Analyysi: UPM-Kymmenen tulos sai täystyrmäyksen sijoittajilta

UPM-Kymmenen Q4-tulos ja vuoden 2024 ohjaus eivät lunastanut sijoittajien toiveita seuraavan noususyklin lähestymisestä. Markkinoiden reaktio oli raju, ja UPM:n osake laski tuloksen myötä yli 10 %:ia.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

UPM-Kymmenen Q4-tulos ja vuoden 2024 ohjaus eivät lunastanut sijoittajien toiveita seuraavan noususyklin lähestymisestä. Markkinoiden reaktio oli raju, ja UPM:n osake laski tuloksen myötä yli 10 %:ia.

Q4/2023 tulos laski pitkälti ennusteiden mukaisesti – ohjaus oli näennäisen positiivinen

UPM-Kymmenen liikevaihto oli 2 531 M€ (analyytikoiden ennuste 2 676,3 M€) ja oikaistu liikevoitto 323 M€ (ennuste 306,4 M€). Vuoden neljännellä neljänneksellä UPM:n liikevaihto laski 22 % vertailukaudesta. Liikevaihto laski kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta eniten UPM Communication Papers -segmentissä.

Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi edellisestä neljänneksestä, mutta vertailukauteen verrattuna tulos laski 51 %, mikä vastasi 12,8 % (20,2 %) liikevaihdosta. Kannattavuuteen vaikuttivat myyntihintojen lasku UPM Energy-, UPM Fibres-, UPM Communication Papers-, UPM Speciality Papers- ja UPM Raflatac -liiketoiminta-alueilla. Konsernitasolla alemmilla myyntihinnoilla oli merkittävästi negatiivisempi vaikutus, kuin alemmilla muuttuvilla kustannuksilla. Muuttuvat kustannukset laskivat muilla liiketoiminta-alueilla, paitsi UPM Energyssä. Vastaavasti UPM Energyn sekä UPM Fibresin toimitusmäärät kasvoivat samalla, kun muiden toiminta-alueiden toimitukset laskivat. Tähän vaikuttivat merkittävästi UPM Paso de los Torosin uusi sellutehdas sekä OL3 -ydinvoimalaitosyksikkö.

Paso de los Torosin sellutehtaan tuotanto jäi Q4:lla vielä edellisneljänneksen tasolle, sillä tehtaan ylösajossa ilmeni ongelmia. UPM:n mukaan nämä ongelmat on nyt ratkaistu, ja alkuvuodesta 2024 tehtaan tuotantomäärät ovat olleet hyvällä tasolla.

UPM ohjaa sen koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuodesta. Vuoden ensimmäisen puoliskon vertailukelpoisen liiketuloksen odotetaan kuitenkin laskevan vertailukaudesta, sillä tietyt energiaan liittyvät maksuhyvitykset ajoittuivatkin jo päättyneen vuoden viimeiselle neljännekselle. Tämän lisäksi H1/2024 on luvassa tavallista laajemmat kunnossapitotoimet. UPM:n hallituksen osinkoehdotus on 1,50 euroa osakkeelta (2022: 1,50 €).

Taloudelliset tavoitteet

UPM on listannut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. ​Yhtiön mukaan huipputulokset edistävät arvonluontia ja vähentävät liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä. Ne mahdollistavat myös investoinnit kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen.

  • Liiketoiminta-alueet tavoittelevat houkuttelevia pitkän aikavälin tuottoja (sijoitetun pääoman tuottoprosentti), jotka ovat voimassa liiketoiminta- ja investointisyklien yli ja mahdollistavat myös kasvuinvestointien arvonluonnin.
  • Konsernitasolla UPM:n tavoitteena on kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoaan.
  • UPM:n tavoitteena on säilyttää vahva tase. UPM:n velkaantuneisuuspolitiikan tavoitteena on, että nettovelan ja EBITDAn suhde on noin kaksinkertainen tai pienempi.
  • UPM:n oman pääoman tuottotavoite on 10 %. Oman pääoman tuotto sisältää myös konsernin rahoituksen, verotuksen ja pääomarakenteen.
  • UPM tavoittelee houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan.

UPM-Kymmenen osinko 2024

UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta, joka on linjassa yhtiön transformatiivisen kasvustrategian kanssa. Uusi osinkopolitiikka on: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan.”

Edellinen osinkopolitiikka oli: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake.”

  • UPM:n hallitus ehdotti tilikaudelta 2023 jaettavan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta.
  • Vuonna 2022 jaettu osinko oli niin ikään 1,50 euroa osakkeelta. Osinko irtosi 13.4.2023.
  • Vuonna 2022 osinko on 1,30 euroa, joka irtosi 30.3.2022.
  • Vuonna 2021 osinko oli 1,30 euroa.

UPM-Kymmene osake – sijoittajan näkökulma

UPM:n osake on syklinen, mutta yhtiö on viimeisten vuosien aikana saanut laskettua liiketoiminnan syklisyyttä. Yhtiö on pystynyt luomaan omistaja-arvoa osakekurssia kasvattamalla, maksamalla hyvää osinkoa ja vähentämällä nettovelkaa. Megatrendit tukevat yhtiön liiketoimintaa. Olkiluoto 3:n sähköntuotanto parantaa yhtiön sähköomavaraisuutta ja laskee tuloksen riippuvuutta sähkön hinnasta. Osaketta on viime vuosien aikana aina kannattanut ostaa markkinaheilunnasta aiheutuneista kurssilaskuista.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Seuraa tuloskautta

Osaketyökalussa UPM-Kymmene Oyj:n osake saa 65 kokonaispistettä, mikä sijoittaa osakkeen työkalun paremmalle puoliskolle kokonaispisteillä mitattuna. UPM:n osake erottuu joukosta keskimääräistä paremmilla pisteillä osingosta ja riskittömyydestä. Vertaile UPM:ää sen kansainvälisiin kilpailijoihin KV-Osaketyökalussa.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
Nvidia päihitti jälleen tulosennusteet – osake kohti huippulukemia
Sijoittajan valinnat