Northcrypto

Analyysi: Taantuman pelko varjostaa Outokummun osaketta

Vaikka Outokummun Q4-tuloksen odotettiin laskevan aiemmista ennätyksellistä kvartaalituloksista, alitti tulos lasketut odotukset. Yhtiö lähtee vuoteen 2023 hyvistä asemista, mutta taantuman uskotaan olevan suuri riski osakkeelle.

Julkaistu: 09.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet outokumpu tulokset

Outokumpu

Outokumpu Oyj on suomalainen metalliteollisuuden yhtiö, joka valmistaa ruostumatonta terästä. Yhtiön osake on ollut yksi OMX Helsingin riskisimmistä ja yhtiö teki vuosikaudet tappiota. Vuonna 2021 laiva kääntyi ja yhtiö teki yli miljardin käyttökatetta. Vahva tuloskunto jatkuu vuonna 2022 Yhtiön tulos on riippuvainen ruostumattoman teräksen kysynnästä ja hinnasta. Molemmat ovat herkkiä suhdannevaihteluille sekä Aasian tuontiteräksen määrälle.

Outokummun Q4 tulos jäi odotettua heikommaksi

Outokummun liikevaihto oli 1 895 M€ (analyytikoiden ennuste 2 004,9 M€) ja oikaistu liiketulos 48 M€ (ennuste 103,6 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Outokummun liikevaihto laski 9,0 % vertailukaudesta, ja oikaistu käyttökate laski 64,7 % 110 miljoonaan euroon. Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 18 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat laskivat Euroopassa mutta nousivat Amerikoissa. Energian ja tuotannon eri tarveaineiden hintojen merkittävä kustannusinflaatio nosti muuttuvia kustannuksia. Korkean sähkön hinnan vuoksi aloitettu ferrokromituotannon optimointi johti tuotantomäärien ja Ferrochrome-liiketoiminta-alueen tuloksen laskuun. Katsauskaudella myös Outokummun raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-tappiot olivat merkittävät negatiivisten ajoituserojen takia. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä Outokummun oikaistu liiketulos laski 79,5 %.

Outokumpu arvioi kustannusinflaation jatkuvan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, ja ohjaa konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten kasvavan 10-20 % neljännestä neljänneksestä. Ferrokromin tuotannon arvioidaan pysyvän 50-60 %:ssa täydestä kapasiteetista tuotannon suunnitellun optimoinnin seurauksena, kun sähkön hinta on korkealla ja yhdessä kolmesta uunista on ollut tuotantohäiriöitä. Outokumpu ohjaa ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan korkeampi kuin neljännellä neljänneksellä.

Taloudelliset tavoitteet 2025

Outokummun tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 14 %:lla vuoden 2025 loppuun mennessä Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä ovat:

  • Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitäminen alle yhden tavanomaisessa markkinatilanteessa ja
  • Käyttökatetason parantaminen vielä 200 milj. eurolla.
  • Europe-liiketoimintaalueella. Tavoitteena on vahvistaa Outokummun kustannusjohtajuutta suurien tuotantomäärien tuotteissa ja erikoistuotteiden markkinajohtajuutta koko maailmassa.
  • Americas-liiketoiminta-alueen tavoitteena on vahvan kannattavuustason ylläpitäminen.
  • Ferrochromeliiketoiminta-alueen strategian ydin on hiilineutraalius.
  • 600 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit seuraavien kolme vuoden aikana
  • Tasainen ja kasvava osinko

Outokummun osinko 2023

Outokumpu Oyj:n hallitus päätti 16.6.2022 uudesta osinkopolitiikasta. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Outokumpu pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa vuosittain.

Outokummun hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 maksetaan perusosinkoa 0,25 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Osinko irtoaa 31.3.2023.

  • Vuodelta 2021 maksettiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 11.4.2022.
  • Vuosina 2020 ja 2019 yhtiö ei ole pystynyt maksamaan osinkoa.

Outokummun osake

Outokummun osake on volatiili ja pidemmässä historiassa osakkeen kurssi on ollut melkoista vuoristorataa. Vuoden 2022 alussa osake kävi jo lähes 6,50 eurossa, mutta kurssi suli muun markkinan mukana.

Lokakuussa 2022 Outokummun osake kävi alimmillaan 3,5 eurossa, minkä jälkeen yhtiön osakekurssi sai taakseen vahvaa nostetta ennätyksellisestä Q3-tuloksesta. Q4-tulos otettiin maltillisesti vastaan, mutta myöhemmin helmi-maaliskuussa osakekurssi on ollut nosteessa.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 9.3.2023

Sijoittajan näkökulma

Outokummun viimeisen neljänneksen tulos oli hieman surullinen päätös vuodelle 2022. Vaikka Outokumpu arvioi Q4-tuloksen laskevan aiemmista ennäyksellisistä kvartaalituloksista, alitti toteutunut tulos lasketutkin odotukset. Markkinareaktio tulokseen on kuitenkin maltillinen, sillä yhtiön hallituksen ehdottama osingon nosto ja lisäosinko, sekä Q1:lle annettu varovaisen positiivinen ohjaus lämmittivät hieman sijoittajien mieltä.

Vaikka vuosi 2022 oli Outokummulle loppujen lopuksi ennätyksellinen, on yhtiön osake alamaissa. Tähän syynä ovat taantumapelot. Teräsyhtiöiden liiketoiminnot ovat suhdanneherkkiä, eikä sijoittajat halua omistaa teräsosakkeita taantuman vaaniessa nurkan takana. Outokumpu lähtee kuitenkin vuoteen vahvalta pohjalta: yhtiö on nyt nettovelaton, ja sen jatkuvat omien osakkeiden takaisinostot kielivät vahvasta kassatilanteesta.

Outokummun osake sopii arvosijoittajalle, joka uskoo, että Outokumpu pystyy tuloksentekoon myös 2023 ja 2024 vuosina. Yhtiö aikoo maksaa nousevaa osinkoa ja siihen vahva tase antaa mahdollisuuden. Osinkotuottoprosentti on ilmoitetulla osinkoehdotuksella sekä maaliskuun alkupuolen 5,85 kurssilla laskettuna vahva 6,0 prosenttia, ja P/E -luku vuodelle 2022 laimennetulle EPS:llä laskettuna on 2,5. Näiden arvostuslukujen perusteella osake on halpa. Vuoden 2023 tulosennusteella laskettuna Outokummun P/E-luku on kuitenkin noin 13,6. Analyytikot siis odottavat taantuman iskevän Outokumpu Oyj:n osakkeeseen kovaa, ja tuloskehityksen ottavan takapakkia.

Tutki Outokummun osaketta osaketyökalussa

Osaketyökalussa Outokumpu Oyj:n osake saa keskimääräiset pisteet. Outokumpu erottuu joukosta erityisesti momentti- ja arvopisteiltään.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy