Laadi oma sijoitussuunnitelma

Sijoitussuunnitelmalla tarkoitamme kokonaisvaltaista suunnitelmaa sille, miten varallisuus sijoitetaan. Sijoitussuunnitelmassa tulee ottaa mm. seuraavia asioita huomioon:

  • Sijoitusvarallisuuden koko
  • Sijoitusaika
  • Henkilökohtainen riskinottohalukkuus
  • Henkilökohtainen sijoitustyyli ja arvot
  • Osaaminen ja ajankäyttö sijoitustoimintaan

Sijoitusvarallisuuden koko

Käytössä oleva sijoitusvarallisuus vaikuttaa sijoitussuunnitelmaan. Mitä suurempi varallisuus, sitä huolellisempi ja laajempi sijoitussuunnitelman pitää olla. Pienelle varallisuudelle riittää yksinkertainen suunnitelma.

Esimerkkejä sijoitussuunnitelmasta

0 – 100 000 euroa ja kuukausisäästäjä

Laajasti hajautettu sijoitussalkku, joka koostuu ETF-, indeksi- tai perinteisistä rahastoista. ETF:ien ja rahastojen valinnassa huomioitava oma riskinsietokyky ja henkilökohtainen sijoitustyyli. Myös suorat sijoitukset osakkeisiin ovat järkeviä, kun salkun koko ylittää 10 000 euroa, sekä vaihtoehtoiset sijoituskohteet.

100 000 – 500 000 euroa

Laajasti hajautettu sijoitussalkku, joka koostuu ETF-, indeksi- tai perinteisistä rahastoista sekä suorista sijoituksista osakkeisiin. ETF:ien ja rahastojen valinnassa huomioitava oma riskinsietokyky ja henkilökohtainen sijoitustyyli. Myös vaihtoehtoiset sijoituskohteet.

500 000 – 1 000 000 euroa

Laajasti hajautettu sijoitussalkku, joka koostuu ETF-, indeksi- tai perinteisistä rahastoista sekä suorista sijoituksista osakkeisiin. ETF:ien ja rahastojen valinnassa huomioitava oma riskinsietokyky ja henkilökohtainen sijoitustyyli. Myös vaihtoehtoiset ja reaaliomaisuus-sijoituskohteet.

Osa varallisuudesta likvideissä talletus- tai muissa vastaavan riskin sijoituksissa.

1 000 000 – 10 000 000 euroa

Laajasti hajautettu sijoitussalkku, joka koostuu ETF-, indeksi- tai perinteisistä rahastoista sekä suorista sijoituksista osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin tai varainhoitosalkku.

Lisäksi: vaihtoehtoiset sijoituskohteet, reaaliomaisuuskohteet, pääomasijoitukset.

Osa varallisuudesta likvideissä talletus- tai muissa vastaavan riskin sijoituksissa.

Sijoittaja-ryhmään kuuluva SFR Advisors tekee varakkaille yksityishenkilöille ja institutionaalisille sijoittajille sijoitussuunnittelua ja tarjoaa apua varainhoidon kilpailuttamiseen. Lue lisää sijoitussuunnittelusta SFR Advisorsin sivuilta.

Yli 10 000 000 euroa

Useammalle varainhoitajalle tai palveluntarjoajalle vastuutettu: Laajasti hajautettu sijoitussalkku, joka koostuu ETF-, indeksi- tai perinteisistä rahastoista sekä suorista sijoituksista osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.

Lisäksi: vaihtoehtoiset sijoituskohteet, reaaliomaisuuskohteet, pääomasijoitukset.

Osa varallisuudesta likvideissä talletus- tai muissa vastaavan riskin sijoituksissa.

Varainhoito kannattaa hajauttaa 2-4 eri varainhoitajan kesken varainhoitajariskin alentamiseksi. Varainhoidon voi myös keskittää antamalla korkosalkun yhdelle varainhoitajalle, osakesalkun yhdelle, reaaliomaisuussalkun yhdelle jne.

Sijoitusaika

Sijoitusaika määrittää millä riskitasolla ja likviditeetillä varallisuus on sijoitettuna. Mikäli sijoitusaika on lyhyt (alle 1 vuosi), pääoma ei saisi hävitä. Tällöin sijoittajan vaihtoehdoiksi jäävät talletukset tai vastaavan riskitason rahastot. Vaatimus sille, miten nopeasti sijoitukset ovat nostettavissa, vaikuttaa myös sijoittajan vaihtoehtoihin. Esimerkiksi, jos sijoitusten on oltava nostettavissa milloin tahansa vuoden aikana, määräaikainen (12 kk:n) talletus ei tule kysymykseen.

Sijoitusajan ollessa pitkä, aika ei aseta rajoituksia sijoitusten riskitasolle ja likviditeettille.

Riskinsietokyky

Oletko riskinottaja vai riskinkarttaja? Henkilökohtainen riskinsietokykysi vaikuttaa sijoitussuunnitelmaan. Voit testata omaa riskinottohalukkuuttasi yksinkertaisesti. Esimerkiksi miettimällä minkäsuuruista tappiota kestät sijoituksissasi:

Henkilökohtainen riskinsietokyky ja arvot

Oletko aktiivinen vai passiivinen sijoittaja? Oletko tyytyväinen markkinatuottoon vai tavoitteletko markkinaa parempaa tuottoa? Sijoitatko eettisesti? Onko muita rajoitteita sijoitusinstrumenttien valintaan?

Oman arvomaailman pitäisi näkyä myös sijoitustoiminnassa. Jos vastustat tietyn yhtiön toimintaa eettisistä syistä, tuskin haluat olla yhtiön omistaja. ETF-työkalustamme löydät valmiin listan eettisistä ETF-rahastoista.

Vältä turhaa kaupankäyntiä

Liiallinen aktiivisuus lisää sijoitustoiminnan kuluja ja heikentää tuottoja. Aktiivinen sijoittaja myös syyllistyy usein sijoittajan yleisimpiin virheisiin. Omalla aktiivisuudella voi kuitenkin saada lisätuottoa, mutta aktiivinen toimiminen edellyttää osaamista ja ajankäyttöä sekä kurinalaisuutta sijoituskohteiden valintaan.

Uudelleenpainota salkkusi tietyin väliajoin (esim. kerran vuodessa).

Osaaminen ja ajankäyttö

Sijoittajat usein yliarvioivat oman osaamisensa. Tällöin onnistumiset ruokkivat riskinottoa ja oman sijoitussuunnitelman noudattaminen unohtuu. Markkinatilanteen kääntyessä tappiot kasvavat. Sijoittajan kannatta myös miettiä, paljonko sijoitustoimintaan on käytettävissä aikaa ja minkälaiset työkalut ovat käytössä. Jos aikaa markkinan seurantaan on vähän, kannattaa sijoittaa ETF:iin tai rahastoihin laajasti hajauttaen ja säästää tasaisesti. 

Lue lisää aiheesta