Allokaatio (hajautus omaisuuslajien välillä)

  • Hajauttamalla eri omaisuusluokkiin sijoitussalkun riski pienenee
  • Mitä useampi omaisuusluokka, sitä laajempi hajautus

Omaisuuslajit

Omaisuuslajit voidaan yleisesti jakaa osakkeisiin, velkakirjoihin, reaaliomaisuuteen ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin.

Omaisuuslajeilla on omat ominaispiirteensä. Eri omaisuuslajit myös käyttäytyvät eri tavoin taloussyklien eri vaiheissa. Sijoittamalla eri omaisuuslajeihin sijoitussalkun kokonaisarvon heilunta vähenee.

Allokaatio omaisuuslajien välillä

Sijoitussalkun riskin pienentäminen on helpoiten toteutettavissa hajauttamalla sijoitusvarallisuus laajasti eri omaisuusluokkiin. Hajauttamalla salkku huolellisesti toisistaan riippumattomien omaisuusluokkien kesken sijoitussalkun riski pienenee merkittävästi. Mitä suurempi on sijoitettava varallisuus, sitä laajemmin eri omaisuuslajeihin kannattaa hajauttaa.

Alla on listattu tärkeysjärjestyksessä omaisuuslajeja, jotka tuovat hajautushyötyä osakesalkkuun:

  1. Korkean luottoluokituksen valtionlainat
  2. Korkean luottoluokituksen yrityslainat
  3. Raaka-aineet
  4. Listatut kiinteistörahastot
  5. Korkean riskin yrityslainat (high yield)

Lista ei ole yksiselitteinen, koska ominaisuudet elävät ajassa ja ovat riippuvaisia kulloisestakin markkinatilanteesta. Esimerkiksi korot olivat 2010-luvulla pitkään nollatasolla, jolloin korkoinstrumentit (valtionlainat ja yrityslainat) eivät tarjonneet yhtä hyvää hajautushyötyä kuin aiemmin. Vuodesta 2022 eteenpäin korkotaso on jälleen ollut nousussa.

Miten käytännössä toteuttaa hajautus?

Useaan omaisuusluokkaan hajautettu varainhoitoratkaisu eri riskiprofiilin sijoittajille voi näyttää esimerkiksi tältä:

turhavarainhoitaja

Ylläoleva sijoitussalkku on helppo toteuttaa ETF-rahastoilla. Tällaisen salkun vuosittainen kulu on alle 0,5 % vuodessa käyttäen tehokkaita ETF-rahastoja.

  • Löydät tehokkaat ETF-rahastot eri omaisuusluokkiin ETF-työkalun avulla
  • Voit muodostaa itse yksinkertaisen mallisalkun, joka sisältää osakkeita ja/tai ETF-rahastoja Sijoittaja360 -palvelun avulla.
  • Tarkastele edistyksellisten mallisalkkujemme tuottohistoriaa ja riskejä sekä katso mitä ETF-rahastoja ne sisältävät.