastoa enemmän.

Hajautus ja riskit

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku on toteutettu perinteisen hajautuksen keinoin hajauttamalla sijoitukset osakkeisiin (50 %) ja korkoihin (50 %). Valtionlainat ja yrityslainat tarjoavat selvityksemme mukaan parasta hajautushyötyä salkkuun. Suosittelemme sijoittajia lisäämään hajautusta myös muilla omaisuusluokilla (ks. lisää osiosta Hallitse riskit).

Alla olevasta kuvaajasta nähdään, että Passiivisen Kulupiharin historiallinen riski tuottojen heilunnalla (30 päivän liukuva volatiliteetti) mitattuna on ollut hyvin identtinen keskimääräisen yhdistelmärahaston kanssa. Tällä hetkellä mallisalkun heilunta on hieman yhdistelmärahastoja matalampaa. Yhdistelmärahastojen hyväksi voidaan todeta, että globaalin finanssikriisin akuuteimman vaiheen aikana syksyllä 2008 niiden keskimääräinen riski heilunnalla mitattuna oli keskimäärin alhaisempi kuin Passiivisessa Kulupihtarissa. Juurikaan parempana menestyksenä tämä ei tosin näkynyt.

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku ja 30 päivän liukuva volatiliteetti.

Näkemyksen otto

Emme ota Passiivisessa Kulupihtarissa lainkaan aktiivista allokaationäkemystä korkojen ja osakkeiden välillä, vaan pidämme salkun 50/50-painoissa. Salkku on rakennettu siten, että se on hyvin hajautettu ja maantieteellisesti tasapainoinen osake-ETF:ien osalta. Korkopuolella salkku puolestaan koostuu euromääräisistä tai eurosuojatuista korko-ETF:istä.

Salkkuun tehdään muutoksia ainoastaan, jos

  • jonkun salkussa olevan ETF:n tehokkuus heikkenee niin paljon, että se täytyy vaihtaa tehokkaampaan vaihtoehtoon,
  • markkinoille tulee uusia selvästi tehokkaampia vaihtoehtoa, tai
  • uudelleenpainotus on laskentamalliemme perusteella riskien hajautuksen kannalta hyödyllistä.

Periaatteena on, että salkkumuutokset pyritään pitämään vähäisinä. Alkuvuonna salkun sisältöä muutettiin vastaamaan MiFid 2 -lainsäädännön vaatimuksia (yksityishenkilöt eivät voi ostaa Yhdysvaltoihin listattuja ETF-rahastoja). Riskienhallinnan vuoksi salkun sisältöä muutettiin edellisen kerran 7.3.2018.

Miten mallisalkun voi ostaa itselle?

Mallisalkkua ei voi ostaa esimerkiksi valmiina rahastomuotoisena pakettina, vaan jokaisen sijoittajan tulee toteuttaa kaupat itsenäisesti pörssivälittäjänsä kautta yksi ETF-sijoitus kerrallaan. Näin toimimalla pidät salkun kulurakenteen matalana, ja pystyt halutessasi muokkaamaan salkun painotusta korkea- tai matalariskisemmäksi sekä hyödyntämään omaa näkemystäsi.

1. Katso mallisalkun sisältö Mallisalkku-sivulta ”Salkun sisältö”-välilehdeltä

2. Perusta arvo-osuustili tai kirjaudu omalle arvo-osuustilillesi

3. Etsi ETF-rahastot omalta välittäjältäsi ja tee toimeksiannot

Mallisalkut (Sijoittaja.fi:n jäsenille)

Käytä mallisalkkuja apuna oman salkun rakentamisessa tai etsi sijoitusideoita!

Sijoittaja.fi ylläpitää kolmea ETF-mallisalkkua ja yhtä suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa mallisalkkua. Lisäksi hoidamme kahta live-salkkua, toinen sijoittaa suomalaisiin laatuosakkeisiin ja toinen Fellow Financen -vertaislainoihin.

Mallisalkut ovat katsottavissa vain Sijoittaja.fi -jäsenille. Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi mallisalkut ja sijoittajan työkalut, joilla sijoitat fiksummin.

Jäsenenä näet mallisalkkujen

  • Koko sijoitussalkun sisällön
  • Tuotto- ja riskikehityksen
  • ETF-valintojen perustelut
  • + Saat lisätuottoedun Fellow Financeen

Mallisalkut kuuluvat Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen.

Osta jäsenyys!

Passiivinen Kulupihtari-mallisalkku löytyy myös ETF-työkalun Sijoitusideat-osiosta.

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku ja muut ETF-mallisalkut löytyvät myös ETF-työkalusta.

Lisätietoja tuotonlaskennasta ja vertailurahastoista: Passiivinen Kulupihtari -mallisalkun vertailusalkku on muodostettu Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista, joilla on riittävän pitkä historia. Vertailusalkku on rakennettu tasapainoin (1/6) seuraavista 50/50-yhdistelmärahastoista: Danske Invest Kompassi 50 K, Nordea Säästö 50, Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K, Ålandsbanken Premium 50, LähiTapiola Maailma 50 ja SEB 50 B.

Salkun historia ennen 1.1.2014 on laskettu salkkuun aloitushetkellä kuuluneiden ETF-rahastojen vertailuindekseillä siten, että vertailuindeksien mukaisesta tuotosta on vähennetty juoksevasti ETF-salkun keskimääräinen hallinnointikustannus 0,224 % p.a. Indeksien historialliset painot ovat olleet kiinteät laskentahistoriassa aivan kuten yksittäisten rahastojenkin. Salkun ylläpito ETF-instrumentein on aloitettu 1.1.2014, josta lähtien salkun tuotto esitetään aidoilla ETF-rahastoilla hallinnointikustannuksilla vähennettyjen indeksituottojen sijaan.

Lue lisää mallisalkku-artikkeleja

Sinua voisi kiinnostaa
Metso osake
Analyysi: Metson osake nousussa kohentuneiden näkymien tukemana
Analyysi: Revenio Groupin näkymät vaikuttavat valoisilta
Analyysissa Nordnetin Sijoitusvakuutus
Sijoittajan valinnat