Vastuulliset rahastot vertailussa

Vastuullinen sijoittaminen on suosittu megatrendi ja sitä on helppo toteuttaa vastuullisten rahastojen avulla. Tutustu artikkelissa vastuullisiin suomalaisiin rahastoihin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vastuullinen sijoittaminen on suosittu megatrendi ja sitä on helppo toteuttaa vastuullisten rahastojen avulla. Tutustu artikkelissa vastuullisiin suomalaisiin rahastoihin.

Vastuullinen sijoittaminen on iso megatrendi

Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään aktiivisesti huomioimaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa. Niin yksityissijoittajat kuin institutionaaliset sijoittajat huomioivat vastuullisuuden sijoitusvalinnoissa.

Sijoittaja voi itse harjoittaa vastuullista sijoittamista esimerkiksi tutkimalla aktiivisesti mitkä yhtiöt harjoittavat vastuullista liiketoimintaa. Suomesta löytyy myös useita vastuullista sijoitustoimintaa harjoittavia rahastoja.

Vertailussa vastuullisesti sijoittavat sijoitusrahastot

Tutkimme Rahastotyökalun avulla, mitkä rahastot markkinoivat itseään rahaston nimessä vastuullisuusteemaisena rahastona.

Vastuulliset korkorahastot sijoittavat tyypillisesti vastuullisten yhtiöiden liikkeelle laskemiin vihreisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin. Vihreä joukkolaina (green bond) tarkoittaa joukkovelkakirjalainaa, jossa nostettu pääoma kohdennetaan ympäristöystävällisiin investointeihin. Lainan ottaja sitoutuu investoimaan varat hankkeisiin, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia ja raportoimaan näistä.

Vastuullisten osakerahastojen sijoituspolitiikkana on yleensä sijoittaa yhtiöihin, joiden uskotaan olevan hyvässä asemassa ilmaston lämmetessä ja siihen valmistautuessa tai yhtiöiden arvioidaan vaikuttavan positiivisesti päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Vaikka rahaston nimessä ei mainita vastuullisuutta, on moni suomalainen rahastoyhtiö integroinut vastuullisuuden osaksi sijoituspolitiikkaansa. Esimerkiksi vaikka UB-rahastoyhtiön rahastojen nimessä ei suoranaisesti ole viitteitä vastuullisuuteen, kertoo se kuitenkin integroineensa vastuullisuusasiat osaksi sijoituspolitiikkaansa. Suurin osa suomalaisista rahastoyhtiöistä kertookin samaan tapaan ESG-kriteereiden integroimisesta.

Vastuulliset rahastot Rahastotyökalussa

Tutkimme Rahastotyökalun rahastolistaa, ja tunnistimme rahastojen nimien perusteella yhteensä 36 rahastoa, jotka markkinoivat itseään vastuullisina rahastoina. Listalla on 15 osakerahastoa, 12 korkorahastoa ja 9 yhdistelmärahastoa.

Vastuulliset rahastot saa tarkasteluun Rahastotyökalussa kirjoittamalla hakukenttään seuraavat vastuullisuuteen viittaavat termit. Rahastoja pystyy tämän jälkeen suodattamaan rahaston omaisuuslajin mukaan.

Vastuulliset rahastot Rahastotyökalussa

Vastuullisten rahastojen tuotot vertailussa (jäsenille)

Jäsenille suunnatussa osiossa käymme läpi vastuulliset rahastot eri omaisuusluokista (osake, korko ja yhdistelmä). Artikkelissa vertaillaan rahastojen tuottoja ja niiden kuluja.

Lue ilmaiseksi kaksi viikkoa Haluatko lukea artikkelin?

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja tuhansiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Lisäksi saat käyttöösi Sijoittaja360 -palvelun. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu 11,90€. Voit perua koska tahansa.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat