Mikä on momentum-ilmiö?

Momentumiin sijoittamalla on saanut markkinoita parempaa tuottoa. Mikä on momentum-ilmiö, ja miten momentum-osakkeet löytää?

momentum osakkeet sijoitusstrategia strategiasijoittaminen

Mikä on momentum-ilmiö?

Momentum-ilmiö perustuu tekniseen analyysiin, ja se tarkoittaa nousutrendissä olevien arvopapereiden taipumusta jatkaa nousuaan. Vastaavasti laskutrendissä olevilla arvopapereilla on taipumus jatkaa laskuaan. Momentum sana on peräisin fysiikasta, jossa se tarkoittaa liikkeen voimaa ja jatkuvuutta. Momentum-sijoittaja uskoo, etteivät markkinat ole tehokkaat – historiatiedolla voi saavuttaa ylituottoja.

Tarkemmin momentum tarkoittaa arvopaperien hinnoilla havaittua taipumusta jatkaa seuraavan vuoden ajan nousuaan (laskuaan), mikäli arvopaperin hinta on noussut (laskenut) edeltävän 3-12 kuukauden aikana. Momentumiin perustuvia sijoitusstrategioita on käytetty sijoittajien keskuudessa jo 1900-luvun alkupuolella ja mahdollisesti jopa aikaisemmin. Momentum-ilmiö on havaittu niin pienissä kuin suurissa osakkeissa ja lähestulkoon kaikissa muissakin omaisuusluokissa (mm. joukkovelkakirjat, kiinteistöt, raaka-aineet, valuutat).

Momentum-strategia on noin 30 vuoden tarkasteluperiodilla tuottanut selvästi markkinaindeksiä ja useimpia muita sijoitustyylejä paremmin. Toinen keskeinen momentum-strategian etu (erityisesti arvosijoittajalle) on se, että sillä menee usein hyvin juuri silloin kuin arvostrategialla menee huonosti ja päinvastoin. Tämä taas tasaa tuottoja ja hajauttaa riskiä. Arvostrategia on oikeastaan momentumin täydellinen vastakohta. Arvosijoittaja voittaa markkinat ennustamalla, että osakkeen (lasku)trendi kääntyy, kun taas momentumsijoittaja voittaa markkinat ennustamalla trendin jatkumista.

Momentum-ilmiö, momentum-strategia, momentum-sijoittaminen. Markkinoita parempaa tuottoa oikealla strategialla.

Momentum Piikki akateemikkojen lihassa

Momentum-ilmiö on ollut piikkinä akateemikkojen lihassa jo vuosikymmeniä. Momentum lukeutuu niin sanottuun tekniseen analyysiin, jossa arvopaperin hinta- ja kaupankäyntihistoriaa tarkastelemalla pyritään ennustamaan arvopaperin tulevia tuottoja. Tekninen analyysi on ristiriidassa akateemisissa piireissä suositun tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan arvopaperit on hinnoiteltu tehokkaasti, eivätkä arvopaperin menneet hinnat kerro mitään sen tulevasta hintakehityksestä.

Momentum kuitenkin elää ja voi hyvin vuosikymmeniä sen akateemisen löytämisen jälkeen. Perinteiset akateemikkojen käyttämät riskimittarit kuten markkinariski, yhtiöiden koko ja laatu tai arvostustaso eivät pysty selittämään momentum-ilmiön antamia tuottoja.

Mistä momentum-ilmiö aiheutuu?

Sijoitusalan tutkijoilla on useita teorioita siitä, mistä momentum-ilmiö aiheutuu. Selitykset jakautuvat yleensä kahteen osaan: 1) sijoittajapsykologiaan ja 2) riskiin.

Käyttäytymisteorioita momentum-ilmiölle on kaksi. Ensimmäisen mukaan arvopapereiden hinnat joskus ylireagoivat fundamenttiuutisiin ja ylireagointi jatkuu jonkin aikaa uutisten jälkeen (esim. teknokupla ja USA:n asuntomarkkinakupla). Toisen teorian mukaan osakkeiden hinnat alireagoivat fundamenttiuutisiin ja uusi informaatio hinnoitellaan arvopaperien hintoihin hitaasti. Jälkimmäistä teoriaa tukee havainto, että momentum-ilmiö on voimakkaampi pienillä ja epälikvideillä osakkeilla sekä osakkeilla, joilla on heikko analyytikkoseuranta.(1

Momentum on vahvasti kausiluonteinen ilmiö. Keskimäärin momentum-strategian suurimmat tuotot saadaan vuosineljännesten lopussa ja suurimmat tappiot tammikuun alussa. Tämä kausiluonteisuus liittyy instituutioiden raportointikäytäntöihin ja sijoittajien tekemään verosuunnitteluun. Vähentääkseen sijoitustensa tappiot verotuksessa, sijoittajien kannattaa vuoden lopussa myydä tappiollisia osakkeitaan (vaikka vain ostaakseen ne myöhemmin takaisin). Voitolliset osakkeet kannattaa pitää vuodenvaihteen ylitse, jotta voitot voi kirjata myöhempään verotukseen. Toinen syy kalenterineljännes- ja vuodenvaihdeilmiölle on instituutiosijoittajien tapa “ehostaa” raporttejaan (window dressing) ostamalla voittajaosakkeita ja myymällä tappiollisia osakkeita juuri ennen (neljännes)vuotuisten raporttien koostamista, jotta niiden osakepoiminta näyttäisi onnistuneemmalta.(2

Yksi keskeisimmistä riskiperusteisista selityksistä momentum-ilmiölle on ns. likviditeettiriski eli riski, että kaupankäyntikulut äkisti nousevat. Näin voi käydä esimerkiksi, kun markkinat romahtavat ja yrität myydä osakkeitasi pois, mutta edellisellä markkinahinnalla halukasta ostajaa ei löydykään, vaan joudut myymään osakkeet pois reiluun alihintaan. Varsinkin osakemarkkinoilla momentum-strategia tuottaa paperilla parhaiten juuri pienissä yhtiöissä, joilla on korkeat kaupankäyntikulut. Momentum-strategioiden ongelmana on kuitenkin aktiivinen kaupankäynti ja korkea kiertonopeus, eli kaupankäyntikulut muodostuvat helposti hyvinkin suuriksi.(3

Miten momentum-osakkeet löytää?

Momentum-osakkeiden etsimiseen tarvitaan trendiä kuvaavia mittareita. Momentum-ilmiö viittaa ensisijaisesti osakkeiden lyhyen aikavälin trendiin. Sijoitustutkimuksissa on löydetty myös useita muita osakkeiden tuottoja ennakoivia trenditunnuslukuja.  Tässä niistä keskeisimmät tunnusluvut, jotka löytyvät myös uudesta Osakevalintatyökalustamme:

Lyhyen aikavälin trendiKertoo osakkeen lyhyen aikavälin (3 – 6 kuukautta) trendistä, jossa hyödynnetään momentum-ilmiötä. Sen mukaan lyhyen aikavälin voittajaosakkeiden on tapana nousta ja heikoiten kehittyneiden laskea edelleen myös seuraavina lähikuukausina. Sitä suurempi pistemäärä, mitä voimakkaampi nousutrendi.

Pitkän aikavälin potentiaali. Pitkällä aikavälillä osakkeiden hintojen on havaittu hakeutuvan kohti keskiarvotrendiä. Tutkimuksissa on havaittu, että markkinat rankaisevat liikaa heikosti kehittyneitä (aliarvostettuja) osakkeita ja palkitsevat liikaa hyvin kehittyneitä (yliarvostettuja). Sitä parempi pistemäärä, mitä enemmän nousuvaraa suhteessa historiallisiin tasoihin.

Tulosmomentti. Mittaa analyytikoiden ennustemomentin kehitystä sekä analyytikkojen suositusten muutosta suhteessa osakkeen hinnan muutokseen. Analyytikoiden konsensussuositus (esim. ”osta” tai ”myy”) ei yleensä pysty ennustamaan tulevaa kurssikehitystä. Tärkeämpää on havaita muutostrendi ennen kuin konsensus- ja markkinaodotukset (ja sitä myöten kurssitaso!) ovat nousseet uudelle tasolle. Pohjautuu laajaan tutkimukseen analyytikoiden ennusteiden hyväksikäytöstä sijoitustoiminnassa. Mitä suuremmat pisteet, sen parempi.

Kannattavuustrendi. Mittaa suhteellisen kannattavuuden kehitystrendiä. Mitä parempi trendi, sen suuremmat pisteet.

Sijoittajan työkalut avuksi

Osakevalintatyökalussa on suomalaisten pörssiosakkeiden lisäksi suurimmat eurooppalaiset (STOXX 600 -indeksi) ja amerikkalaiset osakkeet (S&P 500 -indeksi) sekä 30 houkuttelevinta yhtiötä Aasiasta. Lisäksi työkalussa on mukana Sijoittaja.fi:n valitsemat 30 houkuttelevaa ulkomaista pienyhtiötä.

Momentum-sijoittamisesta kiinnostuneelle tärkeimmät trenditunnusluvut löytyvät Osakevalintatyökalun Trendi-välilehdeltä.

Momentum-ilmiö, momentum-sijoittaminen, kasvuyhtiöt, trendisijoittaminen

Tässä kasvuyhtiöiden 3 kovimmassa trendissä olevaa osaketta (6.7.2017). Trendi-välilehdeltä löydät sijoittajan tärkeimmät trenditunnusluvut. Kurssikehitys-tunnusluku yhdistää lyhyen kurssitrendin ja pitkän aikavälin kurssipotentiaalin.

Piditkö tästä artikkelista? Silloin pidät varmasti myös näistä

Lähteet

1) Hong, H., Lim, T. & Stein, J. C. (2000). Bad news travels slowly: Size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies.

2) Sias, R. (2007). Causes and seasonality of momentum profits. 

3) Lesmond, D. A., Schill, M. J. & Zhou, C. (2004). The illusory nature of momentum profits.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


13.7.2020 09:20 | Sijoittaja.fi
Osakesäästötilin hyvät ja huonot puolet

11.7.2020 17:00 | Sijoittaja.fi
Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua

10.7.2020 18:43 | Timo Heikkilä
Osakemarkkina on nyt hurjan vaarallinen


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy