northcrypto

Analyysi: Nesteen osake laskussa, vaikka Q3-tulos ylitti ennusteet

Neste julkaisi vahvan Q3-tuloksen, mutta markkinat reagoivat siihen negatiivisesti. Syy reaktioon voi olla yhtiön Uusiutuva tuotteet-segmentin tuloksessa.

Julkaistu: 27.10.2022 Kirjoittaja:

analyysi neste osakkeet sijoitusideat tulokset

Neste

Neste Oyj on suomalainen öljynjalostusyhtiö ja maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja. Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa sekä kiertotalousratkaisuissa, ja yhtiön strategia perustuukin pitkälti uusiutuviin ja kierrätysratkaisuihin. Neste valmistaa korkealaatuisia tuotteitaan Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa. Yhtiö työllisti vuonna 2021 lähes 4 900 henkilöä.

Neste osake: Nesteen liikevaihto liiketoiminta-alueittain vuonna 2021.
Lähde: Neste

Neste takoi vahvan Q3-tuloksen logistisista haasteista huolimatta

Nesteen liikevaihto oli 6 583 M€ (6 281 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 821 M€ (ennuste 696 M€). Nesteen vahva tuloskehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Öljytuotteiden ja maakaasun hinnat Euroopassa ovat olleet korkeita joskin epävakaita. Uusiutuvat tuotteet -segmentin tulos oli hyvä marginaalien suojauksen negatiivisesta vaikutuksesta ja tuotetoimitusten logistisista viivästyksistä huolimatta. Öljytuotteet-segmentin tulos parani poikkeuksellisen vahvojen jalostusmarkkinoiden myötä. Myös Marketing & Services -segmentin kesäkauden tulos oli erittäin hyvä. Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 389 miljoonaa euroa (357 milj.). Logististen haasteiden seurauksena osa syyskuun lopulle suunnitelluista tuotetoimituksista viivästyi lokakuulle. Uusiutuvien myyntimarginaali oli hieman alle yhtiön ohjauksen.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin neljännen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä. Neljännen neljänneksen myyntimarginaalin odotetaan olevan 700-800 dollaria tonnilta (756 dollaria Q3:lla). Öljytuotteiden neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan säilyvän vahvana, mutta laskevan vuoden 2022 kolmannen neljänneksen korkeaan tasoon verrattuna. 

Neste ja Marathon Petroleum toteuttivat järjestelyt yhteisyrityksen perustamiseksi

21.9.2022 Neste ilmoitti toteuttaneensa Martinezin jalostamon konversioprojektin yhdessä Marathon Petroleumin kanssa. Kaikki vaadittavat kaupan ehdot täyttyivät, mukaan lukien vaadittavien lupien ja viranomaishyväksyntien saamisen, joten Neste ja Marathon kertoivat toteuttaneensa järjestelyt Martinez Renewables -nimisen yhteisyrityksen perustamiseksi. Martinez Renewablesin kautta Neste hankkii 50 prosentin osuuden Martinez Renewables Fuels -projektista. Laitoksen operoinnista vastaa Marathon, ja laitoksessa tuotettavat tuotteet jaetaan tasan yhteisyrityksen kumppaneiden välillä. Valmistuttuaan Martinez Renewablesin arvioidaan kasvattavan Nesteen vuosittaista uusiutuvien tuotteiden kapasiteettia hieman yli 1 miljoonalla tonnilla (365 miljoonalla Yhdysvaltain gallonalla). Martinez Renewablesin tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alussa.

Aiemmin tänä vuonna Neste ilmoitti Q1-osavuosituloksensa yhteydessä Rotterdamin jalostamon suunnitteluvaiheen olleen kesken ja lähestyvänsä teknistä valmiutta lopullisen investointipäätöksen tekemiseen. 27.6.2022 Neste teki lopullisen päätöksen asiasta. Kyseessä on Rotterdamin biopolttoainelaitoksen laajennusinvestointi, joka nostaa laitoksen kapasiteettia 1,4 miljoonasta tonnista 2,7 miljoonaan tonniin. Investoinnin arvo on noin 1,9 miljardia euroa ja Nesteen tavoitteena on käynnistää lisätty kapasiteetti vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Nesteellä on käynnissä vielä kolmas investointi – Singaporen laajennusinvestointi. Myös tämän investoinnin on määrä aloittaa tuotantonsa ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Rotterdamin laajennuksen valmistuttua vuoden 2026 loppuun mennessä, Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaiskapasiteetti on noin 6,8 miljoonaa tonnia, mikä on yli kaksinkertainen määrä kesään 2022 verrattuna (3,3 milj.ton.).

Nesteen taloudelliset tavoitteet

Nesteen tärkeimmät taloudelliset tavoitteet liittyvät yhtiön keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoon verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuuteen kokonaispääomasta. ROACE-tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiön pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on alle 40 %. Joulukuun 2021 lopussa edellisten 12 kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 15,5 % ja velan osuus kokonaispääomasta selvästi tavoitealueella (alle 40 %).

Nesteen osinko

Nesteen osinkopolitiikka on se, että yhtiö jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Nesteen yhtiökokous hyväksyi maaliskuussa ehdotuksen, että vuoden 2021 hyväksytyn taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,82 euroa osaketta kohti eli yhteensä 630 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Neste on viime vuosina investoinut, eikä ole panostanut nousevaan osinkoon. Osinkohistoria on tasainen vuoden 2019 ollessa paras lähihistorian osinkovuosi 1,02 euron osingolla.

Neste osake: Nesteen jaettu osinko per osake
Lähde: Neste

Nesteen osakekurssi

Neste oli markkinoiden lellikki vuoden 2021 alkuun asti, mistä lähtien kurssi oli pitkään selvässä alamäessä. Maaliskuussa 2022 Neste Oyj:n osake kävi 35,6 eurossa, mikä oli alin hinta sitten toukokuun 2020. Maaliskuun pohjien jälkeen Neste Oyj:n osake on kuitenkin kääntyi selvään kasvavaan trendiin. Ukrainan sodan myötä ympäri maailman syntyi keskustelua energiansaannin turvaamisesta, kun öljy- ja kaasuhanat Venäjältä päätettiin katkaista. Tämä luonnollisesti keskitti huomion länsimaalaisiin energiasektorin yhtiöihin ja toi nostetta myös Nesteen vaihtoehtoisille polttoaineille. Nopea reagointi geopoliittisen tilanteen muutokseen, nousevat raaka-aineiden, kuten öljyn hinnat sekä yllättävän hyvä ensimmäisen kvartaalin tulos käänsivät Nesteen kurssin positiiviseen suuntaan.

Nesteen toisen neljänneksen tulos oli aivan omassa luokassaan, ja se näkyi yhtiön osakekurssissa. Tulosjulkistuksen jälkeen pörssin avauduttua Neste Oyj:n osake sinkosi suoraan kohti taivaita, ja sen hinta nousi 10 % edellisestä päätöskurssista. Pompun jälkeen osakkeen kurssi tasoittui noin 48,5 € tienoille.

Neste jatkoi puolivuosikatsauksen jälkeen nousevaa trendiä elokuun loppuun asti, kunnes yleinen markkinatilanne tarttui jälleen osakekurssin. Syyskuun lopussa Neste ilmoitti toteuttaneensa uusiutuvia polttoaineita tuottavan yhteisyrityksen perustamisen Marathon Petroleumin kanssa Yhdysvalloissa. Pian tiedotteen jälkeen osakkeen hinta lähti uuteen nousuun. Nousu kuitenkin taittui dramaattisesti Q3-tulosjulkistuksen myötä. Markkinat eivät ottaneet tulosta hyvin vastaan, ja Neste Oyj:n osake syöksyi yli 8 %:ia.

Neste osake: Nesteen osakekurssi viimeiseltä vuodelta.
Nesteen osakekurssi viimeisen vuoden ajalta. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Nesteen kolmannen neljänneksen tulos oli vahva, mutta se perustui pitkälti Öljytuotteet-segmentin poikkeuksellisen vahvoihin jalostusmarkkinoihin. Markkinat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä tulokseen, mitä selittänee se, että Nesteen Uusiutuvat tuotteet-segmentin myyntimarginaali jäi alle yhtiön ohjauksen. Sijoittajat eivät näytä arvostavan Nestettä niinkään öljytuotteiden takia, vaan yhtiöön luotetaan uusiutuvien polttoaineiden kehittäjänä ja valmistajana.

Autokannan sähköistyminen ei ole vielä lähivuosina Nesteen liiketoiminnan ongelma, sillä iso osa dieselin kulutuksesta on raskaassa liikenteessä (tavarakuljetukset ja bussit). Näiden sähköistyminen tapahtuu hitaammin kuin henkilöautojen, mutta päästöjä on silti pienennettävä, johon Nesteen biopolttoaine on hyvä vaihtoehto. Euroopan parlamentti on ajanut uusien polttomoottoriautojen myyntikieltoa, jonka ehdottomaksi takarajaksi on asetettu vuosi 2035. Tämä kieltäisi uusien polttomoottoriautojen valmistamisen ja myynnin, mikä kiihdyttäisi autokannan sähköistymistä ja näin heikentäisi Nesteen tuotteiden markkinoita. Kielto kuitenkin koskisi ilmeisesti vain uusia polttomoottoriajoneuvoja, eli siihen asti valmistetut autot pidettäisi liikenteessä niiden käyttöiän loppuun saakka. EU:n kiellon myötä kuitenkin polttoaineita koskevat päästömääräykset varmasti tiukentuisivat, mikä voisi nostaa Nesteen biopolttoaineen menekkiä.

Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen pitemmän tähtäimen näkymät ovat vahvat, sillä lentokoneiden sähköistyminen kestää vielä kauemmin kuin autokannan. Lisäksi mannertenväliset lennot lennetään vielä pitkään muulla polttoaineella kuin sähköllä. Nesteen vuotuinen vastuullisen lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Investointien jälkeen Neste pystyy vuoden 2023 loppuun mennessä tuottamaan noin 1,5 miljoonaa tonnia vastuullista lentopolttoainetta vuodessa.

Reaktio Q3-tulokseen näyttää, että markkina uskoo edelleen Nesteen olevan uusiutuvan energian johtava globaali yhtiö. Riskinä osakkeelle näemmekin sen, että Neste ei syystä tai toisesta onnistu vastaamaan omiin tai markkinoiden asettamiin tavoitteisiin uusiutuvien tuotteiden tuotannossa ja myynnissä.

Tutki ja vertaile Nesteen osaketta Osaketyökalussa

Muun muassa Nesteen ennusteet, arvostusluvut ja tuloskommentit löytyvät Osaketyökalusta. Kokonaispisteiltään Neste Oyj:n osake on työkalumme paremmalla puoliskolla. Yhtiön osake erottuu tällä hetkellä erityisesti laatupisteidensä perusteella.

Pääset vertailemaan Nesteen osaketta muihin energiasektorin kansainvälisiin yhtiöhin Kv-työkalussa.

Tutustu Osaketyökaluun

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy