Pk-yrityksillä kolme selvästi erottuvaa tulevaisuuden haastetta

Tuore pk-yritysbarometri kertoo suomalaisten yritysten vaikeasta tilanteesta. Kolme haastetta ovat ylitse muiden. Nämä on korjattava, jotta Suomen talous saadaan takaisin kasvuun.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Tuore pk-yritysbarometri kertoo suomalaisten yritysten vaikeasta tilanteesta. Kolme haastetta ovat ylitse muiden. Nämä on korjattava, jotta Suomen talous saadaan takaisin kasvuun.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2023 Pk-yritysbarometri perustuu 4 573 pk-yrityksen vastauksiin.

Tuoreesta barometristä erottuu selvästi kolme tulevaisuuden haastetta:

  1. Sitkeä inflaatio
  2. Investointihaluttomuus
  3. Rahoituksen saanti

Pk-yritysten odotukset edelleen negatiiviset

Barometrin mukaan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat palautuneet poikkeuksellisen negatiivisen alkuvuoden jälkeen lähelle vuoden takaista, lievästi negatiivista tasoaan.

Suhdannenäkymien saldoluku nousi keväästä 12 yksiköllä arvoon –6.

  • Pk-yrityksistä 21 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja
  • 27 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.
  • Hieman yli puolet pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän samana.

Liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta kannattavuuden edelleen heikkenevän

Barometrin mukaan odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat vahvistuneet. Saldoluku nousi kevään barometrista kahdeksan yksikköä ja saa syksyllä 2023 arvon yhdeksän. Tätä selittää osaltaan myyntihintojen nousu.

Kannattavuusodotuksissa saldoluku on edelleen negatiivinen ja saa arvon -10. Kannattavuusodotukset ovat kuitenkin parantuneet lievästi kaikilla päätoimialoilla kevääseen 2023 verrattuna.

Heikkoa kannattavuusennustetta selittää edelleen korkealla jäytävä inflaatio. Tuotantokustannusten nousuodotukset ovat vähentyneet huipputasolta, mutta odotusten saldoluku on edelleen korkea. Tuotantokustannusten odotetaan nousevan lähes puolitoista kertaa nopeammin kuin lopputuotehintojen.

Investointeja vähennetään selvästi

Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointeja merkittävästi lähiaikoina. Investointiodotusten saldoluku on selvästi negatiivinen arvolla –17. Heikot investointiodotukset kertovat epävarmuudesta tulevaan. Myös heikko rahoituksen saatavuus ja korkeat korot vaikuttavat investointihaluttomuuteen.

Alhainen investointiaktiviteetti on ikävä noidankehä. Investointien väheneminen alentaa talouskasvua ja vaikuttaa investoinneista hyötyvien pk-yritysten näkymiin negatiivisesti.

Pk-yritysten rahoituksen saanti huolestuttavalla tasolla

Syksyn 2023 pk-yritysbarometrissa jopa 9 prosenttia pk-yrityksistä vastasi, ettei ole hakenut rahoitusta viimeisen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta! Barometrin mukaan määrä on kasvanut viime keväästä 3 prosenttiyksikköä ja lukema on huolestuttavan suuri, kun huomioidaan se, että vain 3 prosenttia yrityksistä kertoi saaneensa negatiivisen rahoituspäätöksen. Barometrin tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei osa pk-yrityksistä hae ilmeisestä tarpeesta huolimatta rahoitusta. Tärkeimmiksi syiksi nousivat tiukentuneen sääntelyt luomat kireät vakuusvaatimukset ja rahoituksen kallis hinta. Kolmanneksi yleisin syy oli selkeästi rahoituksen huono yleinen saatavuus.

Barometrin mukaan pk-yritysten rahoitusrakenne on yhä hyvin pankkikeskeinen, vaikka Business Finlandin ja ELY-keskusten tarjoama rahoitus toimivatkin vaihtoehtona pankkirahoitukselle. Myös Finnveran rooli rahoituksen tarjoajana ja sen täydentäjänä on selkeästi kasvanut.

Yritysrahoitus näyttää barometrin mukaan keskittyvän pankeille ja se nähdään valitettavana, koska pankkirahoituksen saatavuuden ennakoidaan vaikeutuvan. Pk-yritysten tarve uudenlaisille ja entistä monipuolisimmille rahoitusratkaisuille onkin valtava.

SijoittajaPRO Corporate Finance auttaa yrittäjiä löytämään rahoitusta

  • Autamme yrityksiä löytämään rahoittajat ja rahoituksen
  • Analysoimme kohteet sijoittajille
  • Esittelemme sijoittajille vain tuotto-riskisuhteltaan mielenkiintoisemmat sijoituskohteet
  • Sijoitamme kaikkiin kohteisiin aina itse ja sijoittaja pääsee mukaan kanssasijoittajina

Lue lisää SijoittajaPRO Corporate Financesta!

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Eduskunta hyväksyi YEL-muutoksen – Mitä se tarkoittaa yrittäjille?
Kiinteistövakuudelliset yrityslainat vakauttavat salkkua
Lainaesimerkit Estategurusta – Minkälaiset vakuudet sijoittaja saa?
Sijoittajan valinnat