northcrypto

Analyysi: Fortumin vahva Q3-tulos ylitti odotukset

Fortum osake analyysi

Fortum julkaisi operatiivisesti varsin vahvan Q3-tuloksen, jossa Uniper oli enää mukana vain lopetettuna toimintona. Vaikka tulos ylitti ennusteet, markkina reagoi siihen viileästi.

Julkaistu: 10.11.2022 Kirjoittaja:

analyysi Fortum osake sijoitusideat tulokset

Fortum

Fortum Oyj on yhdyskuntapalvelut-sektorin yhtiö. Fortum on Euroopan kolman­neksi suurin hiili­diok­si­di­pääs­töt­tömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasu­yhtiö. Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortum omistaa saksalaisen Uniperin, josta omistus on 78 prosenttia.

Fortumin energiantuotannosta 47 prosenttia on kaasua, 19 prosenttia vesivoimaa, 19 prosenttia ydinvoimaa ja 13 prosenttia kivihiiltä.

Fortum energiantuotanto
Lähde: Fortum

Lue myös: Uniperin johto varoitti Fortumin omistajia Uniper-kaupasta jo vuonna 2017. Lähes kaikki vuonna 2017 ennakoidut riskit ovat toteutuneet.

Fortumin Q3/2022 – Operatiivisesti vahva tulos ylitti odotukset

Fortumin kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 421,0 M€ (analyytikkojen konsensus 360,3 M€). Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kaikki Fortumin jatkuvien toimintojen liiketoimintasegmentit paransivat tulostaan kolmannella vuosineljänneksellä. Etenkin Generation-segmentin tulos oli vahva ennätyksellisen korkean saavutetun sähkönhinnan sekä fyysisen optimoinnin, korkeamman spot-hinnan ja korkeamman suojaushinnan johdosta.

Kolmannella neljänneksellä Fortumin vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 45,3 %, ja vertailukelpoinen liiketulos parani todella vahvat 73,3 % vertailukaudesta. Yhtiön vertailukelpoiset jatkuvien toimintojen kauden voitto sekä EPS kääntyivät positiivisiksi. Uniper on mukana osavuosikatsauksessa vain lopetettuina toimintoina.

Fortumille merkittävin tapahtuma kuluneen vuosineljänneksen aikana oli yhtiön johdon mukaan päätös myydä Fortumin omistus Uniperissa kokonaisuudessaan Saksan valtiolle. Heinäkuussa Saksan hallituksen ja Uniperin kanssa sovittu vakautuspaketti ei yksinkertaisesti toiminut. Fortumin johdon mukaan Venäjän kaasutoimitusten tyrehtyessä vakautuspakettia oli vaikea panna täytäntöön, eivätkä sovitut toimet riittäneet pelastamaan Uniperia, jolle oli kertynyt jo miljardien tappiot. Kokonaistappio Uniper-investoinnista on hieman alle 6 miljardia euroa. Myynnillä on negatiivinen vaikutus emoyhtiö Fortum Oyj:n omaan pääomaan, mutta yhtiön johto on arvioinut, että konsernin oma pääoma pysyy riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta. Fortumin johdon mukaan yhtiön tilanne käyttöpääoman osalta on vakaa ja Fortumilla on riittävästi likvidejä varoja vakuusvaateiden täyttämiseksi.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on edelleen laajoja vaikutuksia Fortumin toimintaan. Länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet ovat nostaneet hintoja kaikilla hyödykemarkkinoilla. Fortum on läpi vuoden pyrkinyt pienentämään konsernin Venäjä-riskejä ja toukokuussa yhtiö ilmoitti valmistautuvansa hallittuun poistumiseen Venäjän markkinoilta. Toimintojen mahdollinen myynti on Fortumin ensisijainen vaihtoehto. Yhtiö ilmoitti puolivuosikatsauksessa arvioivansa Venäjällä heinäkuussa voimaan tulleen, energiayhtiöiden myyntiä rajoittavan uuden asetuksen mahdollisia vaikutuksia Fortumiin. Prosessin päätökseen saattaminen voi viedä aikaa. Energiasektorilla toimintojen myynti on tyypillisesti edellyttänyt Venäjän hallituksen hyväksyntää.

Fortumin ohjaus

Fortum päivitti tulosjulkistuksen yhteydessä näkymiään aiemmin poistettujen investointien osalta. Uuden ohjauksen mukaan Fortum odottaa sen jatkuvien toimintojen investointien ilman yritysostoja olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2022.

  • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2022 noin 80 % hintaan 49 euroa/MWh, vuodelle 2023 noin 65 % hintaan 49 euroa/MWh ja vuodelle 2024 noin 40 % hintaan 38 euroa/MWh.
  • Investointinäkymien PÄIVITYS: Fortum päivittää investointinäkymänsä vuodelle 2022 ja odottaa jatkuvien toimintojen investointien ilman yritysostoja olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2022. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Fortum myy Uniperin osakkeet

Fortum tiedotti 14.9. että Uniperin tilanne on edelleen heikentynyt ja että Fortum, Uniper ja Saksan valtio hakevat pitkäkestoista ratkaisua tilanteeseen. Todellisia ratkaisuvaihtoehtoja oli vain yksi. Saksan valtio ostaa/kansallistaa Uniperin. Yhtiön tappiot ovat 100 miljoonaa euroa päivässä ja pääoman tarve niin massiivinen, ettei Fortumilla tai millään muullakaan eurooppalaisella yhdyskuntapalvelutsektorin yhtiöllä ole mahdollista kantaa vastuuta Uniperista. Bloomberg kertoi, että sopimukseen on päästy ja että Saksan valtio ostaa Uniperin osakkeet Fortumilta.

Fortum tiedotti 20.9., että neuvottelut ovat loppusuoralla ja että sopimusneuvotteluiden elementtejä ovat muun muassa Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden myynti Saksan valtiolle ja Fortumin Uniperille myöntämän rahoituksen palauttaminen Fortumille sekä Saksan valtion suunnittelema Uniperin pääomankorotus.

Aamulla 21.9. Fortum tiedotti, että Saksan valtio ostaa Uniperin osakkeet 0,5 miljardilla eurolla. Tämän lisäksi Fortumin antama 4 miljardin euron laina Uniperille maksetaan takaisin ja 4 miljardin euron takausvastuu vapautuu.

Fortum ilmoitti kirjaavansa kaupasta hieman alle 6 miljardin euron tappiot

Torstaina 6.10. Fortum julkaisi oikaistut vertailutiedot Uniper-divestoinnin johdosta. Sovitun järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä lopullisten sopimusten solmimisen Saksan valtion ja Uniperin kanssa sekä viranomaishyväksyntöjä useilla maantieteellisillä alueilla, mukaan lukien lupia Euroopan komissiolta sekä viimeiseksi Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tiedotteen mukaan suunnitellun järjestelyn odotetaan toteutuvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Tiedotteessa Fortum ilmoitti yhtiön kokonaistappion Uniper-sijoituksesta olevan hieman alle 6 miljardia euroa, mikä on todella lähellä aikaisempaa arviotamme. Tappio muodostuu Uniperin osakkeisiin nettona sijoitetusta noin 7,2 miljardista eurosta, 0,5 miljardin euron saatavasta kauppahinnasta sekä noin 0,9 miljardin euron osingoista Uniper-omistuksen ajalta. Divestoinnista aiheutuva tappio pienentää emoyhtiö Fortum Oyj:n omaa pääomaa, mutta Fortumin mukaan pääoman tulisi säilyä riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole toistaiseksi tarvetta. Fortumin julkaiseman tiedotteen mukaan Uniperille annettu 4 miljardin euron laina kirjataan saatavaksi, ja se maksetaan takaisin, kun järjestely saadaan päätökseen. Fortumin Uniper-osakkeista saama 0,5 miljardin euron kauppahinta kirjataan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Tappion suuruusluokka oli sijoittajien tiedossa, sillä pörssin kurssireaktio tiedotteeseen oli todella maltillinen.

Kaiken kaikkiaan Fortumin vuoden 2022 tappiot sijoituksista voivat nousta 10 miljardiin euroon

Uniper-osakkeiden myynnistä aiheutuva tappio on vajaa 6 miljardia euroa. Aiemmin Venäjän liiketoiminnoista tehty alaskirjaus on 2,1 miljardia euroa. Jäljellä on vielä 3,3 miljardia euroa sijoituksia Venäjällä, joiden arvosta voidaan joutua tekemään lisää alaskirjauksia. Tappiot Fortumin Uniperin ja Venäjän sijoituksista vuonna 2022 ovat siis arviomme mukaan 8,0 – 10,5 miljardia euroa.

Fortum sopi Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron lainasta

Syyskuun kuudes päivä 2022 Fortum ilmoitti sopineensa pääomistajansa, Suomen valtion kanssa siltarahoituksesta, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan riittävät likviditeettivarat tilanteessa, jossa sähkönhinnat ja sen myötä vakuusvaatimukset nousevat edelleen voimakkaasti sähkön pohjoismaisessa johdannaispörssissä. Tiedotteen mukaan Fortumilla on tällä hetkellä riiittävät varat vakuusvaatimusten täyttämiseksi. Järjestely asetetaan paikalleen nyt valtioneuvoston aikataulun ja ehtojen puitteissa, mutta lainan nostaminen on Fortumin mukaan viimesijaisin vaihtoehto sille.

Sovittu lainamäärä on 2,35 miljardia euroa ja sen myöntää Suomen valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö Solidium. Laina-aika on yksi vuosi, ja laina erääntyy kokonaisuudessaan vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Lainaa ei voi käyttää tytäryhtiö Uniperin vakuusvaatimusten kattamiseen. Järjestelyn osapuolina ovat myös Fortumin pohjoismaiset sähköntuotantoa harjoittavat tytäryhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Fortum Sverige AB. Lainan nostamisen ehtona on suunnattu, maksuton osakeanti, joka oikeuttaa Solidiumin merkitsemään enintään 8,97 miljoonaa Fortumin uutta osaketta. Osakkeet annetaan maksutta ja niiden määrä vastaa 1 % Fortumin liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen, mikä nostaa Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuutta 51,26 %:iin. Todellinen vuosikorko ilman osakeannin vaikutusta, laskettuna koko lainasummalle ja koko laina-ajan olisi 14,2 %.

Lainajärjestelyn myötä Fortumin johdon palkitseminen laitetaan jäihin. Järjestelyssä ei kuitenkaan ole osingonjakoa koskevia rajoituksia. Fortumin hallitus ottaa kantaa mahdolliseen osinkoon vuodelta 2022 alkuvuodesta 2023.

Fortumin taloudelliset tavoitteet

Fortum päivitti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa 3.12.2020. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
  • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
    • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
    • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin osinkopolitiikka on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa. 

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on Fortumille edelleen keskeistä.

Fortumilta ehkä sittenkin osinko

Fortum on ollut Helsingin pörssin tasaisempia osingonmaksajia. Tilikauden 2021 osinko 1,14 euroa irtosi 29.3.2022.

Tilikaudelta 2022 analyytikot odottavat 0,97 euron osinkoa, mutta tähän liittyy edelleen paljon epävarmuutta johtuen Venäjä-liiketoiminnoista, ja Uniperin kaupan vaikutuksista. Fortumin oma pääoma on sulanut vauhdilla, mutta Uniper-diili vahvistaa konsernin omaa pääomaa. Emoyhtiön oma pääoma on sen sijaan selvästi aiempaa tasoa alempi. On mahdollista, että Fortum pystyy sittenkin jakamaan osinkoa, mutta taso lienee lähempänä 0,50 euroa kuin totuttua 1,10 euroa. Tähän tulee kuitenkin vaikuttamaan se, miten Venäjän toimintojen käy. Tuleeko niistä lisää alaskirjauksia?

Fortumin osinko
Lähde: Fortum

Sijoittajan näkökulma

Uniper-kauppa oli ainoa järkevä ratkaisu Fortumille, sillä yhtiön suurin riski on poistunut. Tämä näkyy myös Q3-tuloksessa, jossa Uniper oli mukana vain lopetettuina toimintoina. Fortumin jatkuvien toimintojen operatiiviset tunnusluvut ylittivät analyytikkojen ennusteet ja osoittivat, että Uniper oli Fortumin toiminnan kivireki. Yhtiön sähköntuotanto on terveellä pohjalla, sillä Generation -segmentti takoi jälleen merkittävimmän osan yhtiön tuloksesta.

Markkinat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä Q3-tulokseen, ja Fortumin osake lähti hienoiseen laskuun pörssin auettua tulosjulkistuksen jälkeen. Negatiivisen kurssireaktion taustalla voi olla se, että sijoittajat uskalsivat jo toivoa Fortumilta entisen kaltaista, vahvaa tulosta. Tämä puolestaan kertoisi sijoittajien luotosta Uniperin jälkeiseen Fortumiin.

Fortumilla on kuitenkin edelleen merkittävästi Venäjä-riskiä. Fortum on kertonut pyrkivänsä hallitusti vetäytymään Venäjältä, ja toukokuun alussa yhtiö teki jo 2,1 miljardin euron alaskirjaukset Venäjän toiminnoista. Riskinä on, että lopuista 3,3 miljardin euron Venäjän omistuksista joudutaan vielä tekemään alaskirjauksia. Toinen riski liittyy siihen, että Fortumin toimintojen myynnille vaaditaan Venäjän hallituksen myönnytys, ja myyntiprosessi keskeytyy tai lykkääntyy reilusti. Tämä estäisi Fortumia vetäytymästä Venäjältä, mikä voisi karsia mahdollisia uusia sijoittajia ja lisätä alaskirjausten todennäköisyyttä.

Tutki Fortumia ja seuraa tuloskautta

Osaketyökalussa Fortum Oyj:n osake saa keskiverrot kokonaispisteet. Osakkeen kokonaisriskin taso on heikko, mutta arvo- kasvu- ja osinkopisteet ovat kiitettävät.

Tutustu Osaketyökaluunnorthcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy