estateguru

Analyysi: Fortum myy Uniperin Saksan valtiolle – tappio 6,5 mrd. €

Fortum osake analyysi

Fortum ilmoitti päässeensä sopimukseen Saksan valtion kanssa Uniperin osakkeiden myynnistä. Kauppahinta on 0,5 miljardia euroa, joten tappio Uniper-sijoituksesta on Fortumille 6,5 miljardia.

Julkaistu: 21.09.2022 Kirjoittaja:

Fortum osake sijoitusideat tulokset

Fortum

Fortum Oyj on yhdyskuntapalvelut-sektorin yhtiö. Fortum on Euroopan kolman­neksi suurin hiili­diok­si­di­pääs­töt­tömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasu­yhtiö. Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortum omistaa saksalaisen Uniperin, josta omistus on 78 prosenttia.

Fortumin energiantuotannosta 47 prosenttia on kaasua, 19 prosenttia vesivoimaa, 19 prosenttia ydinvoimaa ja 13 prosenttia kivihiiltä.

Fortum energiantuotanto
Lähde: Fortum

Lue myös: Uniperin johto varoitti Fortumin omistajia Uniper-kaupasta jo vuonna 2017. Lähes kaikki vuonna 2017 ennakoidut riskit ovat toteutuneet.

Fortum myy Uniperin osakkeet

Fortum tiedotti 14.9. että Uniperin tilanne on edelleen heikentynyt ja että Fortum, Uniper ja Saksan valtio hakevat pitkäkestoista ratkaisua tilanteeseen. Todellisia ratkaisuvaihtoehtoja on vain yksi. Saksan valtio ostaa/kansallistaa Uniperin. Yhtiön tappiot ovat 100 miljoonaa euroa päivässä ja pääoman tarve niin massiivinen, ettei Fortumilla tai millään muullakaan eurooppalaisella yhdyskuntapalvelutsektorin yhtiöllä ole mahdollista kantaa vastuuta Uniperista. Bloomberg kertoi, että sopimukseen on päästy ja että Saksan valtio ostaa Uniperin osakkeet Fortumilta.

Fortum tiedotti 20.9., että neuvottelut ovat loppusuoralla ja että sopimusneuvotteluiden elementtejä ovat muun muassa Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden myynti Saksan valtiolle ja Fortumin Uniperille myöntämän rahoituksen palauttaminen Fortumille sekä Saksan valtion suunnittelema Uniperin pääomankorotus.

Aamulla 21.9. Fortum tiedotti, että Saksan valtio ostaa Uniperin osakkeet 0,5 miljardilla eurolla. Tämän lisäksi Fortumin antama 4 miljardin euron laina Uniperille maksetaan takaisin ja 4 miljardin euron takausvastuu vapautuu.

Fortum kirjaa kaupasta arviolta noin 6,5 miljardin euron tappiot

Fortum on sijoittanut Uniperin osakkeisiin arviolta 7 miljardia euroa. Vuonna 2020 Fortum omisti 73,6 prosenttia Uniperista ja oli sijoittanut 6,5 miljardia euroa. Ennen Ukrainan sotaa omistus oli 80 prosenttia. Fortumin myydessä osakkeet 500 miljoonalla eurolla, kirjaa se kaupasta 6,5 miljardin tappiot.

Fortum ei kertonut tiedotteessa, mikä on tappion suuruus. Yhtiö tiedotti seuraavaa: “Divestoinnista aiheutuva tappio pienentää emoyhtiö Fortum Oyj:n omaa pääomaa, mutta Fortum on arvioinut sen säilyvän riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta.”

Kaiken kaikkiaan Fortumin vuoden 2022 tappiot sijoituksista voivat nousta 10 miljardiin euroon

Uniper-osakkeiden myynnistä aiheutuva tappio on 6,5 miljardia euroa. Aiemmin Venäjän liiketoiminnoista tehty alaskirjaus on 2,1 miljardia euroa. Jäljellä on vielä 3,3 miljardia euroa sijoituksia Venäjällä, joiden arvosta voidaan joutua tekemään lisää alaskirjauksia. Tappiot Fortumin Uniperin ja Venäjän sijoituksista vuonna 2022 ovat siis arviomme mukaan 8,6 – 10,6 miljardia euroa.

Kestääkö Fortumin tase?

Uniper-kaupan myötä Fortumin ja Uniperin välinen konsernirakenne purkautuu. On hankala arvioida, miltä Fortumin tase näyttää kaupan jälkeen. Osviittaa saa 2021 tilinpäätöksestä tutkimalla Fortumin emoyhtiön FAS:in mukaan tehtyä tasetta. Siinä Fortumin oma pääoma on 11,6 miljardia euroa. Oma pääoma kutistuu tappioiden myötä 3,0 – 1,0 miljardiin euroon. Ennen vuotta 2022 Fortumin oma pääoma on liikkunut 10 miljardin euron tasoilla. Pudotus on siten dramaattinen ja sillä on vaikutuksensa Fortumin osingonmaksukykyyn ja luottoluokitukseen.

Uniper-konserni rakenteen purkamisella on positiivinen vaikutus Fortumin taseeseen. Tiedotteessa Fortum kertoi, että “edellisten vuosineljännesten aikana Fortum on kirjannut merkittäviä tappioita pääasiassa johtuen Uniperin kirjaamista varauksista ja käyvän arvon negatiivisista muutoksista Venäjän kaasurajoituksiin liittyen. Uniperin tappiot kolmannella vuosineljänneksellä tai siitä eteenpäin eivät vaikuta Fortum-konsernin omaan pääomaan, koska konsolidoinnin päättymisen vaikutus eliminoi tappioiden vaikutuksen. Fortumin taseen 30.6.2022 perusteella laskettuna konsolidoinnin päättyminen vahvistaisi Fortum-konsernin omaa pääomaa noin 5 miljardilla eurolla.”

Fortum julkistaa Q3-osavuosikatsauksen 10.11.2022. Siinä Uniper on mukana vain lopetettuina toimintoina.

Fortumin Q2/2022 – Uniperin ongelmat romahduttivat tuloksen, mutta sähköliiketoiminta jatkaa vakaalla tasolla

Fortumin toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 574,0 M€ (analyytikkojen konsensus 511,0 M€). Venäläisen kaasun toimitusrajoitukset ja kaasun hintojen nopea nousu aiheuttivat katsauskaudella vakavia taloudellisia vaikeuksia Fortumin tytäryhtiölle Uniperille, joka on Saksan suurin maakaasun tuoja. Täyttääkseen sopimusvelvoitteensa Uniperin täytyi hankkia markkinoilta korvaavia kaasuvolyymeja huomattavasti korkeampaan hintaan, eikä se saanut siirtää lisäkustannuksia asiakkaille. Uniperin tappiot kasvoivat kiihtyvällä tahdilla ja olivat kymmeniä miljoonia päivässä. Tilanne johti välittömiin ja huomattaviin likviditeettitarpeisiin ja tappioihin, jotka näkyvät nyt tuloksessa miljardien mittakaavassa, osittain toteutuneina tappioina ja osittain arvonalentumisina ja varauksina, jotka toteutuvat tappioina tulevina neljänneksinä.

Vuoden toisella neljänneksellä Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1 540 %, mikä osoittaa, että sähköliiketoiminta itsessään on terve. Konsernin nettotulos oli kuitenkin 7,4 miljardia euroa negatiivinen. Tämä johtuu voimakkaasti vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä, jotka aiheutuivat johdannaisten käyvän arvon muutoksista Uniperin kaasu- ja sähköliiketoiminnoissa, sekä varauksista, jotka koskevat Venäjän kaasun toimitusrajoitusten aiheuttamia tappioita kesäkuun puolivälistä lähtien.

Huolestuttavaa on, että järisyttävän H2-tappion (10,2 miljardia euroa) vuoksi Fortumin oma pääoma on enää 1 311 miljoonaa euroa. Yhtiö joutunee miettimään pääomitusvaihtoehtoja.

Fortumin osalta Q2 kohokohta oli jälleen Generation-segmentin hyvä tulos, minkä mahdollisti pääasiassa korkeampi saavutettu sähkönhinta, joka oli onnistuneen fyysisen optimoinnin ja nousseiden spot-hintojen ansiota.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on laajoja vaikutuksia Fortumin toimintaan. Ensinnäkin länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet ovat nostaneet hintoja kaikilla hyödykemarkkinoilla. Fortum on pyrkinyt pienentämään konsernin Venäjä-riskejä ja toukokuussa yhtiö ilmoitti valmistautuvansa hallittuun poistumiseen Venäjän markkinoilta. Toimintojen mahdollinen myynti on Fortumin ensisijainen vaihtoehto. Yhtiö ilmoitti puolivuosikatsauksessa arvioivansa parhaillaan Venäjällä heinäkuussa voimaan tulleen, energiayhtiöiden myyntiä rajoittavan uuden asetuksen mahdollisia vaikutuksia Fortumiin. Prosessin päätökseen saattaminen voi viedä aikaa. Energiasektorilla toimintojen myynti on tyypillisesti edellyttänyt Venäjän hallituksen hyväksyntää.

Fortumin ohjaus

Fortum ei odota vaikean tilanteen helpottuvan ennen lokakuun alkua, jolloin Saksan hallitus ottaa käyttöön kaikkia kaasuasiakkaita koskevan maksun kattamaan 90 prosenttia venäläisen kaasun korvaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Fortum päivitti hintanäkymiään.

  • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2022 noin 80 % hintaan 38 euroa/MWh, ja vuodelle 2023 noin 60 % hintaan 37 euroa/MWh
  • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2022 noin 70 % hintaan 26 euroa/MWh, vuodelle 2023 noin 55 % hintaan 30 euroa/MWh ja vuodelle 2024* noin 25 % hintaan 30 euroa/MWh
  • Investointinäkymien PERUUTUS: Fortum poistaa toistaiseksi investointinäkymänsä vuodelle 2022 ja julkistaa päivityksen aikanaan
  • Uniperin ennakoidut tappiot kaasun toimitusrajoituksista kirjataan Fortumin vertailukelpoiseen liikevoittoon, ja ne vaikuttavat pääasiassa kolmannen neljänneksen tulokseen

Fortum sopi Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron lainasta

Syyskuun kuudes päivä 2022 Fortum ilmoitti sopineensa pääomistajansa, Suomen valtion kanssa siltarahoituksesta, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan riittävät likviditeettivarat tilanteessa, jossa sähkönhinnat ja sen myötä vakuusvaatimukset nousevat edelleen voimakkaasti sähkön pohjoismaisessa johdannaispörssissä. Tiedotteen mukaan Fortumilla on tällä hetkellä riiittävät varat vakuusvaatimusten täyttämiseksi. Järjestely asetetaan paikalleen nyt valtioneuvoston aikataulun ja ehtojen puitteissa, mutta lainan nostaminen on Fortumin mukaan viimesijaisin vaihtoehto sille.

Sovittu lainamäärä on 2,35 miljardia euroa ja sen myöntää Suomen valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö Solidium. Laina-aika on yksi vuosi, ja laina erääntyy kokonaisuudessaan vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Lainaa ei voi käyttää tytäryhtiö Uniperin vakuusvaatimusten kattamiseen. Järjestelyn osapuolina ovat myös Fortumin pohjoismaiset sähköntuotantoa harjoittavat tytäryhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Fortum Sverige AB. Lainan nostamisen ehtona on suunnattu, maksuton osakeanti, joka oikeuttaa Solidiumin merkitsemään enintään 8,97 miljoonaa Fortumin uutta osaketta. Osakkeet annetaan maksutta ja niiden määrä vastaa 1 % Fortumin liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen, mikä nostaa Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuutta 51,26 %:iin. Todellinen vuosikorko ilman osakeannin vaikutusta, laskettuna koko lainasummalle ja koko laina-ajan olisi 14,2 %.

Lainajärjestelyn myötä Fortumin johdon palkitseminen laitetaan jäihin. Järjestelyssä ei kuitenkaan ole osingonjakoa koskevia rajoituksia. Fortumin hallitus ottaa kantaa mahdolliseen osinkoon vuodelta 2022 alkuvuodesta 2023.

Fortumin taloudelliset tavoitteet

Fortum päivitti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa 3.12.2020. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
  • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
    • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
    • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin osinkopolitiikka on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa. 

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on Fortumille edelleen keskeistä.

Fortumilta ehkä sittenkin osinko

Fortum on ollut Helsingin pörssin tasaisempia osingonmaksajia. Tilikauden 2021 osinko 1,14 euroa irtosi 29.3.2022.

Tilikaudelta 2022 analyytikot odottavat 0,97 euron osinkoa, mutta tähän liittyy edelleen paljon epävarmuutta johtuen Venäjä-liiketoiminnoista, ja Uniperin kaupan vaikutuksista. Fortumin oma pääoma on sulanut vauhdilla, mutta Uniper-diili vahvistaa konsernin omaa pääomaa. Emoyhtiön oma pääoma on sen sijaan selvästi aiempaa tasoa alempi. On mahdollista, että Fortum pystyy sittenkin jakamaan osinkoa, mutta taso lienee lähempänä 0,50 euroa kuin totuttua 1,10 euroa. Tähän tulee kuitenkin vaikuttamaan se, miten Venäjän toimintojen käy. Tuleeko niistä lisää alaskirjauksia?

Fortumin osinko
Lähde: Fortum

Sijoittajan näkökulma

Uniper-kauppa oli ainoa järkevä ratkaisu. Suurin riski Fortumista on poistunut. Tappio Uniper-sijoituksesta on 6,5 miljardia euroa, jolla pääsee Suomen yrityshistorian huonoimpien yrityskauppojen listalle. Uniperin tappiot olivat kuitenkin niin massiiviset, että ilman kansallistamista se olisi voinut kaataa koko Fortumin. Ennakoimme positiivista kurssireaktiota pörssissä.

Fortumilla on kuitenkin edelleen merkittävästi Venäjä-riskiä. Fortum on kertonut pyrkivänsä hallitusti vetäytymään Venäjältä, ja toukokuun alussa yhtiö teki jo 2,1 miljardin euron alaskirjaukset Venäjän toiminnoista. Riskinä on, että lopuista 3,3 miljardin euron Venäjän omistuksista joudutaan vielä tekemään alaskirjauksia. Toinen riski liittyy siihen, että Fortumin toimintojen myynnille vaaditaan Venäjän hallituksen myönnytys, ja myyntiprosessi keskeytyy tai lykkääntyy reilusti. Tämä estäisi Fortumia vetäytymästä Venäjältä, mikä voisi karsia mahdollisia uusia sijoittajia ja lisätä alaskirjausten todennäköisyyttä.

Tutki Fortumia ja seuraa tuloskautta

Osaketyökalussa Fortum Oyj:n osake saa keskiverrot kokonaispisteet. Osakkeen momentti on heikko, mutta arvo-, kasvu- ja osinkopisteet ovat kiitettävät.

Tutustu Osaketyökaluunestateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


startup lions
Estateguru

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy