osakestrategiat

Löydä parhaat osakkeet – Suomalaisten osakkeiden valintatyökalu pisteyttää ne puolestasi
Osakkeiden valinnassa kvantitatiiviset eli tunnuslukuperusteiset menetelmät ovat osoittaneet hyvyytensä. Sijoittajan kannattaa hyödyntää kvantitatiivisia menetelmiä, mutta tämä voi olla vaivalloista ja edellyttää laajaa aineistoa tai työkaluja. Kehittämämme Suomalaisten osakkeiden valintatyökalu pisteyttää osakkeet parasta sijoitustutkimustietoa hyödyntäen.