Analyysi: Fortumin osake vain laskee – taustalla kaksi syytä

Fortumin osake jatkaa jo tovin kestänyttä laskua. Negatiivisen trendin taustalla ovat halpa sähkö sekä nopeasti nousseet korot.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Fortumin osake jatkaa jo tovin kestänyttä laskua. Negatiivisen trendin taustalla ovat halpa sähkö sekä nopeasti nousseet korot.

Sähkön hinta on painunut todella alas

Vuonna 2023 sähkön hinta on ollut selvästi alempana kuin viime vuonna. Elokuun lopulla hinta hieman nousi, mutta syyskuun aikana sähkön hinta putosi takaisin touko-kesäkuun matalille tasoille. Hinta on pitkän aikavälin keskiarvoja alempana.

Fortumin osakekurssi

Fortumin osakekurssi oli vahvassa vedossa vuonna 2021. Ukrainan sota romahdutti kurssin, joka kävi kesä-syyskuukausina 2022 alle 10 euron. Irtautuminen Venäjältä sai kurssin uudelleen nousuun, mutta vuoden 2023 aikana osakekurssi on valunut sähkön hinnan vanavedessä. Myös nopeasti nousseet korot ovat laskeneet Fortumia, josta tarkemmin analyysin lopussa.

Fortumin Q2/2023 – Generation-segmentin tuloskunto pysyi vahvana

Fortumin vertailukelpoinen liiketulos oli 262,0 M€ (analyytikkojen konsensus 268,6 M€). Vertailukelpoinen liiketulos oli samalla tasolla vertailukauteen nähden. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate oli 344 milj. euroa, kun vuosi sitten se oli 362 milj. euroa. Yhtiön mukaan energian hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime kesän ja syksyn huipputasoista, mutta toisella vuosineljänneksellä lasku oli jo huomattavasti loivempaa alkuvuoteen verrattuna.

Yhtiön hyvä tuloskehitys pohjoismaisessa sähköntuotannossa jatkui vuoden toisella neljänneksellä korkeiden hintojen ja kausiluontoisestikin erittäin vahvan talvineljänneksen jälkeen. Generation-segmentti pystyi jälleen parantamaan tulostaan edellisvuodesta sähkön korkeiden markkinahintojen tukemana. Consumer Solutions -segmentillä oli kuitenkin melko heikko neljännes, sillä asiakaskunnan vaihtuminen ja pienentyminen tietyissä suojatuissa sähkösopimuksissa jatkui. Toisella neljänneksellä Fortum alaskirjasi koko omaisuutensa Venäjällä – toisella neljänneksellä yhtiö kirjasi arvonalentumisia 1,7 miljardia euroa ja konsolidoinnin päättymiseen liittyviä negatiivisia kumulatiivisia valuuttakurssien muuntoeroja 1,9 miljardia euroa.

Fortumin taloudellinen asema on vahva hyvän tuloskehityksen ja rahavirran ansiosta. Kesäkuun lopussa yhtiön velkaantumisaste oli 0,3 ja yhtiöllä oli yli neljä miljardia euroa nostamattomia luottoja ja yli neljä miljardia euroa likvidejä varoja.

Venäjän valtio otti haltuun maassa olevat ulkomaiset omistukset

Vastatoimina länsimaiden asettamille pakotteille Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoitti 25.4.2023 asetuksen, jolla Venäjän valtio voi ottaa haltuunsa tiettyjen ulkomaisten yritysten omaisuutta maassa. Q1-osavuosikatsauksessa Fortum vahvisti, että asetuksen myötä Venäjän viranomaiset ottivat haltuun Fortumin tytäryhtiön omistukset Venäjällä. Fortum on toimittanut Venäjän presidentin hallinnolle virallisen vastalauseen, jossa yhtiö vastustaa jyrkästi asetusta, mutta määräysvallan arvion perusteella Fortum on menettänyt Venäjän toimintojensa määräysvallan.

Venäjän toimet eivät tulleet missään määrin yllätyksenä. On ollut jo pitkään selvää, että nurkkaan itsensä ajanut Venäjä ei kaihda katkaista kaikkia siteitä länsimaihin ja länsimaalaisiin yhtiöihin. Putinin allekirjoittama asetus osoittaa, että kaikki Venäjällä olevat sekä Venäjään liittyvät omistukset ja sopimukset ovat käytännössä arvottomia.

Olemme jo yli vuosi sitten, Ukrainan sodan alusta asti kirjoittaneet Fortumiin liittyvän merkittävän riskin siitä, että yhtiö joutuu tekemään vielä lisää alaskirjauksia Venäjän omistuksistaan. Nyt tämä riski realisoitui, ja Fortum ilmoitti kirjaavansa vuoden 2023 toisella neljänneksellä 1,7 miljardin euron arvonalentumiset (koko kirjanpitoarvo) ja niihin liittyvät muuntoerot.

Fortumin ohjaus

Fortumin hallitus hyväksyi uuden strategian maaliskuun 2023 alussa. Strategia sisältää uudet taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Samassa yhteydessä Fortum julkisti uuden liiketoimintarakenteensa, toimintamallinsa ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Lisätietoja strategiasta löytyy tästä pörssitiedotteesta.

Muuten Fortumin näkymät ovat seuraavat:

  • Generation-segmentin tukkumyynnin suojaukset pohjoismaiselle sähkön tuotannolle: loppuvuodeksi 2023 noin 70 % hintaan 49 euroa/MWh, ja vuodeksi 2024 noin 50 % hintaan 46 euroa/MWh.
  • Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa euroa vuonna 2023. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.
  • Presidentin asetuksen (nro 302) seurauksena Fortumin tytäryhtiön omaisuus otettiin Venäjän viranomaisten hallintaan Venäjällä 25.4.2023. Fortum on toimittanut Venäjän presidentin hallinnolle virallisen vastalauseen, jossa yhtiö vastustaa jyrkästi asetusta. Määräysvallan arvion perusteella Fortum on menettänyt Venäjän toimintojensa määräysvallan. Tämän vuoksi Russia-segmentin konsolidointi päättyy ja segmentti raportoidaan lopetettuna toimintona vuoden 2023 toisella neljänneksellä.
  • Fortum kirjaa vuoden 2023 toisella neljänneksellä 1,7 miljardin euron arvonalentumiset (koko kirjanpitoarvo) ja niihin liittyvät muuntoerot.
  • Venäjän omistusten arvonalentumisten vaikutuksen seurauksena Fortum päivittää verotusta koskevan ohjeistuksensa.

Uusi verotusta koskeva ohjaus

Vuonna 2023 Fortumin vertailukelpoisen efektiivisen tuloverokannan odotetaan olevan tasolla 20–23 % (aiemmin: 21-24%), kun Venäjän konsolidoinnin päättyminen ja omaisuuserien alaskirjaus sekä Suomen suunniteltu väliaikainen windfall-vero otetaan huomioon ja tasolla 19–21 % (aiemmin; 20-22 %), kun windfall-veroa ei oteta huomioon. Suomen eduskunta hyväksyi sähköalan väliaikaista voittoveroa (windfall-vero) koskevan lainsäädännön 27.2.2023. Vero kannetaan vuoden 2024 aikana.

Vuonna 2024 Fortum arvioi vertailukelpoisen efektiivisen tuloverokannan olevan tasolla 19–21%. Fortumin vertailukelpoiseen efektiiviseen verokantaan vaikuttavat kertyvien voittojen jakauma eri lainkäyttöalueille sekä erot nimellisverokannoissa näillä lainkäyttöalueilla. Verokanta ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Fortumin uudet taloudelliset tavoitteet

Fortumin hallituksen maaliskuussa hyväksymän uuden strategian painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pohjoismaissa.

Fortum on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa varmistaakseen vähintään BBB-luottoluokituksen ja tulevaisuuden kasvuun vaadittavan taloudellisen joustavuuden.

  • Uusi pitkän aikavälin vertailukelpoinen rahoitusnettovelan ja käyttökatteen suhde on 2,0–2,5.
  • Vuosina 2023–2025 Fortum tavoittelee hallittua kasvua puhtaassa energiassa. Investoinnit tällä ajanjaksolla ovat enintään noin 1,5 miljardia euroa. Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten projektikohtainen painotettu keskiarvo (WACC) + 150–400 korkopistettä.
  • Fortum sitoutuu aiempaa tiukempiin vastuullisuus- ja ilmastotavoitteisiin: toiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, hiilestä luovutaan vuoden 2027 loppuun mennessä ja hiilidioksidin ominaispäästöille asetetaan tavoite. Lisäksi Fortum sitoutuu SBTi-tavoitteeseen (1,5 °C) ja asettaa biodiversiteettitavoitteet.
  • Osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin osinko 2023

Fortum on ollut Helsingin pörssin tasaisempia osingonmaksajia. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin hallitus ehdottaa 0,91 euron osinkoa per osake vuodelta 2022, mikä vastaa 75% vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta 1,21 euroa (ilman Venäjän liiketoimintoja). Analyytikot odottivat 0,97 euron osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Fortumin osinko
Fortumin viimeisen kymmenen vuoden osinkohistoria. Lähde: Fortum

Kaiken kaikkiaan Fortumin vuoden 2022 tappiot sijoituksista olivat noin 9 miljardia euroa

Vuoden 2022 joulukuussa Fortum myi saksalaisen tytäryhtiö Uniperin kaikki osakkeet Saksan valtiolle. Uniper-osakkeiden myynnistä aiheutuva tappio oli vajaa 6 miljardia euroa. Aiemmin vuonna 2022 Venäjän liiketoiminnoista tehtiin 2,1 miljardin euron alaskirjaus, ja vuoden tilinpäätöksessä ilmoitettiin vielä uudesta 990 miljoonan euron arvonalentumisesta. Tappiot Fortumin Uniperin ja Venäjän sijoituksista vuonna 2022 olivat siis noin 9 miljardia euroa.

Sijoittajan näkökulma

Fortumin osakekurssi on pudonnu lähelle kymmentä euroa. Merkittävän kurssilaskun taustalla on erityisesti kaksi syytä. Edellisvuotta selvästi matalammalla tasolla ollut sähkön hinta on rasittanut Fortumia läpi kuluvan vuoden. Elokuun lopulla sähkön saatavuus takkuili, mikä aiheutti nopean hintapiikin spot-hintoihin. Fortumin kurssi lähti seuraamaan sähkön noussutta hintaa, mutta jo syyskuun puolivälissä sähkön saatavuuden parannuttua Fortumin osake lähti liukkaaseen laskuun muutamaan senttiin pudonneen sähkön vanavedessä.

Toinen Fortumin osaketta rankaissut tekijä on nopeasti noussut korkotaso. Korkean osinkotuoton Fortum on kärsinyt, kun odotettu osinkotuotto ei houkuttele enää samalla tavalla. Sijoittajat saavat hyvää tuottoa selvästi vähemmän riskisiltä korkomarkkinoilta. Samanlainen trendi on ollut näkyvissä kansainvälisillä markkinoilla, joissa nopeasti nousseet korot ovat kurittaneet erityisesti korkean osinkotuoton osakkeita. Yhdyskuntapalvelutsektori, johon myös Fortum kuuluu, on viimeisen kuukauden aikana laskenut lähes kahdeksan prosenttia. Ainoastaan korkoherkkä kiinteistösektori on laskenut enemmän.

Fortumin rahoitusnettovelka suhteessa käyttökatteeseen on 0,6, mikä on selvästi alle yhtiön tavoitetason. Fortumin tase siten kestää korkojen nousun. Osakkeen arvostustaso on alhaalla, mikä lisää osakkeen houkuttelevuutta. Kurssi tuskin kääntyy ennen kuin korkojen nousu päättyy ja sähkön hinta piristyy.

Sektoreiden kuukausituotot, lähde FinViz

Tutki Fortumia Osaketyökalulla

Osaketyökalussa Fortum Oyj:n osake saa keskiverrot kokonaispisteet. Osakkeen momentti- ja kasvupisteet ovat heikot, mutta arvopisteillä yhtiö erottuu edukseen.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Tuloskausi käynnistyy – katso tulosennusteet Osaketyökalusta
Nordea osake: analyysissä tuorein tulos
Sijoittajan valinnat