Northcrypto

Analyysi: Sijoittajat näyttävät uskovan uudistuneeseen Fortumiin

Fortum osake analyysi

Fortum julkaisi varsin positiivisen Q4-tuloksen. Markkinat näyttivät tulokselle vihreää valoa, ja yhtiön osake lähti mukavaan nousuun. Osake ei ole kallis, joten nousu voi jatkua.

Julkaistu: 02.03.2023 Kirjoittaja:

analyysi Fortum osake sijoitusideat tulokset

Fortum

Fortum Oyj on yhdyskuntapalvelut-sektorin yhtiö. Fortum on Euroopan kolman­neksi suurin hiili­diok­si­di­pääs­töt­tömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasu­yhtiö. Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. 

Fortumin energiantuotannosta 47 prosenttia on kaasua, 19 prosenttia vesivoimaa, 19 prosenttia ydinvoimaa ja 13 prosenttia kivihiiltä.

Fortumin Q4/2022 – Generation-segmentin vahva tuloskunto kantoi koko yhtiön tuloksen yli ennusteiden

Fortumin neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 744,0 M€ (analyytikkojen konsensus 620,6 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Fortumin vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 33,0 % ollen 895 (673) miljoonaa euroa, ja liiketulos kasvoi 43,4 % vertailukaudesta. Hyvä tuloskehitys oli seurausta pääasiassa korkeammasta saavutetusta sähkönhinnasta ja hyvin onnistuneesta fyysisestä optimoinnista, joiden vaikutusta kuitenkin tasoittivat pienemmät vesivoiman tuotantomäärät Generation-segmentissä. Kaiken kaikkiaan Generation-segmentin tulos oli kuitenkin hyvä.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli -1 397 (28) miljoonan euron vaikutus katsauskauden liikevoittoon pääasiassa Russia-segmenttiin liittyvien -550 miljoonan euron arvonalentumisten ja -808 miljoonan euron suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutosten seurauksena.

Joulukuun lopulla Fortum sai Uniper-kaupan päätökseen ja yhtiö sai vastikkeena Uniper-osakekaupasta noin 0,5 miljardia euroa. Uniper myös maksoi takaisin Fortumin myöntämän 4,0 miljardin euron osakaslainan, ja Fortumin Uniperille myöntämästä 4,0 miljardin euron emoyhtiötakauksesta vapautui 3,0 miljardia euroa. Saksan hallituksen kanssa allekirjoitetun sopimuksen myötä Uniperin konsolidointi päättyi vuoden kolmannella neljänneksellä, ja se luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi.

Katsauskauden jälkeen Fortumin hallitus hyväksyi uuden strategian, joka sisältää uudet taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,91 euroa osakkeelta.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on edelleen laajoja vaikutuksia Fortumin toimintaan. Länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet ovat nostaneet hintoja kaikilla hyödykemarkkinoilla. Fortum pyrki läpi vuoden 2022 pienentämään konsernin Venäjä-riskejä ja toukokuussa yhtiö ilmoitti valmistautuvansa hallittuun poistumiseen Venäjän markkinoilta. Toimintojen mahdollinen myynti on Fortumin ensisijainen vaihtoehto. Tilinpäätöksen yhteydessä Fortumin johto kommentoi liiketoimintojen myyntiprosessin edistyneen, mutta sen olevan vielä kesken, sillä merkittävät yritysjärjestelyt energiasektorilla edellyttävät Venäjän hallituksen komission ja presidentin hyväksyntää.

Fortumin ohjaus

Fortum päivitti tulosjulkistuksen yhteydessä näkymiään aiemmin poistettujen investointien osalta. Uuden ohjauksen mukaan Fortum odottaa sen jatkuvien toimintojen investointien ilman yritysostoja olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Fortumin hallitus hyväksyi uuden strategian maaliskuun 2023 alussa. Strategia sisältää uudet taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Samassa yhteydessä Fortum julkistaa uuden liiketoimintarakenteensa, toimintamallinsa ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Lisätietoja strategiasta löytyy tästä pörssitiedotteesta.

Muuten Fortumin näkymät ovat seuraavat:

  • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: vuodeksi 2023 noin 75 % hintaan 58 euroa/MWh ja vuodeksi 2024 noin 45 % hintaan 42 euroa/MWh.
  • Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa euroa vuonna 2023 (ilman Russia-segmenttiä). Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Uusi verotusta koskeva ohjaus

Tilinpäätöksen yhteydessä Fortum päivitti myös verotusta koskevan ohjeistuksensa ottamalla huomioon Suomen energia-alaa koskevan väliaikaisen windfall-verolain. Suomen eduskunta hyväksyi sähköalan väliaikaista voittoveroa koskevan lainsäädännön 27.2.2023. Vero kannetaan vuoden 2024 aikana.

Vuonna 2023 Fortumin vertailukelpoisen efektiivisen tuloverokannan odotetaan olevan tasolla 21–24 %, kun Suomen suunniteltu väliaikainen windfall-vero otetaan huomioon ja tasolla 20–22 %, kun windfall-veroa ei oteta huomioon. Vuonna 2024 Fortum arvioi vertailukelpoisen efektiivisen tuloverokannan olevan tasolla 19–21%. Fortumin vertailukelpoiseen efektiiviseen verokantaan vaikuttavat kertyvien voittojen jakauma eri lainkäyttöalueille sekä erot nimellisverokannoissa näillä lainkäyttöalueilla. Verokanta ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Fortum myi Uniperin osakkeet 2022

Vuonna 2022 päättyi Fortumin hieman tragikoominen seikkailu saksalaisen tytäryhtiö Uniperin kanssa, josta Fortum omisti 78 %. Syyskuussa Fortum pääsi sopimukseen koko Uniper-omistuksensa myynnistä Saksan valtiolle ja kaupat vietiin päätökseen joulukuun lopussa. Tämä lopputulos ei Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramon mukaan ollut selvästikään se, jota yhtiö halusi tai jonka eteen Fortum työskenteli viime vuodet. Päätös oli kuitenkin välttämätön ja se antaa Fortumille mahdollisuuden uuteen alkuun.

Fortumin kokonaistappio Uniper-investoinnista ennen veroja on hieman alle 6 miljardia euroa, joka muodostuu Uniperin osakkeisiin nettona sijoitetusta noin 7,2 miljardista eurosta, 0,5 miljardin euron saatavasta kauppahinnasta ja noin 0,9 miljardin euron Fortumin Uniper-omistuksen aikana saamista osingoista.

Kaiken kaikkiaan Fortumin vuoden 2022 tappiot sijoituksista nousivat noin 9 miljardiin euroon

Uniper-osakkeiden myynnistä aiheutuva tappio on vajaa 6 miljardia euroa. Aiemmin vuonna 2022 Venäjän liiketoiminnoista tehtiin 2,1 miljardin euron alaskirjaus, ja tilinpäätöksessä ilmoitettiin vielä uudesta 990 miljoonan euron arvonalentumisesta. Tappiot Fortumin Uniperin ja Venäjän sijoituksista vuonna 2022 olivat siis noin 9 miljardia euroa.

Fortumin uudet taloudelliset tavoitteet

Fortumin hallituksen maaliskuussa hyväksymän uuden strategian painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pohjoismaissa.

Fortum on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa varmistaakseen vähintään BBB-luottoluokituksen ja tulevaisuuden kasvuun vaadittavan taloudellisen joustavuuden.

  • Uusi pitkän aikavälin vertailukelpoinen rahoitusnettovelan ja käyttökatteen suhde on 2,0–2,5.
  • Vuosina 2023–2025 Fortum tavoittelee hallittua kasvua puhtaassa energiassa. Investoinnit tällä ajanjaksolla ovat enintään noin 1,5 miljardia euroa. Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten projektikohtainen painotettu keskiarvo (WACC) + 150–400 korkopistettä.
  • Fortum sitoutuu aiempaa tiukempiin vastuullisuus- ja ilmastotavoitteisiin: toiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, hiilestä luovutaan vuoden 2027 loppuun mennessä ja hiilidioksidin ominaispäästöille asetetaan tavoite. Lisäksi Fortum sitoutuu SBTi-tavoitteeseen (1,5 °C) ja asettaa biodiversiteettitavoitteet.
  • Osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin osinko 2023

Fortum on ollut Helsingin pörssin tasaisempia osingonmaksajia. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin hallitus ehdottaa 0,91 euron osinkoa per osake vuodelta 2022, mikä vastaa 75% vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta 1,21 euroa (ilman Venäjän liiketoimintoja). Analyytikot odottivat 0,97 euron osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Fortumin osinko
Fortumin viimeisen kymmenen vuoden osinkohistoria. Lähde: Fortum

Sijoittajan näkökulma

Uniper-kauppa oli ainoa järkevä ratkaisu Fortumille, sillä yhtiön suurin riski on poistunut. Tämä näkyy yhtiön toisen vuosipuoliskon tuloksissa, joissa Uniper oli mukana vain lopetettuina toimintoina. Fortumin jatkuvien toimintojen operatiiviset tunnusluvut ylittivät jälleen analyytikkojen ennusteet sekä vertailukauden luvut, ja osoittivat, että Uniper oli Fortumin toiminnan kivireki. Yhtiön sähköntuotanto on terveellä pohjalla, sillä Generation -segmentti takoi jälleen merkittävimmän osan yhtiön tuloksesta, vaikka vesivoiman tuotantomäärät pienenivät kvartaalilla.

Q4-tulos kelpasi markkinoille, ja Fortum Oyj:n osake lähti mukavaan nousuun pörssin avauduttua. Tulos oli hyvä, ja markkinareaktion perusteella näyttäisi siltä, että sijoittajat uskovat uuden alun saaneeseen Fortumiin.

Fortumilla on vielä Venäjä-riskiä. Fortum joutui tekemään viime vuonna jo merkittäviä alaskirjauksia ja arvonalentumisia Venäjän toiminnoista, ja riskinä on, että alaskirjauksia joudutaan tekemään vielä lisää. Näillä ei kuitenkaan ole kassavirtavaikutusta. Toinen riski liittyy siihen, että Fortumin toimintojen myynnille vaaditaan Venäjän hallituksen ja presidentin myönnytys, joten on todennäköistä, että myyntiprosessi keskeytyy tai lykkääntyy reilusti. Tämä estää Fortumia vetäytymästä Venäjältä, mikä voi karsia mahdollisia uusia sijoittajia ja lisätä alaskirjausten todennäköisyyttä.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminta on kuitenkin vakaata ja hyvässä iskussa. Osakekohtainen tulos 1,21 euroa ilman Venäjää oli hyvä suoritus vuodelta 2022. Käyttäen 15 euron osakekurssia saadaan P/E-luvuksi 12,4, jota ei voida pitää kalliina. Myös yli 6 prosentin osinkotuotto houkuttelee sijoittajia.

Tutki Fortumia ja seuraa tuloskautta

Osaketyökalussa Fortum Oyj:n osake saa keskiverrot kokonaispisteet. Osakkeen kasvupisteet ovat heikot, mutta osingollaan yhtiö erottuu edukseen.

Tutustu OsaketyökaluunSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy