Northcrypto

Analyysi: SSAB:n osake noussut jättiosinkojen myötä

SSAB

SSAB ylitti jälleen ennusteet sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta, mutta tuloskehitys on laskusuunnassa teräksen huippusyklin jälkeen.

Julkaistu: 27.01.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoitusideat SSAB tulokset

SSAB

Ruotsalainen teollisuuskonserni SSAB on Pohjoismaiden suurin raakateräksen tuottaja. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on työntekijöitä yli 50 maassa. Vuosi 2021 ja alkuvuosi 2022 tarjosivat yhtiölle ennätyksellistä liikevaihdon kasvua ja tuloskasvua vahvan kysynnän, teräksen korkeiden hintojen ja vakaan tuotannon myötä, mutta nyt teräksen huippusykli on jo takana päin. Vahva suorittaminen on näkynyt myös pörssissä, sillä yhtiön osakekurssi on vuoden 2020 koronapudotuksen jälkeen ollut kovassa nousussa.

SSAB:n liiketoiminta koostuu viidestä liiketoiminta-alueesta:

  • SSAB Special Steels: Maailmanlaajuinen terästoimittaja nuorrutusteräksissä ja erikoislujissa teräksissä
  • SSAB Europe: Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja
  • SSAB Americas: Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja
  • Tibnor: Pohjoismaissa toimiva teräksen ja metallien jakelija
  • Ruukki Construction: Tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Q4/2022 – SSAB Special Steels ja SSAB Americas kompensoivat Euroopan heikkoutta

SSAB:n liikevaihto oli 2 682 M€ (analyytikoiden ennuste 2 481 M€) ja oikaistu liikevoitto 335 M€ (ennuste 314 M€). SSAB:n koko vuoden 2022 oikaistu liiketulos oli yhtiön historian paras, mutta neljännellä neljänneksellä oikaistu liiketulos laski noin 46 prosenttia vuodentakaisesta vahvan vertailukauden vuoksi. Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta noin 10 %. SSAB Special Steels -divisioonalla oli suunniteltu huoltoseisokki vuoden neljännellä neljänneksellä ja oikaistu liiketulos oli 1 386 (1 540) milj. kruunua. SSAB Americas -divisioonan oikaistu liiketulos nousi 2 726 (2 188) milj. kruunuun ja liikevoittoprosentti nousi 36,1 (35,6) %:iin.

SSAB:n strategia johtavana erikoisterästen toimittajana ja Amerikan kvarttolevymarkkinoiden johtajana kompensoi heikkoja Euroopan markkinoita, jotka yhdessä suunniteltujen huoltojen kanssa laskivat SSAB Europe -divisioonan oikaistun liiketuloksen -228 (3 301) milj. kruunuun.

Vuoden neljännellä neljänneksellä kirjattiin 33,3 mrd. kruunun liikearvon arvonalentuminen, joka raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, eikä se yhtiön mukaan vaikuta kassavirtaan. Arvonalentumisen taustalla on korkojen nousu ja aiempaa varovaisempi tapa arvonalentumistarpeen tarkastelussa.

Taloudelliset tavoitteet

SSAB pyrkii strategiallaan turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. Kannattavuuden osalta yhtiön tavoitteena on toimialan paras kannattavuus EBITDA-marginaalilla mitattuna yhtiön vertailuryhmässä. Pääomarakenteen osalta yhtiön tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 35 prosentin.

Lähde: SSAB:n vuosikertomus

SSAB:n osinko 2023

SSAB:n voitonjakopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa 30–50 prosenttia tuloksesta verojen jälkeen. SSAB ei kuitenkaan viime vuosina ole aina pystynyt jakamaan osinkoa, mutta tänä vuonna yhtiö jakaa jättiosingon.

  • Vuoden 2022 vahvasta tuloksesta yhtiön hallitus esittää jaettavaksi osinkoa huimat 8,70 kruunua per osake.
  • SSAB maksoi vuoden 2021 tuloksesta osinkoa 5,25 kruunua per osake.
  • Vuosien 2020 ja 2019 tuloksista yhtiö ei maksanut osinkoa.

SSAB:n osake

SSAB:lla on kaksi osakesarjaa, SSAB A ja SSAB B. Osakesarjojen ainoa ero niiden antama äänimäärä. Yksi A-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen ja yksi B-sarjan osake yhden äänen kymmenysosaan. Muita eroja osakesarjoilla ei ole, mutta B-sarjan osakkeilla käydään enemmän kauppaa ja on täten likvidimpi.

SSAB:n osake nousi vahvasti kevään 2022 aikana, ja yhtiö julkaisikin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennätystuloksen korkeiden teräksen hintojen ansiosta. Osakkeen momentti kuitenkin hiipui pian tämän jälkeen teräksen kysynnän ja hinnan normalisoituessa huipputasoista. Heinäkuusta 2022 osake on tosin ollut jälleen vahvassa momentissa loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana.

Osakekurssi oli nousussa pörssissä heti neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen jälkeen, ja kurssi on jatkanut nousuaan maaliskuun alkupuolelle saakka.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 8.3.2023

Sijoittajan näkökulma

Vaikka SSAB:n tulos ylsi jälleen yli ennusteiden, on tuloslasku selvää teräksen kysynnän ja hinnan normalisoituessa vuodentakaisista huipputasoista. Vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle yhtiö arvioi toimitusten kasvavan huomattavasti edelliskvartaalista SSAB Special Steels ja SSAB Europe -divisioonissa, joihin vaikutti negatiivisesti huoltoseisokit vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla. Hinnat jatkavat edelleen laskuaan. Yhtiö arvioi Euroopan markkinoiden vakaantuneen niiden heikennettyä vuoden 2022 toisella puoliskolla.

Lähde: SSAB

SSAB:n osakekurssi on ollut viime kesästä kovassa nosteessa, vaikka teräksen huippusykli selvästi on jäämässä taakse ja odotettavissa on edelleen hidastuvaa tuloskehitystä. Moni sijoittaja on saattanut tankata yhtiön osakkeita suuret osingot silmissä, saahan vuonna 2023 jaettavasta osingosta edelleen reilusti yli 10 prosentin osinkotuoton. Syklisen toimialan vuoksi vastaavanlaista osinkoa ei kannata odottaa tulevina vuosina. Yli 10 prosentin osinkotuotto kertoo myös siitä, ettei markkina usko SSAB:n pitävän yllä nykyistä korkeaa osinkotasoa tulevina vuosina.

SSAB:n osakkeen ollessa huippulukemissa ja toimialan viilentyessä osakekurssille on jatkossa vaikea nähdä kasvuajureita. Toisaalta Euroopan tilanne voi yllättää jatkossa positiivisesti mikäli Euroopan markkina piristyy selvästi vuoden 2022 loppupuoliskoon verrattuna. Yhtiön arvostustasot ovat olleet ennätysalhaiset, mutta nyt P/E-luku vuoden 2023 EPS ennusteella on 10,3, joten myös arvostustasot normalisoituvat.

Tutustu SSAB:n osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa SSAB:n kokonaispisteet ovat työkalun paremmalla puoliskolla. Yhtiö saa esimerkiksi korkeat momenttipisteet. Osaketyökalusta löydät myös SSAB:n ennusteet, arvostusluvut ja tuloskommentit.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskauttaSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy