northcrypto

Analyysi: Valmetin osake kovassa nousussa tulosjulkistuksen jälkeen

valmet

Yhtiön Q4-tulos oli hyvä ja saadut tilaukset kasvoivat vahvasti. Myös osinko nousee edellisvuodesta. Lue analyysi Valmetin osakkeesta.

Julkaistu: 02.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet tulokset Valmet

Valmet

Valmet Oyj on suomalainen teollisuusyritys, joka toimittaa suurille sellu-, paperi- ja energiayhtiöille prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluita. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 14 000 työntekijää ympäri maailmaa, ja yhtiöllä on asiakkaita yli 100 maassa. Valmet on tunnettu laatuyhtiönä, joka on vuosien aikana onnistunut vakaaseen kannattavuuteen. Valmet ja Neles sulautuivat yhteen 1.4.2022, mikä tuo yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Q4/2022 – Saadut tilaukset kovassa kasvussa

Valmetin liikevaihto oli 1 540 M€ (ennuste 1 520 M€) ja liikevoitto 156 M€ (ennuste 155 M€). Liikevaihto kasvoi 28 % vuodentakaiseen verrattuna ja liiketulos kasvoi 9 %. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia 1385 miljoonaan euroon. Vuoden 2022 aikana vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski 10,5 prosenttiin, kun kustannusinflaatio vaikutti marginaaleihin. Yhtiön tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja hinnankorotuksilla.

Neles-fuusion ja hyvän orgaanisen kasvun ansiosta Valmetin saadut tilaukset Palveluista ja Automaatiosta koostuvasta vakaasta liiketoiminnasta kasvoivat 2,8 miljardiin euroon vuonna 2022, ja liikevaihto kasvoi 2,6 miljardiin euroon. Valmet arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna.

Lähde: Valmetin osavuosikatsaus

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (5 074 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022 (533 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille, energialle, ja kartongille ja paperille, hyvän/tyydyttävän markkinanäkymän sellulle, sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50%). Asteikko on ”heikko-tyydyttävä-hyvä”.

Taloudelliset tavoitteet

Valmet on päivittänyt taloudellisia tavoitteitaan 1.4.2022. Päivitettyjä tavoitteita ovat:

  • Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun
  • Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun
  • Vertailukelpoinen EBITA: 12–14 %
  • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja vähintään 15 %
  • Osingonmaksu vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö kertoo myös toimenpiteitä, joilla se pyrkii saavuttamaan EBITA-marginaalitavoitteensa. Näihin kuuluu muun muassa projektihallinnan ja projektien toteuttamisen parantaminen, projektien katteiden hallinta, toiminnan joustavuuden lisääminen laajentamalla globaalia maantieteellistä läsnäoloa, ja toiminnan sisäisen tehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla.

Valmet osake: Valmetin liikevaihto suhteessa kannattavuuteen viimeisen kahdeksan vuoden ajalta.
Liikevaihto ja kannattavuus. Lähde: Valmet

Valmetin osinko

Valmet on historiassa ollut hyvä osingonmaksaja, ja se onkin pystynyt tasaisesti kasvattamaan osinkoaan. Taloudellisten tavoitteiden mukaan yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 50 % nettotuloksesta ulos osinkona.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ehdotettu osinko vastaa 68 prosenttia nettotuloksesta.

  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi 1,20 euroa per osake.
  • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö maksoi 0,90 euroa per osake.
Valmet osake: Valmetin osinkohistoria viimeiseltä kahdeksalta vuodelta.
Lähde: Valmet

Valmetin osake

Valmetin osake on nähnyt isoja liikkeitä sekä ylös että alas viimeisen parin vuoden aikana. Vuoden 2020 loppuvuoden kurssipohjista osake nousi nopeasti jopa 85 prosenttia kevääseen 2021 mentäessä. Osakekurssin nousua siivittivät ennätykselliset tilauskannat, sekä uutisoinnit Valmetin ehdotuksesta Nelekselle yhtiöiden sulautumiseen liittyen.

Vuoden 2022 aikana Valmetin osake oli pääosin laskusuunnassa, kunnes syys-lokakuun pohjien jälkeen osake on noussut markkinan mukana. Vuoden viimeisen kvartaalin tulosjulkaisun jälkeen osake on ollut reilu 8 prosentin nousussa.

Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Valmetin kannattavuuteen on vuonna 2022 vaikuttanut inflaatio ja komponenttien saatavuusongelmat. Yhtiön tilauskanta on kuitenkin vahvistunut tasaisesti ja markkinanäkymät ovat pääsääntöisesti hyvät eri liiketoimintasegmenteillä.

Vuoden 2022 Q4 oli kolmas neljännes Valmetin ja Neleksen sulautuminen jälkeen. Neleksen osuus ilmaistaan Virtauksensäätönä, joka on osa Valmetin Automaatio-segmenttiä. Fuusio tuo Valmetille mahdollisuuden vahvistaa yhtiön tarjontaa globaalille prosessiteollisuudelle, sekä kasvattaa liiketoimintaa automaatiojärjestelmissä ja virransäätöratkaisuissa.

Valmetin osake näyttää päässeen takaisin kasvu-uralleen oltuaan pitkään laskussa globaalisti hidastuvan markkinan kanssa. Vaikka globaali talous vielä näyttäisi tänä vuonna heikkenemisen merkkejä, tuo Valmetin laadukas liiketoiminta ja tanakka tilauskanta vakautta osakkeelle. Pitkässä juoksussa Valmet on ollut myös erittäin hyvä osingonmaksaja, ja sen tasaisesti kasvava osinkovirta tuo lisätukea myös heikompina aikoina.

Tutustu Valmetin osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa Valmet Oyj:n osake sijoittuu listan kärkipäähän. Yhtiö saa korkeat pisteet muun muassa laatu- ja osinkopisteillä. Osaketyökalulla voi myös tarkastella Valmetin tunnuslukuja ja ennusteita, sekä vertailla yhtiötä sen verrokkeihin.

Tutustu Osaketyökaluun!northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy