Northcrypto

Analyysi: Kasvava kysyntä tukee Finnairin osaketta

Finnairin Q4-tulos oli positiivinen yllätys, ja yhtiö raportoi toisen voitollisen neljänneksen perättäin. Onko osakkeella edellytyksiä nousuun fundamenttien perusteella?

Julkaistu: 15.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi Finnair osakkeet sijoitusideat

Finnair

Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on yli 80 lentokohdetta ympäri maailmaa. Yhtiö lentää kohteisiinsa Suomessa, Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa kotikenttänsä Helsinki-Vantaan kautta. Finnair onkin yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä

Finnair on noussut Suomen suosituimpien osakkeiden joukkoon. Osakkeenomistajia on viimeisen 2021 tilinpäätöksen mukaan yli 100 000. Suomen valtio omistaa noin 56 prosenttia yhtiön osakekannasta. Viime vuosina yhtiöllä on ollut haasteita pandemian aiheuttaman lentoliikenteen vähenemisen kanssa, sekä Venäjän ilmatilan sulun kanssa.

Q4/2022 – Vertailukelpoinen liiketulos yli ennusteiden ja jälleen positiivinen

Finnairin liikevaihto oli 687,3 miljoonaa euroa (ennuste 670,0 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 17,9 M€ (ennuste 2,3 M€). Finnair kuljetti vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana 2,5 miljoonaa matkustajaa ja yhtiön liikevaihto kasvoi 66,2 %. Vaikka vahva kysyntä jatkui tukien yksikkötuottoja, sekä matkustaja- että liikevaihtoluvut jäivät kausiluonteisuuden takia edellisneljänneksestä.

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen toisen neljänneksen peräkkäin ja yhtiön nettotulos kääntyi heikentyneen Yhdysvaltain dollarin avittamana 53,3 miljoonaa euroa voitolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 viimeisen neljänneksen. Finnairin vertailukelpoinen liiketulos kasvoi merkittävästi vuoden takaisesta vertailukaudesta, joten yhtiön jatkuneet toimet kustannusten karsimiseksi, myynnin tehostamiseksi ja tuottojen optimoimiseksi tuottivat toivotunlaista tulosta.

Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2023 aikana 80-85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna. Matkustuksen vahvan kysynnän uskotaan jatkuvan lyhyellä aikavälillä tukien yhtiön yksikkötuottoja vuoden 2022 toisen puoliskon tapaan, mutta yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuminen heikentää näkyvyyttä matkustuskysynnän kehittymiseen koko vuoden 2023 osalta. Finnair ohjaa koko vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 huomattavasti. Yhtiö arvioi, että liikevaihto ei kuitenkaan vielä yllä vuoden 2019 tasolle.

Päivitetty strategia

Finnair uudisti vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vuoteen 2025 ulottuvaa strategiaansa pandemian sekä suljetun Venäjän ilmatilan vaikutusten vuoksi. Uusi strategia tähtää kannattavuuden palauttamiseen ja kilpailukykyisen lentoyhtiön rakentamiseen suljetusta Venäjän ilmatilasta riippumatta. Se pitää sisällään neljä pääteemaa, jotka ovat tasapainoisempi verkosto ja laivaston optimointi, yksikkötuottojen vahvistaminen, yksikkökustannusten pienentäminen ja vastuullisuus. 

Finnairin tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan 5 %:n vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien. Keskeiset toimet tämän saavuttamiseksi ovat:

  • Maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, joka yhdistää Euroopan Aasiaan, Intiaan ja Lähi-itään sekä Pohjois-Amerikkaan Helsinki-Vantaan kotikentän kautta.
  • Laivaston koon pienentäminen ja optimointi tulevaa verkostoa varten.
  • Yksikkötuottojen merkittävä vahvistaminen paremmilla digitaalisilla ratkaisuilla, kilpailukykyisellä tuotetarjonnalla ja lisäpalveluiden kehityksellä.
  • Kumppanuuksien, erityisesti oneworld-allianssin ja yhteishankkeiden, tehokkaampi hyödyntäminen jakelun vahvistamiseksi ja verkoston ja tuotetarjonnan laajentamiseksi.
  • Yksikkökustannusten noin 15 %:n* vähentäminen vuoden 2019 tasosta kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikilla markkinoilla.
  • Kestävän taseen rakentaminen, jotta yhtiö voi investoida tulevaisuuteen.
  • Lentoliikenteen johtaviin vastuullisuustoimijoihin kuuluminen.

*Lennon keskipituus -oikaistu, ei sisällä polttoainekuluja päätuotteiden osalta

Finnair kertoo uuden strategiansa toteuttamisen etenemisestä sekä vuoden 2023 tulevaisuuden näkymistään ja ohjeistuksestaan vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Finnairin osinko 2023

Finnairin osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon yhtiön osingonjaossa.

  • Finnairin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2022 jaeta osinkoa.
  • Finnair ei ole maksanut osinkoa vuosien 2019–2021 tuloksista.
  • Vuoden 2018 tuloksesta yhtiö jakoi 0,274 euroa per osake.

Finnairin osake

Finnairin osake on ollut suuressa kuvassa jo pitkään laskutrendissä. Yhtiö osake oli vuoden 2017 huipuissa yli kahdessa eurossa ja vielä vuonna 2019 ennen koronapandemiaa noin 1,5 euron tasoilla. Keväällä 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti osakekurssissa lisää pudotusta ja lopulta osakekurssi vajosi alle 0,4 euron tason.

Vuosi 2023 on alkanut Finnairin osakkeellee positiivisissa merkeissä. Merkit inflaation taittumisesta, positiivinen Q4-tulos sekä Finnairin vihjailu kysyntätilanteen parantumisesta ovat pitäneet yhtiön osakkeen nousevassa trendissä vuoden ensimmäiset kuukaudet.

Finnairin osakekurssi viimeiseltä vuodelta. Kurssigraafi päivitetty 9.3.2023. Lähde: TradingView

Markkina-arvon kehitys on eri kuin kurssikehitys

Finnairin kesällä 2020 järjestämä jättiläismäinen 500 miljoonan euron osakeanti moninkertaisti osakemäärän ja tietyssä mielessä sotki pitemmän aikavälin kurssikäyrät. Jos tutkitaan Finnairin markkina-arvon kehitystä kvartaaleittain viimeiseltä viideltä vuodelta, huomataan, että markkina-arvo on ollut korkeimmillaan Q3/2017 tulosjulkistuksen aikaan 25.10.2017. Tällöin markkina-arvo oli 1,425 miljardia euroa. Q4/2022 tulosjulkistuspäivänä markkina-arvo on noin 760 miljoonaa euroa.

Finnair osake: Finnairin markkina-arvon kehitys

Yritysarvo laskenut huipputasoista

Yritysarvo (EV) on yhtiön oman pääoman markkina-arvo (osakkeen hinta kertaa osakkeiden määrä) lisättynä korollisilla nettoveloilla. Nettovelat ovat korolliset velat miinus rahavarat. Yrityskaupat tehdään aina yritysarvolla, koska ostaja ottaa vastataksen yhtiön velat.

Finnair, kuten monet muutkin matkailualan yritykset, joutui ottamaan reilusti velkaa koronakriisissä. Finnairin nettovelat ennen koronakriisiä olivat 621 miljoonaa euroa. Nettovelkataso oli korkeimmillaan Q1:n kohdalla 1,5 miljardissa, mutta on siitä laskenut. Nettovelkataso on kuitenkin edelleen korkea 1 674 miljoonaa euroa.

Tästä saadaan erikoinen tilanne. Finnairin osakekurssi näyttää olevan alhaisella tasolla, mutta yritysarvo on lähellä 2017 tasoja. Yritysarvo Q3/2017 tulosjulkistuksen aikaan, kun Finnairin markkina-arvo oli korkeimmillaan, oli 2,249 miljardia euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösjulkaisun aikaan Finnairin yritysarvo on noin 2,454 miljardia euroa.

Finnair osake: Finnairin yritysarvon kehitys

Sijoittajan näkökulma

Finnairin tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan 5 %:n vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien. Vuonna 2022 Finnairin liikevaihto oli 2,36 miljardia euroa, kun taas vuonna 2019 se oli 3,1 miljardia euroa. Jos oletetaan, että Finnair pääsisi vuonna 2025 kolmen miljardin euron liikevaihtoon ja 5 prosentin vertailukelpoiseen liikevoittoon, tarkoittaisi se 150 miljoonan euron liikevoittoa. Tällä saadaan EV/EBIT -luvuksi 16,4. Se on sykliselle lentoyhtiölle korkea luku.

Finnairin osakkeella ei ole draivereita pysyvään nousuun. Osakkeen EV on korkea suhteessa tavoiteltuun 2025 liikevoittotasoon. Realistinen yritysarvotaso olisi lähempänä 1,5 miljardia euroa, joten markkina-arvo voi nousta, jos yhtiö saa velkakuormaa alennettua.

Myös lyhyentähtäimen näkymät osakkeelle ovat hankalat, kun polttoaineen hinta on edelleen korkealla, eikä taantumauhka ole juuri laantunut. Inflaation selkeä taittuminen voisi tukea Finnairin osaketta, mutta toistaiseksi inflaatiotaso näyttäisi laskevan hiljalleen. Finnairin kysyntä näyttäisi kuitenkin olevan nousemaan päin, sillä yhtiö ilmoitti sen henkilömatkustusliikenteen lukujen parantuneen helmikuussa sekä edellisestä kuukaudesta että viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy