Sijoittajan tyypillisimmät virheet nykyisessä markkinatilanteessa

Sijoittaja voi syyllistyä useisiin virheisiin varsinkin nykyisessä markkinaympäristössä. Mitä nämä virheet ovat ja miten niitä voisi oppia hallitsemaan?

Lauri Nikula
Lauri Nikula

Sijoittaja voi syyllistyä useisiin virheisiin varsinkin nykyisessä markkinaympäristössä. Mitä nämä virheet ovat ja miten niitä voisi oppia hallitsemaan?

Nykyinen markkinaympäristö voi olla monelle sijoittajalle uusi tuttavuus

Kulunut vuosi on voinut tuoda monelle sijoittajalle harmaita hiuksia pörssissä nähtyjen voimakkaiden liikkeiden vuoksi. Pääsääntöisesti suunta on ollut alaspäin, mutta matkalle on myös mahtunut vahvoja nousupyrähdyksiä, kuten viime viikkojen aikana. Kulunutta vuotta on varjostanut useat makrotalouden haasteet, kuten inflaatio, korkeat raaka-ainehinnat, toimitusketjujen haasteet, sekä Venäjän aloittamasta sodasta johtuva energia- ja ruokakriisi.

Tällä hetkellä keskuspankit ympäri maailman pyrkivät saamaan inflaatiota kuriin nostamalla ohjauskorkoja. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut ohjauskorkoa jo neljästi. Koronnostopäätösten jälkeisinä päivinä markkinoilla nähtiin usein voimakkaita laskupäiviä, mutta viimeisimmän koronnoston jälkeen osakkeet ovat olleet voimakkaassa nousussa.

Edellä mainitut tekijät ovat tehneet nykyisestä markkinaympäristöstä todella volatiilin, jossa on nähty vahvoja liikkeitä molempiin suuntiin. Volatiili markkina tulee todennäköisesti vielä jatkumaan, ja tämän kaltaisessa markkinatilanteessa sijoittajat voivat helposti syyllistyä virheisiin, joita he eivät välttämättä itse tiedosta. BlackRock tarkasteli kolmea sijoittajille tyypillistä virhettä nykyisessä markkinatilanteessa, ja kertoi mitä niiden välttämiseksi voisi tehdä.

Positioiden pitoon liittyvät virheet

Ensimmäinen virhe liittyy sijoituspositioiden pitoon, jonka mukaan sijoittajilla on taipumus pitää laskevia osakkeita liian kauan salkussaan, ja myydä voittavia osakkeita liian aikaisin. Tämä virhe näkyy etenkin tilanteissa, joissa sijoittajat kokevat pistäviä tappioita – kuten moni on kokenut tämän vuoden aikana. Vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta olivat historiallisen huonoa aikaa osakemarkkinoilla.

Tappio-osakkeet pidetään salkussa liian pitkään ja voittajaosakkeet myydään liian aikaisin

Käyttäytymisrahoitus havaitseekin, että ihmiset tuntevat menetyksen kivun jopa kaksi kertaa voimakkaammin kuin vastaavan suuruisesta hyödystä saadun mielihyvän. Sijoittajille tämä näyttäytyy siinä, että heillä on taipumus pitää väkisin kiinni häviävistä sijoituspositioista välttääkseen menetyksestä aiheutuvaa kipua. Toisaalta samaan aikaan on houkuttelevaa lukita voittoja myymällä voitollisia osakkeita liian aikaisin, sillä sijoittaja voi olla haluton ottamaan lisää riskiä vain marginaalisen hyödyn vuoksi.

Menetysten kivun ja hyötyjen mielihyvän suhde. Lähde: BlackRock

Haluttomuus tehdä muutoksia salkussa

Toinen sijoittajille tyypillinen virhe liittyy haluttomuuteen tehdä muutoksia, tai niin pienien muutosten teko, että niillä ei ole vaikutusta salkun suorituskykyyn. Tämä voi olla erittäin ongelmallista sijoittajalle, joka on pitkään tottunut tasaisen kasvun ja matalan inflaation aikakauteen. Tällä hetkellä markkinoita ravistelevat talouden muuttujat, joista ei ole tarvinnut vuosikausiin huolehtia.

Markkinoilla on näyttävästi herännyt toiveikkuutta siitä, että keskuspankit onnistuisivat nopeilla koronnostoilla hillitsemään inflaatiota siten, että talous hidastuu vain lievästi, jonka jälkeen päästäisiin jälleen höllentämään rahapolitiikkaa. Edessä voi kuitenkin olla vielä runsaasti epävakautta, varsinkin Euroopassa, missä energiakriisi uhkaa syöstä Euroopan syvään taantumaan. Sijoittajalle voi tulla kalliiksi seurata sokeasti sellaisia sijoitusstrategioita, jotka ovat toimineet vakaamman kasvun aikakausilla.

Omistusten yliarvostamisen harha

Kolmas virhe liittyy omistusten yliarvostamiseen. Tämän virheen mukaan ihmiset pitävät omaisuutta sitä suuremmassa arvossa, mitä pidempään se on heillä ollut hallussa. Jos esimerkiksi sijoittajalla on ollut tiettyjä osakkeita jo vuosikaudet salkussaan, hän voi vaatia niistä luopumisesta korkeampaa hintaa kuin salkun tuoreimmista osakkeista. Tämä virhe voi korostua etenkin tilanteessa, jossa sijoittaja pitää kiinni sijoituksistaan vielä pitkään sen jälkeenkin, kun kyseiselle sijoitukselle toiminut strategia on lakannut toimimasta. Tämä voi pidemmässä juoksussa heikentää sijoittajan suorituskykyä. Positioilla on usein taipumus tuottaa enemmän tuottoja elinkaarensa aikaisemmilla vaiheilla.

Vinkkejä virheiden lieventämiseen

Edellä käytyihin sijoittajan virheisiin voi auttaa tekemällä mielikuvaharjoitteen, jossa kuvittelet realisoineesi kaikki sijoituksesi, sekä voitot että tappiot. Tämän jälkeen kuvittele luovasi itsellesi ideaali sijoitusportfolio nykyiseen markkinatilanteeseen. Pitkäaikaisista sijoitussuunnitelmista ei tarvitse luopua, mutta harkitse muutosten tekemistä perustamatta niitä historiallisiin salkkuomistuksiin tai suorituksiin.

Seuraavaksi pyri hahmottamaan itsellesi markkinatilanteet tai osakkeiden hintarajat, jotka kertovat milloin tulisi realisoida voitot tai myydä tappiot. Suunnitelma voi auttaa reagoimaan epävakaiden markkinoiden aikana, kun sijoittaja kokee vahvoja tunteita suuntaan tai toiseen. Lopuksi pyri seuraamaan tunteitasi sekä tappioiden että voittojen jälkeen, ja pyri niiden pohjalta kehittämään sijoitussuunnitelmaasi. Kuuntele myös omaa näkemystäsi vastaan olevia sijoitusnäkemyksiä, joilla haastat omaa ajattelutapaasi.

Vältä riskit ja löydä ostopaikat markkinaympäristön avulla

Markkinaympäristöön on koottu sijoittajan kannalta keskeisimmät osakemarkkinoita, talouden tilaa ja markkinan riskejä kuvaavat indikaattorit. Markkinaympäristö kuuluu Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen.

Tutustu Markkinaympäristöön
Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
Tunnetuimmat sijoitustyylit, joita sijoittajat käyttävät
New call-to-action
Sijoittajan valinnat