Täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta

Katso täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta syyskuussa 2023. Laatuosakkeet sopivat hyvin kotimaisen pitkän tähtäimen osakesalkun ytimeksi.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Katso täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta syyskuussa 2023. Laatuosakkeet sopivat hyvin kotimaisen pitkän tähtäimen osakesalkun ytimeksi.

Laatuyhtiöillä parempaa tuottoa

Laatuyhtiöt ovat historiassa antaneet merkittävästi markkinaindeksiä parempaa tuottoa. Alla olevasta kuvasta voi havaita, että MSCI Quality -indeksi (globaalit laatuyhtiöt) on kymmenen vuoden periodilla tuottanut kasvuosakkeiden ohella parhaiten suhteessa markkinaindeksiin. Huom! Tuotto-kuvaaja on suhteellinen. Vuonna 2022 laatuyhtiöiden suhteellinen tuottokehitys oli heikompaa. Yleensä heikomman tuoton periodit eivät kuitenkaan ole kestäneet kauan.

Sijoitustyylien kymmenen vuoden tuotto suhteessa MSCI-World vertailuindeksiin.

Osaketyökalu laskee laatupisteet jokaiselle osakkeelle

Osakkeet pisteytetään työkalussa laadun perusteella asteikolla 1-10. Parhaat laatuyhtiöt Suomesta ovat saaneet 9-10 pistettä laadusta, ja niitä on Helsingin pörssissä 21 kappaletta. Laatupisteet lasketaan neljän ominaisuuden avulla:

  1. Kannattavuuden ja tuloksen vakaus
  2. ROE
  3. Taseen vakavaraisuus
  4. Tulostrendi

Kannattavuuden ja tuloksen vakaus kertoo, miten tulos on vaihdellut historiassa. Mitä vähäisempi kannattavuuden ja tuloksen vaihtelu, sitä paremmat pisteet. Yhtiö saa myös paremmat pisteet, mikäli tuloskehitys on nouseva. ROE kuvaa oman pääoman tuottoa. Korkeaa ROEa pidetään usein laadun takeena ja se onkin sijoitustutkimuksessa yksi käytetyimmistä laadun mittareista. Se ei kuitenkaan yksin riitä laadun mittariksi.

Vakavaraisuus lasketaan taseen nettovelkaantuneisuudesta ja nettovelan takaisinmaksukyvyn perusteella. Tulostrendissä vastaavasti yhtiöt, joiden lyhyen tähtäimen kannattavuustrendi ja pitkän tähtäimen tuloskehitys ovat nousevia, saavat paremmat pisteet.

Scanfil on laatuosakelistan kärkijoukossa

Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja Scanfil on täyden kympin laatuyhtiö osaketyökalussa, ja se yltää myös kokonaispisteillä listan kärkipäähän.

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Scanfilin liikevaihto oli 212,8 M€ (ennuste 216,4 M€) ja oikaistu liikevoitto 17,5 M€ (ennuste 15,4 M€). Yhtiö antoi tulosvaroituksen ennakkoon. Vuoden kolmannella neljänneksellä elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaiskysyntä palasi lähemmäs teollisuudenalan historiallista kasvua. Scanfilin liikevaihto kasvoi 0,4 %. Liikevaihto kuitenkin sisältää 3,1 miljoonaa euroa saatavuushaasteiden vuoksi tehtyjen spot-markkinaostojen laskutusta, joka oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta. onsernin liiketulos nousi 32,2 %, mikä vastaa 7,2 % (5,4 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja komponenttien saatavuuden parantuminen, mikä vaikutti myönteisesti tuotannon tehokkuuteen.

Scanfil päivitti tulosvaroituksessa 10. lokakuuta ohjeistustaan koko vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Uuden arvion mukaan konsernin liikevaihto on 880–920 milj. euroa (aiemmin: 900-950 M€) ja liikevoitto 60–66 milj. euroa (aiemmin: 61-68 M€).

Parhaat laatuyhtiöt Suomesta löytyvät aina helposti Osaketyökalusta klikkaamalla ”Sijoitusideoita” ja Laatuyhtiöt-laatikkoa.

Täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta (vain jäsenille)

Tällä kertaa täyden kympin laatupisteytyksessämme sai 10 Helsingin pörssin osaketta. Jäsenosiossa esittelemme parhaat laatuyhtiöt Suomesta. Osiosta löytyy myös analyytikon tuloskommentit osakkeista.

Luet Sijoittaja.fi-jäsensisältöä

Alla olevassa taulukossa on kokonaispisteet parhaille laatuosakkeille

  • Tutki laatuyhtiöiden tunnuslukuja, pisteytystä ja arvostuskertoimia Osaketyökalusta.
  • Kaikki laatuyhtiöt Suomesta löytyvät lajittelemalla työkalun osakkeet laadun perusteella. Klikkaa osaketyökalussa “näytä enemmän hakuvaihtoehtoja” ja valitse sijoitustyyliksi ”Laatu”.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Sijoittajan valinnat