Velkakirjat

Velkakirja on sitoumus, jossa velallinen sitoutuu maksamaan velkojalle takaisin velan pääoman ja korot sovituin ehdoin.

Velkoja haluaa lainaamalleen rahasummalle koron, joka riippuu velan takaisinmaksuajasta sekä velan takaisinmaksuun liittyvästä riskistä. Riskiä laskevat velan vakuudet sekä velallisen lainanhoitokyky. Tyypillisesti valtion velkakirjat ovat riskittömämpi sijoituskohde kuin yritysten velkakirjat.

Joukkovelkakirjalaina on useaan pienempään osuuteen jaettu velka. Joukkovelkakirjalainalla lainan liikkeellelaskija hakee suurelta joukolta sijoittajia rahaa ja sitoutuu maksamaan velan takaisin tiettynä päivämääränä. Joukkovelkakirjalainalle voidaan maksaa vuosittaista kuponkikorkoa. Sijoitettava määrä on yleensä vähintään 1 000 euroa, mutta tyypillisesti pörssiyritysten joukkovelkakirjoihin vaatimuksena on 100 000 euron minimisijoitus.

Joukkovelkakirjoille on jälkimarkkinat, mutta kaupankäynti ei ole yhtä avointa kuin osakkeilla. Sijoittaja ei voi suoraan ostaa joukkovelkakirjoja markkinoilta, vaan tähän tarvitaan välikäsi, kuten pankki tai varainhoitaja. Viime kädessä kaupan toteuttaa meklari, joka etsii joukkovelkakirjan myyjän ja hinnan sekä pidättää toimeksiannosta kaupankäyntipalkkion.

Miten velkakirjoihin voi sijoittaa?

  • Pörssiyritysten, valtioiden, kuntien ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjoihin sijoittamiseen tarvitset välikäden, kuten pankin tai varainhoitajan.
  • Pk-yritysten velkakirjoihin tarvitset joukkorahoitus- tai muun sijoituskanavan. Pienin sijoituserä vaihtelee yhdestä eurosta ylöspäin.
  • Yksityissijoittajalle ETF-rahastot ovat paras tapa sijoittaa joukkovelkakirjoihin. Helpoiten löydät tehokkaat ETF:t Sijoittaja.fi:n ETF-työkalulla.