Kannattaako sijoittaminen aloittaa rahastoilla vai osakkeilla?

Kannattaako sijoittaminen aloittaa rahastoilla vai osakkeilla? Ikuisuuskysymys, johon vastaus usein riippuu keneltä kysyy. Käymme tässä artikkelissa läpi molempien vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kannattaako sijoittaminen aloittaa rahastoilla vai osakkeilla? Ikuisuuskysymys, johon vastaus usein riippuu keneltä kysyy. Käymme tässä artikkelissa läpi molempien vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.

Kannattaako sijoittaminen aloittaa osakkeilla vai rahastoilla?

Ikuisyyskysymys, johon Sijoittaja.fi:n perustaja Timo Heikkilä pyrkii nyt antamaan selkokielisen vastauksen.

Tiivistäen vastaus menee näin:

  • Ensimmäiset tonnit aina rahastoon ja mieluiten matalakuluiseen indeksirahastoon
  • Sen jälkeen voi alkaa rakentaa omaa osakesalkkua.
  • Myöhemmässä vaiheessa mieti sinulle sopiva allokaatio rahastosalkun ja osakesalkun välillä. Onko se esimerkiksi 50/50 vai 30/70?

Osakesijoituksia vai osakerahastoja?

Osakesijoittajalle on tarjolla monia vaihtoehtoja. Tyypillisimmät vaihtoehdot ovat:

Suorissa osakesijoituksissa sijoittaja ostaa osakkeita ja muodostaa niistä osakesalkun. Osakesalkun rakenne riippuu siitä, montako osaketta salkussa on ja millä painoilla.

Perinteisessä rahastossa salkunhoitaja valitsee rahastoon osakkeet. Rahaston menestys riippuu salkunhoitajan osakevalinnoista. Sijoittajan saama tuotto riippuu rahaston sisältämien osakkeiden tuotosta vähennettynä rahaston kuluilla.

Indeksirahasto sisältää samat osakkeet samoilla painoilla kuin indeksissä. Indeksi voi olla markkinaindeksi tai jokin muu indeksi, esimerkiksi laatuosakkeiden kehitystä seuraava indeksi. Indeksirahaston ainoa tehtävä on seurata osakeindeksiä mahdollisimman tarkasti. Rahaston tuotto on indeksin tuotto vähennettynä kuluilla.

Myös ETF-rahastot seuraavat tyypillisesti indeksiä. ETF on rahasto, jonka voi ostaa pörssistä kuten osakkeen.

Suorien osakesijoitusten hyödyt ja haitat

Pörssiosakkeiden omistaminen on varmin tapa vaurastua pitkällä aikavälillä korkoa korolle -ilmiön ansiosta. Kääntöpuolena huonot kokemukset voivat johtaa siihen, että sijoittaminen loppuu vuosikausiksi, jopa loppuiäksi. Onnistuneilla osakevalinnoilla sijoittaja pääsee tuottoihin, joista rahastosijoittaja voi vain haaveilla.

Esimerkiksi Kauppalehden taannoisessa artikkelissa simuloitiin 400 osakesalkkua Helsingin pörssin osakkeilla. 200 salkussa oli 5 osaketta ja 200 salkussa 15 osaketta. Sijoitusaika oli viisi vuotta, ja osakkeet valittiin Helsingin pörssistä salkkuihin satunnaisesti. Simuloinnit tehtiin osakkeilla, joilla on ehjä viiden vuoden tuotto. Laskelmista jäivät pois osakkeet, jotka on ostettu pörssistä pois sekä uudet listautuneet osakkeet. Kauppalehden selvityksessä havaittiin seuraavaa:

  • 15 osakkeen salkkujen 5 vuoden mediaanituotto oli 124 % ja vaihteluväli 44 – 329 %
  • 5 osakkeen salkkujen 5 vuoden mediaanituotto oli 113 % ja vaihteluväli -4 – 401 %.

Vastaavana ajanjaksona OMX Helsinki Cap -indeksin kokonaistuotto oli 128 %, joka on hyvin lähellä 15 osakkeen salkkujen mediaanituottoa. Huomionarvoista on se, että viiden osakkeen salkuista osalla tuotto jäi tappiolliseksi, kun osalla salkuista tuotto ylitti yli kaksinkertaisesti markkinatuoton.

Osakesijoittajien saamat tuotot jakautuvat markkinoilla samalla tavalla. Iso osa sijoittajista pääsee lähelle markkinatuottoa. Osa sijoittajista saa vastaavasti selvästi markkinatuottoa heikompaa tuottoa ja osa selvästi parempaa.

Suorien osakesijoitusten hyödyt

+  Mahdollisuus korkeaan tuottoon

+  Vapaus valita omaan sijoitustyyliin sopiva sijoitusstrategia ja juuri omannäköisensä salkku

+  Vapaus omistaa niitä yrityksiä, joita haluaa omistaa ja niin kauan kuin haluaa

+  Vapaus muuttaa sijoitusstrategiaa ja osakesalkkua elämän- tai markkinatilanteen muutoksen takia

+  Ei muita kuluja kuin kaupankäynnistä ja mahdollisesti säilytyksestä aiheutuvat kulut

+  Mahdollisuus vaikuttaa ja tutustua muihin omistajiin yhtiökokouksissa

Suorien osakesijoitusten haitat

–  Mahdollisuus jäädä selvästi markkinatuotosta

–  Osakesijoittamiseen perusteet opiskeltava itse

–  Yhtiöiden seuraaminen vie aikaa

–  Rationaalisten päätösten tekeminen markkinoilla olevan informaation perusteella voi olla vaikeaa

–  Huolellinen hajautus edellyttää noin 10 osakkeen omistamista eri toimialoilta

–  Osa välittäjistä perii suuria kaupankäyntikuluja pienistä sijoitussummista, jolloin hajautetun salkun rakentaminen tulee kalliiksi

Rahastosijoittamisen hyödyt ja haitat

Rahastot ovat helpoin tapa aloittaa sijoittaminen. Perehtyminen vaatii vähemmän aikaa ja salkunhoitajat huolehtivat osakevalinnat sekä hajautuksen sijoittajan puolesta.

Haittapuolena ovat perinteisten aktiivisten rahastojen korkeat kulut sekä rahastovalinta. Usein säästäminen aloitetaan oman kotipankin rahastoilla. Nykypäivänä sijoittajalla on kuitenkin valinnanvapautta ja oman kotipankin rahastojen pitää kestää vertailu kansainvälisiin vaihtoehtoihin.

Rahastojen hyödyt

+  Helppous

+  Valmis hajautus

+  ETF- ja indeksirahastoissa edulliset kulut

+  Verotehokkuus (rahasto ei maksa osinkoveroa, eikä luovutusvoittoveroa ostoista ja myynneistä)

+  Etenkin ETF-rahastoissa paljon vaihtoehtoja

Rahastojen haitat

–  Valinnanvaikeus

–  Perinteisissä aktiivisissa rahastoissa on korkeat kulut, jonka vuoksi 4/5-rahastoista häviää vertailuindeksille

–  Rahaston sijoitusstrategiaan ja sijoituspäätöksiin ei voi itse vaikuttaa

–  Matalampi tuottopotentiaali (vastapainona rahaston matalampi riski)

Yhteenveto: Kannattaako aloittaa sijoittaminen rahastoilla vai osakkeilla?

Suorilla osakesijoituksilla tuottopotentiaali on suurin, mutta riskinä on jääminen markkinatuotosta. Merkittävin hyöty on, että osakesalkusta saa juuri oman näköisensä.

Rahastoissa tuotto on lähempänä markkinatuottoa. Rahastojen tuotoissa on eroa, joten sijoittajan kannattaa käyttää aikaa rahaston valintaan. Apuna voi käyttää Sijoittaja.fi:n rahastovertailuja.

Löydä parhaat rahastot helposti Rahastotyökalun avulla

Löydä tuottavimmat ja omaan sijoitustyyliin sopivimmat rahastot vaivattomasti. Rahastotyökalusta löydät yli 250 erilaista yhdistelmä-, osake-, korko- ja kiinteistörahastoa. Rahastotyökalun avulla voit helposti vertailla esimerkiksi rahaston tuottoja, kuluja ja kokoa. Sijoittaja.fi-jäsenet saavat käyttöönsä Sijoittaja360-palvelun, johon kuuluu myös Rahastotyökalu.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 2020.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat