Analyysi: Neste nosti Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin ohjausta

Nesteen tuoreimman päivityksen mukaan Euroopan diesel- ja bensiinimarginaalit ovat nousseet korkealle tasolle, ja yhtiö nostaa Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin ennustetta Q3:lle.

Julkaistu: 12.09.2023 Kirjoittaja:

analyysi neste osakkeet sijoitusideat tulokset

Neste

Neste Oyj on suomalainen öljynjalostusyhtiö ja maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja. Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa sekä kiertotalousratkaisuissa, ja yhtiön strategia perustuukin pitkälti uusiutuviin ja kierrätysratkaisuihin. Neste valmistaa korkealaatuisia tuotteitaan Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa. Yhtiö työllisti vuonna 2022 reilu 5 200 henkilöä.

Lähde: Neste

Päivitys öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin ohjaukseen

Tiistaina 12.9.2023 Neste kertoi tiedotteessaan, että epävakaasta öljymarkkinasta huolimatta Luoteis-Euroopan diesel- ja bensiinimarginaalit ovat nousseet kolmannella neljänneksellä korkealle tasolle, ja näin yhtiö myös nostaa Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin ennustetta kolmannella vuosineljänneksellä.

Uusi päivitetty ennuste: Nesteen Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin kolmannella vuosineljänneksellä odotetaan olevan merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä (16.7 USD/bbl).

Aiempi ennuste: Nesteen Öljytuotteiden kolmannen vuosineljänneksen kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan hieman korkeampi kuin vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä (16.7 USD/bbl).

Samalla Neste kertoo Singaporen jalostamon laajennuksen elokuisen dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen (SAF) tuotannon uudelleen käynnistymisen ylösajon hidastuneen meneillään olevien lisätarkastus- ja korjaustöiden vuoksi, ja että näiden myyntivolyymivaikutus on noin 100 000 tonnia vuoden 2023 toisella puoliskolla, vaikuttaen pääasiassa neljännen vuosineljänneksen myyntiin.

Q2/2023 – Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaali laskussa

Nesteen liikevaihto oli 5 351 M€ (ennuste 5744,5 M€) ja oikaistu liiketulos 573 M€ (ennuste 682,8 M€). Vuoden toisella neljänneksellä Nesteen liikevaihto laski 24 % vertailukaudesta. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate oli toisella neljänneksellä 784 milj. euroa, joka laski vertailukauden 1 085 milj. eurosta. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät kasvoivat 17 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja olivat yhteensä 946 000 tonnia (808 000).

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 513 miljoonaa euroa (538 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä pysyi yhtiön mukaan vahvana, ja raaka-aineiden keskimääräiset hinnat pysyivät suhteellisen vakaina. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 800 dollaria tonnilta (841). Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 239 miljoonaa euroa (529 milj.). Kokonaisjalostusmarginaali laski yhtiön mukaan odotetusti edelliseen neljännekseen verrattuna ja oli 16,7 dollaria barrelilta (30,0), kun markkinatilanne alkoi normalisoitua. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 29 miljoonaa euroa (35 milj.). Varastotappiot vaikuttivat yhtiön mukaan vielä tulokseen jonkin verran, mutta Nesteen kokonaismarkkinaosuus jatkoi vahvistumistaan Suomessa.

Yhtiön mukaan näkyvyys maailmantalouden kehitykseen on edelleen huono korkean inflaation, heikentyneiden kasvuodotusten ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden seurauksena, ja yhtiö odottaa epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan pysyvän kolmannella neljänneksellä erittäin vahvana ja olevan 800-900 dollaria tonnilta.

Pääomamarkkinapäivä 2023

Neste piti 20.6.2023 pääomamarkkinapäivänsä Lontoossa ja yhtiö julkaisi ennakkoon pörssitiedotteen tähän liittyen. Tiedotteessa yhtiö kertoi päivittäneensä osinkopolitiikkaansa. Jatkossa yhtiön tavoitteena on ”maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. Aiemman osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakoi osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Analyytikoiden konsensusennusteissa osingon odotetaan edelleen pysyvän seuraavina vuosina lähellä tilikauden 2022 osinkoa (1,52 euroa per osake). Taloudelliset tavoitteet yhtiö pitää ennallaan.

Neste arvioi yhä uusiutuvan dieselin maailmanlaajuisen kysynnän ylittävän 30 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö nosti arviotaan uusiutuvan lentopolttoaineen maailmanlaajuisen kysynnän osalta, ja arvioi nyt sen kasvavan 15 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä (aiempi arvio yli 12 miljoonaa tonnia). Neste arvioi ensi kertaa myös Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnan markkinan kokoa. Yhtiö odottaa polymeerien ja kemikaalien tuotannossa hyödynnettävien uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden kysynnän kasvavan 17 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Raaka-aineiksi sopivien jätteiden ja tähteiden saatavuuden odotetaan yhä lisääntyvän koko maailmassa yli 40 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Neste asettaa myös uusia parannustavoitteita Neste Excellence-ohjelmalle, ja pyrkii saavuttamaan 350 miljoonan euron lisäarvon vuoden 2026 loppuun mennessä verraten vuoteen 2022.

Markkinat kuitenkin pettyivät rajusti Nesteen pääomamarkkinapäivään ja osake romahti esityksen aikana. Kommentit uusiutuvien marginaalikehityksestä kaiversivat sijoittajia. Samoin siirtymä uusiutuvista ajoneuvojen polttoaineista uusiutuviin lentopolttoaineisiin mietityttää. Katoaako vuosien saatossa erittäin kannattava bisnes alta?

Nesteen taloudelliset tavoitteet

Nesteen tärkeimmät taloudelliset tavoitteet liittyvät yhtiön keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoon verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuuteen kokonaispääomasta. ROACE-tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiön pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on alle 40 %.

Nesteen osinko 2023

Nesteen päivitetyn osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Neste ilmoitti tilinpäätöksen yhteydessä yhtiön hallituksen esittävän osingon enimmäismääräksi 1,52 euroa osakkeelta, koostuen varsinaisesta osingosta 1,02 euroa osakkeelta, ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta ja harkinnanvaraisesta toisesta ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta.

Vuonna 2022 Neste maksoi osinkoa 0,82 euroa osaketta kohti eli yhteensä 630 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin kahdessa erässä, huhtikuussa ja lokakuussa.

Neste on viime vuosina investoinut, eikä ole panostanut nousevaan osinkoon.

Nesteen osakekurssi

Nesteen osake oli maaliskuun 2022 pohjien jälkeen kovassa nousussa, kun Ukrainan sodan aiheuttama Euroopan energiakriisi keskitti huomion länsimaalaisiin energiasektorin yhtiöihin ja toi nostetta myös Nesteen vaihtoehtoisille polttoaineille. Nopea reagointi geopoliittisen tilanteen muutokseen, nousevat raaka-aineiden, kuten öljyn hinnat sekä vahva tuloskehitys pitivät Nesteen osakekurssin nousevassa trendissä syksyyn 2022 asti.

Lokakuusta 2022 Nesteen osake haki pitkään suuntaa kulkien lähinnä sivuttaistrendissä. Osake laski loppukevään aikana, ja otti kesäkuussa kolauksen yhtiön pääomamarkkinapäivien yhteydessä, ja vuoden toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen osake romahti yli 10 % pörssin avauduttua. Myöskään päivitetty ohjaus Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin osalta ei saanut suurempaa nostetta yhtiön osakekurssissa, vaan osake oli päivän aikana muutaman prosentin laskussa.

Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Vuoden toisella neljänneksellä Nesteen tulos oli odotetusti laskussa poikkeuksellisen vahvaan vertailukauteen nähden, mutta tulos jäi kuitenkin selvästi analyytikoiden ennusteista. Tulos laski odotetusti Öljytuotteet-segmentissä, missä kokonaisjalostusmarginaali jäi lähes puoleen edellisvuodesta, ollen 16,7 dollaria per barreli (30,0). Laskua oli myös Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoisessa käyttökatteessa, ja vertailukelpoisessa myyntimarginaalissa, joka oli 800 dollaria tonnilta (841), mitä yhtiön mukaan tuki globaali raaka-aineiden optimointi mutta alensi Singaporen käynnistykseen liittyvät kustannukset ja korkeampi myyntimäärä Martinezin jalostamoltamme, jossa yksikkökate on matalampi.

Sijoittajat reagoivat voimakkaasti vuoden toisen neljänneksen tulokseen Nesteen ennusteita heikompaan tulokseen ja uusiutuvien myyntimarginaalin laskuun. Sijoittajat kerkesivät säikähtää jo yhtiön pääomamarkkinapäivillä yhtiön johdon kommentteja uusiutuvien marginaalikehityksestä, jolloin myös osake laski rajusti. Yhtiö odottaa epävakauden jatkuvan sekä öljytuotteiden että uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla, mutta toisaalta yhtiön ohjeistus kolmannen neljänneksen uusiutuvien myyntimarginaaleista pysyy vielä hyvällä tasolla (ohjeistus 800-900 dollaria tonnilta) ja nyt tuoreimman päivityksen mukaan myös Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan huomattavasti parempi edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuoden kolmannella neljänneksellä uusiutuvien dieselin ja lentopolttoaineen myyntimäärien odotetaan olevan jonkin verran pienempi kuin vuoden 2023 toisella neljänneksellä, mutta kasvavan tämän jälkeen Singaporen tuotannon ylösajon päätöksen myötä.

Sijoittajat pohtivat nyt kuumeisesti Nesteen osakkeeseen liittyviä riskejä kuten sitä, miten yhtiö onnistu vastaamaan omiin tai markkinoiden asettamiin tavoitteisiin uusiutuvien tuotteiden tuotannossa ja myynnissä. Kirjoitimme aiemmin sijoittajan näkökulmasta Nesteen osakkeeseen liittyvästä suurimmasta riskistä.

Autokannan sähköistyminen ei ole vielä lähivuosina Nesteen liiketoiminnan ongelma, sillä iso osa dieselin kulutuksesta on raskaassa liikenteessä (tavarakuljetukset ja bussit). Lisäksi Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen pidemmän tähtäimen näkymät ovat hyvät, sillä lentokoneiden sähköistyminen kestää vielä kauemmin kuin autokannan. Toisaalta sijoittajien muistissa on vielä Nesteen johdon kommentit yhtiön pääomamarkkinapäiviltä, joissa Neste arvioi uusiutuvien dieselin ja lentopolttoaineen tuotantokapasiteetin ylittävän kysynnän vuoteen 2027 saakka.

Tutki ja vertaile Nesteen osaketta Osaketyökalussa

Muun muassa Nesteen ennusteet, arvostusluvut ja tuloskommentit löytyvät Osaketyökalusta. Kokonaispisteiltään Neste Oyj:n osake on työkalumme paremmalla puoliskolla. Yhtiön osake erottuu tällä hetkellä erityisesti laatupisteiden perusteella.

Pääset vertailemaan Nesteen osaketta muihin energiasektorin kansainvälisiin yhtiöhin Kv-työkalussa.

Tutustu OsaketyökaluunSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy