Analyysi: UPM-Kymmenen lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta

UPM-Kymmenen tulos laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huomattavasti odotettua vähemmän. Yhtiön lähitulevaisuuden liiketoimintanäkymät ovat kirkastuneet ja syklin kääntyminen vaikuttaisi olevan lähellä.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

UPM-Kymmenen tulos laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huomattavasti odotettua vähemmän. Yhtiön lähitulevaisuuden liiketoimintanäkymät ovat kirkastuneet ja syklin kääntyminen vaikuttaisi olevan lähellä.

Q1/2024 tulos laski huomattavasti odotettua vähemmän

UPM-Kymmenen liikevaihto oli 2 640 M€ (analyytikoiden ennuste 2 614,3 M€) ja oikaistu liikevoitto 333 M€ (ennuste 263,8 M€). UPM:n ensimmäisen neljänneksen tulos parani edeltävistä kvartaaleista kysynnän elpyessä ja katteiden hallinnan onnistuessa. Yhtiön liikevaihto kuitenkin laski vertailukaudesta 5,3 %.

Viime vuotta leimannut varastojen purku oli UPM:n mukaan ohi kaikissa liiketoiminnoissa, ja useimmat liiketoiminnot paransivat tuloksiaan edellisestä neljänneksestä. Vertailukaudesta yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kuitenkin laski 6,5 %.

UPM:n johdon mukaan tuloksessa näkyi erityisesti yhtiön merkittävien kasvuinvestointien UPM Paso de los Torosin ja OL3:n positiivinen vaikutus. UPM Paso de los Torosin sellutehdas saavutti Q1:llä positiivisen liikevoiton ja sen tuotanto oli jo 83 % kapasiteetista. OL3-ydinvoimalaitosyksikön merkitys koko sähköjärjestelmälle tuli johdon mukaan todistettua vahvoilla markkinoilla, ja yksikkö vaikutti positiivisesti koko yhtiön osavuositulokseen.

UPM:n liiketoimintoihin vaikutti maalis-huhtikuussa negatiivisesti Suomessa järjestetyt lakot. Tulosvaikutus jäi kuitenkin maltilliseksi ja se jakautui ensimmäiselle ja toiselle vuosineljännekselle. Tuotemarkkinat ovat UPM:n mukaan elpymässä, ja yhtiön liiketoiminnot pyrkivät parantamaan tuloksiaan. Toisella vuosineljänneksellä yhtiön tulosta rasittavat hetkellisesti usean yksikön suunnitellut kunnossapitoseisokit. UPM pitää ohjauksensa ennallaan, ja odottaa koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuodesta 2023.

Taloudelliset tavoitteet

UPM on listannut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. ​Yhtiön mukaan huipputulokset edistävät arvonluontia ja vähentävät liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä. Ne mahdollistavat myös investoinnit kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen.

  • Liiketoiminta-alueet tavoittelevat houkuttelevia pitkän aikavälin tuottoja (sijoitetun pääoman tuottoprosentti), jotka ovat voimassa liiketoiminta- ja investointisyklien yli ja mahdollistavat myös kasvuinvestointien arvonluonnin.
  • Konsernitasolla UPM:n tavoitteena on kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoaan.
  • UPM:n tavoitteena on säilyttää vahva tase. UPM:n velkaantuneisuuspolitiikan tavoitteena on, että nettovelan ja EBITDAn suhde on noin kaksinkertainen tai pienempi.
  • UPM:n oman pääoman tuottotavoite on 10 %. Oman pääoman tuotto sisältää myös konsernin rahoituksen, verotuksen ja pääomarakenteen.
  • UPM tavoittelee houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan.

UPM-Kymmenen osinko 2024

UPM:n uusi tulosperusteinen osinkopolitiikka on linjassa yhtiön transformatiivisen kasvustrategian kanssa. Osinkopolitiikka on: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan.”

Yhtiön edellinen osinkopolitiikka oli: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake.”

UPM:n yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2023 hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osinkoa per osake. Osinko jaetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksettiin 16.4.2024. Toinen 0,75 euron erä irtoaa 30.11.2024, ja se maksetaan osakkeenomistajille 7.11.2024.

  • Vuonna 2022 jaettu osinko oli niin ikään 1,50 euroa osakkeelta.
  • Vuonna 2022 osinko on 1,30 euroa, joka irtosi 30.3.2022.
  • Vuonna 2021 osinko oli 1,30 euroa.
UPM-Kymmene osake: UPM:n osinkoprosentti vertailukelpoisesta tuloksesta sekä yhtiön yritysarvo suhteessa kumulatiiviseen osinkoon.

UPM-Kymmene osake – sijoittajan näkökulma

UPM:n osake on syklinen, mutta yhtiö on viimeisten vuosien aikana saanut laskettua liiketoiminnan syklisyyttä. Yhtiö on pystynyt luomaan omistaja-arvoa osakekurssia kasvattamalla, maksamalla hyvää osinkoa ja vähentämällä nettovelkaa. Megatrendit tukevat yhtiön liiketoimintaa. Olkiluoto 3:n sähköntuotanto parantaa yhtiön sähköomavaraisuutta ja laskee tuloksen riippuvuutta sähkön hinnasta. Osaketta on viime vuosien aikana aina kannattanut ostaa markkinaheilunnasta aiheutuneista kurssilaskuista.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Seuraa tuloskautta

Osaketyökalussa UPM-Kymmene Oyj:n osake saa 66 kokonaispistettä, mikä sijoittaa osakkeen työkalun paremmalle puoliskolle kokonaispisteillä mitattuna. UPM:n osake erottuu joukosta keskimääräistä paremmilla pisteillä osingosta, matalasta riskistä ja momentista. Vertaile UPM:ää sen kansainvälisiin kilpailijoihin KV-Osaketyökalussa.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat