startup lions

Analyysi: Nesteen osake hurjaan nousuun todella vahvan Q2-tuloksen myötä

Neste julkaisi todella vahvan Q2-tuloksen. Ennätyksellinen tulos tukee yhtiön kasvavaan trendiin kääntynyttä osakekurssia.

Julkaistu: 28.07.2022 Kirjoittaja:

neste osakkeet sijoitusideat tulokset

Neste

Neste Oyj on suomalainen öljynjalostusyhtiö ja maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja. Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa sekä kiertotalousratkaisuissa, ja yhtiön strategia perustuukin pitkälti uusiutuviin ja kierrätysratkaisuihin. Neste valmistaa korkealaatuisia tuotteitaan Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa. Yhtiö työllisti vuonna 2021 lähes 4 900 henkilöä.

Neste osake: Nesteen liikevaihto liiketoiminta-alueittain vuonna 2021.
Lähde: Neste

Polttoaineiden korkeat hinnat mahdollistivat Nesteelle todella vahvan Q2-tuloksen

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 7 039 M€ (5 934,3 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 931,0 M€ (ennuste 650,4 M€). Neste nosti toisen neljänneksen näkymiään heinäkuun puolessa välissä eikä turhaan – yhtiö takoi todella vahvan Q2-tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi katsauskaudella todella kunnioitettavat 132,9 %. Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1,4 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien kasvusta, jolla oli noin 2,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Toki vertailukauteen vaikutti negatiivisesti Nesteen suunnittelema Porvoon jalostamon suurseisokki. Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävästi maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin, minkä seurauksena öljytuotteiden ja maakaasun hinnat Euroopassa ovat olleet epävakaita ja huomattavan korkeita.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin liiketulos oli vahva, ja se saavutti erinomaisen myyntimarginaalin. Segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 538 miljoonaa euroa (vertailukausi: 341 milj.). Öljytuotteet-segmentin vahvaa tulosta tukivat poikkeuksellisen korkeat dieselin ja bensiinin marginaalit ja Nesteen kyky ylläpitää luotettava operatiivinen toiminta. Myös Marketing & Services -segmentti teki vahvan tuloksen, kun öljyn hinnan jatkuvasta noususta aiheutuneet varastovoitot tukivat yksikkökatteita. Dollarin kurssin vahvistumisella oli 92 miljoonan euron positiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen edellisvuoteen verrattuna. Kaikki tämä tuki merkittävästi Nesteen kannattavuuden parantumista, ja yhtiön vertailukelpoinen käyttökate kohosikin ennätykselliseen 1 085 miljoonaa euroa (377 milj.). Myös Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi hurjat 286,3 % vertailukaudesta.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin Q3 myyntimäärien odotetaan olevan hieman pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan säilyvän vahvana mutta laskevan vuoden 2022 toisen neljänneksen poikkeukselliseen tasoon verrattuna, ja öljytuotemarginaalien odotetaan laskevan. 

Nesteen taloudelliset tavoitteet

Nesteen tärkeimmät taloudelliset tavoitteet liittyvät yhtiön keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoon verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuuteen kokonaispääomasta. ROACE-tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiön pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on alle 40 %. Joulukuun 2021 lopussa edellisten 12 kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 15,5 % ja velan osuus kokonaispääomasta selvästi tavoitealueella (alle 40 %).

Nesteen osinko

Nesteen osinkopolitiikka on se, että yhtiö jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Nesteen yhtiökokous hyväksyi maaliskuussa ehdotuksen, että vuoden 2021 hyväksytyn taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,82 euroa osaketta kohti eli yhteensä 630 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Neste on viime vuosina investoinut, eikä ole panostanut nousevaan osinkoon. Osinkohistoria on tasainen vuoden 2019 ollessa paras lähihistorian osinkovuosi 1,02 euron osingolla.

Neste osake: Nesteen jaettu osinko per osake
Lähde: Neste

Nesteen osakekurssi

Neste oli markkinoiden lellikki vuoden 2021 alkuun asti. Siitä lähtien kurssi oli pitkään selvässä alamäessä. Maaliskuussa yhtiön osakkeen hinta kävi 35,6 eurossa, mikä oli alin hinta sitten toukokuun 2020. Mahdollisia syitä Nesteen kurssin laskulle on monia. Yksi mahdollinen syy on korkean valuaation osakkeiden alamäki. Nesteen P/E-luku on ollut pitkään selvästi pörssin keskiarvoa korkeampi ja omissa sfääreissään energiayhtiöiden joukossa. Tällä hetkellä Nesteen P/E-luku on vuoden 2022 tulosennusteella 22. Se on edelleen korkea, kun eurooppalaisten osakkeiden keskiarvo on reilu 15 ja energiayhtiöillä tätäkin alempi.

Toinen syy on megatrendiedun katoaminen. Neste oli pitkään yksi ilmastonmuutosmegatrendin tärkeimpiä yhtiöitä. Ainakin Suomessa ja tärkeä myös Euroopassa. Viimeisen vuoden sisällä akkuteknologia ja sähkökulkuneuvot ovat nousseet sijoittajien suosikiksi. Tämä voi tarkoittaa sitä, että markkinat eivät näekään enää Nesteen 10-20 vuoden tulosnäkymiä yhtä houkuttelevana kuin 2020 loppupuolella. Kärjistetysti voi kysyä, tarvitaanko biopolttoaineita, jos kaikki liikkuvat sähköllä?

Maaliskuun pohjien jälkeen Neste Oyj:n osake on kuitenkin kääntynyt selvään kasvavaan trendiin. Ukrainan sodan myötä ympäri maailman syntyi keskustelua energiansaannin turvaamisesta, kun öljy- ja kaasuhanat Venäjältä päätettiin katkaista. Tämä luonnollisesti keskitti huomion länsimaalaisiin energiasektorin yhtiöihin ja toi nostetta myös Nesteen vaihtoehtoisille polttoaineille. Nopea reagointi geopoliittisen tilanteen muutokseen, nousevat raaka-aineiden, kuten öljyn hinnat sekä yllättävän hyvä ensimmäisen kvartaalin tulos käänsivät Nesteen kurssin positiiviseen suuntaan.

Nesteen toisen neljänneksen tulos oli aivan omassa luokassaan, ja se näkyy yhtiön osakekurssissa. Tulosjulkistuksen jälkeen pörssin avauduttua Neste Oyj:n osake sinkosi suoraan kohti taivaita, ja sen hinta nousi 10 % edellisestä päätöskurssista. Pompun jälkeen osakkeen kurssi tasoittui noin 48,5 € tienoille. Neste on mahdollisesti nousemassa takaisin markkinoiden suosikiksi.

Neste osake: Nesteen osakekurssi viimeiseltä vuodelta.
Nesteen osakekurssi viimeisen vuoden ajalta. Lähde: TradingView

Neste teki lopullisen päätöksen Rotterdamin suurinvestoinnista

Neste ilmoitti Q1-osavuosituloksensa yhteydessä Rotterdamin jalostamon suunnitteluvaiheen olleen kesken ja lähestyvänsä teknistä valmiutta lopullisen investointipäätöksen tekemiseen. 27.6.2022 Neste teki lopullisen päätöksen asiasta. Kyseessä on Rotterdamin biopolttoainelaitoksen laajennusinvestointi, joka nostaa laitoksen kapasiteettia 1,4 miljoonasta tonnista 2,7 miljoonaan tonniin. Investoinnin arvo on noin 1,9 miljardia euroa ja Nesteen tavoitteena on käynnistää lisätty kapasiteetti vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Rotterdamin laajennusinvestoinnin lisäksi Nesteellä on käynnissä kaksi muuta investointia – Singaporen laajennusinvestointi sekä Martinezin jalostamon konversioprojekti yhdessä Marathon Petroleumin kanssa. Näiden investointien on määrä aloittaa tuotantonsa ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, sekä tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Rotterdamin laajennuksen valmistuttua vuoden 2026 loppuun mennessä, Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaiskapasiteetti on noin 6,8 miljoonaa tonnia, mikä on yli kaksinkertainen määrä tähän hetkeen verrattuna (3,3 milj.ton.). Nämä investoinnit sekä niiden kasvattama kokonaiskapasiteetti antavat Nesteelle todella hyvät valmiudet vastata alati kasvavaan kysyntään, sekä varmistaa asemaansa biopolttoainemarkkinoilla.

Sijoittajan näkökulma

Nesteen toisen neljänneksen huipputulos oli pitkälti markkina- ja myyntihintojen nousun ansiota. Erityisesti korkeat öljytuotteiden ja maakaasun hinnat, sekä Nesteen kannalta suotuisat valuuttakurssierot tukivat neljänneksen liiketoiminnan kehitystä. Kuten Neste arvioi Q2-katsauksessaan, vastaavanlaisia poikkeuksellisia tasoja ei nähdä enää kolmannella vuosineljänneksellä, minkä takia Q3-tuloksen odotetaan jäävän maltillisemmaksi. Tästä huolimatta odotukset Nesteelle ovat nyt korkeat, mikä tukee yhtiön kasvavaan trendiin kääntynyttä osakekurssia. Mikäli Q3-tulos ei sisällä suuria pettymyksiä, voi Neste Oyj:n osake saavuttaa jälleen vuoden 2021 alun huippulukemat.

Autokannan sähköistyminen ei ole vielä lähivuosina Nesteen liiketoiminnan ongelma, sillä iso osa dieselin kulutuksesta on raskaassa liikenteessä (tavarakuljetukset ja bussit). Näiden sähköistyminen tapahtuu hitaammin kuin henkilöautojen, mutta päästöjä on silti pienennettävä, johon Nesteen biopolttoaine on hyvä vaihtoehto. Euroopan parlamentti on ajanut uusien polttomoottoriautojen myyntikieltoa, jonka ehdottomaksi takarajaksi on asetettu vuosi 2035. Tämä kieltäisi uusien polttomoottoriautojen valmistamisen ja myynnin, mikä kiihdyttäisi autokannan sähköistymistä ja näin heikentäisi Nesteen tuotteiden markkinoita. Kielto kuitenkin koskisi ilmeisesti vain uusia polttomoottoriajoneuvoja, eli siihen asti valmistetut autot pidettäisi liikenteessä niiden käyttöiän loppuun saakka. EU:n kiellon myötä kuitenkin polttoaineita koskevat päästömääräykset varmasti tiukentuisivat, mikä voisi nostaa Nesteen biopolttoaineen menekkiä.

Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen pitemmän tähtäimen näkymät ovat vahvat, sillä lentokoneiden sähköistyminen kestää vielä kauemmin kuin autokannan. Lisäksi mannertenväliset lennot lennetään vielä pitkään muulla polttoaineella kuin sähköllä. Nesteen vuotuinen vastuullisen lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Investointien jälkeen Neste pystyy vuoden 2023 loppuun mennessä tuottamaan noin 1,5 miljoonaa tonnia vastuullista lentopolttoainetta vuodessa.

Riskinä pidämme Nesteen osakkeessa kilpailuedun heikkenemisestä öljytyuotteissa, kun venäläinen raakaöljy korvataan muulla raakaöljyllä sekä sitä, että markkina ei näe enää Nestettä uusiutuvan energian johtavana globaalina yhtiönä, jolloin osakkeen arvostuskertoimet laskevat.

Tutki ja vertaile Nesteen osaketta Osaketyökalussa

Muun muassa Nesteen ennusteet, arvostusluvut ja tuloskommentit löytyvät Osaketyökalusta. Kokonaispisteiltään Neste Oyj:n osake on työkalumme paremmalla puoliskolla. Yhtiön osake erottuu tällä hetkellä erityisesti momenttipisteidensä perusteella.

Pääset vertailemaan Nesteen osaketta muihin energiasektorin kansainvälisiin yhtiöhin Kv-työkalussa.

Tutustu Osaketyökaluun

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.startup lions


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Seurannassa markkinatilanne ja markkinaympäristö 6.10.2022 09:57 | Timo Heikkilä
Muhiiko Euroopassa uusi pankkikriisi?

5.10.2022 13:35 | Sijoittaja.fi
Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua


Image


startup lions

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy