New call-to-action

Suomi Fundamentti 6,6 % tuottoon – teräsyhtiöt salkun kärjessä

Suomi Fundamentti -mallisalkun salkkukatsaus. Salkku tuotti marraskuussa vakaasti. Salkun TOP 3 -osakkeissa on kaksi syklistä ja yksi matalariskisempi osake.

Julkaistu: 02.12.2022 Kirjoittaja:

mallisalkut osakkeet sijoitusideat Suomi Fundamentti-mallisalkku

Suomi Fundamentti

Suomi Fundamentti on pisimpään seurannassamme ollut mallisalkku. Se on ollut livenä jo vuodesta 2009 lähtien. Salkku on indeksiä riskisempi, mutta tuotto on ollut pitkässä juoksussa selvästi parempi, kuten alla olevasta kuvaajasta voi havaita.

Marraskuu oli Suomi Fundamentille vakaa, ja mallisalkku tuotti 6,6 % – saman verran kuin vertailuindeksi OMX Helsinki Cap. Vuoden 2022 alusta salkku on pärjännyt hieman vertailuindeksiään heikommin, salkun tuottojen ollessa pakkasella -11,6 % ja vertailuindeksi ollessa vain -11,4 %.

Suomi Fundamentti -mallisalkun tuottokuvaaja

Mihin mallisalkku sijoittaa?

  • Salkku sisältää 25 kotimaista pörssiosaketta.
  • Osakkeet valitaan fundamenttianalyysin perusteella.
    • Tyypillisesti salkussa on hyvän osinkotuoton arvo-osakkeita, joiden tuloksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Suomi Fundamentin TOP-osakkeet

Suomi Fundamentti -mallisalkun top 3 osakkeet joulukuussa 2022 painotuksen perusteella
Suomi Fundamentti -mallisalkun top 3 osakkeet painotuksen perusteella

Suomi Fundamentin kärjestä löytyvät sykliset metalliosakkeet SSAB ja Outokumpu sekä kiinteistösijoitusyhtiö Citycon. Volatiliteetti kertoo osakkeen kurssivaihtelusta ja näistä kolmesta Citycon on selvästi matalariskisin.

SSAB jatkoi vahvaa tuloskehitystä vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 2 868 M€ (analyytikoiden ennuste 2 709,2 M€) ja oikaistu liikevoitto 613,5 M€ (ennuste 517,3 M€). Katsauskaudella SSAB:n Euroopan markkinat heikentyivät, mutta toisaalta niitä kompensoi SSAB Special Steels ja SSAB Americas -divisioonien vahvana jatkunut kehitys. Yhtiön mukaan markkinanäkymät ovat epävarmat muun muassa nousevan inflaation, komponenttipulan ja logistiikkaketjujen häiriöiden takia sekä Ukrainan sodan vaikutuksista johtuen. Euroopan markkinat ovat heikentyneet, mutta SSAB Special Steels ja SSAB Americas -divisioonien näkymiä pidetään vakaampina. Vuoden viimeiselle neljännekselle SSAB odottaa toteutuneiden hintojen olevan alhaisemmilla tasoilla kaikissa divisioonissa.

Outokummun kolmas vuosineljännes oli historiallisen hyvä. Yhtiön liikevaihto oli 2 951 M€ (analyytikoiden ennuste 2 306 M€) ja oikaistu liiketulos 241 M€ (ennuste 137,2 M€). Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 12 prosenttia, kun markkinat heikkenivät ja tuonti oli poikkeuksellisen korkealla tasolla. Sen sijaan Outokummun Americas-liiketoiminta-alue teki jälleen vahvan tuloksen, ja oikaistu käyttökate oli 135 miljoonaa euroa. Yhdysvaltojen markkinat ovat olleet poikkeuksellisen vahvat, mutta kolmannella neljänneksellä markkinoilla alkoi yhtiön mukaan olla selviä merkkejä heikentymisestä. Korkean sähkön hinnan vuoksi Outokumpu optimoi ferrokromin tuotantoa, mikä johti tuotantomäärien laskuun. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate laski 34 miljoonaan euroon. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Outokummun oikaistun käyttökatteen arvioidaan laskevan kolmannesta neljänneksestä.

Myös Cityconin liiketoiminta jatkui kolmannella neljänneksellä melko vahvana haastavasta makroekonomisesta ympäristöstä huolimatta. Yhtiön operatiivinen liiketulos oli 43,7 M€ (ennuste 45,5 M€) ja nettovuokratuotot olivat 50,6 miljoonaa euroon (Q3/2021: 51,3). Cityconin nykyisen portfolion vertailukelpoiset nettovuokratuotot kuitenkin kasvoivat katsauskaudella 3,4 % edellisvuoteen verrattuna. Nettovuokratuottoihin osaltaan vaikutti vertailukelpoisten vuokralaismyyntien kasvu, joka nousi vuoden aikana kokonaisuudessaan +7,0 % edellisvuoteen verrattuna. Myös kävijämäärät jatkoivat positiivista kehitystään. Cityconin kannattavuus kuitenkin heikentyi kolmannella neljänneksellä yhtiön operatiivinen liiketulos laskiessa 2,4 %. 

SSAB pärjännyt parhaiten 2022

Vuosi 2022 on ollut vaikea osakemarkkinoille, ja se näkyy myös Suomi Fundamentin parhaiden osakkeiden tuotoissa. Kolmen painotetuimman osakkeen joukosta parhaiten on kuluvana vuonna pärjännyt SSAB, jonka osake on noussut todella kunnioitettavat 24,0 %. Tämä on poikkeuksellisen suuri tuotto, kun otetaan huomioon koko Helsingin pörssin kuluvan vuoden tilanne. Outokummun ja Cityconin tuotot mukailevat paremmin markkinatilannetta, ja molempien osakkeet ovatkin laskeneet vuoden alusta.

Outokummun tuottoon on vaikuttanut korkeana pysytellyt inflaatio, jonka odotetaan laskevan tuotteiden kysyntää tulevina kvartaaleina. Yhtiö kuitenkin yllätti positiiviseti kolmannella neljänneksellä. Yhden ja kolmen kuukauden tuottojen perusteella Outokumpu onkin kolmikon parhaiten tuottanut osake.

Citycon on halpa, mutta sijoittajat pelkäävät, että inflaatio heikentää kauppakeskusten myyntiä. Myös nousseet korot ovat Cityconille negatiivista. Ne nostavat tuottovaatimusta ja siten kiinteistösalkun käypää arvoa sekä velan korkokuluja.

Suomi Fundamentti -mallisalkun top 3 osakkeiden tuotto vuonna 2022

Arvostusluvut edulliset

Suomi Fundamentin sijoitusstrategiana on ostaa hyvän osinkotuoton arvo-osakkeita, joiden kurssi on alhainen suhteessa tulevaisuuden tulokseen. Kuten alla olevasta Osaketyökalusta löytyvästä taulukosta voi havaita, kahdella osakkeella TOP 3- listasta arvostusluvut ovat erittäin edulliset. SSAB:lla vuoden 2022 tulosennusteella laskettu P/E-luku on 2,7 ja Outokummulla 2,5. Analyytikot kuitenkin uskovat, että teräsyhtiöt kärsivät markkinaepävarmuuksista ensi vuonna, sillä molempien yhtiöiden tulosten odotetaan heikentyvän selvästi vuonna 2023.

Cityconin liiketoiminta nähdään jatkuvan vakaana, ja tuloksen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Yhtiön vuoden 2023 tulosennusteella laskettu P/E-luku on 9,4.

Suomi Fundamentti -mallisalkun kolmen eniten painotetun osakkeen arvostusluvut.

Suomi Fundamentti -mallisalkun sisältö

Alla olevassa taulukossa koko Suomi Fundamentti -mallisalkun sisältö. Sen näkee myös mallisalkkusivuilta, josta löytyy useita salkkuvaihtoehtoja eri tyyliselle sijoittajalle. Suomi Fundamentista löytyy nyt useita syklisiä materiaalit- ja teollisuussektorin osakkeita, mutta myös kulutussektorin edullisia osakkeita.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSISINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy