New call-to-action

Analyysi: Sijoittajat pelkäävät Valmetin kysynnän kuihtumista

valmet

Valmet ylitti Q2:lla odotukset liikevaihdon ja -voiton suhteen. Yhtiön saamat tilaukset kuitenkin laskivat, ja yhtiö heikensi lyhyen aikavälin markkinanäkymiä palveluille, kartongille ja paperille, sekä sellulle. Osake painui tuloksen myötä laskuun.

Julkaistu: 26.07.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet tulokset Valmet

Valmet

Valmet Oyj on suomalainen teollisuusyritys, joka toimittaa suurille sellu-, paperi- ja energiayhtiöille prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluita. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 14 000 työntekijää ympäri maailmaa, ja yhtiöllä on asiakkaita yli 100 maassa. Valmet on tunnettu laatuyhtiönä, joka on vuosien aikana onnistunut vakaaseen kannattavuuteen. Valmet ja Neles sulautuivat yhteen 1.4.2022, mikä tuo yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Valmetin liiketoiminta koostuu kolmesta segmentistä:

  • Palvelut-segmentti, joka koostuu Palvelut-liiketoimintalinjasta
  • Automaatio-segmentti, joka koostuu Virtauksensäätö-liiketoimintalinjasta (alkaen 1.4.2022) ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjasta
  • Prosessiteknologiat-segmentti, joka koostuu Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoista.

Q2/2023 – Kasvu ja kannattavuus yli ennusteiden – Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta

Valmetin liikevaihto oli 1 417 M€ (ennuste 1 354 M€) ja liikevoitto 136 M€ (ennuste 133 M€). Valmetin saadut tilaukset pysyivät toisella edellisvuoden tasolla (laskua 3 %) ja olivat lähes 1,3 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenteissä. Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 3,2 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Valmetin tilauskanta oli katsauskauden päätteeksi 4,4 miljardia euroa, samalla tasolla kuin vuoden 2022 lopussa.

Toinen neljännes oli yhtiölle hyvä liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n osalta, jotka molemmat kasvoivat. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, yhteensä 10 %. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 17,5 % Palveluissa, 17,9 % Automaatiossa ja 4,8 % Prosessiteknologioissa. Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 153 miljoonaan euroon ja marginaali nousi 10,8 prosenttiin. Yhtiön liikevoitto puolestaan kasvoi 13 % vertailukaudesta.

Katsauskaudella Valmet jatkoi yritysostostrategian toteuttamista ja allekirjoitti sopimuksen Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen ostamisesta sekä sopi Siemens AG:n prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan ostamisesta. Tissue -liiketoiminta-alueen hankinnalla yhtiö pyrkii vahvistamaan Prosessiteknologiat- ja Palvelut -segmenttejään, kun taas prosessikaasukromatografia -liiketoiminnoilla vahvistetaan Automaatio-segmenttiä.

Valmet säilyttää tulosohjeistuksensa koko vuodelle 2023 ennallaan, mutta laski lyhyen aikavälin markkinanäkymiään palveluille, kartongille ja paperille, sekä sellulle. Vaikka projekteja on suunnitteilla ja asiakkaat keskustelevat investoinneista, Valmet on nähnyt joitakin lykkäyksiä projektipäätösten aikatauluissa. Palveluiden suhteen Valmetin kapasiteetin käyttöaste on hyvä, mutta markkina ei ole yhtä aktiivinen kuin aiemmin.

Valmet osake: Valmetin avainluvut vuoden toisella nejänneksellä
Lähde: Valmetin osavuosikatsaus

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (5 074 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (533 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä (aikaisemmin hyvä), lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartongille ja paperille on laskenut tasolle tyydyttävä (aikaisemmin hyvä) ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on laskenut tasolle tyydyttävä (aikaisemmin hyvä/tyydyttävä). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Taloudelliset tavoitteet

Valmet on päivittänyt taloudellisia tavoitteitaan 1.4.2022. Päivitettyjä tavoitteita ovat:

  • Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun
  • Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun
  • Vertailukelpoinen EBITA: 12–14 %
  • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja vähintään 15 %
  • Osingonmaksu vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö kertoo myös toimenpiteitä, joilla se pyrkii saavuttamaan EBITA-marginaalitavoitteensa. Näihin kuuluu muun muassa projektihallinnan ja projektien toteuttamisen parantaminen, projektien katteiden hallinta, toiminnan joustavuuden lisääminen laajentamalla globaalia maantieteellistä läsnäoloa, ja toiminnan sisäisen tehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla.

Liikevaihto ja kannattavuus. Lähde: Valmet

Valmetin osinko 2023

Valmet on historiassa ollut hyvä osingonmaksaja, ja se onkin pystynyt tasaisesti kasvattamaan osinkoaan. Taloudellisten tavoitteiden mukaan yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 50 % nettotuloksesta ulos osinkona.

Vuodelta 2022 Valmet maksaa osinkoa 1,30 euroa per osake, ja maksu tapahtuu kahdessa erässä. Osinko vastaa 68 prosenttia yhtiön nettotuloksesta.

  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi 1,20 euroa per osake.
  • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö maksoi 0,90 euroa per osake.
Lähde: Valmet

Valmetin osake

Valmetin osake on nähnyt isoja liikkeitä sekä ylös että alas viimeisen parin vuoden aikana. Vuoden 2020 loppuvuoden kurssipohjista osake nousi nopeasti jopa 85 prosenttia kevääseen 2021 mentäessä. Osakekurssin nousua siivittivät ennätykselliset tilauskannat, sekä uutisoinnit Valmetin ehdotuksesta Nelekselle yhtiöiden sulautumiseen liittyen. Vuoden 2022 aikana osakekurssi oli pääosin laskussa.

Viimeisen parin kuukauden aikana osake on ollut lievässä laskussa. Vahva Q1-tulos antoi potkua osakekurssille, mutta se ei riittänyt vielä kääntämään osakkeen trendiä. Kesää kohti osake jatkoi monien muiden teollisuusosakkeiden tavoin laskevassa trendissä. Q2-tulos otettiin todella kylmästi markkinoilla vastaan, ja se antoikin lisää vauhtia alamäkeen. Tulosjulkistuksen jälkeen Valmet Oyj:n osake laski yli 8 % painuen alimmilleen tänä vuonna. Q2-tulosjulkistuksen jälkeen osake on pysytellyt alamaissa.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Valmetin Q2-tulos ei ollut sitä, mitä sijoittajat siltä toivoivat. Vaikka yhtiön liikevaihto sekä liiketulos kasvoivat kaksinumeroisin luvuin ylittäen analyytikoiden niille asettamat odotukset, ei tulosta palkittu kurssinousulla. Syy on varsin selvä – sijoittajat pelkäävät Valmetin kysynnän kuihtuvan käsiin. Vuoden 2023 Q2-tuloskaudella on tullut todella selväksi, että tämän hetkisessä markkinassa pienimmätkin viitteet kysynnän laskemisesta ovat olleet kotimaisille teollisuusyhtiöille myrkkyä. Näin on myös Valmetin kohdalla. Huolestuttavat merkit kysynnän jatkumisesta nousivat esiin yhtiön Q2-tuloksesta Valmetin saamien tilausten laskiessa vertailukaudesta, ja yhtiön heikentäessä lyhyen aikavälin markkinanäkymiä kolmelle yhtiön seitsemästä liiketoimintasegmentistä ja liiketoimintalinjasta.

Vuoden 2023 Q2 oli viides neljännes Valmetin ja Neleksen sulautuminen jälkeen. Neleksen osuus ilmaistaan Virtauksensäätönä, joka on osa Valmetin Automaatio-segmenttiä. Huhti-kesäkuussa Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan saadut tilaukset vastasivat noin 17% Valmetin saaduista tilauksista. Fuusio on selvästi ollut kannattava ja se on tuonut Valmetille mahdollisuuden vahvistaa yhtiön tarjontaa globaalille prosessiteollisuudelle, sekä kasvattaa liiketoimintaa automaatiojärjestelmissä ja virransäätöratkaisuissa.

Jotta Valmet Oyj:n osake voisi kääntää vielä tänä vuonna kurssia, on yhtiön raportoitava vahvasta kysynnästä vuoden toisella puoliskolla. Mikäli saadut tilaukset ovat Q3:lla viimeisimmän kvartaalin tasolla, voi Valmetin osakkeen ytd-tuotto painua negatiiviseksi. Pitkässä juoksussa Valmetin näkymät ovat hieman valoisammat. Yhtiö on jatkanut strategian mukaista toiminnan vahvistamista yritysostoilla, minkä lisäksi Valmet ei ole raportoinut enää Q1 jälkeen komponenttien saatavuusongelmien aiheuttaneen haasteita yhtiön toiminnalle. Valmet on ollut myös erittäin hyvä osingonmaksaja, ja sen tasaisesti kasvava osinkovirta tuo lisätukea myös heikompina aikoina.

Tutustu Valmetin osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa Valmet Oyj:n osake sijoittuu listan kärkipäähän. Yhtiö saa korkeat pisteet muun muassa laatu-, arvo- ja osinkopisteillä. Osaketyökalulla voi myös tarkastella Valmetin tunnuslukuja ja ennusteita, sekä vertailla yhtiötä sen verrokkeihin.

Tutustu Osaketyökaluun!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy