endomines yleisöanti

Analyysi: KONE odotetun heikko – kannattavuuden odotetaan paranevan

KONE on pitkässä juoksussa ollut Helsingin pörssin parhaita osakkeita. Kiina-haasteet ja inflaatio söivät edelleen kannattavuutta, mutta johto näkee jo valoa tunnelin päässä.

Julkaistu: 27.10.2022 Kirjoittaja:

analyysi KONE osakkeet sijoitusideat tulokset

KONE

KONE on pitkässä juoksussa ollut yksi Helsingin pörssin parhaita yhtiöitä ja tunnettu laatuyhtiö. Yhtiö on pystynyt korkeaan kannattavuuteen ja vakaaseen tulokseen syklin eri vaiheissa. Viime vuosina kannattavuuskehitys on kuitenkin ollut heikkoa, mikä on näkynyt ankeana kurssikehityksenä.

KONEen tuotteet liikuttavat ihmisiä ja materiaaleja. KONE on aina panostanut tuotekehitykseen ja julkisti joukon uusia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja aiemmin kuluvana vuotena.

Uudet ratkaisut auttavat parantamaan entisestään ihmisten ja materiaalien liikkumista rakennustyömailla – ja edistävät rakennusten vastuullisuutta ja muokkailtavuutta. Uudet tuotteet ja ratkaisut ovat:

  • KONE JumpLift- ratkaisu on konehuoneeton hissi rakennusaikaiseen käyttöön. Sen avulla rakentamista voidaan nopeuttaa jopa kuukausilla rakennustyypistä riippumatta.
  • Uudet puurakennusten ja puisten hissikuilujen kanssa täysin yhteensopivat hissit
  • Hiilineutraalit hissit
  • KONE 24/7 Planner ja muut digitaaliset ratkaisut

KONEen liiketoiminnasta uusien laitteiden osuus on 54 %. Vakaan huoltotoiminnan osuus on 32 prosenttia liikevaihdosta.

Lähde: KONE vuosikertomus

KONEen tärkein markkina-alue on Kiina

Markkina-alueittain Aasian ja Tyynenmeren alue on suurin 44 prosentin osuudella. Kiina on KONEen tärkein yksittäinen markkina ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 35 prosenttia. Kiinan kiinteistömarkkinan haasteet ja COVID-19-pandemian sulkutoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti KONEen liiketoimintaan.

Lähde: KONE vuosikertomus

KONEen kasvuajurit

  • Kaupungistuminen
  • Kestävä kehitys
  • Teknologia

Nykyään yli 50 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä luvun odotetaan kasvavan 68 prosenttiin.

Q3/2022 tulos

KONE antoi tulosvaroituksen ennakkoon. Liikevaihto kasvoi 14,9 % ja oli 2 998 M€ (ennuste 2 960 M€) ja oikaistu liiketulos 305,8 M€ (ennuste 311 M€). Saadut tilaukset laskivat 2,5 %. Tilauskanta vahvistui vertailukaudesta, mutta heikkeni edellisestä kvartaalista. Kiinan uuslaitemarkkina heikkeni odotettua enemmän. Palveluliiketoiminnan kehitys jatkui vahvana.

Komponenttien saatavuuden odotetaan paranevan viimeisellä vuosineljänneksellä ja raaka-aineiden kustannuspaineet ovat alkaneet hellittää Aasiassa, mutta rakennustyömaiden edistyminen jatkunee verkkaisena useilla alueilla ja kustannuspaineet rasittavat tämän vuoden tulosta. Tästä johtuen KONE laski liiketoimintanäkymiä. Johto aikoo parantaa selvästi operatiivista tehokkuutta ja alentaa kustannusrakennetta.

KONE arvioi liikevaihdon laskun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja -4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 010–1 090 miljoonaa euroa. 

KONEen osinko

  • KONEen vuonna 2022 maksama osinko on 1,75€ + 0,35€ = 2,10 €. Osinko irtosi 2.3.2022.
  • KONEen vuonna 2021 maksama osinko oli 2,25 euroa.

KONEen osakekurssi

KONEen osakekurssi on ollut jo lähes kaksi vuotta alamäessä. Näin pitkä laskutrendi KONEella on ollut viimeksi finanssikriisissä! Tilanne on siten hyvin poikkeuksellinen ja historiaan peilaten tämä laskuhetki kannattaa käyttää ostopaikkana. Kauanko laskutrendi jatkuu, sitä ei voi tietää. Kurssikäyrä on stabiloitunut, mikä voi indikoida sitä, että pohjat on nyt nähty.

KONEen osakekurssi kääntyy jossain vaiheessa

KONEen kurssi lähti keväällä 2021 laskuun, kun Thyssenin hissitoimintojen osto kariutui. Sitten oli vuorossa ongelmat Kiinan kiinteistömarkkinoilla. Viimeisin kurssia hidastava tekijä on Kiinan uuslaitemarkkinan ohella ollut inflaatio, joka on syönyt KONEen kannattavuutta.

Jos historia toistaa itseään, KONEen kurssi kääntyy. Ensimmäisiä merkkejä tästä on jo nähtävillä, sillä kurssi on stabiloitunut. Varovaisempi sijoittaja odottaa edelleen käännettä tuloksessa. Johto uskoo pystyvänsä parantamaan KONEen operatiivista tehokkuutta, minkä pitäisi alkaa näkyä tuloksessa viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien. Rohkeampi sijoittaja tankkaa KONEtta jo nyt, kun osakekurssi on alle pandemian pohjatasojen noin 40 eurossa. Osake saa Osaketyökalussa keskimääräistä korkeammat pisteet ja täyden kympin laadusta ja matalasta riskistä.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.endomines yleisöanti


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy