Osakesäästötili UKK | Usein kysytyt kysymykset

Osakesäästötili tarjoaa paljon hyötyjä, mutta herättää myös paljon kysymyksiä. Mitä osakesäästötilille voi ostaa? Miten osakesäästötilin verotus toimii? Onnistuuko lyhyeksimyynti, velkavipu tai vanhojen osakkeiden siirto? Vastasimme yleisimpiin kysymyksiin.

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Osakesäästötili tarjoaa paljon hyötyjä, mutta herättää myös paljon kysymyksiä. Mitä osakesäästötilille voi ostaa? Miten osakesäästötilin verotus toimii? Onnistuuko lyhyeksimyynti, velkavipu tai vanhojen osakkeiden siirto? Vastasimme yleisimpiin kysymyksiin.

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili on tili, jonka sisällä voit ostaa ja myydä koti- ja ulkomaisia pörssilistattuja osakkeita ilman välittömiä veroseuraamuksia. Osakesäästötilille voi tehdä vuoden 2024 alusta lähtien talletuksia korkeintaan 100 000 euron edestä.

Parasta osakesäästötilissä on se, että osakesäästötilillä osingoista ja myyntivoitoista ei makseta veroa. Pääomatuloveroa maksetaan vasta varoja nostettaessa.

Hyöty tulee siitä, että säästetyt verot voi sijoittaa uudelleen, jolloin ajan kanssa korkoa korolle -ilmiöstä johtuen sijoitettu summa kasvaa suuremmaksi kuin arvo-osuustilillä.

Mitä osakesäästötilille voi ostaa?

Osakesäästötilille voi ostaa osakkeita

  • pörssistä (esim. Nasdaq Helsinki) tai monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä (esim. First North Helsinki). Varoja voi sijoittaa näillä edellytyksillä niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin osakkeisiin.
  • listautumisanneista (”IPO”) eli osakeanneista, joissa yhtiö listautuu samalla pörssiin tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään.

Osakesäästötilillä olevalla talletustilillä voi säilyttää rahavaroja myös sellaisenaan. Tili voi olla euromääräinen tai jossakin muussa valuutassa.

Voiko osakesäästötilille ostaa rahastoja tai ETF:iä?

Ei. Osakesäästötili on nimensä mukaisesti tarkoitettu ainoastaan suoraan osakesijoittamiseen. Kiellettyjä sijoituskohteita ovat esimerkiksi:

  • julkisen kaupankäynnin kohteena olevat rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyritysten osuudet, kuten pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t, vaikka niiden juridinen yhtiömuoto olisi osakeyhtiö.
  • listaamattomien yritysten osakkeet,
  • joukkovelkakirjalainat ja
  • johdannaiset.

Voiko vanhat osakkeet siirtää osakesäästötilille arvo-osuustililtä?

Ei. Osakesäästötilille voi tallettaa ja siltä voi nostaa vain rahaa. Arvo-osuustilin osakeomistukset pitää realisoida ennen kuin rahat voi siirtää osakesäästötilille.

Saako osakesäästötilillä käyttää velkavipua?

Kyllä ja ei. Osakesäästötiliin ei voida liittää luottoja, eikä osakesäästötilin osakeomistuksia voida käyttää lainan vakuutena. Sen sijaan arvo-osuustilillä olevia osakeomistuksia voi käyttää lainan vakuutena, ja tämän sijoituslainan voi halutessaan sijoittaa osakesäästötilille. Esimerkiksi Nordnet on mainostanut tällaista mahdollisuutta. Myös tavallisen pankkilainan voi halutessaan sijoittaa osakesäästötilille.

Verotuksessa osakesäästötilille sijoitettu velka on tulonhankkimisvelkaa, jonka korot ovat verovähennyskelpoisia pääomatuloista.

Voiko osakesäästötilillä shortata eli myydä lyhyeksi osakkeita?

Ei. Osakesäästötilillä ei voi harjoittaa lyhyeksimyyntiä. Vastaava lainsäädäntö pätee myös mm. Ruotsissa käytössä olevaan ISK-tiliin (investeringssparkonto), jota on hyödynnetty pohjana Suomen osakesäästötiliä koskevan lainsäädännön valmistelussa.

Voiko osakesäästötilillä hyödyntää valuuttatilejä?

Ei. Osakesäästötiliin liitetty talletustili voi olla euromääräinen tai jossakin muussa valuutassa, mutta näitä talletustilejä voi olla ainoastaan yksi. Ostettaessa ja myytäessä osakkeita jossakin muussa kuin talletustilin valuutassa, sijoittaja joutuu maksamaan automaattisen valuutanvaihdon kustannukset. Useimmilla välittäjillä automaattisen valuutanvaihdon kustannukset ovat kalliimmat kuin valuuttatiliä käytettäessä, mikä on hyvä huomioida kaupankäynnin kustannuksia arvioitaessa.

Miten osakesäästötilin veronalainen tuotto lasketaan?

Osakesäästötililtä varoja nostettaessa veronalainen tuotto voidaan laskea seuraavalla tavalla:

( Voitto / OST:n käypä arvo ) × Nostettu määrä.

Osakesäästötilin käypään arvoon lasketaan tilillä olevat rahavarat ja osakkeiden arvo nostohetkellä. Pörssiosakkeiden arvona käytetään nostopäivää edeltävän päivän päätöskurssia. Sijoittaja joutuu maksamaan veroa saman kaavan mukaisesti myös tilanteessa, jossa nostaa voitolliselta OST:ltä tallettamansa rahavarat – vaikka kyseisiä rahoja ei olisi koskaan sijoitettu osakkeisiin.

Voiko osakesäästötilin kulut vähentää verotuksessa?

Palveluntarjoajan osakesäästötililtä veloittamat palvelumaksut tai muut kulut ja sijoittamisesta aiheutuneet kulut vähentävät osakesäästötilin tuottoa ja tilillä olevien varojen määrää, jolloin ne tulevat otetuksi huomioon verotuksessa, kun tililtä nostetaan varoja, tai kun tili lopetetaan. Tällaisia palvelumaksuja ja kuluja ovat muun muassa tilinhoitomaksut, säilytysmaksut, kaupankäyntipalkkiot sekä ulkomaisten pörssien varainsiirto- ja transaktioverot.

Osakesäästötilillä olevien varojen sijoittamisesta aiheutuneet muut kulut, kuten sijoituskirjallisuus, -kurssit ja palvelut, työhuone tai sijoittamista varten hankittu tietokone eivät ole erikseen verotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Mikäli sijoittajalla on pääomatuloja muista sijoituksista (esim. arvo-osuustilin osakkeista), kulut voit vähentää näistä pääomatuloista.

Voiko osakesäästötilin tappiot vähentää verotuksessa?

Osakesäästötilin tappio on verovähennyskelpoinen vasta kun tili lopetetaan. Mikäli nostettava varallisuus on arvoltaan vähemmän kuin tilille sijoitetun varallisuuden määrä, muodostuu erotuksesta osakesäästötilin tappio.

Tappio on vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista vuonna, jona osakesäästötili lakkautetaan. Mikäli tappio on pääomatuloja suurempi, muodostuu jäljelle jäävästä tappiosta pääomatulolajin tappio, jota voidaan vähentää kymmenen vuoden ajan.

Voiko osakesäästötilin verotuksessa hyödyntää osinkojen osittaista verovapautta tai hankintameno-olettamaa?

Ei. Osakesäästötilin tuotto voi olla arvonnousun lisäksi esimerkiksi osinkoa, korkoa tai valuuttakurssivoittoa. Koska osakesäästötilin tuotto ei ole verotuksessa luovutusvoittoa vaan muuta pääomatuloa, osakesäästötilin tuoton verotuksessa ei sovelleta luovutusvoittoverotusta koskevaa hankintameno-olettamaa.

Tavallisella arvo-osuutilillä suomalaisten pörssiosakkeiden osingoista 15 % olisi verovapaata. Osakesäästötilillä tätä verovapaata osuutta ei voi hyödyntää, vaan kaikki tuotto – osingot mukaan lukien – on veronalaista.

Voiko osakesäästötilejä avata useamman kuin yhden?

Ei. Lain mukaan osakesäästötilejä saa olla yhdellä henkilöllä kerrallaan vain yksi. Mikäli osakesäästötilin avaa tarkoituksellisesti tai vahingossa useampaan kuin yhteen pankkiin, on edessä suhteellisen kova rangaistus asian paljastuessa verottajalle.

Kun viranomaiselle paljastuu, että sijoittajalla on useampi kuin yksi osakesäästötili, verottaja perii takautuvasti lisäveroa jokaisesta tilistä (ei vain ylimääräisistä tileistä) 10 euroa jokaista päivää kohden. Kulu voi paisua helposti tuhansiin euroihin. Verottaja karhuaa summan, vaikka osakesäästötili olisi tyhjillään.

Esimerkki: Jos sijoittajalla on kaksi osakesäästötiliä avoinna koko vuoden ajan, verottaja määrää 7 300 euron veronkorotuksen (= 2 × 10 euroa × 365 päivää).

Päivitys 13.9.2021: Avasitko epähuomiossa useamman kuin yhden osakesäästötilin ja verottaja ilmoitti isoista mätkyistä? Mikäli kyseessä on ollut aito vahinko, eikä toinen tileistä ei ole ollut käytössä, voit hakea veronkorotuksesta vapautusta.

Kokonaan veronkorotusta tuskin saa silti anteeksi, sillä osakesäästötilin veronkorotuspykälä on ehdoton eli veronkorotusta ei voi jättää määräämättä. Veronkorotukseen voi kuitenkin hakea verosta vapauttamista kohtuuttomuuden perusteella. Vapautuksen voi saada vasta jälkikäteen, joten verottajan päätöstä odotellessa pitää maksaa määrätyt jäännösverot eli mätkyt. Suuria mätkyjä varten voi tarvittaessa pyytää lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä OmaVerossa.

Miten pienellä summalla kannattaa avata osakesäästötili?

Pitääkö osakesäästötiliä varten olla kymmeniä tuhansia euroja ennen kuin siitä on hyötyä? Ei pidä. Osakesäästötilille säästämisen voi aloittaa vastaavalla summalla kuin osakesijoitukset yleensä. Nykyään voi aloittaa jo pienillä summilla.

Sopiva aloitussumma riippuu kuukausittain veloitettavista palvelu- ja säilytysmaksuista sekä kaupankäyntipalkkioista. Esimerkiksi Nordealla on Pohjoismaisisten pörssien osalta 1 % hintakatto kaupankäyntikuluissa, eli 100 euron kaupasta menee 1 euro kaupankäyntipalkkiota, jolloin voi aloittaa vaikka 100 euron kuukausisäästöllä tai 1000 euron alkusijoituksella ilman kulujen kasvamista liian suureksi.

Mihin osakesäästötili kannattaa avata?

Osakesäästötili kannattaa avata sille välittäjälle, joka tarjoaa parhaat palvelut ja hinnat kunkin sijoittajan tarpeisiin. Osakesäästötilejä tarjoavat tällä hetkellä Danske Bank, Mandatum, Nordnet, Nordea, OP ja Ålandsbanken.

Mitä osakkeita osakesäästötilille?

Sijoittaja voi osakesäästötilillä maksimaalisesti hyödyntää tunnettuja strategioita, joilla voi parantaa salkun tuottoa. Arvo-osuustilillä osa näistä jää helposti tekemättä vero-optimoinnista johtuen. Sijoittajan kannattaa esimerkiksi rebalansoida salkku vähintään kerran vuodessa, realisoida aika ajoin myyntivoittoja, kun oma tuottotavoite on täyttynyt, sekä sijoittaa hyödyntäen hyväksi havaittuja sijoitustyylejä. Näitä sijoitustyylejä ovat mm.:

  • Sijoittaminen vakaisiin laatuyhtiöihin, jotka pitkässä juoksussa tuottavat indeksiä paremmin matalammalla riskillä
  • Sijoittaminen osinkoa kasvattaviin yhtiöihin, jolloin sijoittaja saa maksimaalisen hyödyn verottomista osingoista ja tulevaisuudessa kasvavista osinkovirroista
  • Aktiivisen kaupankäynnin hyödyntäminen sijoittamalla nousevan kurssitrendin momentum-osakkeisiin.

Löydä helposti osakkeita osakesäästötilille

Vertaile osakkeita pisteytyksen, tuottojen ja tärkeimpien tunnuslukujen perusteella. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Suomesta mukana ovat lähes kaikki pörssin päälistan osakkeet, joilla on riittävä pörssihistoria. Ulkomaisista osakkeista mukana ovat 600 suurinta eurooppalaista yhtiötä, 500 suurinta yhtiötä Yhdysvalloista ja kiinnostavimmat teknologiayhtiöt.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat