Miten valitsen osakkeen?

Tuotto, sijoittamisen mahdollisuudet

Osakesijoittajan artikkelisarjan kolmannessa osassa tarjoilemme osakesijoittajan checklistin. Se auttaa erityisesti osakevalinnassa. Tarkista nämä ennen osakkeen ostoa.

Julkaistu: 21.05.2019 Kirjoittaja:

osaketyökalu osakkeet sijoittaminen säästäminen

Artikkelisarja osakesijoittajalle

 1. Osta ja pidä -sijoitusstrategia on kuollut
 2. Miten sijoitan osakkeisiin?
 3. Parhaat strategiat osakesijoittamiseen
 4. Miten valitsen osakkeen?

Osta ja pidä

Artikkelisarjan toisessa osassa kerroimme, että omatoimisella sijoittajalla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa sijoitusstrategiaksi.

 1. Osta ja perehdy
 2. Hyödynnä tunnettuja sijoitustyylejä.

Näistä kahdesta osta ja perehdy -strategia vaatii sijoittajalta enemmän ajankäyttöä ja viitseliäisyyttä. Siinä sijoittajan pitää tutustua yhtiöön syvällisesti ennen ostopäätöstä.

Käymme seuraavaksi läpi osakesijoittajan checklistin. Se on erityisen hyödyllinen osta ja perehdy -sijoittajalle, mutta tarkastamisen arvoinen myös sijoitustyylejä hyödyntävälle sijoittajalle.

Checklistin avulla sijoittajalla tulee perehdyttyä olennaisimpiin osakkeen arvoon ja tulevaan kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Checklist auttaa sijoittajaa siinä kaikkein vaikeimmassa – osakevalinnassa.

Checklist

 • Toimiala ja markkinanäkymät
  • Millä toimialalla yhtiö toimii?
  • Onko toimiala syklinen ja mitkä ovat toimialan kasvunäkymät?
  • Minkä kokoinen on yhtiön tuotteiden ja palveluiden markkina?
  • Onko yhtiö kiinni megatrendissä?
 • Kilpailuetu
  • Onko yhtiössä jotain erityislaatuista?
  • Mikä on sen kilpailuetu, jolla se erottuu kilpailijoista?
  • Ylivoimainen tuote tai palvelu, vahva patenttisalkku, alalle tulon esteet jne.
 • Taloudellinen tilanne
  • Viiden vuoden liikevaihto- ja tuloskehitys
  • Tuloksen kasvuennusteet
  • Onko kehitys nousevaa, tasaista, laskevaa vai heitteleekö tulos voimakkaasti?
  • Onko liikevoitto-% yli vai alle 10 %?
  • Paljonko yhtiöllä on korollista velkaa suhteessa omaan pääomaan, kassavaroihin ja käyttökatteeseen?
 • Arvostusluvut
  • 5-10 vuoden osinkohistoria
  • Osinkotuotto-% (pörssin keskiarvo on noin 4 %)
  • P/E-luku vuoden 2018, 2019 ja 2020 tuloksella laskettuna

Esimerkkinä KONE

Käytämme suomalaisten suosikkiosaketta KONEtta esimerkkinä, miten checklistiä voi hyödyntää. Aloitetaan KONEen osakkeeseen tutustuminen yhtiön IR-sivuilta.

Muutamalla klikkauksella sijoittaja saa vastaukset checklistin toimialaa ja markkinanäkymiä koskeviin kysymyksiin.

 • KONE on globaali toimija.
 • Useat globaalit megatrendit tukevat hissi- ja liukuporrasmarkkinan kasvua: kaupungistuminen, demografinen muutos, teknologinen murros, kasvava huomio turvallisuuteen sekä ympäristönäkökohtien kasvava tärkeys.
 • Uuslaitemarkkinan koko on 825 000 laitetta
  • KONEen osuus 19 %
 • Huoltotoiminnan koko on <15 milj. laitetta
  • KONEen osuus 1,2 milj.
 • KONE on kehittänyt jatkuvasti kilpailukykyään ja kasvanut markkinaa nopeammin.
 • Yhtiö järjesti 25.9.2018 pääomamarkkinapäivän, jonka laajasta materiaaliaineistosta sijoittaja saa hyvän kuvan liiketoiminnasta ja markkinatilanteesta.

IR-sivuilta löytyy myös helposti KONEen tärkeimmät luvut viimeiseltä seitsemältä vuodelta. Luvuista voidaan havaita seuraavaa:

 • Liikevaihto ja tulos kasvaneet vuoteen 2015 asti
 • Vahva tase (kassavarat ylittävät korolliset velat)
 • Korkea pääoman tuotto
 • Kohtuu hyvä osinkohistoria.

Viimeisin osavuosikatsaus on Q1/2019. Sen mukaan saadut tilaukset ja tilauskanta kääntyivät nousuun kasvaen vertailukaudesta. Kannattavuutta rasittavat kohonneet raaka-aine-, komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit. Yhtiö on kuitenkin onnistunut vakaannuttamaan saatujen tilausten suhteellista katetta kohdistetuilla hinnoittelu- ja säästötoimenpiteillä, ja odottaa sen johdosta liikevoittomarginaalin kasvavan vuoden loppua kohti. 

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 160 – 1 260 miljoonaa euroa. Ennusteen toteutuessa tulos siis palaa jälleen kasvu-uralle.

Arvostusluvut sijoittaja voi laskea itse tai hyödyntää tarjolla olevia työkaluja. Alla olevat tärkeimmät sijoittajan arvostusluvut löytyvät Osaketyökalustamme.

Niiden perusteella KONE on P/E- ja hinta per tasearvo (P/B) -tunnusluvuilla mitattuna kallis. Osinkotuotto on kohtuullinen ja lähellä Helsingin pörssin pitkän ajan keskiarvoa, joka on 4 %. Analyytikot ennustavat KONEelle kohtuullista 8,2 %:n vuotuista tuloskasvua.

Johtopäätös KONEesta checklistin perusteella

KONE on globaali toimija, jonka markkinakasvua tukevat megatrendit, kuten kaupungistuminen. Historiassa yhtiö on pystynyt vakaaseen kasvuun ja korkeaan kannattavuuteen. Viime vuosina vuotena tulos on kuitenkin heikentynyt raaka-aineiden hinnannousun, tariffien ja Kiinan hintapaineen johdosta, kuluvana vuonna näkymät ovat kääntymässä jälleen nousu-uralle. Yhtiön arvostusluvut ovat näkymiin ja tuloskasvuennusteisiin nähden korkeat. Näin ollen KONEen osakkeen tuotto-odotus seuraaville vuosille ei ole korkea ja edellyttää tuloksen selvää kasvua vuonna 2019 ja siitä eteen päin.

Johtopäätökset tehty KONEen IR-sivujen materiaalin ja Osaketyökalun pisteiden ja kommenttien perusteella.

Artikkelisarja osakesijoittajalle

 1. Osta ja pidä -sijoitusstrategia on kuollut
 2. Miten sijoitan osakkeisiin?
 3. Parhaat strategiat osakesijoittamiseen
 4. Miten valitsen osakkeen?

Osta ja pidä

Osaketyökalu avuksi osakevalintaan

Sijoittaja voi hyödyntää Sijoittaja.fi:n Osaketyökalua sekä “osta ja perehdy” -strategian että “hyödynnä tunnettuja sijoitustyylejä” -strategian käytännön toimeenpanossa. Työkalun kokonaispisteet on laskettu useasta eri faktorista tyylejä yhdistelemällä. Työkalusta voi helposti tarkastaa pisteet ja katsoa valmiit listat laatu-, arvo-, osinko-, kasvu ja  matalariskisistä osakkeista.

Jäsen - siirry osaketyökaluun tästä!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy