Mikä on osakesäästötili?

Kyseessä on tili, jolle sijoittaja voi siirtää rahavaroja, jotka sijoitetaan sijoittajan päätöksen mukaisesti listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tilin voi avata yksittäinen sijoittaja (luonnollinen henkilö) ja tilin voi avata myös alaikäiselle. Yritykset tai yhteisöt eivät voi avata osakesäästötiliä.

Osakesäästötilejä voi olla vain yksi henkilöä kohti, tosin palveluntarjoajaa (esim. pankki, sijoituspalveluyritys, näihin rinnastettava Eurooppalainen palveluntarjoaja) voi vaihtaa ilman veroseuraamuksia.

Huom! Jos osakesäästötilejä on useampi, määrää Verohallinto jokaiselle niistä 10 euron veronkorotuksen päivää kohti.

Parasta osakesäästötilissä on, että tilille kertyvistä osingoista ja myyntivoitoista ei makseta veroa. Pääomatuloveroa maksetaan vasta, kun varoja nostetetaan pois tililtä.

Osakesäästötilin käyttö

Aikaisemmin osakesäästötilille tehtyjen talletusten enimmäismäärä oli 50 000 euroa, mutta vuodesta 2024 alkaen osakesäästötilille voi siirtää maksimissaan 100 000 euroa. Tilillä olevan sijoituksen määrä voi kuitenkin nousta tätä summaa korkeammaksi. Sijoituksen määrää voivat kartuttaa paitsi osakkeiden arvon nousut, myös osingot. Osakesäästötilin osakkeiden saamat osingot kartuttavat tilin varallisuutta ja ne voidaan sijoittaa edelleen osakkeisiin mikäli tilin haltija niin haluaa. Osinkotulo verotetaan muun osakesäästötilin tuoton ohella pääomatulona, kun varoja nostetaan.

Esimerkki:

Jos henkilö sijoittaa tilille 80 000 euroa ja sijoitusten summa kasvaa 105 000 euroon, ei sijoitetun varallisuuden maksimimäärä vielä täyty. Henkilö voi sijoittaa tilille vielä 20 000 euroa.

Osakesäästötilille voidaan siirtää vain rahaa, joka edelleen käytetään listattuihin pörssiosakkeisiin. Tilille ei voi siirtää osakkeita, rahasto-osuuksia tai muuta varallisuutta. Osakesäästötilille talletettuja varoja voidaan sijoittaa pörssiosakkeisiin tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin (esim. First North -kauppapaikka). Varoja voidaan sijoittaa näillä edellytyksillä niin kotimaisiin, kuin ulkomaisiinkin osakkeisiin.

Osakesäästötilin hyödyt

  • Piensijoittajan verokohtelu yhdenmukaistuu rahastoihin, sijoitusvakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin nähden
  • Yksityishenkilöiden kiinnostus osakesijoittamiseen lisääntyy
  • Suomalaisten osakesäästäjien osakesalkkujen hajautus mahdollisesti tehostuu
  • Suomalaisten varallisuus tulee kasvamaan korkoa korkolle -efektin kautta

Osakesäästötilin heikkoudet

  • Osakesäästötili on heikosti omaisuusluokkahajautettu (vain osakkeita)
  • Osakesäästötili on heikosti riskisuojattu (ETF:iä tai rahastoja ei hyväksytä)
  • Osakesäästötilin sijoitusten tappiot ovat vähennyskelpoisia vain tilin lopettaessa
  • Kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuudet tai rahastot eivät ole rajattuja

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin avulla piensijoittajat pääsevät vihdoin nauttimaan samoista veroeduista suursijoittajien kanssa.

Osakesäästötilin sisällä osingot ja myyntivoitot ovat verottomia. Vero maksetaan siinä vaiheessa, kun sijoittaja nostaa tililtä rahaa. Kauppaa käydessä mahdolliset myyntivoitot ja -tappiot jäisivät näin kulloisenkin vuoden pääomatuloverotuksen ulkopuolelle.

Varoja nostettaessa verotettavan tulon määrä on suhteellinen siihen osuuteen, mikä nostettavasta varallisuudesta on osakesäästötilille kertynyttä voittoa.

Esimerkki:

Sijoittajan osakesäästötilillä on 100 000 euroa, tästä 50% on alunperin tilille sijoitettua varallisuutta (50 000€) ja 50% varallisuuden kasvattamaa tuottoa (50 000€). Koska tilin varallisuudesta puolet on tuottoa, verotettaisiin jokaisesta nostosta puolet pääomatulon veroprosentin avulla:

Nosto 30 000€, verotettavaa pääomatuloa 15 000€ (veroprosentti 30%). Varat verojen jälkeen 25 500€ ja pääomatulovero 4 500€.

Nosto 100 000€, verotettavaa pääomatuloa 50 000€ (veroprosentti 30% 30 000€ asti, sen jälkeen 34%). Varat verojen jälkeen 84 200€ ja pääomatuloveroa 15 800€.

Osakesäästötilin sijoituksista aiheutuneita tappioita ei voi vähentää verotuksessa ennen kuin osakesäästötili lopetetaan. Mikäli osakesäästötilillä oleva varallisuus on arvoltaan vähemmän kuin tilille sijoitetun varallisuuden määrä, muodostuu erotuksesta osakesäästötilin tappio. Tappiolliselta osakesäästötililtä tehtyjä nostoja ei luonnollisesti veroteta.

Osakesäästötilin tappio on vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista sinä vuonna, jona osakesäästötili lakkautetaan. Mikäli tappio on pääomatuloja suurempi, muodostuu jäljelle jäävästä tappiosta pääomatulolajin tappio, jota voidaan vähentää kymmenen vuoden ajan.