Yrittäjän sijoitusvaihtoehdot

Osiosta löydät vastauksen seuraaviin yrittäjiä askarruttaviin kysymyksiin, kuten:

 • Paljonko YEL:iä kannattaa maksaa ja mihin YEL-työtulo vaikuttaa?
 • Usein koko yrittäjän omaisuus on kiinni yrityksessä
 • Turvaako yrityksen myynti eläkepäivät?
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen hyödyt ja haitat
 • Jokaisesta yrittäjästä voi tulla miljonääri

Eläke muodostuu työuran aikana kertyneistä ansioista sekä yrittäjän YEL-vakuutukseensa vahvistetusta työtulosta. Yrittäjän nostama palkka tai ansiotulot verotuksessa eivät siis vaikuta karttuvan eläkkeen määrään. Yrittäjän YEL-eläke ja vakuutusmaksu ei myöskään ole riippuvainen eläkeyhtiöstä.

Olemme koonneet yrittäjille oman sijoitusoppaan

Olemme itsekin yrittäjiä ja tiedämme, että yrittäjällä on niukasti aikaa. Siksi päätimme tehdä Yrittäjän sijoitusoppaan, joka pitää sisällään konkreettisia toimintaohjeita ja mallisalkkuja sijoitusten toteuttamiseen. Opas kuuluu Sijoittaja.fi:n yritysjäsenyyteen.

 • Oletko miettinyt, miten yrittäjän kannattaa kartuttaa varallisuutta?
 • Paljonko YEL:iä kannattaa maksaa ja mihin YEL-työtulo vaikuttaa?
 • Turvaako yrityksen myynti eläkepäivät tai mitä hyötyä on vapaaehtoisella eläkevakuutuksella?

Jos vastasit kyllä, niin yritysjäsenyys on pieni investointi huomiselle.

Miten arvioida YEL-työtulo?

Yrittäjät usein minimoivat kuluja ja ilmoittavat YEL-työtulonsa alakanttiin. Tyypillinen yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo on 24 000 euroa vuodessa. Paljonko tästä aiheutuu kuluja ja mikä on yrittäjän eläke?

 • YEL-maksu kuukaudessa 482 euroa
 • Jos yrittäjä on 35-vuotias, on hänen YEL-eläkkeensä 66-vuotiaana 1000 €/kk
 • Eläkeyhtiöiden laskureilla voi arvioida oman eläkkeensä tarkemmin

Yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjän sosiaaliturvaan

Yrittäjän työttömyyskorvauksen, sairauspäivärahan ja äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen määrä lasketaan hakijan vahvistetun YEL-työtulon perusteella. Saadakseen työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai Kelan työttömyyspäivärahaa työtulon pitää olla vähintään 12 816 euroa vuodessa (vuonna 2019).

YEL-työtulon on oltava välillä 7 799,37 – 177 125,00 euroa (vuonna 2019).

YEL-työtuloa ei kannata arvioida alakanttiin kulujen minimoiseksi. Eläke ei riitä elämiseen ja sosiaaliturva jää pieneksi. Optimitaso riippuu yrittäjän varallisuudesta ja siitä turvaako eläkettä ja odottamattomia tilanteita myös muilla tavoin.

Kannattaako arvioida YEL-työtulo korkeaksi vai säästää itse?

Yrittäjän arvioidessa YEL-työtulonsa 24 000 euron suuruiseksi kertyy 35-vuotiaalle yrittäjälle 30 vuodessa 1 000 euron eläke (YEL-maksu on 482 €/kk). Tämä riittää harvalle. Vastaavasti, jos YEL-työtulonsa arvioi 48 000 euron suuruiseksi, eläke on 2 000 euroa. YEL-vakuutusmaksu ja eläke kasvavat samassa suhteessa, joten YEL-maksu on 964 €/kk.

 • 24 000 euron työtulolla maksaa 30 vuodessa YEL-maksuja 173 520 euroa
 • 48 000 euron työtulolla maksaa 30 vuodessa YEL-maksuja 347 040 euroa

Jos yrittäjä arvioi työtulonsa 24 000 euron arvoiseksi, maksaa 482 €/kk YEL-maksuja ja säästää toiset 482 €/kk omatoimisesti kertyy varallisuutta melkoisesti.

 • 482 €/kk alhaisen kulun osakerahastoon (ETF tai indeksirahasto) säästävä saa 7 %:n reaalituoton
 • 30 vuodessa yrittäjälle on kertynyt 566 863 euron varallisuus
 • Jos rahaston kulut ovat 1,5 %, varallisuutta kertyy 393 343 euroa

Yrittäjä, joka on säästänyt itselle 566 863 euron varallisuuden, voi nostaa tästä varallisuudesta kuukausittain tarvitsemansa summan rahaa elämiseen. Jos summa jaetaan 15 vuodelle, riittää rahaa nostettavaksi 3 149 euroa kuukaudessa. Tämä tulee siis kertyneen 1 000 €/kk YEL-eläkkeen päälle.

Onko koko omaisuus kiinni yrityksessä?

Etenkin aloittavalla yrittäjällä koko omaisuus saattaa olla kiinni yritystoiminnassa. Kertyneet säästöt on sijoitettu yhtiön omaan pääomaan. Pankkilainojen vakuutena on henkilökohtaista varallisuutta. Oma ja usein myös perheen elanto riippuu yritystoiminnan menestymisestä. Yrittäjä myös monesti nipistää omasta palkastaan voidakseen maksaa laskut ja työntekijöiden palkat.

Ei ihme, että yrittäjien stressitaso on korkealla. Tässä muutamia vinkkejä, joilla yrittäjä ei aja itseään taloudelliseen ahdinkoon:

 • Vältä korkeaa velkataakkaa yritystoiminnan alussa (jos toiminta käynnistyy hitaasti, on yritys nopeasti maksuvaikeuksissa).
 • Älä laita kaikkea omaisuuttasi yrityslainojen vakuudeksi (käytä Finnveran takauksia tai muita rahoituskanavia). Jos toiminta loppuu, voit joutua realisoimaan omaisuutesi yrityksen velkojen maksuun.
 • Kerää puskuria ennen toiminnan aloitusta, tällöin voit aloittaa toiminnan nostamatta palkkaa ja yritystoiminnastasi tulee nopeammin kannattavaa.
 • Älä tavoittele kasvua kannattavuuden kustannuksella, jos toiminta on tappiollista, voimakas kasvu vain suurentaa tappioita ja velan määrä kasvaa.

Yrityksen myynnillä eläketurvaa

Yrittäjä laskee eläketurvaksi oman yrityksensä. Ennen eläköitymistä yritys myydään ja kauppasummalla turvataan eläkepäivät. Tähän kannattaa pyrkiä, mutta kaikkea ei kannata laskea sen varaan.

 • Toimintaympäristö ja kilpailutilanne saattaa muuttua
 • Eläköitymisen aikaan saattaa olla lama, jolloin yrityksen myynti on vaikeaa
 • Yrityksen arvo ei välttämättä ole korkeimmillaan yrittäjän siirtyessä eläkkeelle
 • Toiminnan jatkajaa ei löydy
 • Kilpailijat voivat yrittää hyötyä yrittäjän eläköitymisestä, eivätkä tarjoudu ostamaan yritystä tai yrittävät ostaa sen alihintaan

Yritys kannattaakin myydä silloin, kun toiminta kukoistaa. Yrittäjä voi jäädä osaomistajaksi ja/tai hallitukseen, jolloin luopuminen ei tunnu niin pahalta. Myös sijoittajaksi siirtymisessä on omat etunsa. Yrittäjä voi jakaa osaamistaan usealle alkavalle yrittäjälle ja luoda siten uusia menestymistarinoita.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus?

Myös yrittäjälle on tarjolla vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Nämä täydentävät yrittäjän YEL-eläkettä. Vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa on puolensa ja haittansa.

 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ovat verovähennyskelpoisia.
 • Tarjolla on laajasti säästämisratkaisuja.
 • Sijoittamisen voi jättää ammattilaisille.
 • Usein kulut ovat korkeat – kilpailuttaminen kannattaa.
 • Eläkettä voi nostaa vasta, kun on saavuttanut lykätyn vanhuuseläkeiän (68 vuotta).
 • Eläkettä nostetaan ennalta määritetyn suunnitelman mukaan, eikä enempää voi nostaa.
 • Yrittäjän kannattaa eläkevakuutuksista tutustua ainakin ryhmäeläkevakuutukseen.

Omatoimisäästäminen

Yrittäjä voi kerätä varallisuutta omaan yritykseensä tai säästää yksityishenkilönä. Omaan yritykseen säästämisessä on riskinsä. Jos liiketoiminta ei etenekään suunnitellusti, kertyneen varallisuuden joutuu käyttämään menoihin tai velkojen maksuun.

Siksi yrittäjän kannattaa aina säästää varallisuutta, joka ei ole sidoksissa yritystoimintaan. Varallisuutta kannattaa säästää myös toiseen pankkiin kuin missä yrityksen ja henkilökohtaiset lainat ovat. Pankki voi nimittäin tiukan paikan tullen kuitata säästöillä yrittäjän antaman yrityslainan takauksen.

Mistä yrittäjän rahat säästämiseen?

Pienyrittäjällä rahat ovat tiukassa. Silti pienestäkin kuukausittaisesta summasta syntyy pitkässä juoksussa merkittävä varallisuus. Pienyrittäjä, jolle tulee työajoja, voi esimerkiksi säästää saatuja kilometrikorvauksia. Ne ovat verottomia korvauksia.

Yritystoiminnan ollessa kannattavaa yrittäjän kannattaa nostaa osinkoja. Ne ovat verotuksellisesti edullisempi ratkaisu kuin korkea palkka, josta pitää maksaa sivukulut ja ansiotulovero.

Omatoimisäästämisen edut

Omatoimisäästäminen ei edellytä korkeaa sijoitusosaamista ja markkinoiden seuraamista. Yksinkertaisilla ratkaisuilla pääsee pitkässä juoksussa hyvään lopputulokseen.

 • Voit säästää oman ja yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen sopivalla tyylillä kuukausittain tai tekemällä isompia kertasijoituksia
 • Riskitason voi asettaa omaan profiiliin sopivaksi
 • Omistukset voi realisoida, milloin tahansa
 • Voit valita sijoituskohteet itse – monipuolisesta valikoimasta
 • Oikeat työkalut helpottavat sijoituskohteiden valinnassa
 • Sijoitusajan ollessa pitkä sijoitusinstrumenteiksi kannattaa valita kohteita, joissa on korkea odotettu tuotto. Näitä ovat esimerkiksi osakkeet, kiinteistörahastot ja muut vaihtoehtoiset korkeatuottoiset sijoituskohteet.

Säästämisen kannattaa olla jatkuvaa, esim. kuukausittain tai vuosittain yrityksestä saaduista osingoista. Tällöin ei tarvitse murehtia osakemarkkinoiden nousuista ja laskuista.

Kohteiksi kannattaa valita rahastoja, jotka eivät jaa tuotto-osuutta, jolloin henkilökohtainen verotus siirtyy siihen, kun osuuksia myy. Myös suora sijoittaminen osakkeisiin on järkevää, mutta tällöin salkku kannattaa rakentaa huolellisesti ja noudattaa sijoitussuunnitelmaa.

Valitse sijoituskohteiksi ETF- tai indeksirahastoja, joissa on alhaiset kulut ja laaja hajautus (edullisimmissa kulut alle 0,2 % vuodessa). Myös älykkäät ETF-rahastot ovat hyvä vaihtoehto, vaikka kulut ovat hieman korkeammat (noin 0,5 % vuodessa). Näiden tuotto on yleensä parempi ja rahasto noudattaa kurinalaisesti hyväksi havaittua strategiaa, esim. sijoittaa laadukkaisiin osinkoyhtiöihin.

Saat jo muutamalla hyvin valitulla ETF-rahastolla laajan hajautuksen maailman osakkeisiin ja valmiin strategian. Sinun ei tarvitse seurata markkinoita aktiivisesti. Riittää, että sijoitat tasaisesti saman summan kaikkiin rahastoihin.

Myös aktiivisista rahastoista löytyy hyviä vaihtoehtoja. Ennen sijoittamista varmista, että rahasto on voittanut vertailuindeksinsä ja vastaavan ETF:n. Älä sijoita kalliisiin rahastoihin, jotka seuraavat markkinaindeksiä.

Yrittäjästä miljonääri

Jos yrittää pitkäjänteisesti ja säästää samalla tasaisesti, jokaisesta yrittäjästä voi tulla miljonääri. Tähän ei edes vaadita yrityksen myyntiä. Lisäksi varat ovat pankkien ja muiden lainoittajien ulottumattomissa. Yritystoiminnan ulkopuoliset varat turvaavat yrittäjän elannon ja taloudellisen tilanteen, vaikka yritystoiminta loppuisi.

Yrittäjän säästämisratkaisu 1:

 • Säästää 300 €/kk edulliseen 0,1 % vuosikulun ETF:ään tai indeksirahastoon
 • Saa keskimäärin 7 %:n vuotuisen tuoton
 • 30 vuoden kuluttua kasassa on 346 358 euroa

Säästämisratkaisu 2:

 • Säästää 10 000 € vuodessa edulliseen 0,1 % vuosikulun ETF:ään tai indeksirahastoon
 • Saa keskimäärin 7 %:n vuotuisen tuoton
 • 30 vuoden kuluttua kasassa on 991 799 euroa

Esimerkit osoittavat, että yrittäjä voi menestyä myös pitkäjänteisellä säästämisellä. Yrittäminen on pitkäjänteistä toimintaa. Samoin on säästäminen. Nämä yhdistämällä jokaisesta yrittäjästä voi tulla miljonääri.