estateguru

Analyysi: Valmetin osakkeella kovaa laskua pörssissä – saadut tilaukset pysyneet silti ennätyskorkealla

valmet

Valmetin osake on vuoden 2022 aikana ollut kovassa laskussa pörssissä. Osake on syklinen ja tullut alas markkinan mukana, vaikka tilauskanta on ennätystasoilla.

Julkaistu: 21.06.2022 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet tulokset Valmet

Valmet

Valmet on suomalainen teollisuusyritys, joka toimittaa suurille sellu-, paperi- ja energiayhtiöille prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluita. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 14 000 työntekijää ympäri maailmaa, ja yhtiöllä on asiakkaita yli 100 maassa. Valmet on tunnettu laatuyhtiönä, joka on vuosien aikana onnistunut vakaaseen kannattavuuteen. Valmet ja Neles sulautuivat yhteen 1.4.2022, mikä tuo yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Q1/2022 – Tilauskanta ennätystasolla, mutta tulos jäi ennusteista

Valmetin liikevaihto oli 960 M€ (ennuste 977,8 M€) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 68 M€ (ennuste 73,9 M€). Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITA pysyi edellisvuoden tasolla. Inflaatio söi yhtiön kannattavuutta, mutta Valmetin tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio ainakin osittain paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja kurinalaisella hinnoittelulla.

Saadut tilaukset kasvoivat hieman ennätyksellisestä vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi uuteen ennätykseen ja vahvistui 20 % vertailukaudesta. Markkinanäkymät ovat edelleen pääsääntöisesti hyvät. Ohjauksen mukaan, ottaen huomioon Neleksen kanssa sulautuminen, yhtiö arvioi, että sekä liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA kasvavat vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Lähde: Valmetin osavuosikatsaus

Taloudelliset tavoitteet

Valmet on päivittänyt taloudellisia tavoitteitaan 1.4.2022. Päivitettyjä tavoitteita ovat:

  • Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun
  • Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun
  • Vertailukelpoinen EBITA: 12–14 %
  • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja vähintään 15 %
  • Osingonmaksu vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö kertoo myös toimenpiteitä, joilla se pyrkii saavuttamaan EBITA-marginaalitavoitteensa. Näihin kuuluu muun muassa projektihallinnan ja projektien toteuttamisen parantaminen, projektien katteiden hallinta, toiminnan joustavuuden lisääminen laajentamalla globaalia maantieteellistä läsnäoloa, ja toiminnan sisäisen tehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla.

Liikevaihto ja kannattavuus. Lähde: Valmet

Valmetin osinko

Valmet on historiassa ollut hyvä osingonmaksaja, ja se onkin pystynyt tasaisesti kasvattamaan osinkoaan. Taloudellisten tavoitteiden mukaan yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 50 % nettotuloksesta ulos osinkona.

  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi 1,20 euroa per osake.
  • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö maksoi 0,90 euroa per osake.
Lähde: Valmet

Valmetin osake

Valmetin osake on nähnyt isoja liikkeitä sekä ylös että alas viimeisen parin vuoden aikana. Vuoden 2020 loppuvuoden kurssipohjista osake nousi nopeasti jopa 85 prosenttia kevääseen 2021 mentäessä. Osakekurssin nousua siivittivät ennätykselliset tilauskannat, sekä uutisoinnit Valmetin ehdotuksesta Nelekselle yhtiöiden sulautumiseen liittyen. Vuoden 2022 alussa tehdyistä kurssihuipuista osakekurssi on valunut alas yli 35 prosenttia.

Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Osakekurssin nousun suhteen nähtiin todennäköisesti ylireagointia, mikä näkyi myös voimakkaana laskuna. Tämä on tyypillistä syklisille osakkeille, jollainen myös Valmet on.

Valmetin kannattavuuteen on viime aikoina vaikuttanut inflaatio ja komponenttien saatavuusongelmat. Yhtiön tilauskanta on kuitenkin pysynyt ennätyksellisillä tasoilla ja yhtiö näkee sen markkinanäkymät pääsääntöisesti hyvänä eri liiketoimintasegmenteillä. Lisäksi Valmetin ja Neleksen sulautuminen yhteen 1.4.2022 tuovat Valmetille mahdollisuuden vahvistaa yhtiön tarjontaa globaalille prosessiteollisuudelle, sekä kasvattaa liiketoimintaa automaatiojärjestelmissä ja virransäätöratkaisuissa.

Historiassa Valmetin osake on noussut tasaisesti ja tällä hetkellä osakekurssi näyttää palanneet pitkän ajan nousutrendin tasoille. Myös arvostustasoilla osake on tällä hetkellä maltillisesti hinnoiteltu verrokkeihinsa ja etenkin yhtiön laatuun nähden, joten sijoittaja voi löytää laskevista kursseista hyviä ostopaikkoja. Toisaalta tällä hetkellä vallitsevat maailmantalouden riskit muun muassa hidastuvasta talouskasvusta, inflaatiosta ja komponenttipulasta vaikuttavat myös Valmetiin, ja voivat haitata yhtiön projekteja ja liiketoimintaa.

Tutustu Valmetin osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa Valmetin osake sijoittuu kokonaispisteillä listan kärkipäähän. Yhtiö saa korkeat pisteet muun muassa laatu- ja vakavaraisuuspisteillä. Osaketyökalussa voit myös tarkastella Valmetin tunnuslukuja ja ennusteita, sekä vertailla yhtiötä sen verrokkiyhtiöihin.

Tutustu Osaketyökaluun!


estateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


ostetuimmat osakkeet etorossa

Image


estateguru

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy