Analyysi: Markkinat suhtautuvat varovaisesti KONEen osakkeeseen

Kone osake

KONE tarjoili vuoden toisella neljänneksellä odotuksia paremman tulosraportin kasvun ja kannattavuuden osalta. Samalla yhtiö ilmoitti sen saatujen tilausten laskeneen noin 13 %. Sijoittajat tuntuvat syynäävän yhtiötä nyt todella tarkasti, ja tulosjulkistuksen jälkeen osake lähti laskuun.

Julkaistu: 20.07.2023 Kirjoittaja:

analyysi KONE osakkeet sijoitusideat tulokset

KONE

KONE on pitkässä juoksussa ollut yksi Helsingin pörssin parhaita yhtiöitä ja tunnettu laatuyhtiö. Yhtiö on pystynyt korkeaan kannattavuuteen ja vakaaseen tulokseen syklin eri vaiheissa. Viime vuosina kannattavuuskehitys on kuitenkin ollut heikkoa, mikä on näkynyt ankeana kurssikehityksenä.

KONEen tuotteet liikuttavat ihmisiä ja materiaaleja. KONE on aina panostanut tuotekehitykseen ja julkisti joukon uusia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja aiemmin kuluvana vuotena.

Uudet ratkaisut auttavat parantamaan entisestään ihmisten ja materiaalien liikkumista rakennustyömailla – ja edistävät rakennusten vastuullisuutta ja muokkailtavuutta. Uudet tuotteet ja ratkaisut ovat:

  • KONE JumpLift- ratkaisu on konehuoneeton hissi rakennusaikaiseen käyttöön. Sen avulla rakentamista voidaan nopeuttaa jopa kuukausilla rakennustyypistä riippumatta.
  • Uudet puurakennusten ja puisten hissikuilujen kanssa täysin yhteensopivat hissit
  • Hiilineutraalit hissit
  • KONE 24/7 Planner ja muut digitaaliset ratkaisut

KONEen liiketoiminnasta uusien laitteiden osuus on 50 %. Vakaan huoltotoiminnan osuus on 36 prosenttia liikevaihdosta.

KONE osake: KONEen liiketoimintojen osuudet liikevaihdosta
Lähde: KONE vuosikertomus

KONEen tärkein markkina-alue on Kiina

Markkina-alueittain Aasian ja Tyynenmeren alue on suurin 41 prosentin osuudella. Kiina on KONEen tärkein yksittäinen markkina ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 31 prosenttia. Kiinan kiinteistömarkkinan haasteet ja COVID-19-pandemian sulkutoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti KONEen liiketoimintaan.

KONE osake: KONEen liikevaihto markkina-alueittain.
Lähde: KONE

KONEen kasvuajurit

  • Kaupungistuminen
  • Kestävä kehitys
  • Teknologia

Nykyään yli 50 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä luvun odotetaan kasvavan 68 prosenttiin.

Q2/2023 tulos

KONEen liikevaihto kasvoi 11,0 % ja oli 2 835,9 M€ (ennuste 2 694,1 M€). Yhtiön oikaistu liiketulos oli 332,0 M€ (ennuste 286,4 M€). KONEen kasvu oli hyvää kaikilla yhtiön markkina-alueilla ja liiketoiminnoissa. Kasvu yhdessä paremmin hinnoiteltujen toimitusten kanssa, johti selkeään parannukseen kannattavuudessa – KONEen oikaistu liikevoitto kasvoi 58,6 % vertailukaudesta. Toki on huomioitava, että viime vuoden vertailukausi oli KONEelle heikko koronapandemian edelleen vaikuttaessa Kiinan markkinoihin. KONEen saadut tilaukset sen sijaan laskivat 12,8 % vuosineljänneksellä.

Modernisointi -liiketoiminta jatkoi hyvää kasvuaan, mutta Kiinan markkinatilanne vaikutti uusien laitteiden tilauksiin. Lupaavan alkuvuoden jälkeen kuluttajaluottamus heikkeni, johtaen Kiinan kiinteistömarkkinan laskuun toisella vuosineljänneksellä. KONEen johdon mukaan poliittiset toimenpiteet ovat edelleen keskeisiä markkinoiden elpymisen kannalta. Myös Huoltoliiketoiminnalla vuosineljännes sujui hyvin. KONEen huoltokanta on kasvanut jatkuvasti, ja kattaa nyt yli 1,6 miljoonaa laitetta.

KONEen aiemmin ilmoittama uusi toimintamalli astui voimaan heinäkuun alussa. Yhtiö odottaa saavuttavansa tavoitellut 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. KONEen toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin mukaan yhtiön tekemät muutokset tulevat edelleen vahvistamaan paikallistason toimintaa, mahdollistaen nopeamman päätöksenteon lähempänä asiakasrajapintaa.

Tulosjulkaisun yhteydessä KONE täsmensi liiketoimintanäkymiään vuodelle 2023. Yhtiö odottaa sen liikevaihdon kasvavan 3-6 % vuonna 2023, ja oikaistun liikevoittomarginaalin olevan välillä 11,0-12,0 %.KONE myös arvioi, että valuuttakursseilla on noin 50 M€ negatiivinen vaikutus yhtiön oikaistuun liikevoittoon, mikäli ne pysyvät heinäkuun 2023 tasolla. Aikaisemmin KONE odotti vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 jokseenkin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja palveluliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

KONE osake: KONEen avainluvut vuoden 2023 toiselta neljännekseltä
Lähde: KONE

KONEen uudistettu toimintamalli

Hieman ennen vuoden 2022 tilinpäätöstä KONE julkaisi sisäpiiritiedon, jossa yhtiö ilmoitti aloittaneensa toimintamallinsa uudistamisen suunnittelun. Suunnitellun uudistuksen on määrä vahvistaa KONEen kilpailukykyä ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on viedä KONEen strategiaa eteenpäin nopeammin ja tehokkaammin ja toimia asiakkaiden kanssa tiiviimmin vahvistamalla maantieteellisiä alueorganisaatioita. Suunnitellut muutokset heijastuvat kauttaaltaan koko organisaatiossa ja suunnitelmat uudesta rakenteesta ja toimintamallista muodostuvat tulevien kuukausien aikana.

KONEen alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet saattavat johtaa noin 1000 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti, joista noin 150 odotetaan olevan Suomessa. Muutosten tarkemmat vaikutukset tiedotetaan ja tarvittaessa neuvotellaan paikallisesti suunnitelmien edetessä. Suunniteltujen muutosten arvioidaan tuovan noin 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Kustannussäästöt odotetaan saavutettavan asteittain vuoden 2023 toisesta puoliskosta alkaen ja täysimääräisenä vuodesta 2024 eteenpäin. Ohjelmaan liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 130 miljoonaa euroa, joista valtaosan odotetaan kertyvän vuoden 2023 aikana. Muutokset eivät ole lopullisia ennenkuin suunnitelluista organisaatiomuutoksista on neuvoteltu työntekijöiden edustajien kanssa paikallista lainsäädäntöä noudattaen, ja kyseiset prosessit on saatu päätökseen.

KONEen osinko 2023

KONEen hallitus ehdotti, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 1,75 euroa osaketta kohti. Osinko irtosi 1.3.2023.

  • KONEen vuonna 2022 maksama osinko on 1,75€ + 0,35€ = 2,10 €. Osinko irtosi 2.3.2022.
  • KONEen vuonna 2021 maksama osinko oli 2,25 euroa.

KONEen osakekurssi

KONEen kurssi lähti keväällä 2021 laskuun, kun Thyssenin hissitoimintojen osto kariutui. Seuraavaksi vuorossa olivat ongelmat Kiinan kiinteistömarkkinoilla. KONEen osakekurssi oli jo lähes kaksi vuotta alamäessä, mikä oli osakkeen pisin laskutrendi sitten finanssikriisin. Pohjat kuitenkin tehtiin lokakuussa 2022, minkä jälkeen yhtiön osake lähti tukevaan nousuun.

Kuten viime vuonna arvelimme, KONEen kurssi todella kääntyi vuoden 2022 kolmannen neljännestuloksen jälkeen. Vuoden loppua kohden yhtiön osake lähti kipuamaan pohjalukemista ja nousu jatkui vielä tammikuulle. Tammikuun jälkeen epävarma markkinatilanne tarttui KONEen kurssiin ja osakkeen hinta laski marras-joulukuun 2022 tasolle. Toki osa kurssilaskusta on selitettävissä 1.3. irronneella 1,75 euron osingolla.

Huhtikuussa KONE Oyj:n osake sai uutta ponnetta, mitä ennusteet reippaasti ylittänyt Q1-tulos tuki. Nousu ei kuitenkaan kiihtynyt kovin pitkään, ja kesään tultaessa KONEen osakekurssi on ollut pitkälti mollivoittoinen. Markkinat pettyivät Q2-tulokseen, ja tulosjulkistuksen jälkeen KONE Oyj:n osake painui muutaman prosentin laskuun, ja tämän jälkeen kurssi on jatkanut laskuvireessä.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Vahvan Q1-tuloksen jälkeen vaikutti jo siltä, että KONE Oyj:n osake nousisi vakaammalle kasvu-uralle. Näin ei kuitenkaan käynyt. Vaikka yhtiö raportoi vuoden toisella neljänneksellä ennusteita paremman kasvun sekä kannattavuuden, eivät markkinat huolineet tulosta. Syy nihkeään vastaanottoon lienee se, että muistikuvat KONEen lähes kahden vuoden syöksylaskusta ovat liian tuoreina sijoittajien mielissä. Markkinat suhtautuvat nyt KONEen osakkeeseen todella varovaisesti, ja negatiivisiin uutisiin reagoidaan herkemmin kuin positiivisiin. Q2-tulos oli kasvun ja kannattavuuden osalta vahva, mutta KONE kuitenkin kertoi sen saatujen tilausten määrän pudonneen noin 13 %. Sijoittajat katsovat eteenpäin, ja mikäli kysyntätilanne heikentyy vielä tästä, jäävät ennusteita ylittävät kvartaalitulokset jatkossa vain haaveeksi.

Vuoden toisella neljänneksellä KONEen saatuja tilauksia jarrutti Uusien laitteiden -liiketoiminta, jossa tilaukset laskivat huomattavasti vertailukelpoisin valuuttakurssein; volyymiliiketoiminnan tilaukset laskivat huomattavasti ja suurprojektien tilaukset laskivat hieman. Lasku johtuu KONEen mukaan Kiinan haastavasta markkinaympäristöstä sekä korkojen noususta ja hidastuvasta talouskasvusta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. KONEen osakkeen kannalta onkin kriittistä, miten markkinat Kiinassa kehittyvät ja mihin suuntaan korot lähtevät tästä liikkumaan.

KONE Oyj:n osake saa Osaketyökalussa keskimääräistä korkeammat pisteet, ja täyden kympin laadusta sekä matalasta riskistä. Riskinä osakkeen nousulle on kasvun puute.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy