Hajautus (omaisuuslajin sisällä)

Sijoitustutkimusten mukaan toimialojen välisellä hajautuksella kyetään saavuttamaan jopa maantieteellistä hajautusta parempia hyötyjä. Vielä 1990-luvulla sijoitustutkimuksen yleinen käsitys oli, että maantieteellinen hajautus oli selvästi toimialahajautusta tehokkaampaa. Nykymaailma on integroitunut, ja kurssien romahdus Kiinassa heijastuu usein välittömästi myös Helsingin pörssiin.

Esimerkiksi vuonna 2009 julkaistussa laadukkaassa hajautushyötyjä tarkastelevassa tieteellisessä julkaisussa todetaan, että osakemarkkinatuottoja ajavat pääasiassa globaalit toimiala- ja valuuttariskifaktorit. Tästä huolimatta sijoittajat ja perinteiset varainhoitomallit tarkastelevat markkinoita edelleen valtaosin vain ja ainoastaan maantieteellisestä näkökulmasta.

Älykkäillä ETF:illä tehokasta hajautusta

Viime aikoina alan huippututkimuksen parissa on löydetty mielenkiintoisia uusia strategioita, joilla salkun hajautusta on voitu lisätä ja tuottopotentiaalia parantaa. Klassisten pienyhtiö-, arvo- ja momentum-tyylien rinnalle on noussut muun muassa laatu- ja minimivolatiliteetti.

Lyhyesti kiteytettynä parempaan tuottoon on voitu päästä:

  • suosimalla pienyhtiöitä suuryhtiöiden sijaan (parempi tuloksen kasvupotentiaali pienissä yhtiöissä)
  • arvo-osakkeita kasvuosakkeiden sijaan (arvo-osakkeet usein hyljeksittyjä suosittujen kasvuosakkeiden sijaan)
  • suosimalla lyhyellä tähtäimellä hyvin kehittyneitä osakkeita (momentum-ilmiö, hyvin kehittyneillä on ollut tapana jatkaa trendiään ylös aivan kuten huonosti menneillä alas)
  • suosimalla laadukkaita, tasaista ja hyvää tulosta tekeviä yhtiöitä epävakaata tulosta tekevien sijaan
  • sijoittamalla turvallisiin matalan heilunnan osakkeisiin ja strategioihin (tylsät ja vakaat kehittyneet voimakkaasti heiluvia paremmin)

Riskien hajautuksen kannalta vielä tärkeämpi havainto on ollut, että yhdistelemällä tyylejä optimaalisesti on päästy paitsi markkina-arvopainotteisia indeksejä parempiin tuottoihin, niin myös ennen kaikkea huomattavasti pienempään riskiin. Esimerkiksi arvo- ja momentum- sekä laatu- ja momentum-strategioita yhdistelemällä on saavutettu huomattavan vakaita salkkuja.

Miten toteuttaa hajautus käytännössä?

  • Etsi eri sijoitustyylin osakkeita Osaketyökalulla
  • Löydät eri sijoitustyylillä sijoittavat ETF-rahastot helposti ETF-työkalulla
  • Strategiamestari-mallisalkkumme on rakennettu siten, että olemme huomioineet huolellisen hajautuksen.
Lisää luettavaa