New call-to-action

Analyysi: UPM-Kymmene odottaa vahvan tuloskehityksen jatkuvan

Kuvan lähde: UPM-Kymmene lehdistötiedote

UPM-Kymmene takoi vuoden neljännellä neljänneksellä jälleen todella vahvan tuloksen. Yhtiö odottaa vahvan tekemisen jatkuvan myös alkaneena vuonna.

Julkaistu: 03.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoitusideat tulokset upm-kymmene

UPM-Kymmene

UPM-Kymmene on syklinen, mutta syklien vaikutus yhtiön liiketoimintaan on laskenut viime vuosina. Yhtiön tulos on noussut uudelle tasolle 2020-luvulla, sillä UPM hyötyy nykyään megatrendeistä. UPM on määritellyt itsensä Biofore-yhtiöksi ja panostaa tulevaisuuteen suuntautuneeseen biometsäteollisuuteen. UPM:llä on kuusi liiketoiminta-aluetta, joista sellu, biopolttoaineet, tarrapaperit ja -laminaatit ovat kasvualoja. Megatrendit tukevat uusiutuvien, kierrätettävien ja biohajoavien pakkausmateriaalien käyttöä sekä fossiilisten raaka-aineiden korvaamista. Johto uskoo, että kasvavat ja kestävät liiketoiminnat voivat tarjota ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten luonnonvarojen niukkuuteen ja ilmastonmuutokseen.

UPM osake: Liiketoiminta-alueet
Lähde: UPM

Taloudelliset tavoitteet

​Huipputulokset edistävät arvonluontia ja vähentävät liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä. Ne mahdollistavat myös investoinnit kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen.

  • Liiketoiminta-alueet tavoittelevat houkuttelevia pitkän aikavälin tuottoja (sijoitetun pääoman tuottoprosentti), jotka ovat voimassa liiketoiminta- ja investointisyklien yli ja mahdollistavat myös kasvuinvestointien arvonluonnin.
  • Konsernitasolla UPM:n tavoitteena on kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoaan.
  • UPM:n tavoitteena on säilyttää vahva tase. UPM:n velkaantuneisuuspolitiikan tavoitteena on, että nettovelan ja EBITDAn suhde on noin kaksinkertainen tai pienempi.
  • UPM:n oman pääoman tuottotavoite on 10 %. Oman pääoman tuotto sisältää myös konsernin rahoituksen, verotuksen ja pääomarakenteen.
  • UPM tavoittelee houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan.

Q4/2022 tulos

UPM:n liikevaihto oli 3 231 M€ (analyytikkojen ennuste 3 519 M€) ja oikaistu liikevoitto 653 M€ (ennuste 653 M€). UPM:n neljännen vuosineljänneksen tulos oli vahva, sillä neljännes oli yhtiön historian toiseksi paras jääden jälkeen ainoastaan verrattaessa edelliseen neljännekseen. Yhtiön liikevaihto kasvoi 21 % ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 42 % vuoden takaiseen vertailukauteen verrattuna. Q4 liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 miljoonaa euroa, missä tällä kerralla näkyy energiasuojauksista saatu positiivinen rahavirta.

Useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa marginaalit paranivat edelleen ennätysvahvasta kolmannesta vuosineljänneksestä. Hinnat ja marginaalit olivatkin ennätystasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM odottaa vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan vahva. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

UPM-Kymmenen osinko 2023

UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta, joka on linjassa yhtiön transformatiivisen kasvustrategian kanssa. Uusi osinkopolitiikka on: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on vähintään puolet vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan.”

Edellinen osinkopolitiikka oli: ”Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tavoitteena on osinko, joka on 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake.”

  • UPM:n hallitus ehdotti tilikaudelta 2022 jaettavan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Osinko irtoaa 13.4.2023.
  • Vuonna 2022 osinko on 1,30 euroa, joka irtosi 30.3.2022.
  • Vuonna 2021 osinko oli 1,30 euroa.
UPM-Kymmene osake: UPM:n yritysarvo verrattuna osinkoihin
Lähde: UPM
UPM-Kymmene osake: UPM:n osinkoprosentti vertailukelpoisesta tuloksesta.
Lähde: UPM

UPM-Kymmene osake – sijoittajan näkökulma

UPM:n osake on syklinen, mutta yhtiö on viimeisten vuosien aikana saanut laskettua liiketoiminnan syklisyyttä. Yhtiö on pystynyt luomaan omistaja-arvoa osakekurssia kasvattamalla, maksamalla hyvää osinkoa ja vähentämällä nettovelkaa. Megatrendit tukevat yhtiön liiketoimintaa. Vastavalmistuneen ydinvoimalan, Olkiluoto 3:n, sähköntuotanto parantaa yhtiön sähköomavaraisuutta ja laskee tuloksen riippuvuutta sähkön hinnasta. Osaketta on viime vuosien aikana aina kannattanut ostaa markkinaheilunnasta aiheutuneista kurssilaskuista.

UPM-Kymmenen vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tulos ja vuoden tilinpäätös otettiin markkinoilla hyvin mielin vastaan. Odotetun korkea tulos sekä vahva ohjaus palkittiin pörssissä.

UPM:n lähitulevaisuuden näkymiin liittyy esimerkiksi OL3-ydinvoimalayksikön koekäytön jatkuminen. UPM:n johdon mukaan ydinvoimalaitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon odotetaan alkavan maaliskuussa, mikä kasvattaa UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 %.Uruguayssa Paso de los Torosin sellutehdas hanke on edennyt loppusuoralle, ja tehtaan on määrä aloittaa kaupallinen tuotanto ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tämä investointi kasvattaa UPM:n selluliiketoimintaa yli 50 %.

Tällä hetkellä UPM on hyvin asemoitunut toimintaympäristönsä haasteisiin ja yhtiöltä voi odottaa seuraavallakin neljänneksellä kovaa tulosta.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 8.3.2023

Seuraa tuloskautta

Osaketyökalussa UPM-Kymmene Oyj:n osake saa 70 kokonaispistettä, mikä sijoittaa osakkeen työkalun paremmalle puoliskolle kokonaispisteillä mitattuna. UPM:n osake erottuu joukosta keskimääräistä paremmilla pisteillä osingosta ja laadusta. Vertaile UPM:ää sen kansainvälisiin kilpailijoihin KV-Osaketyökalussa.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy