Piilota sivupalkki

Suomi Fundamentti (EY:n auditoima)

Salkku päivitetty: 1.3.2018

Suomi Fundamentti on suomalainen osakemallisalkku, jota on ylläpidetty Sijoittaja.fi:stä vuodesta 2009 lähtien. Salkku sisältää 25 kotimaista osaketta.

Sijoittaja voi hyödyntää mallisalkkua sijoitusideoiden etsintään tai oman salkun rakentamiseen. Salkun riski on korkea ja se vastaa osakemarkkinariskiä.

Suomi Fundamentti-mallisalkku löytyy myös Osaketyökalun Sijoitusideat-osiosta.

Strategia

Sijoitusstrategian perustana on fundamenttianalyysi. Osakkeille muodostetaan usean eri tulos-, tase-, arvostus- ja riskiluvun avulla yksi tunnusluku. Tämä kuvaa osakkeen riskikorjattua odotettua tuottoa. Mitä korkeampi riskikorjattu odotettu tuotto, sitä houkuttelevampi sijoituskohde osake on. Osakkeet lajitellaan suurimmasta pienimpään ja salkkuun valitaan 25 osaketta.

Mallisalkun tavoitteena on pyrkiä voittamaan pitkässä juoksussa markkinat. Vertailuindeksinä salkulla on OMX Helsinki Cap – kokonaistuottoindeksi.

EY

EY on tarkastanut mallisalkun tuottohistorian oikeellisuuden aiemmasta Sijoittaja.fi blogista aikaväliltä 7.1.2009 – 30.9.2013 ja todennut: ”Havaintojemme perusteella blogimerkintöjen ja yhtiön taustalaskelman välillä ei havaittu olennaisia ristiriitaisuuksia tai puutteellisuuksia.”

Salkun sisältö

Salkku päivitetty: 1.3.2018

Osakkeen nimi Paino salkussa Volatiliteetti Beta vs OMXH Cap
Martela 6,0 % 43,6 % 0,98
Outokumpu 5,4 % 53,3 % 1,34
HKScan 4,6 % 15,4 % 0,57
Cramo 4,5 % 27,6 % 0,86
Aspo 4,3 % 15,1 % 0,59
Exel Composites 4,3 % 18,1 % 0,57
Nokian Renkaat 4,3 % 27,1 % 0,66
Teleste 4,2 % 12,8 % 0,72
Olvi 4,2 % 19,8 % 0,59
Orion 4,1 % 39,0 % 1,05
Ramirent 4,1 % 27,2 % 1,06
Nokia 4,1 % 38,2 % 1,50
YIT 4,0 % 25,0 % 0,92
Atria 3,8 % 19,8 % 0,61
Fortum 3,7 % 19,4 % 0,98
Ilkka 3,6 % 30,5 % 0,52
Kemira 3,5 % 27,2 % 1,02
Tieto 3,5 % 17,3 % 1,03
Lassila & Tikanoja 3,5 % 21,4 % 0,65
Kesko 3,5 % 18,2 % 0,57
Neste Oil 3,4 % 27,4 % 0,58
Marimekko 3,4 % 28,5 % 0,52
Metso 3,3 % 25,0 % 1,36
Elisa 3,3 % 28,4 % 0,76
Uponor 3,3 % 35,1 % 0,88

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Vertailuindeksin historiallista tuottoa ei ole rasitettu millään kustannuksilla.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailuindeksinä on käytetty OMX Helsinki Cap -tuottoindeksiä.

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Salkun kehitys

Päivitetty: 1.3.2018

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Vertailuindeksin historiallista tuottoa ei ole rasitettu millään kustannuksilla.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailuindeksinä on käytetty OMX Helsinki Cap -tuottoindeksiä.

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Tuottoero vertailuindeksiin

Päivitetty: 1.3.2018

Riski (30 päivän liukuva volatiliteetti)

Päivitetty: 1.3.2018

Laatuosake-salkku

Suomi Laatuosake on oikealla rahalla perustettu suomalaisiin laatuosakkeisiin sijoittava salkku. Salkkua voi seurata livenä Sharevillessä ja Sijoittaja.fi:ssä. Salkku on tuottanut perustamisestaan lähtien selvästi indeksiä paremmin.

Oikealla rahalla rakennetusta suomalaisiin laatuosakkeisiin sijoittavasta salkusta kertovat artikkelit löydät täältä. Laatuosake-salkkua voi seurata myös Sharevillessa.

Seuraa Sijoittaja.fi:n salkkua Sharevillessä!

Miksi laatuosakkeet?

Historiassa laatuosakkeet ovat olleet paras sijoitustyyli yli 25 vuoden tarkasteluperiodilla. Jaksoon mahtuu myös kausia, jolloin laatuosakkeet ovat hävinneet markkinaindeksille ja muille sijoitustyyleille. Sijoitamme kuitenkin pitkällä tähtäimellä ja arvostamme ennen kaikkea laatuyhtiöiden tarjoamaa matalampaa riskiä. Lue lisää:

Salkun sijoitusstrategia

Suomi Laatuosake -salkkuun osakkeet valitaan kehittämällämme Osaketyökalulla. Työkalu pisteyttää osakkeet eri ominaisuuksien perusteella asteikolla 1-10. Laatu on yksi pisteytettävä ominaisuus. Salkussa olevien osakkeiden:

 • Laatupisteiden oltava aina vähintään 8 (asteikko 1-10) ja
 • Yhtiön näkymien on oltava vähintään vakaat.

Osakevalinnassa painotetaan parhaat Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet saaneita yhtiöitä. Huomioimme myös yhtiön suorituksen viimeisimmällä kvartaalilla. Vältämme yhtiöitä, joiden suorituskyky tai näkymät ovat heikentyneet. Salkunhoitajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää harkiten omaa näkemystä osakkeiden myynneissä ja ostoissa.

Sijoitusstrategia on yksinkertaisesti:

 • Sijoittaa hajautetusti laatuosakkeisiin, joiden näkymät ovat vakaat.
 • Tällöin salkkumme riski pysyy matalana, eikä salkkuun jää ”entisiä” laatuyhtiöitä.

Salkun sisältö

Laatuosake-salkussamme on viimeisimpien muutosten jälkeen 22 osaketta.

Salkun osakkeiden arvostusluvut

Laatuosake-salkun osakkeiden arvostusluvut näyttävät tältä.

Suomi Laatuosake -salkun tuotto ja riski

Suomi Laatuosake -salkku on perustettu 7.10.2016. Sharevillesta saatavan tuottokuvaajan perusteella salkku on viimeisen vuoden aikana tuottanut 14,8 %, kun indeksi on tuottanut 7,3 %. Salkun riski on ollut OMX Helsinkiä matalampi. Volatiliteetti on ollut 9,0 %, kun se OMXHGI-indeksillä on ollut 10,9 %. Laatuosake-salkku on siten toiminut strategian mukaisesti. Viimeisen kolmen kuukauden aikana salkku on hävinnyt indeksille lähinnä indeksissä korkealla painolla olevan Nokian vahvan vedon vuoksi.

Strategiamestari

Strategiamestari -mallisalkku – Laaja hajautus omaisuusluokkiin

Strategiamestari soveltuu hyvin valistuneen tuottohakuisen strategiasijoittajan ydinsalkuksi. Salkun riski on hieman perinteistä 50/50 Yhdistelmärahastoa korkeampi.

Strategiamestari on laajasti eri omaisuusluokkiin ja sijoitustyyleihin hajauttava mallisalkku. Salkku hyödyntää globaalin sijoitustutkimuksen parhaita tutkimustuloksia tehokkailla ETF:illä. Salkku tarjoaa hyvin hajautetun vaihtoehdon tuottohakuiselle sijoittajalle, joka etsii kansainvälistä hajautusta laajasti läpi omaisuusluokkien.

Strategiamestari-mallisalkku löytyy myös ETF-valintatyökalun Sijoitusideat-osiosta.

Kulut ja strategia

Strategiamestari on hallinnointikustannuksiltaan markkina-arvopainotteisilla ETF-rahastoilla muodostettua Passiivinen kulupihtari-mallisalkkua kalliimpi kustannuksen ollessa 0,47 % p.a. Korkeampien kustannuksen vastapainoksi salkku tavoittelee vertailuindeksiään (60 % maailman osakkeita, 20 % euroalueen valtionlainoja, 20 % euromääräisiä riskilainoja) parempaa tuottoa ja alempaa riskiä.

Strategiamestarissa toteutetaan Sijoittaja.fi:n strategista markkinanäkemystä, joka on rakennettu erittäin laajasti hajauttaen. Turhaa kaupankäyntiä pyritään välttämään. Salkku on muodostettu erilaisista sijoitusstrategioista ja -tyyleistä, joiden avulla sijoittaja saa tehokasta hajautusta toteuttavan kohtuullisen edullisen sijoitussalkun. Useat salkussa käytetyt strategia-ETF:t sisältävät ominaisuuksia, joiden perusteella strategia itsessään allokoi painoja strategian mukaisesti. Tämä tuo esille myös strategia-ETF:ien hyödyllisen ominaisuuden: strategia-ETF tekee sijoitusfilosofian mukaiset sijoituspäätökset sijoittajan puolesta eikä vaadi sijoittajalta kaupankäyntiä tai aktiivista seurantaa. Näin tulkitsen kuvaajia.

Muutoksia mallisalkussa

Laskimme mallisalkun riskiä vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta kokonaisriski-indikaattorimme on noustua ”vältä osakkeita” -tasolle. Strategiamestarin sisältö muutettiin vastaamaan tuoretta allokaationäkemystämme ja nykyistä markkinatilannetta. Muutokset toteutetaan 7.3.2018 päätöskursseilla. Lue lisää mallisalkkumuutoksesta!

Edellisen kerran mallisalkkua päivitettiin vuodenvaihteen ja MiFID II -uudistuksen jälkeen 26.1.2018. Lue lisää aiheesta!

Salkun sisältö

Päivitetty: 7.3.2018

Salkun sisältöä on muutettu 7.3.2018 vastaamaan  nykyistä markkinatilannetta. Lue artikkeli salkkumuutoksista tästä.

Strategiamestari ETF-rahaston sijoituskohde Painot
Osake-ETF:t Osakkeet 45,0 %
Amundi Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta ETF (SMRTA.PA) Globaalit osakkeet, multifaktoristrategia 12,5 %
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe Index UCITS ETF (LYX5.DE) Eurooppalaiset osakkeet, multifaktoristrategia 7,5 %
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF (FEM.L) Kehittyvien markkinoiden osakkeet, multifaktoristrategia 7,5 %
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (ISEMV.L) Kehittyvien markkinoiden osakkeet, minimivolatiliteettistrategia 7,5 %
iShares Digitalisation UCITS ETF (DGIT.L) Digitalisaation megatrendistä hyötyvät osakkeet 5,0 %
ROBO Global® Global Robotics and Automation GO UCITS ETF (ROBO.L) Robotiikan ja automaation megatrendistä hyötyvät osakkeet 5,0 %
Korko-ETF:t Korkosijoitukset 35,0 %
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (COVR.DE) Euroalueen vakuudelliset korkean luottoluokituksen yrityslainat 12,5 %
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF – hedged EUR (AFLE.PA) Vaihtuvakorkoiset globaalit yrityslainat, valuuttasuojattu 7,5 %
iShares Global Corporate Bond Euro Hedged UCITS ETF (CRPH.L) Globaalit korkean luottoluokituksen yrityslainat, valuuttasuojattu 5,0 %
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L) Kehittyvien markkinoiden USD-määräiset valtionlainat, valuuttasuojattu 6,0 %
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (IGEA.L) Kehittyvän Aasian korkean luottoluokituksen valtionlainat 4,0 %
Vaihtoehtois-ETF:t Vaihtoehtoiset sijoituskohteet 20,0 %
Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (MWO.PA) Globaalit kehittyneiden markkinoiden REIT:it (kiinteistösijoitusyhtiöt) 5,0 %
Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF (REES.DE) Eurooppalaiset REIT:it (kiinteistösijoitusyhtiöt) 5,0 %
Xetra Gold (4GLD.DE) Fyysinen kulta 2,0 %
db x-trackers DBLCI-OY Balanced UCITS IV ETF (XDBC.DE) Raaka-aineisiin sijoittava strategia-ETF, valuuttasuojattu 8,0 %

Salkun sisällön perustelut

Strategiamestarin sisältö on valittu vastaamaan nykyistä markkinaympäristöä ja allokaationäkemystämme.

Uusi Strategiamestari pitää sisällään 15 ETF-rahastoa. Uudessa mallisalkussa osakkeiden paino on 45 %, korkojen 35 % ja muiden omaisuusluokkien 20 %. Olemme viimeisimmässä päivityksessä laskeneet hieman mallisalkun riskiä. Salkku sisältää myös kaksi megatrendeistä hyötyvää temaattista ETF-rahastoa.

Mallisalkku ei sisällä lainkaan länsimaiden valtionlainoja. Olemme rakentaneet salkun hajautuksen käyttäen muita erittäin matalariskisiä korkoihin sijoittavia ETF-rahastoja, jotka eivät ole erityisen altiita korkojen nousulle.

Muutimme ETF-mallisalkkumme vastaamaan myös Finanssivalvonnan uutta Mifid 2 -linjausta, jonka mukaan yksityissijoittajat eivät saa ostaa USA:han listattuja ETF:iä. Kaikki ETF-mallisalkkumme ETF:t ovat jatkossa Eurooppaan listattuja ETF:iä.

ETF-VALINNAT

Kehittyneille markkinoilla pidämme salkussa edelleen Amundin multifaktoristrategialla globaaleihin osakkeisiin sijoittavan ETF:n. Uutena otamme mukaan Lyxorin eurooppalaisiin osakkeisiin multifaktoristrategialla sijoittavan ETF:n. Tämä hyödyntää osakevalinnassa 5 faktoria: arvoa, kokoa, momentumia, matalaa riskiä ja laatua.

Kehittyville markkinoille valikoima on heikompi Mifid 2 -säädöksen voimaantulon jälkeen. Valitsemme First Trustin momentumia, laatufaktoreita ja arvostuslukuja hyödyntävän ETF:n, jonka tuottohistoria on hyvä. Toiseksi valitsemme riskiä minimoivan iSharesin ETF:n, joka on tuottanut suurin piirtein saman verran matalammalla riskiä.

Megatrendeistä valitsemme digitalisaatiosta hyötyvän iSharesin ja robotiikasta ja automaatiosta hyötyvän ETF Securitiesin ETF:n.

Laskemme korkosijoitusten painoa. Uutena mukaan tulee Pimcon matalariskinen vakuudellisiin hyvän luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittava ETF.

Nostamme muiden omaisuusluokkien painoa. REIT-ETF:iksi valitsemme globaaleihin REIT:eihin sekä eurooppalaisiin REIT:eihin sijoittavat ETF:t. Aiheesta lisää täältä. Raaka-aineissa tuomme uutena kultaan sijoittavan Xetra Goldin hyvin pienellä painolla. Tämä tuo hajautushyötyä ja lisäturvaa markkinamylleryksissä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Vertailuindeksin historiallista tuottoa ei ole rasitettu millään kustannuksilla.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailuindeksi koostuu 60 %:sti osakkeista (MSCI All Country World Net Return EUR) ja 40 %:sti koroista (20 % iBoxx Eur Sovereigns, 20 % iBoxx EUR Liquid High Yield) .

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Salkun tuottokehitys

Päivitetty: 2.3.2018

 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Vertailuindeksin historiallista tuottoa ei ole rasitettu millään kustannuksilla.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailuindeksi koostuu 60 %:sti osakkeista (MSCI All Country World Net Return EUR) ja 40 %:sti koroista (20 % iBoxx Eur Sovereigns, 20 % iBoxx EUR Liquid High Yield) .

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Tuottoero vertailuindeksiin

Päivitetty: 2.3.2018

Riski (30 päivän liukuva volatiliteetti)

Päivitetty: 2.3.2018

Näin ostat mallisalkun itsellesi

Mallisalkkuja ei voi ostaa valmiina pakettina. Jokaisen sijoittajan tulee toteuttaa kaupat itsenäisesti pörssivälittäjänsä kautta yksi ETF- tai osakesijoitus kerrallaan.

1. Katso mallisalkun sisältö ”Salkun sisältö”-välilehdeltä

2. Perusta arvo-osuustili tai kirjaudu omalle arvo-osuustilillesi

3. Etsi ETF-rahastot omalta välittäjältäsi ja tee toimeksiannot

Esimerkki

5 000 euron sijoitussalkku

 • Pienessä sijoitussalkussa kannattaa välttää ylimääräistä kaupankäyntiä, sillä kaupankäyntikulut haukkaavat helposti suuren osan tuotoista.
 • Pyri pitämään kaupankäyntikulut alle 1 %:ssa yksittäisen kaupan arvosta.
 • Valitse mallisalkusta suurimmalla painolla olevat globaalisti sijoittavat ETF-rahastot siten, että suurten omaisuusluokkien (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt, raaka-aineet) pysyvät lähellä mallisalkun painoja.

yli 20 000 euron sijoitussalkku

 • Saat täyden hajautushyödyn poimimalla salkkuusi kaikki mallisalkun ETF-sijoitukset.
 • Laske yksittäiseen ETF-rahastoon sijoitettava rahasumma kertomalla mallisalkkuun sijoitettava kokonaissumma ETF-rahaston painolla (esim. 30 000 € x 7,5 % = 2 250 €).

Vinkki: Voit käyttää mallisalkkua myös sijoitusideoiden etsimiseen, ja ostaa sijoitussalkkuusi vain mielestäsi kaikkein houkuttelevimmat sijoituskohteet.

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku – 50 % osakkeet, 50 % korot

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku soveltuu hyvin valistuneen ja kustannustietoisen sijoittajan ydinsalkuksi. Salkun riski vastaa perinteisten 50/50 Yhdistelmärahastojen riskiä.

Passiivinen Kulupihtari on osakkeisiin ja korkoihin 50/50-painoilla sijoittava mallisalkku, joka on toteutettu kustannustehokkaimmilla ja teknisesti parhailla ETF-rahastoilla. Olemme huomioineet ETF-valinnoissamme MiFID II -säädöksen tuomat muutokset.

Passiivinen Kulupihtari-mallisalkku löytyy myös ETF-valintatyökalun Sijoitusideat-osiosta.

Salkku ei ota kantaa optimaaliseen omaisuusluokkien painotukseen, eikä myöskään maantieteellisten alueiden väliseen taktiseen painotukseen. Se on tarkoitettu passiiviseksi ja hyvin kustannustehokkaaksi salkun ytimeksi, joka on tehokkaasti hajautettu. Salkku on hajautettu maantieteellisesti laajalle alueelle ja salkun painotukset vähentävät riskiä tehokkaasti. Lue lisää mallisalkun esittelyartikkelista.

Näin tulkitsen kuvaajia.

Muutoksia mallisalkussa

Laskimme mallisalkun riskiä vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta kokonaisriski-indikaattorimme on noustua ”vältä osakkeita” -tasolle. Passiivisen Kulupihtarin sisältö muutettiin vastaamaan tuoretta allokaationäkemystämme ja nykyistä markkinatilannetta. Muutokset toteutetaan 7.3.2018 päätöskursseilla. Lue lisää mallisalkkumuutoksesta!

Edellisen kerran mallisalkkua päivitettiin vuodenvaihteen ja MiFID II -uudistuksen jälkeen 26.1.2018 päätöskursseilla. Lue artikkeli painojen muutoksista ja uusista sekä poistuvista ETF:istä

Salkun sisältö

Päivitetty: 7.3.2018

Salkun alkupainot kuvauksineen ovat esitetty alla. Salkkuun tehdään muutoksia ainoastaan, jos:

 • jonkun salkussa olevan ETF:n tehokkuus heikkenee niin paljon, että se täytyy vaihtaa tehokkaampaan vaihtoehtoon
 • markkinoille tulee uusia selvästi tehokkaampia vaihtoehtoja

Periaatteena on, että salkun kaupankäyntikustannukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Salkun painotuksia muutetaan ainoastaan, jos salkun painot muuttuvat niin paljon, että pidämme painotuksien muuttamista riskienhallinnan vuoksi perusteltuna. Salkun sisältöä muutettiin edellisen kerran 7.3.2018.

Passiivinen Kulupihtari ETF-rahaston sijoituskohde Painot
Osake-ETF:t Osakkeet 50,0 %
db x-trackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF DR (XSX6.DE) Eurooppalaiset Stoxx Europe 600 -indeksin osakkeet 17,5 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) Yhdysvaltalaiset S&P 500 -indeksin osakkeet 17,5 %
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (XDJP.DE) Japanilaiset Nikkei 225 -indeksin osakkeet 5,0 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EIMI.L) Kehittyvien markkinoiden osakkeet 10,0 %
Korko-ETF:t Korkosijoitukset 50,0 %
iShares € Government Bond 7-10yr UCITS ETF (IBGM.L) Euroalueen pitkät valtionlainat 7,5 %
db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (EUR hedged) (XGSH.DE) Globaalit korkean luottoluokituksen valtionlainat, valuuttakurssisuojattu 12,5 %
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (ETFLCDNF.DE) Euroalueen yrityslainat (pl. finanssisektori) 7,5 %
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (CRPH.L) Globaalit korkean luottoluokituksen yrityslainat, valuuttakurssisuojattu 7,5 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG.L) Euroalueen riskilainat 5,0 %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L) Kehittyvien markkinoiden USD-määräiset valtionlainat 10,0 %

Salkun sisällön perustelut

Olemme päivittäneet allokaationäkemyksemme vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Allokaationäkemyksen voi tarkistaa tästä artikkelista tai Markkinaympäristö-osiosta.

 • Ylipainotamme edelleen osakkeita suhteessa korkoihin
  • Olemme hieman laskeneet osakkeiden painoa allokaatiossa riskien noustessa
 • Korot ovat alipainossa
  • Olemme nostaneet hieman korkojen painoa
 • Ylipainotamme vaihtoehtoisia omaisuuslajeja osakkeisiin ja korkoihin verrattuna
  • Ei muutosta

Muutimme ETF-mallisalkkumme vastaamaan myös Finanssivalvonnan uutta Mifid 2 -linjausta, jonka mukaan yksityissijoittajat eivät saa ostaa USA:han listattuja ETF:iä. Kaikki ETF-mallisalkkumme ETF:t ovat jatkossa Eurooppaan listattuja ETF:iä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Myöskään vertailurahastokorin tuotossa ei ole huomioitu rahastojen merkitsemisestä syntyviä merkintäpalkkioita.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailusalkku on muodostettu Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista, joilla on riittävän pitkä historia. Vertailusalkku on rakennettu tasapainoin (1/6) seuraavista 50/50-yhdistelmärahastoista: Danske Invest Kompassi 50 K, Nordea Säästö 50, Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K, Ålandsbanken Premium 50, LähiTapiola Maailma 50 ja SEB 50 B.

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Salkun tuottokehitys

Päivitetty: 5.3.2018

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Myöskään vertailurahastokorin tuotossa ei ole huomioitu rahastojen merkitsemisestä syntyviä merkintäpalkkioita.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailusalkku on muodostettu Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista, joilla on riittävän pitkä historia. Vertailusalkku on rakennettu tasapainoin (1/6) seuraavista 50/50-yhdistelmärahastoista: Danske Invest Kompassi 50 K, Nordea Säästö 50, Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K, Ålandsbanken Premium 50, LähiTapiola Maailma 50 ja SEB 50 B.

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Tuottoero vertailuindeksiin

Päivitetty: 5.3.2018

Riski (30 päivän liukuva volatiliteetti)

Päivitetty: 5.3.2018

Näin ostat mallisalkun itsellesi

Mallisalkkuja ei voi ostaa valmiina pakettina. Jokaisen sijoittajan tulee toteuttaa kaupat itsenäisesti pörssivälittäjänsä kautta yksi ETF- tai osakesijoitus kerrallaan.

1. Katso mallisalkun sisältö ”Salkun sisältö”-välilehdeltä

2. Perusta arvo-osuustili tai kirjaudu omalle arvo-osuustilillesi

3. Etsi ETF-rahastot omalta välittäjältäsi ja tee toimeksiannot

Esimerkki

5 000 euron sijoitussalkku

 • Pienessä sijoitussalkussa kannattaa välttää ylimääräistä kaupankäyntiä, sillä kaupankäyntikulut haukkaavat helposti suuren osan tuotoista.
 • Pyri pitämään kaupankäyntikulut alle 1 %:ssa yksittäisen kaupan arvosta.
 • Valitse mallisalkusta suurimmalla painolla olevat globaalisti sijoittavat ETF-rahastot siten, että suurten omaisuusluokkien (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt, raaka-aineet) pysyvät lähellä mallisalkun painoja.

yli 20 000 euron sijoitussalkku

 • Saat täyden hajautushyödyn poimimalla salkkuusi kaikki mallisalkun ETF-sijoitukset.
 • Laske yksittäiseen ETF-rahastoon sijoitettava rahasumma kertomalla mallisalkkuun sijoitettava kokonaissumma ETF-rahaston painolla (esim. 30 000 € x 7,5 % = 2 250 €).

Vinkki: Voit käyttää mallisalkkua myös sijoitusideoiden etsimiseen, ja ostaa sijoitussalkkuusi vain mielestäsi kaikkein houkuttelevimmat sijoituskohteet.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä -mallisalkku – 4 %:n tuottoa tavoitteleva korkosalkku

Korkotuoton Metsästäjä soveltuu hyvin valistuneen korkosijoittajan ydinsalkuksi.

Korkotuoton Metsästäjä on korkeaa korkotuottoa tavoitteleva mallisalkku, joka on toteutettu kustannustehokkailla ja hyvää riskien hajautusta tuovilla ETF-rahastoilla. Mallisalkun tavoitteena on tuottaa yleiseen korkotasoon verrattuna hyvää tuottoa globaalia hajautusta tehokkaasti hyödyntäen. Salkku koostuu korko-ETF:stä, joille on laskettavissa tuottotaso erääntymiseen.

Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkku löytyy myös ETF-valintatyökalun Sijoitusideat-osiosta.

Päivitimme mallisalkkumme 13.1.2017 nykyistä markkinaympäristöä vastaavaksi. Lue kommentit mallisalkkumuutoksista.

Nykyisen salkun kokonaistuottotaso maturiteettiin (per 31.12.2017) laskettuna on noin 3,0 % p.a. (ks. tarkemmat luvut ”Luotto-, korko- ja valuuttariski” -välilehdeltä) ja modifioitu duraatio 6,1. Salkun painotettu hallinnointikustannus on noin 0,43 % p.a

Salkun sisältö

Sisältöä muutettu: 13.1.2017

Salkun alkupainot kuvauksineet on esitetty alla. Päivitimme mallisalkkumme 13.1.2017 nykyistä markkinaympäristöä vastaavaksi. Lue kommentit mallisalkkumuutoksista.

Korkotuoton Metsästäjä ETF-rahaston sijoituskohde Painot
Valtionlaina-ETF:t Hyvän luottoluokituksen valtionlainat 15,0 %
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (IGEA.L) Aasialaisten hyvän luottoluokituksen omaavien valtioiden paikallisvaluuttamääräiset lainat 7,5 %
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat 7,5 %
Yrityslaina-ETF:t Hyvän luottoluokituksen yrityslainat 40,0 %
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (CRPH.L) Globaalit hyvän luottoluokituksen yrityslainat, valuuttakurssisuojattu 15,0 %
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF – hedged EUR (AFLE.PA) Vaihtuvakorkoiset USD-määräiset hyvän luottoluokituksen yrityslainat, valuuttakurssisuojattu 15,0 %
Pimco Source Covered Bond ETF (COVR.DE) Vakuudellisiin yrityslainoihin sijoittava ETF aktiivisella salkunhoidolla 10,0 %
Riskilaina-ETF:t Korkeariskiset yritys- ja valtionlainat 45,0 %
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (EUR Hedged) (STHE.L) Lyhyen maturiteetin amerikkalaiset riskilainat, valuuttakurssisuojattu 15,0 %
iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG.L) Euroalueen riskilainat 10,0 %
iShares J.P.Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L) Kehittyvien markkinoiden USD-määräiset valtionlainat, valuuttakurssisuojattu 10,0 %
iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY US) Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtioiden ja yritysten riskilainat 5,0 %
Highland/iBoxx Senior Loan ETF (SNLN US) Seniori-/syndikoidut lainat, jotka yleensä tuottavat myös nousevan koron ympäristössä alla olevien instrumenttien ollessa pääosin vaihtuvakorkoisia. 5,0 %

Salkun sisällön perustelut

Salkku (per 13.1.2017) koostuu 10 instrumentista siten, että riskilainoja salkusta on noin 45 %:ia (aiemmin noin 50 %), euromääräisiä tai eurosuojattuja ETF:iä on salkusta noin 75 %:ia, USD -määräisiä 5 %:ia ja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiä noin 20 %:ia.

Globaalien korkomarkkinoiden näkymät ovat poikkeuksellisen haastavat korkotasojen painuttua lähelle nollaa. Korkomarkkinoiden heikkojen tuottotason lisäksi paineet tuottovaateiden nousulle (ja siten korkoinstrumenttien hintojen laskulle) ovat kasvaneet inflaatio-odotusten normalisoituessa ja viime kuukausina erityisesti valtionlainoihin sijoittavat ”turvalliset” korkorahastot ovatkin kirjanneet paikoitellen selviä miinuksia.

Globaalille korkosijoittajalle alati kasvava ETF -rahastojen kirjo tarjoaa onneksi lukuisia mahdollisuuksia tavoitella kohtuullista ja hyvin hajautettua korkotuottoa tässäkin markkinaympäristössä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Vertailuindeksin historiallista tuottoa ei ole rasitettu millään kustannuksilla.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailuindeksinä on käytetty seuraavista indekseistä koottua komposiitti-indeksiä (30.6.2017 asti): Bloomberg/EFFAS Euro Government Bond All Maturities 35 %, Bloomberg Investment Grade EUR 30 %, Bloomberg Euro High Yield 20 % ja Bloomberg Local Emerging Markets Sovereign 15 %. 1.7.2017 eteenpäin indeksi on koottu seuraavasti: iBoxx Euro Sovereign Ezone All Maturities 35 %, iBoxx EUR Corporates 30 %, iBoxx Euro High Yield Fixed Rate 20 %, PIMCO Emerging Markets Advantage Loc 15 %.

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Salkun tuottokehitys

Päivitetty: 2.3.2018

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Historiallisessa tuotossa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia, eikä valuutanvaihtokustannuksia. Vertailuindeksin historiallista tuottoa ei ole rasitettu millään kustannuksilla.

Sijoittajan tulee huomioida, että salkku on rakennettu näkemyksemme mukaiseen optimaaliseen sijoitustulokseen pääsemiseksi eikä salkku huomioi esimerkiksi erilaisia verotuksellisia näkökohtia, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittajan kannattaa tarvittaessa tukeutua Sijoituspalvelutoimiluvan omaavaan yritykseen tai veroneuvontaa antavaan tahoon yksilöllisten tarpeiden ja näkökohtien huomioimiseksi.

Vertailuindeksinä on käytetty seuraavista indekseistä koottua komposiitti-indeksiä (30.6.2017 asti): Bloomberg/EFFAS Euro Government Bond All Maturities 35 %, Bloomberg Investment Grade EUR 30 %, Bloomberg Euro High Yield 20 % ja Bloomberg Local Emerging Markets Sovereign 15 %. 1.7.2017 eteenpäin indeksi on koottu seuraavasti: iBoxx Euro Sovereign Ezone All Maturities 35 %, iBoxx EUR Corporates 30 %, iBoxx Euro High Yield Fixed Rate 20 %, PIMCO Emerging Markets Advantage Loc 15 %.

Sijoittajan tulee perehtyä myös vastuuvapauslausekkeeseen.

Tuottoero vertailuindeksiin

Päivitetty: 2.3.2018

Luotto-, korko- ja valuuttariski

Päivitetty: 31.12.2017

Näin ostat mallisalkun itsellesi

Mallisalkkuja ei voi ostaa valmiina pakettina. Jokaisen sijoittajan tulee toteuttaa kaupat itsenäisesti pörssivälittäjänsä kautta yksi ETF- tai osakesijoitus kerrallaan.

1. Katso mallisalkun sisältö ”Salkun sisältö”-välilehdeltä

2. Perusta arvo-osuustili tai kirjaudu omalle arvo-osuustilillesi

3. Etsi ETF-rahastot omalta välittäjältäsi ja tee toimeksiannot

Esimerkki

5 000 euron sijoitussalkku

 • Pienessä sijoitussalkussa kannattaa välttää ylimääräistä kaupankäyntiä, sillä kaupankäyntikulut haukkaavat helposti suuren osan tuotoista.
 • Pyri pitämään kaupankäyntikulut alle 1 %:ssa yksittäisen kaupan arvosta.
 • Valitse mallisalkusta suurimmalla painolla olevat globaalisti sijoittavat ETF-rahastot siten, että suurten omaisuusluokkien (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt, raaka-aineet) pysyvät lähellä mallisalkun painoja.

yli 20 000 euron sijoitussalkku

 • Saat täyden hajautushyödyn poimimalla salkkuusi kaikki mallisalkun ETF-sijoitukset.
 • Laske yksittäiseen ETF-rahastoon sijoitettava rahasumma kertomalla mallisalkkuun sijoitettava kokonaissumma ETF-rahaston painolla (esim. 30 000 € x 7,5 % = 2 250 €).

Vinkki: Voit käyttää mallisalkkua myös sijoitusideoiden etsimiseen, ja ostaa sijoitussalkkuusi vain mielestäsi kaikkein houkuttelevimmat sijoituskohteet.

Vertaislainasalkku – Fellow Finance

Vertaislainasalkku – Oikealla rahalla toteutettu Fellow Finance -vertaislainasalkku

Vertaislainasalkkumme on toteutettu oikealla rahalla Fellow Finance -palvelussa. Salkku on perustettu 5.5.2015 ja alkupääoma on 30 000 euroa.

Sijoittaja.fi -jäsenet saavat jäsenetuna 0,5 % ja Platinum-jäsenet 1,0 %:n lisätuoton Fellow Financen kautta sijoitettujen uusien lainojen määrästä.

Vertaislainaus on sijoittamista yksityishenkilöiden lainoihin. Vertaislainaus tuo tehokasta hajautushyötyä perinteisiin osake- ja korkosijoituksiin nähden sekä tuottaa kuukausittaista kassavirtaa. Fellow Financessa yksittäisen lainan luottotappio on rajattu 30 %:iin (koskee vain suomalaisia kuluttajalainoja).

Lue lisää vertaislainauksesta Sijoittajan torista.

HUOM! Jäsenemme voivat seurata vertaislainasalkkumme tuottoa ja hajautusta livenä Fellow Finance -palvelussa (Löydät ohjeet Tarkastele salkkua -välilehdeltä)

SIJOITTAJA.FI:N JÄSENILLE LISÄTUOTTO FELLOW FINANCESSA

 • Platinum-jäsenet saavat jäsenetuna 1,0 %:n ja Sijoittaja.fi -jäsenet saavat 0,5 %:n lisätuoton Fellow Financen kautta sijoitettujen uusien lainojen määrästä
 • Myös Fellow Financen nykyiset asiakkaat saavat saman edun uusiin sijoituksiin liittymällä Sijoittaja.fi:n jäseneksi.
 • Etu tilitetään kvartaalin päättymistä seuraavan kuukauden aikana automaattisesti jäsenen Fellow Finance -asiakasvaratilille.
 • Ohjeet jäsenedun lunastamiseen täältä!

Eli 10 000 euron sijoitukselle Sijoittaja.fi:n jäsenet saavat 50 euroa ja Platinum-jäsenet 100 euroa Fellow Financen asiakasvaratilille.

Tarkastele salkkua

Vertaislainasalkkua pääsee tarkastelemaan seuraavasti. Klikkaa Fellow Finance -palveluun tästä!

Salkun kehitys

Päivitetty: 2.3.2018

Allokaatio luottoluokituksittain

Päivitetty: 2.3.2018


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy