Pörssinoteeratut sijoitustuotteet eli ETP:t

Pörssinoteeratuilla sijoitustuotteilla (ETP, Exchange Traded Product) tarkoitetaan arvopapereita, joilla voi käydä kauppaa pörssissä, ja joiden arvonkehitys riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi, raaka-aine tai valuutta. Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden liikkeellelaskija on pankki tai rahoitusinstituutti.

Pörssinoteeratun sijoitustuotteen arvo vaihtelee moninkertaisesti kohde-etuuden arvoon nähden. Päivittäiset arvonmuutokset voivat olla jopa satoja prosentteja. Vastaavasti riskinä on, että sijoittaja menettää koko sijoitetun pääoman.

Pörssinoteerattuja sijoitustuotteita

  • Warrantti
  • Turbowarrantti
  • Minifutuuri
  • Sertifikaatti

Pörssinoteeratut sijoitustuotteet eivät sovellu aloittelevalle sijoittajalle. Sijoittajan on ensin ymmärrettävä, miten kohde-etuuden arvo vaihtelee, ja mitkä tekijät vaikuttavat arvonkehitykseen (esim. Nokian osakekurssi). Tämän jälkeen sijoittajan on selvitettävä, miten pörssinoteeratun sijoitustuotteen arvo kehittyy, jos kohde-etuuden arvo muuttuu esim. 5 %. Lisäksi sijoittajan on tiedettävä, missä tilanteissa sijoitustuote erääntyy arvottomana, ja mitä muita riskejä sijoitustuotteeseen liittyy. Pörssinoteeratut sijoitustuotteet soveltuvat useimmiten vain lyhyen tähtäimen näkemyksen ottoon.

Miten sijoittaa?

  • Pörssinoteraattujen sijoitustuotteiden ostoon tarvitaan sopimus pankin tai osakevälittäjän kanssa sekä arvo-osuustili.
  • Kaupat toteutetaan verkossa välittäjän verkkopalvelussa.