Analyysi: Heikentynyt Euroopan markkinatilanne rokottaa SSAB:ta

SSAB

SSAB:n toisen kvartaalin tulos ylitti ennusteet, mutta heikentyneen Euroopan markkinatilanteen odotetaan jatkossa laskevan toimituksia.

Julkaistu: 21.07.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoitusideat SSAB tulokset

SSAB

Ruotsalainen teollisuuskonserni SSAB on Pohjoismaiden suurin raakateräksen tuottaja. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on työntekijöitä yli 50 maassa. Vuosi 2021 ja alkuvuosi 2022 tarjosivat yhtiölle ennätyksellistä liikevaihdon kasvua ja tuloskasvua vahvan kysynnän, teräksen korkeiden hintojen ja vakaan tuotannon myötä, mutta nyt teräksen huippusykli on jo takana päin. Vahva suorittaminen on näkynyt myös pörssissä, sillä yhtiön osakekurssi on vuoden 2020 koronapudotuksen jälkeen ollut kovassa nousussa.

SSAB:n liiketoiminta koostuu viidestä liiketoiminta-alueesta:

 • SSAB Special Steels: Maailmanlaajuinen terästoimittaja nuorrutusteräksissä ja erikoislujissa teräksissä
 • SSAB Europe: Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja
 • SSAB Americas: Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja
 • Tibnor: Pohjoismaissa toimiva teräksen ja metallien jakelija
 • Ruukki Construction: Tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Q2/2023 – Euroopan markkinat heikentyivät

SSAB:n liikevaihto oli 2 756 M€ (analyytikoiden ennuste 2 916,7 M€) ja liikevoitto 430,4 M€ (ennuste 418,5 M€). Vuoden toisella neljänneksellä SSAB:n liikevaihto laski noin 10,5 % vertailukaudesta. Liiketulos heikkeni viime vuoden ennätystasoon verrattuna, mikä johtui yhtiön mukaan ennen kaikkea SSAB Europe -divisioonan, Tibnorin ja Ruukki Constructionin heikentyneistä markkinoista. SSAB Special Steels ja SSAB Americas -divisioonien tulostaso oli yhtiön mukaan vakaampi.

SSAB:n mukaan kysyntä Euroopan markkinoilla on heikentynyt ja yhtiö kertoo jatkaneensa tuotannon, kustannusten ja henkilöstön sopeuttamistoimenpiteitä. SSAB Special Steels -divisioonan liiketulos oli 2 003 (2 373) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 23 (26) %. SSAB Americas -divisioonan liiketulos oli 2 642 (3 511) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 34 (40) %. SSAB Europe -divisioonan liiketulos laski 764 (4 069) milj. kruunuun ja liiketulosprosentti oli 6 (28) %.

Vuoden kolmannelle neljännekselle SSAB odottaa SSAB Europe ja SSAB Special Steels -divisioonien toimitusten ja toteutuneiden hintojen olevan alemmalla tasolla toiseen neljännekseen verrattuna, varsinkin Euroopassa, jossa toimitusten nähdään jäävän huomattavasti matalammalle tasolle vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. SSAB Americas -divisioonan toimitusten ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina.

Fossiilivapaata terästä

SSAB kertoi vuoden 2023 pääomamarkkinapäivillään lanseeraavansa uuden SSAB Zero™ -teräksen, jonka tuotannossa ei synny fossiilisia päästöjä. Uusi SSAB Zero™ -teräs perustuu kierrätysmetallin käyttöön ja fossiilivapaan energian käyttöön valmistuksessa, ja uusi teräs on maailman ensimmäinen kaupallista laatuaan. Yhtiön johto näkee vähäpäästöisen teräksen kysynnän kasvavan asiakkaiden keskuudessa, ja jo lanseerauksen yhteydessä Volvo Group on allekirjoittanut sopimuksen SSAB Zero™:n toimituksesta.

SSAB kertoo tavoitteekseen toimittaa 40 000 tonnia SSAB Zero™:a markkinoille vuoden 2023 aikana, ja vuonna 2025 toimitusmäärän arvioidaan olevan 100 000 tonnia.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet

Pääomamarkkinapäivässä SSAB esitteli päivitetyt taloudelliset tavoitteet seuraavasti:

 • Kannattavuus – SSAB pyrkii käyttökatteella mitattuna alan johtavaan kannattavuuteen vertailukelpoisiin kilpailijoihin verrattuna (ennallaan)
 • Pääomarakenne – SSAB:n tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste -20 %:n ja 20 %:n välillä (nettovelka/oma pääoma) (aiemmin: Nettovelkaantumisaste ei normaalisti ylitä 35 %).
 • Osinko – Osingon tulee muodostaa 40 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen (aiemmin: 30-50 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen)
 • Ennen vuosittaisista osinkoehdotuksista ja pääomarakenteen tarkistuksista päättämistä yhtiön johto ja hallitus arvioivat tulevien vuosien pääomatarpeet markkinanäkymien, sijoitussuunnitelmien ja muiden näkökohtien perusteella
Lähde: SSAB:n vuosikertomus

SSAB:n osinko 2023

SSAB:n päivitetyn voitonjakopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa 40 prosenttia tuloksesta verojen jälkeen. SSAB ei kuitenkaan viime vuosina ole aina pystynyt jakamaan osinkoa, mutta tänä vuonna yhtiö jakoi jättiosingon.

 • Vuoden 2022 vahvasta tuloksesta SSAB jakoi osinkoa huimat 8,70 kruunua per osake.
 • SSAB maksoi vuoden 2021 tuloksesta osinkoa 5,25 kruunua per osake.
 • Vuosien 2020 ja 2019 tuloksista yhtiö ei maksanut osinkoa.

SSAB:n osake

SSAB:lla on kaksi osakesarjaa, SSAB A ja SSAB B. Osakesarjojen ainoa ero niiden antama äänimäärä. Yksi A-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen ja yksi B-sarjan osake yhden äänen kymmenysosaan. Muita eroja osakesarjoilla ei ole, mutta B-sarjan osakkeilla käydään enemmän kauppaa ja on täten likvidimpi.

SSAB:n osake on pitänyt loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana hyvää momenttia yllä, vaikka teräksen hinnan ja kysynnän normalisoitumisesta saatiin ensimmäisiä merkkejä kevään 2022 aikana. Yhtiö on onnistunut takomaan vahvoja kvartaalituloksia toisensa perään, mikä on pitänyt sijoittajien uskoa yllä. Toisen kvartaalin tulosraportti sai osakkeen kuitenkin syöksymään -15 % pörssin avauduttua heikentyneen Euroopan markkinatilanteen vuoksi, ja osake on tämän jälkeen pysytellyt alamaissa.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

SSAB:n tulos laski selvästi vahvaan vertailukauteen verrattuna, mutta tuloslasku oli ennusteita maltillisempaa. Nyt kuitenkin SSAB kertoo Euroopan kysynnän heikenneen selvästi ja terästen markkinahintojen laskeneen toisen neljänneksen aikana, mikä tulee näkymään seuraavan kvartaalin tuloksessa. Vastatoimena yhtiö kertoo käynnistäneen sopeutumistoimenpiteitä vastaamaan heikentyneisiin markkinaolosuhteisiin. SSAB Americas -divisioonin odotetaan pysyttelevän vakaana.

Lähde: SSAB:n osavuosikatsaus

Maailmantalouden jäähtyessä teräksen kysynnän voi odottaa jäähtyvän, ja nyt tämä näyttäisi osuvan SSAB:n kohdalle. Yhtiön johto on myös aiemmin kommentoinut vuoden 2023 toiselle puoliskolle kohdistuvan epävarmuutta korkeasta korkotilanteesta ja inflaatiosta johtuen.

Seuraavien kuukausien aikana SSAB:n markkinaympäristön voi odottaa jatkuvan heikkona taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Yhtiö on kuitenkin pyrkinyt vakuuttamaan sijoittajia yhtiön pidemmän aikavälin kyvykkyydestä vastata kysyntään ja vahvistaa asemiaan. SSAB:n pääomamarkkinapäivillä esittämiin suunnitelmiin vahvistaa asemiaan vuoteen 2030 mennessä on kuitenkin vielä pitkä matka, ja siirtymäinvestoinnit vaativat yhtiön mukaan noin 50 miljardia kruunua.

Tutustu SSAB:n osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa SSAB:n kokonaispisteet ovat työkalun keskivaiheilla. Yhtiö saa esimerkiksi korkeat arvopisteet. Osaketyökalusta löydät myös SSAB:n ennusteet, arvostusluvut ja tuloskommentit.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskauttaSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionetoro

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy