Analyysi: KONEen Kiinasta saamat tilaukset kasvoivat – osake nousuun

KONEen Q3-tulos jäi analyytikoiden ennusteista. Yhtiön liikevaihto laski, ja kannattavuus parani vain hieman. KONE kuitenkin kertoi Kiinasta saatujen tilausten kasvaneen. Tieto otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

KONEen Q3-tulos jäi analyytikoiden ennusteista. Yhtiön liikevaihto laski, ja kannattavuus parani vain hieman. KONE kuitenkin kertoi Kiinasta saatujen tilausten kasvaneen. Tieto otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan.

KONEen tärkein markkina-alue on Kiina

Markkina-alueittain Aasian ja Tyynenmeren alue on suurin 41 prosentin osuudella. Kiina on KONEen tärkein yksittäinen markkina ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 31 prosenttia. Kiinan kiinteistömarkkinan haasteet ja COVID-19-pandemian sulkutoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti KONEen liiketoimintaan.

KONE osake: KONEen liikevaihto markkina-alueittain.
Lähde: KONE

KONEen kasvuajurit

  • Kaupungistuminen
  • Kestävä kehitys
  • Teknologia

Nykyään yli 50 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä luvun odotetaan kasvavan 68 prosenttiin.

Q3/2023 tulos

KONEen liikevaihto laski 8,3 % ja oli 2 749,9 M€ (ennuste 2 832,3 M€). Yhtiön oikaistu liiketulos oli 315,9 M€ (ennuste 325,7 M€). Vuoden kolmannella neljänneksellä korkojen nousu, hidastuva kasvu kehittyneillä markkinoilla sekä Kiinan haastava markkinatilanne johtivat KONEen johdon mukaan globaalin uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan laskuun. Heikko kuluttajasentimentti painoi KONEen kysyntää Kiinassa, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi kysynnän jatkuessa vahvana Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Asuinrakentamisen heikkous johti kysynnän huomattavaan laskuun Euroopassa, kun taas Lähi-idän alueella aktiviteetti oli korkealla tasolla. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti korkeaan vertailukauteen nähden. KONEen johdon mukaan Kiinan tilaukset lähtivät kuitenkin kehittymään oikeaan suuntaan. Yhtiön saadut tilaukset laskivat katsauskaudella 7,7 % ollen 1 989,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto oli hieman matalammalla tasolla kuin viime vuonna, johtaen suhteellisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin. Tästä huolimatta kannattavuus parani suotuisamman liikevaihdon jakauman ja toimitusten paremman hinnoittelun tukemana. KONEen oikaistu liiketulos kasvoi 3,3 % vertailukaudesta, ja vastasi 11,5 % liikevaihdosta.

Kolmannella neljänneksellä KONE otti merkittävän askeleen vastuullisuuden saralla, kun sen tuotantolaitokset saavuttivat alan ensimmäisenä hiilineutraaliuden maailmanlaajuisesti.

KONE säilytti liiketoimintanäkymänsä vuodelle 2023 ennallaan. Yhtiö odottaa sen liikevaihdon kasvavan 3-6 % vuonna 2023, ja oikaistun liikevoittomarginaalin olevan välillä 11,0-12,0 %. KONE arvioi, että valuuttakursseilla on noin 40 M€ negatiivinen vaikutus yhtiön oikaistuun liikevoittoon, mikäli ne pysyvät lokakuun 2023 tasolla.

KONE osake: KONEen avainluvut vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä
Lähde: KONE

KONEen uudistettu toimintamalli

Hieman ennen vuoden 2022 tilinpäätöstä KONE julkaisi sisäpiiritiedon, jossa yhtiö ilmoitti aloittaneensa toimintamallinsa uudistamisen suunnittelun. Suunnitellun uudistuksen on määrä vahvistaa KONEen kilpailukykyä ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on viedä KONEen strategiaa eteenpäin nopeammin ja tehokkaammin ja toimia asiakkaiden kanssa tiiviimmin vahvistamalla maantieteellisiä alueorganisaatioita. Suunnitellut muutokset heijastuvat kauttaaltaan koko organisaatiossa ja suunnitelmat uudesta rakenteesta ja toimintamallista muodostuvat tulevien kuukausien aikana.

KONEen alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet saattavat johtaa noin 1000 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti, joista noin 150 odotetaan olevan Suomessa. Muutosten tarkemmat vaikutukset tiedotetaan ja tarvittaessa neuvotellaan paikallisesti suunnitelmien edetessä. Suunniteltujen muutosten arvioidaan tuovan noin 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Kustannussäästöt odotetaan saavutettavan asteittain vuoden 2023 toisesta puoliskosta alkaen ja täysimääräisenä vuodesta 2024 eteenpäin. Ohjelmaan liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 130 miljoonaa euroa, joista valtaosan odotetaan kertyvän vuoden 2023 aikana. Muutokset eivät ole lopullisia ennenkuin suunnitelluista organisaatiomuutoksista on neuvoteltu työntekijöiden edustajien kanssa paikallista lainsäädäntöä noudattaen, ja kyseiset prosessit on saatu päätökseen.

KONEen osinko 2023

KONEen hallitus ehdotti, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 1,75 euroa osaketta kohti. Osinko irtosi 1.3.2023.

  • KONEen vuonna 2022 maksama osinko on 1,75€ + 0,35€ = 2,10 €. Osinko irtosi 2.3.2022.
  • KONEen vuonna 2021 maksama osinko oli 2,25 euroa.

KONEen osakekurssi ja sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman. Kannattaako osaketta ostaa?

KONEen kurssi lähti keväällä 2021 laskuun, kun Thyssenin hissitoimintojen osto kariutui. Seuraavaksi vuorossa olivat ongelmat Kiinan kiinteistömarkkinoilla. Hetkellisiä nousujaksoja lukuun ottamatta laskua on kestänyt kaksi ja puoli vuotta.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat