Miten valitsen osakkeen?

Käymme läpi osakesijoittajan checklistin. Se on erityisen hyödyllinen osta ja perehdy -sijoittajalle, mutta myös hyvä sijoitustyylejä hyödyntävälle sijoittajalle.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Käymme läpi osakesijoittajan checklistin. Se on erityisen hyödyllinen osta ja perehdy -sijoittajalle, mutta myös hyvä sijoitustyylejä hyödyntävälle sijoittajalle.

Artikkelisarja osakesijoittajalle

Osakesijoittajan kaksi vaihtoehtoa

Artikkelisarjan toisessa osassa kerroimme, että omatoimisella sijoittajalla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa sijoitusstrategiaksi.

 1. Osta ja perehdy
 2. Hyödynnä tunnettuja sijoitustyylejä.

Näistä kahdesta osta ja perehdy -strategia vaatii sijoittajalta enemmän ajankäyttöä ja viitseliäisyyttä. Siinä sijoittajan pitää tutustua yhtiöön syvällisesti ennen ostopäätöstä.

Käymme seuraavaksi läpi osakesijoittajan checklistin. Se on erityisen hyödyllinen osta ja perehdy -sijoittajalle, mutta tarkastamisen arvoinen myös sijoitustyylejä hyödyntävälle sijoittajalle.

Checklistin avulla sijoittajalla tulee perehdyttyä olennaisimpiin osakkeen arvoon ja tulevaan kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Checklist auttaa sijoittajaa siinä kaikkein vaikeimmassa – osakevalinnassa.

Ennen yhtiöön perehtymistä kannattaa tarkistaa kurssikehitys. Se sisältää kaiken markkinoilla olevan tiedon yhtiöstä, etenkin jos kyseessä on seurattu iso yhtiö. Saat siitä paljon informaatiota ja kysymyksiä ennen perehtymistä itse yhtiöön. Tämän jälkeen yhtiöperehtyminen antaa usein vastaukset kurssikäyttäytymiseen.

Kurssikehitys

 • Tutki yhtiön pitkän aikavälin kurssikehitystä.
  • Parhailla osakkeilla on nouseva 3-5 vuoden kurssihistoria.
  • Heikko pitkä kurssikehitys kertoo siitä, että yhtiössä tai toimialassa on jotain vikaa (markkinoiden mielestä)
 • Momentti eli lyhyt (alle 12kk) kurssikehitys kertoo osakkeen trendistä. Sijoittaja voi hyödyntää tätä ostoajankohdan suunnittelussa.
  • Hyvä pitkän aikavälin kurssikehitys ja positiivinen momentti = osta osaketta
  • Hyvä pitkän aikavälin kurssikehitys ja heikko momentti (eli laskeva lyhyen aikavälin kurssi) = lisää osaketta, mutta tee ostot erissä, jos kurssi jatkaakin laskussa
  • Hyvä pitkän aikaväin kurssikehitys ja neutraali momentti (eli sahaileva lyhyen aikavälin kurssi) = myy osaketta ja odota trendin suunta
  • Heikko pitkän aikavälin kurssikehitys ja positiivinen momentti = lisää varovasti osaketta, on mahdollista, että myös pitempi trendi kääntyy positiiviseen
  • Heikko pitkän aikavälin kurssikehitys ja heikko momentti = älä koske osakkeeseen, kyseessä putoava puukko, joten odota trendin käännettä

Miten valitsen osakkeen – Checklist

 • Toimiala ja markkinanäkymät
  • Millä toimialalla yhtiö toimii?
  • Onko toimiala syklinen ja mitkä ovat toimialan kasvunäkymät?
  • Minkä kokoinen on yhtiön tuotteiden ja palveluiden markkina?
  • Onko yhtiö kiinni megatrendissä?
 • Kilpailuetu
  • Onko yhtiössä jotain erityislaatuista?
  • Mikä on sen kilpailuetu, jolla se erottuu kilpailijoista?
  • Ylivoimainen tuote tai palvelu, vahva patenttisalkku, alalle tulon esteet jne.
 • Taloudellinen tilanne
  • Viiden vuoden liikevaihto- ja tuloskehitys
  • Tuloksen kasvuennusteet
  • Onko kehitys nousevaa, tasaista, laskevaa vai heitteleekö tulos voimakkaasti?
  • Onko liikevoitto-% yli vai alle toimialan muiden yhtiöiden?
  • Paljonko yhtiöllä on korollista velkaa suhteessa omaan pääomaan, kassavaroihin ja käyttökatteeseen?
 • Arvostusluvut
  • 5-10 vuoden osinkohistoria
  • Osinkotuotto-% (pörssin keskiarvo on noin 4 %)
  • P/E-luku vuoden 2023, 2024 ja 2025 tuloksella laskettuna
 • Vertaile
  • Vertaile tunnuslukuja ja arvostuslukuja saman toimialan yhtiöihin

Johtopäätökset

Oman analyysisi johtopäätöksenä päädyt ostamaan osaketta tai jätät oston tekemättä. Molemmat voivat olla yhtä hyviä sijoituspäätöksiä. Tekemättömiä sijoituspäätöksiä ei kannata jäädä murehtimaan, vaan keskittyä aina tulevaisuuteen. Osakemarkkinoilla on joka päivä mahdollisuuksia tehdä hyviä sijoituksia.

Voit helpottaa päätöstä asettamalla kriteerit ennakkoon. Esimerkiksi markkina on kasvava. Yhtiön viiden vuoden liikevaihdon kasvun pitää olla vähintään 5 % vuodessa. Yhtiöllä pitää olla nouseva tuloskehitys. Jne. Jos tutkimasi yhtiö ei täytä kriteereitäsi, voit tiputtaa sen pois ja siirtyä tutkimaan seuraavaa potentiaalista yhtiötä. Tässä erinomaisena apuna ovat Osaketyökalumme, jotka nopeuttavat työtä ja helpottavat osakevalintaa.

Osaketyökalu avuksi osakevalintaan

Sijoittajan kannattaa hyödyntää Sijoittaja.fi:n Osaketyökalua sekä ”osta ja perehdy” -strategian että ”hyödynnä tunnettuja sijoitustyylejä” -strategian käytännön toimeenpanossa. Työkalun kokonaispisteet on laskettu useasta eri faktorista tyylejä yhdistelemällä. Työkalun avulla voi lisäksi helposti tutkia yhtiön tärkeimpiä tunnuslukuja ja arvostuskertoimia. Lukuja voi vertailla esimerkiksi saman toimialan osakkeisiin ja saada siten käsityksen oman osakkeen houkuttelevuudesta.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat