Nesteen ennusteita parempi tulos sai osakkeen nousuun

Vuoden kolmannella neljänneksellä Nesteen tulos ylitti analyytikoiden ennusteet uusiutuvien tuotteiden vahvan tulosparannuksen saattelemana. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalin odotetaan jatkossakin pysyvän vahvalla tasolla.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vuoden kolmannella neljänneksellä Nesteen tulos ylitti analyytikoiden ennusteet uusiutuvien tuotteiden vahvan tulosparannuksen saattelemana. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalin odotetaan jatkossakin pysyvän vahvalla tasolla.

Q3/2023 – Uusiutuvat tuotteet kasvattivat yhtiön tulosta yli ennusteiden

Nesteen liikevaihto oli 5 973 M€ (ennuste 5 687,9 M€) ja oikaistu liiketulos 827 M€ (ennuste 703,0 M€). Neste teki vahvan tuloksen vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate oli 1 047 milj. euroa (979 milj.) Yhtiön mukaan tulosparannus johtui etenkin Uusiutuvista tuotteista, jonka tulos parani noin 40 % huolimatta viivästyksistä Singaporen uuden tuotantolinjan käynnistyksessä. Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 545 milj. euroa (389 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 912 dollaria tonnilta (732). Sitä tukivat yhtiön mukaan vahva dieselin hinta ja onnistunut raaka-aineiden, markkinoiden ja tuotteiden maailmanlaajuinen optimointi. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät olivat 860 000 tonnia (698 000), mikä vastasi yhtiön odotuksia.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 472 miljoonaa euroa (537 milj.). Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali parani merkittävästi ja oli 26,9 dollaria barrelilta (28,0). Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 42 miljoonaa euroa (38 milj.). Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan neljännellä neljänneksellä jonkin verran pienempi kuin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan pysyvän erittäin vahvana ja olevan 800–900 dollaria tonnilta. Öljytuotteiden jalostusmarginaalin odotetaan olevan kolmatta neljännestä matalammalla tasolla ja myyntimäärien olevan suunnilleen samalla tasolla edellisvuoteen nähden.

Pääomamarkkinapäivä 2023

Neste piti 20.6.2023 pääomamarkkinapäivänsä Lontoossa ja yhtiö julkaisi ennakkoon pörssitiedotteen tähän liittyen. Tiedotteessa yhtiö kertoi päivittäneensä osinkopolitiikkaansa. Jatkossa yhtiön tavoitteena on ”maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. Aiemman osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakoi osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Analyytikoiden konsensusennusteissa osingon odotetaan edelleen pysyvän seuraavina vuosina lähellä tilikauden 2022 osinkoa (1,52 euroa per osake). Taloudelliset tavoitteet yhtiö pitää ennallaan.

Neste arvioi yhä uusiutuvan dieselin maailmanlaajuisen kysynnän ylittävän 30 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö nosti arviotaan uusiutuvan lentopolttoaineen maailmanlaajuisen kysynnän osalta, ja arvioi nyt sen kasvavan 15 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä (aiempi arvio yli 12 miljoonaa tonnia). Neste arvioi ensi kertaa myös Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnan markkinan kokoa. Yhtiö odottaa polymeerien ja kemikaalien tuotannossa hyödynnettävien uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden kysynnän kasvavan 17 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Raaka-aineiksi sopivien jätteiden ja tähteiden saatavuuden odotetaan yhä lisääntyvän koko maailmassa yli 40 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Neste asettaa myös uusia parannustavoitteita Neste Excellence-ohjelmalle, ja pyrkii saavuttamaan 350 miljoonan euron lisäarvon vuoden 2026 loppuun mennessä verraten vuoteen 2022.

Markkinat kuitenkin pettyivät rajusti Nesteen pääomamarkkinapäivään ja osake romahti esityksen aikana. Kommentit uusiutuvien marginaalikehityksestä kaiversivat sijoittajia. Samoin siirtymä uusiutuvista ajoneuvojen polttoaineista uusiutuviin lentopolttoaineisiin mietityttää. Katoaako vuosien saatossa erittäin kannattava bisnes alta?

Nesteen taloudelliset tavoitteet

Nesteen tärkeimmät taloudelliset tavoitteet liittyvät yhtiön keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoon verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuuteen kokonaispääomasta. ROACE-tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiön pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on alle 40 %.

Nesteen osinko 2023

Nesteen päivitetyn osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Neste ilmoitti tilinpäätöksen yhteydessä yhtiön hallituksen esittävän osingon enimmäismääräksi 1,52 euroa osakkeelta, koostuen varsinaisesta osingosta 1,02 euroa osakkeelta, ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta ja harkinnanvaraisesta toisesta ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta.

Vuonna 2022 Neste maksoi osinkoa 0,82 euroa osaketta kohti eli yhteensä 630 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin kahdessa erässä, huhtikuussa ja lokakuussa.

Neste on viime vuosina investoinut, eikä ole panostanut nousevaan osinkoon.

Nesteen osakekurssi ja sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman. Kannattaako osaketta ostaa?

Nesteen osake oli maaliskuun 2022 pohjien jälkeen kovassa nousussa, kun Ukrainan sodan aiheuttama Euroopan energiakriisi keskitti huomion länsimaalaisiin energiasektorin yhtiöihin ja toi nostetta myös Nesteen vaihtoehtoisille polttoaineille. Nopea reagointi geopoliittisen tilanteen muutokseen, nousevat raaka-aineiden, kuten öljyn hinnat sekä vahva tuloskehitys pitivät Nesteen osakekurssin nousevassa trendissä syksyyn 2022 asti.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Tutki ja vertaile Nesteen osaketta Osaketyökalussa

Muun muassa Nesteen ennusteet, arvostusluvut ja tuloskommentit löytyvät Osaketyökalusta. Kokonaispisteiltään Neste Oyj:n osake on työkalumme paremmalla puoliskolla. Yhtiön osake erottuu tällä hetkellä erityisesti laatu- ja osinkopisteiden perusteella.

Pääset vertailemaan Nesteen osaketta muihin energiasektorin kansainvälisiin yhtiöhin Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalussa.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat