Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistösijoittaminen tarkoittaa pääoman sitomista kiinteistöön tai sen osaan taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Kiinteistöt tarjoavat myös jonkinasteista hajautushyötyä korko- ja osakesijoituksiin. Lisäksi kiinteistöllä on hyvä vakuusarvo lainaa varten, joten sijoittaja voi hyödyntää velkavipua kiinteistösijoituksissa.

Sijoituskiinteistöihin voi sijoittajaa joko suoraan tai epäsuorasti, esimerkiksi kiinteistörahastojen kautta. Taloudellinen hyöty sijoittajalle voi tulla paitsi kiinteistön arvonnousun kautta myös säännöllisistä vuokratuloista. Kiinteistön arvonnousu voi johtua esimerkiksi rakennuksen kehittämisestä tai yleisestä hinnannoususta markkinoilla.

Suomessa kiinteistö ja sillä sijaitsevat rakennukset omistetaan ja hallitaan usein siihen tarkoitukseen perustetun kiinteistöosakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön kautta.

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa, joissa huoneistojen lattiapinta-alasta yli puolet on osakashallinnassa olevia asuinhuoneistoja. Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä. 

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön erottaa asunto-osakeyhtiöstä se, että keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen käyttötarkoitusta ei ole rajattu. Keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä vuokrasopimukset tehdään osakkeenomistajan ja vuokralaisen välille, jolloin vuokratulo on osakkeenomistajan verotettavaa tuloa. 

Sijoittajalla on myös mahdollisuus omistaa kiinteistö suoraan luonnollisena henkilönä. Tässä tapauksessa, vuokratulot katsotaan suoraan kiinteistön omistajan veronalaiseksi tuloksi. Tämä on erityisen yleistä omistusasumisen kontekstissa, kuten omakotitaloissa.

Lue lisää kiinteistösijoittamisesta