ETF:ien verotus

Verotuksessa ETF-rahastoja käsitellään samalla tavalla kuin muitakin sijoitusrahastoja. ETF-sijoittaja maksaa pääomaveron ETF:stä saamastaan tuotosta ja osuuksien myynnistä saamistaan myynti- eli luovutusvoitoista.

Jos sijoittaja on yleisesti verovelvollinen Suomessa, hänen myyntivoittonsa verotetaan täällä. Jos käyttää Suomessa toimivaa välittäjää, kauppatietojen pitäisi kulkea suoraan verottajalle ja esitäytettyyn veroilmoitukseen. Sijoittajan vastuulle jää ilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen.

Tuotto-osuusrahasto: Rahasto jakaa tuottoja omistajille esimerkiksi kvartaaleittain tuotto-osuuksina. Verotuksessa tuotto-osuus on 100%:sesti verotettavaa pääomatuloa. Ulkomaalaisesta ETF-rahastosta saatavan tulon verotukseen vaikuttaa Suomen sisäisen lainsäädännön lisäksi se, onko Suomella ja lähdevaltiolla verosopimusta.

Kasvuosuusrahasto: Rahaston saamat tuotot lisätään sijoitettuun pääomaan. Sijoittaja maksaa luovutusvoitosta veroa vasta, kun hän myy ETF-rahaston voitolla.

Lisää luettavaa