TOP 10 laatuosakkeet maailmalta

Laatuyhtiöihin sijoittaminen on ollut historiassa selvästi markkinaindeksiä parempi sijoitustyyli. Mitkä ovat maailman parhaat laatuosakkeet juuri nyt?

laatuyhtiöt osakkeet sijoitusideat

Laatuyhtiöiden tuotto selvästi muita sijoitustyylejä parempi

Tunnetuimmista sijoitustyyleistä laatuyhtiöt ovat tuottaneet pitkällä ajanjaksolla selvästi parhaiten. Viimeisen lähes 30 vuoden tarkastelujaksolla markkinaindeksi on tuottanut noin 7 % vuodessa. Laatuyhtiöihin sijoittamalla olisi saanut 10,5 %:n vuosituoton markkinaindeksiä matalammalla riskillä.

Laatuyhtiöt ovat myös viimeisen 10 vuoden aikana tuottaneet selvästi parhaiten. Kuvaajassa on neljän eri MSCI-indeksin kymmenen vuoden tuottoja suhteessa markkinaindeksiin. Laatuyhtiöitä kuvaa MSCI Quality (musta viiva).

 

Miten määritämme laatuyhtiön?

Laatuyhtiöitä voi etsiä kvalitatiivisten ja numeeristen menetelmien avulla. Lue tästä, miten määritetään laatuyhtiö. Osakevalintatyökalumme pisteyttää osakkeet kahdeksan eri ominaisuuden perusteella. Laatu on yksi pisteytettävä ominaisuus ja se lasketaan numeerisella analyysilla.

Olemme kehittäneet edelleen laatuyhtiöpisteytystä. Laatupisteet lasketaan kannattavuuden vakaudesta ja trendistä sekä taseen vakavaraisuudesta. Kannattavuuden vakaus kertoo, miten tulos on vaihdellut historiassa. Mitä vähäisempi vaihtelu, sitä paremmat pisteet. Kannattavuustrendissä vastaavasti yhtiöt, joiden tuloskehitys on nouseva, saavat paremmat pisteet. Vakavaraisuus lasketaan taseen nettovelkaantuneisuudesta ja nettovelan takaisinmaksukyvyn perusteella. Lue tästä, miksi emme käytä ROE-% laatupisteytyksessä.

Osakkeet pisteytetään työkalussa laadun perusteella asteikolla 1-10. Laatuyhtiöitä ovat pisteet 9-10 saaneet yhtiöt. 

TOP 10 GLOBAALIT LAATUYHTIÖT

TOP 10 globaalit laatuyhtiöt ovat kymmenen parhaat laatupisteet saanutta osaketta. Kyseessä ovat siten maailman laadukkaimmat yhtiöt kvantitatiivisen analyysimme perusteella. Mukana ei ole rahoitussektorin osakkeita. TOP 10 -listan löytää aina helposti Osakevalintatyökalusta klikkaamalla Sijoitusideoita ja Laatuyhtiöt-laatikkoa.

 

USA:n yritysveron lasku muutti tuloksia

Trumpin yritysverouudistus on saanut aikaan sen, että useat USA:laiset suuryritykset ovat kertoneet jättiläismäisistä verokuluista. Esimerkiksi Pfizer kertoi Q4:lla, että sen veroaste laskee 17 %:iin vuoden 2017 20 %:ista. Samalla yhtiö kertoi, että sille tulee 15 miljardin verokulu Yhdysvaltain ulkopuolelta kertyneistä voitoista.

Vastaavista ylimääräisistä verokuluista ovat raportoineet muutkin jätit. Tästä syystä raportoidut osakekohtaiset tulokset ovat usealla S&P 500 -indeksin yhtiöllä negatiiviset tilikauden 2017 viimeisellä kvartaalilla.

Tämä ylimääräinen kertaluonteinen verokulu vääristää Osaketyökalumme pistelaskua käytettäessä osakekohtaista tulosta esimerkiksi laatupisteissä ja kannattavuustrendissä. Vaihdoimme 16.2.2018 päivityksessä tilalle operatiivisen tuloksen, jota kertaluonteiset verokulut eivät vääristä. Osaketyökalu on nyt päivitetty.

Sijoittajan taulukot ja kommentit TOP 10 -laatuosakkeista

Jäsenille suunnatussa osiossa maailman TOP 10 -laatuosakkeiden pisteytys ja sijoittajan tärkeimmät arvostusluvut. Lisäksi osiossa ovat kommenttimme yksittäisistä osakkeista.

OSTA JÄSENYYS TÄSTÄ!






SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


hajautus, osakemarkkina 19.3.2018 10:45 | Sijoittaja.fi
Markkinakatsaus: mistä tuottoa?

17.3.2018 06:49 | Sami Väänänen
Osaketyökalun TOP Suomi-osakkeet ja tuottokehitys







YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa




Tilaa sijoittajakirje



Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy