New call-to-action

Analyysi: KONEen liiketoimintamallin uudistuksen odotetaan edistävän yhtiön kilpailukykyä

Kone osake

KONE on pitkässä juoksussa ollut Helsingin pörssin parhaita osakkeita. Osakkeen pitkään jatkunut lasku päättyi viime vuoden lopulla. Tilinpäätöksessä KONE ilmoitti uudistavansa liiketoimintamallinsa, minkä odotetaan parantavan yhtiön kilpailukykyä.

Julkaistu: 26.01.2023 Kirjoittaja:

analyysi KONE osakkeet sijoitusideat tulokset

KONE

KONE on pitkässä juoksussa ollut yksi Helsingin pörssin parhaita yhtiöitä ja tunnettu laatuyhtiö. Yhtiö on pystynyt korkeaan kannattavuuteen ja vakaaseen tulokseen syklin eri vaiheissa. Viime vuosina kannattavuuskehitys on kuitenkin ollut heikkoa, mikä on näkynyt ankeana kurssikehityksenä.

KONEen tuotteet liikuttavat ihmisiä ja materiaaleja. KONE on aina panostanut tuotekehitykseen ja julkisti joukon uusia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja aiemmin kuluvana vuotena.

Uudet ratkaisut auttavat parantamaan entisestään ihmisten ja materiaalien liikkumista rakennustyömailla – ja edistävät rakennusten vastuullisuutta ja muokkailtavuutta. Uudet tuotteet ja ratkaisut ovat:

  • KONE JumpLift- ratkaisu on konehuoneeton hissi rakennusaikaiseen käyttöön. Sen avulla rakentamista voidaan nopeuttaa jopa kuukausilla rakennustyypistä riippumatta.
  • Uudet puurakennusten ja puisten hissikuilujen kanssa täysin yhteensopivat hissit
  • Hiilineutraalit hissit
  • KONE 24/7 Planner ja muut digitaaliset ratkaisut

KONEen liiketoiminnasta uusien laitteiden osuus on 50 %. Vakaan huoltotoiminnan osuus on 36 prosenttia liikevaihdosta.

KONE osake: KONEen liiketoimintojen osuudet liikevaihdosta
Lähde: KONE vuosikertomus

KONEen tärkein markkina-alue on Kiina

Markkina-alueittain Aasian ja Tyynenmeren alue on suurin 41 prosentin osuudella. Kiina on KONEen tärkein yksittäinen markkina ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 31 prosenttia. Kiinan kiinteistömarkkinan haasteet ja COVID-19-pandemian sulkutoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti KONEen liiketoimintaan.

KONE osake: KONEen liikevaihto markkina-alueittain.
Lähde: KONE

KONEen kasvuajurit

  • Kaupungistuminen
  • Kestävä kehitys
  • Teknologia

Nykyään yli 50 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä luvun odotetaan kasvavan 68 prosenttiin.

Q4/2022 tulos

KONEen liikevaihto kasvoi 5,2 % ja oli 2 911,5 M€ (ennuste 2 860,6 M€). Yhtiön oikaistu liiketulos oli 365,0 M€ (ennuste 337,3 M€). Kiinan markkinatilanne johti neljännen vuosineljänneksen tilausten laskuun ja heikensi merkittävästi KONEen rahavirtaa. Tästä huolimatta yhtiön liikevaihto oli jonkin verran viime vuotta korkeammalla tasolla johtuen vahvasta panostuksesta toimitusten toteutukseen sekä huolto- ja modernisointiliikevaihdon vankasta kasvusta. Vaikka KONEen johdon mukaan yhtiön kannattavuuden kehitykseen ei voi olla tyytyväinen, nähtiin viimeisellä vuosineljänneksellä parannusta kannattavuudessa huoltoliiketoiminnan vahvan liikevaihdon kasvun, Kiinan materiaalikustannusten alenemisen ja muiden alueiden toimitusten paremman hinnoittelun ansiosta. KONEen Q4 oikaistu liiketulos kasvoi 1,6 % vertailukaudesta. KONE suunnittelee toimintamallinsa uudistamista vahvistaakseen kilpailukykyään ja asiakaslähtöisyyttään. Suunniteltujen muutosten arvioidaan tuovan noin 100 M€ vuosittaiset kustannussäästöt, jotka odotetaan saavutettavan asteittain vuoden 2023 toisesta puoliskosta alkaen ja täysimääräisenä vuodesta 2024 eteenpäin.

Vuonna 2023 KONE uskoo sen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja yhtiön kannattavuuden alkavan elpyä onnistuneiden hinnoittelutoimenpiteiden ja palveluliiketoiminnan vankan kehityksen ansiosta. Tämä ohjeistus on kuitenkin erittäin riippuvainen Kiinan kiinteistöalan vakauteen tähtäävien toimenpiteiden tehokkuudesta.

KONEen hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 1,75 euroa osaketta kohti. 

KONE osake: KONEen avainluvut tilinpäätöksessä 2022
Lähde: KONE

KONE ilmoitti suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista

Hieman ennen Q4-tulosjulkaisua KONE julkaisi sisäpiiritiedon, jossa yhtiö ilmoitti aloittaneensa toimintamallinsa uudistamisen suunnittelun. Suunnitellun uudistuksen on määrä vahvistaa KONEen kilpailukykyä ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on viedä KONEen strategiaa eteenpäin nopeammin ja tehokkaammin ja toimia asiakkaiden kanssa tiiviimmin vahvistamalla maantieteellisiä alueorganisaatioita. Suunnitellut muutokset heijastuvat kauttaaltaan koko organisaatiossa ja suunnitelmat uudesta rakenteesta ja toimintamallista muodostuvat tulevien kuukausien aikana.

KONEen alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet saattavat johtaa noin 1000 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti, joista noin 150 odotetaan olevan Suomessa. Muutosten tarkemmat vaikutukset tiedotetaan ja tarvittaessa neuvotellaan paikallisesti suunnitelmien edetessä. Suunniteltujen muutosten arvioidaan tuovan noin 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Kustannussäästöt odotetaan saavutettavan asteittain vuoden 2023 toisesta puoliskosta alkaen ja täysimääräisenä vuodesta 2024 eteenpäin. Ohjelmaan liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 130 miljoonaa euroa, joista valtaosan odotetaan kertyvän vuoden 2023 aikana. Muutokset eivät ole lopullisia ennenkuin suunnitelluista organisaatiomuutoksista on neuvoteltu työntekijöiden edustajien kanssa paikallista lainsäädäntöä noudattaen, ja kyseiset prosessit on saatu päätökseen.

KONEen osinko 2023

KONEen hallitus ehdotti, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 1,75 euroa osaketta kohti. Osinko irtosi 1.3.2023.

  • KONEen vuonna 2022 maksama osinko on 1,75€ + 0,35€ = 2,10 €. Osinko irtosi 2.3.2022.
  • KONEen vuonna 2021 maksama osinko oli 2,25 euroa.

KONEen osakekurssi

KONEen osakekurssi oli jo lähes kaksi vuotta alamäessä, mikä oli osakkeen pisin laskutrendi sitten finanssikriisin. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että pohja on toistaiseksi saavutettu ja KONE Oyj:n osake on mukavassa nousussa, mitä positiivinen Q4-tulos tukee.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 8.3.2023

KONEen kurssinousu riippuu Kiinan kiinteistösektorista sekä yhtiön liiketoimintamallin uudistuksen onnistumisesta

KONEen kurssi lähti keväällä 2021 laskuun, kun Thyssenin hissitoimintojen osto kariutui. Sitten oli vuorossa ongelmat Kiinan kiinteistömarkkinoilla. Viimeisin kurssia hidastava tekijä on Kiinan uuslaitemarkkinan ohella ollut inflaatio, joka on syönyt KONEen kannattavuutta.

Kuten viime vuonna arvelimme, KONEen kurssi todella kääntyi vuoden 2022 kolmannen neljännestuloksen jälkeen. Vuoden 2022 loppua kohden yhtiön osake lähti kipuamaan pohjalukemista ja nousu jatkui vielä tammikuussa, mitä postiivinen Q4-tulos tuki. Tuloksen positiivinen kurssivaikutus ei kuitenkaan kantanut kovin pitkälle, ja jo helmikuun alussa KONEen osakkeen hinta laski marras-joulukuun 2022 tasolle, missä se on pysytellyt maaliskuun alkuun saakka. Toki osa kurssilaskusta on selitettävissä 1.3. irronneella 1,75 euron osingolla.

KONEen vuodelle 2023 antama kannattavuusohjaus lupailee hyvää, mutta toteutus riippuu nyt vahvasti siitä, miten Kiinan kiinteistösektorin ongelmat kehittyvät ja lähteekö rakennusaktiviteetti Kiinassa elpymään. Myös KONEen ilmoittaman liiketoimintamallin uudistuksen tuomat mahdolliset tulokset sekä niiden ajoitus ovat merkittäviä tekijöitä osakkeen positiivisen trendin jatkumisen kannalta. KONE Oyj:n osake saa Osaketyökalussa keskimääräistä korkeammat pisteet, ja täyden kympin laadusta, matalasta riskistä sekä momentista. Riskinä osakkeen nousulle on kasvun puute.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy