New call-to-action

Sijoittaja.fi:n Osakevalintatyökalu uudistui

Olemme kesän ja syksyn aikana kehittäneet Osakevalintatyökaluamme paremmaksi. Osa kehityksestä näkyy ulos päin. Osa vastaavasti osakkeiden parempana pisteytyksenä. Kerromme tässä, mitä uudistuksia työkalussa on, ja miten työkalua voi hyödyntää omassa sijoitustoiminnassa.

Julkaistu: 11.10.2017 Kirjoittaja:

osakevalintatyökalu osakkeet sijoittaminen

Mikä on Osakevalintatyökalu?

Sijoittaja.fi:n Osakevalintatyökalulla löydät houkuttelevimmat ja sijoitustyyliisi sopivat osakkeet. Osakkeet pisteytetään eri ominaisuuksien perusteella, ja jokaiselle osakkeelle lasketaan Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet. Parhaat osakkeet saavat korkeimmat pisteet.

Osakevalintatyökalua on edelleen kehitetty. Työkalussa on yli 100 kotimaista pörssiyritystä ja yli 1000 ulkomaista osaketta. Osakevalintatyökalu auttaa sinua vertailemaan ja löytämään kaikkein houkuttelevimmat omaan sijoitustyyliisi sopivat osakkeet. Voit hakea työkalusta esimerkiksi arvoyhtiöitä, laatuyhtiöitä, osinkoyhtiöitä, kasvuyhtiöitä, matalariskisiä osakkeita tai yksittäisen toimialan osakkeita. Lisäksi löydät työkalusta useaan erilaiseen sijoitustyyliin sopivia sijoitusideoita ja niihin liittyviä artikkeleita.

Miten osakkeet pisteytetään?

Osakevalintatyökalu käyttää Sijoittaja.fi:n pisteytystä, joka perustuu pitkäaikaiseen kehitystyöhömme sekä maailman johtavan sijoitustutkimuksen löydöksiin erilaisista ilmiöistä ja strategioista osaketuottojen ennustamisessa. Osakkeen kokonaispisteet muodostuvat kahdeksan ominaisuuden perusteella:

 • Kurssikehitys
 • Kurssiriski
 • Laatu
 • Kokonaisriski
 • Tulosmomentti ja odotukset
 • Tulosarvostus
 • Tasearvostus
 • Osinkoarvostus

Kokonaispisteet ovat näiden ominaisuuksien painotettu keskiarvo, joka on indeksoitu siten, että 100 on paras mahdollinen pistelukema. Lue tästä tarkemmin pistetyksestä!

Uudistuksia pisteytyksessä

Laatuosakkeilla on historiassa saanut merkittävästi markkinaindeksiä parempaa tuottoa matalammalla riskillä. Alla olevassa kuvaajassa on eri sijoitustyylien 10 vuoden tuottoja suhteessa markkinaindeksiin. Kansainväliset laatuosakkeet ovat tuottaneet yli 35 %:ia paremmin kuin markkinaindeksi. Jos sijoittajan pitäisi valita yksi sijoitustyyli, jolla valitsee osakkeita salkkuun, se on sijoitustutkimuksen ja pitkän aikavälin vertailun perusteella laatu.

Laatupisteytystä kehitetty

Olemme työkalu-uudistuksessa parantaneet erityisesti laatupisteytystä. Laatupisteytyksen raamit löytyvät akateemisesta ja johtavien investointipankkien sijoitustutkimuksesta. Haasteena, etenkin yksityissijoittajalle, on saada validi data, josta kvantitatiivinen analyysi tehdään.

Pörssiyritykset raportoivat tuloksensa IFRS-standardien mukaan. Valtaosa yhtiöistä julkaisee vertailukelpoisia lukuja, jotka antavat sijoittajille paremman kuvan yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Esimerkiksi vertailukelpoisesta liiketuloksesta luvuista on poistettu kertaluonteisia tuottoja ja kuluja sekä IFRS-eriä, jotka eivät kuvasta operatiivista toimintaa. Kiinteistösijoitusyhtiöillä sijoittajien seuraamista ERPA-luvuista on poistettu kiinteistöomaisuuden käyvän arvon muutokset. Sijoittajat seuraavat pääsääntöisesti näitä oikaistuja lukuja.

Sijoittajille ongelmia tuottaa se, että useat screenerit ja datatoimittajat julkaisevat vain raportoituja lukuja. Tällöin sijoittaja tekee päätelmiä tai tunnuslukuanalyysia luvuista, joille markkina ei anna painoarvoa. Esimerkiksi Nokian Q2:n ei-IFRS liiketulos oli +574 M€:a ja raportoitu liiketulos -46 M€.

Olemme kesän ja syksyn aikana keränneet kaikille suomalaisille pörssiyrityksille validin datan itse. Näin pystymme tarjoamaan työkalun käyttäjille parhaimman mahdollisen käyttökokemuksen ja parhaimman mahdollisen laatupisteytyksen.

Laatupisteet lasketaan työkalussa operatiivisen tuloksen vakaudesta, kannattavuustrendistä ja taseen vakavaraisuudesta. Parhaimmat laatupisteet saaneilla yhtiöillä on vakaa tulos yli suhdannesyklin, kannattavuustrendi on nouseva ja tase vahva. Lue tästä, miten laatupisteet työkalussa lasketaan.

Löydä sijoitustyyliisi sopivat osakkeet!

Olemme rakentaneet Osakevalintatyökalun siten, että käyttäjä löytää eri sijoitustyylien osakkeet, kuten laatuyhtiöt helposti. Työkalusta löytyvät myös sijoittajan tärkeimmät arvostusluvut, joten sijoittaja voi arvioida, paljonko laadusta kannattaa maksaa ja verrata laatuyhtiöiden arvostuslukuja toisiinsa.

 1. Valitse osaketyyppi ”suomalaiset” tai ”kansainväliset”
 2. Klikkaa Sijoitusideoita ja Laatuyhtiöt. Saat valmiin listan TOP 10 laatuyhtiöistä
 3. Tai klikkaa Hae / Lisää hakuvaihtoehtoja ja valitse sijoitustyyliksi ”Laatu”
 4. Voit myös kirjoittaa hakusanaksi ”laatu”, niin työkalu hakee kaikki laatuyhtiö

Tärkeimmät sijoitustyylit helposti

Osakevalintatyökalun Sijoitusideoita -osiossa on laatuyhtiöiden lisäksi myös muita listoja. Työkalusta saa esimerkiksi listat mallisalkkumme osakkeista, osinkokoneista, arvoyhtiöistä ja kasvuyhtiöistä. Klikkaamalla ”Katso osakelista” osakejoukko tulee näkyville. Olemme kehittäneet myös tätä pisteytystä. Osinkokoneet-listan alta sijoittaja saa parhaat osinkoyhtiöt. Osinkoyhtiöiden pisteet lasketaan osingon vakauden ja kasvun sekä osinkotuoton perusteella. Vastaavasti arvoyhtiöt-listalla ovat usean eri arvostusluvun perusteella edullisimmat osakkeet.

Samasta näkymästä sijoittaja saa myös aiheeseen liittyvät artikkelit. Päivitämme kaikki artikkelit nyt, kun työkalu-uudistus on saatu valmiiksi.

Vertaile osakkeita

Osakevalintatyökalulla on helppo vertaillla osakkeita. Voit vertailla koko osakejoukkoa tai valita esimerkiksi haluamasi toimialan. Tämä on hyödyllistä kansainvälisten osakkeiden puolella, jossa osakemäärä on suurempi. Voit esimerkiksi etsiä valita sektoriksi informaatioteknologia ja sijoitustyyliksi laatu.

Kirjoitimme aiemmin artikkelin Suomen suosituimmat osakkeet ovat: Elisa, Fortum, Nokia, Sampo ja UPM. Minkälaista tuottoa näillä voi saada tulevaisuudessa?

Alla Osakevalintatyökalulla on haettu Nokia Oyj. Kuvasta nähdään, että Nokian kokonaispisteet ovat 52, joka on keskimääräistä houkuttelevampi. Nokia saa heikot pisteet kurssikehityksestä ja kurssiriskistä. Laadusta ja Tulosmomentti & odotukset -alueista Nokia saa hyvät pisteet. Seuraavilla välilehdillä ”Arvostuspisteet, Arvostusluvut, Laatu ja riski, Trendi” sijoittaja voi pureutua pisteytykseen tarkemmin. Nokian hyvät laatupisteet muodostuvat seuraavista: Kannattavuuden vakaus 7, Vakavaraisuus 9 ja kannattavuustrendi 8. Nokian tase on vahva, operatiivinen liiketulos on ollut (yllättävän) vakaata ja trendi on positivinen.

Klikkaamalla työkalun Osake- tai Tietosivu-linkkiä sijoittaja pääsee pureutumaan Nokian osakkeeseen tarkemmin. Lue tästä aiempi artikkelimme: Nyt kannattaa omistaa Nokiaa.

Työkalu päivitettyNew call-to-action


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy